Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
8

Dărnicie peste așteptări

81Fraților, vă facem cunoscut harul pe care l‑a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. 2În mijlocul multor încercări și necazuri, bucuria lor nespus de mare și sărăcia lor lucie

8:2
Mc. 12:44
au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. 3Vă mărturisesc că au dăruit de bunăvoie, după puterea lor și chiar peste puterile lor. 4Și ne‑au cerut cu mari stăruințe favoarea de a lua parte la strângerea
8:4
Cap. 9:1.
de ajutoare8:4 Lit. diakonía, „slujire”, termen folosit de Pavel pentru a face referire la colecta de bani destinată creștinilor din Ierusalim. pentru sfinți. 5Și, peste așteptările noastre, s‑au dăruit pe ei înșiși mai întâi Domnului și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. 6Astfel
8:6
Vers. 17. Cap. 12:18.
, l‑am rugat pe Tit ca, după cum a început această binefacere8:6 Lit. cháris, „dar”, „favoare”, „binefacere”. În context, face referire la colecta pentru biserica din Ierusalim., tot astfel să o ducă la bun sfârșit. 7După cum sporiți în
8:7
1Cor. 1:5
12:13
toate lucrurile – în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi – căutați să
8:7
Cap. 9:8.
sporiți și în această binefacere!

8Nu

8:8
1Cor. 7:6
spun lucrul acesta ca pe o poruncă, ci ca să pun la încercare, prin râvna altora, temeinicia dragostei voastre. 9Căci cunoașteți harul8:9 Gr. cháris, același termen tradus prin „binefacere” în vers. 6 și 7. Apostolul Pavel le cere corintenilor să dea dovadă de cháris, „generozitate”, folosind exemplul lui Hristos. Domnului nostru Isus Hristos. El
8:9
Mt. 8:20Lc. 9:58Flp. 2:6,7
, măcar că era bogat, S‑a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți. 10În această privință am
8:10
1Cor. 7:25
un sfat
8:10
Pr. 19:17Mt. 10:421Tim. 6:18,19Evr. 13:16
folositor pentru voi, cei care, încă de acum un an, ați început nu numai să faceți, ci să și
8:10
Cap. 9:2.
vreți aceasta: 11duceți la bun sfârșit ce mai rămâne de făcut, pentru ca pe măsura bunăvoinței să fie și înfăptuirea, potrivit cu ceea ce aveți! 12Pentru că
8:12
Mc. 12:43,44Lc. 21:3
, dacă există bunăvoință, darul este primit avându‑se în vedere ce are cineva, nu ce n‑are. 13Nu că alții ar trebui să fie ușurați, iar voi strâmtorați, ci este vorba de un echilibru: 14în împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere lipsurile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere lipsurile voastre, și astfel să fie un echilibru, 15după cum este scris:

Cel ce strânsese mult n‑avea nimic de prisos,

și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă.8:15 Ex. 16:18.

Tit și însoțitorii săi

16Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi! 17Căci el nu doar a primit îndemnul

8:17
Vers. 6.
nostru, ci, cuprins de o mare însuflețire, a și pornit de bunăvoie spre voi. 18L‑am trimis cu el și pe fratele
8:18
Cap. 12:18.
a cărui laudă în Evanghelie este răspândită în toate bisericile. 19Mai mult, el a fost ales
8:19
1Cor. 16:3,4
de biserici să ne fie însoțitor în această lucrare de binefacere, pe care o săvârșim spre
8:19
Cap. 4:15.
slava Domnului și ca o dovadă a bunăvoinței noastre. 20Vrem să ne ferim în felul acesta, ca să nu fim criticați cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim. 21Căci suntem
8:21
Rom. 12:17Flp. 4:81Pt. 2:12
preocupați de ceea ce este bine nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor8:21 Pr. 3:4.. 22L‑am trimis cu ei pe fratele nostru a cărui râvnă am pus‑o adesea la încercare, în multe împrejurări, și care, de data aceasta, arată mult mai multă râvnă din pricina marii lui încrederi în voi. 23Astfel, fie că e vorba de Tit, părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, fie că e vorba de frații noștri, care sunt trimișii8:23 Gr. apóstoloi, același termen folosit pentru a‑i denumi pe cei doisprezece ucenici ai lui Isus. bisericilor
8:23
Flp. 2:25
și slava lui Hristos, 24dovediți‑vă dragostea față de ei în fața bisericilor și arătați‑le că avem motive să ne lăudăm
8:24
Cap. 7:14;
cu voi!

9

Dărnicia pentru sfinți

91Cu privire la strângerea

9:1
Cap. 8:4.
de ajutoare pentru sfinți, este de prisos să vă mai scriu. 2Cunosc, într‑adevăr, bunăvoința
9:2
Cap. 8:19.
voastră, motiv pentru care mă laud cu
9:2
Cap. 8:24.
voi la macedoneni și le spun că Ahaia
9:2
Cap. 8:10.
este pregătită de acum un an. Și râvna voastră i‑a îmbărbătat pe cei mai mulți dintre ei. 3I‑am
9:3
Cap. 8:6,17,18,22.
trimis totuși pe frați, pentru ca vorbele noastre de laudă cu privire la voi să nu fie zadarnice în această privință, ci să fiți gata, cum am spus; 4ca nu cumva, dacă vin cu mine macedonenii și vă găsesc nepregătiți, să pățim rușine noi – ca să nu zic voi – în această privință. 5De aceea, am socotit necesar să‑i rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea binecuvântării9:5 Gr. eulogía, „binecuvântare”, denumește în acest context colecta de bani pe care urmează să o facă bisericile din Ahaia. promise de voi, ca ea să fie gata, înțeleasă ca binecuvântare, nu ca ceva stors cu sila.

6

9:6
Pr. 11:24
19:17
22:9Gal. 6:7,9
știți: cine seamănă puțin9:6 Gr. pheidoménōs se poate traduce prin „cu zgârcenie” sau „în mod reținut”. puțin va secera, iar cine seamănă mult9:6 Sau: „cu generozitate”, „în mod îmbelșugat”. mult va secera. 7Fiecare să dea după cum a hotărât în inimă, nu
9:7
Dt. 15:7
cu părere de rău sau din obligație, căci pe cine dă
9:7
Cap. 8:12.
cu bucurie îl iubește Dumnezeu9:7 Pr. 22:8 (Septuaginta). Citatul nu are corespondent în textul ebraic.. 8Și Dumnezeu poate
9:8
Pr. 11:24,25
28:27Flp. 4:19
să vă dea din belșug orice har, pentru ca, având totdeauna destul din toate lucrurile, să faceți din belșug fapte bune, 9după cum este scris:

A împărțit, a dat săracilor,

dreptatea lui rămâne în veac.9:9 Ps. 112:9.

10Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană9:10 Is. 55:10. vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele dreptății
9:10
Os. 10:12Mt. 6:1
voastre. 11În felul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele, pentru orice dărnicie, care
9:11
Cap. 1:11;
, prin noi, va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. 12Căci îndeplinirea acestei slujbe nu numai că acoperă
9:12
Cap. 8:14.
nevoile sfinților, ci duce și la un belșug de mulțumiri către Dumnezeu. 13Dovada dată de voi sub forma acestui ajutor îi face să‑L slăvească
9:13
Mt. 5:16
pe Dumnezeu pentru supunerea voastră care însoțește mărturisirea Evangheliei lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru
9:13
Evr. 13:16
față de ei și față de toți.9:13 Mărturisirea de către corinteni a Evangheliei este dublată de supunerea față de exigențele Evangheliei. În cazul de față, supunerea își găsește expresia în sprijinul financiar generos trimis de corinteni credincioșilor din biserica‑mamă de la Ierusalim. 14În tot acest timp, ei se gândesc cu dor la voi, în rugăciune, pentru harul
9:14
Cap. 8:1.
nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. 15Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru
9:15
Iac. 1:17
darul Lui nemaipomenit!
10

Pavel își apără slujba

101Eu însumi

10:1
Rom. 12:1
, Pavel, vă rog, pentru blândețea și bunătatea lui Hristos – eu, cel
10:1
Vers. 10. Cap. 12:5,7,9.
smerit când sunt de față în mijlocul vostru, dar plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe – 2vă rog să nu mă faceți ca, atunci când voi fi de față, să
10:2
Cap. 13:2,10.
apelez la îndrăzneala aceea pe care am de gând s‑o întrebuințez împotriva unora care consideră că noi umblăm potrivit firii pământești. 3Deși trăim în firea pământească, nu ne luptăm potrivit firii pământești, 4căci
10:4
Ef. 6:131Tes. 5:8
armele cu care luptăm
10:4
1Tim. 1:182Tim. 2:3
noi nu sunt pământești, ci
10:4
Cap. 6:7;
sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să
10:4
Ier. 1:10
nimicească întăriturile. Noi nimicim
10:4
1Cor. 1:19
3:19
izvodirile minții 5și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu, și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. 6Mai mult, suntem gata să pedepsim orice neascultare, de îndată
10:6
Cap. 13:2,10.
ce ascultarea voastră va ajunge
10:6
Cap. 2:9;
deplină.

7Voi vă uitați la

10:7
Cap. 5:12;
înfățișare.10:7 Sau: „Uitați‑vă la ceea ce este în fața voastră!” Dacă
10:7
1Cor. 14:37In. 4:6
cineva crede că „este al lui Hristos”, să aibă în vedere că, după cum el este al lui Hristos, tot așa suntem și noi
10:7
Cap. 11:23.
. 8Și chiar dacă m‑aș lăuda ceva mai mult cu
10:8
Cap. 13:10.
autoritatea pe care ne‑a dat‑o Domnul pentru zidirea voastră, nu pentru nimicirea voastră, tot nu
10:8
Cap. 7:14;
mi‑ar fi rușine. 9Nu vreau să par că urmăresc să vă înfricoșez prin epistolele mele. 10„De fapt”, zic ei, „epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar
10:10
Vers. 1. Cap. 12:5,7,9.
prezența lui trupească este moale, iar cuvântul
10:10
Cap. 11:6.
lui este vrednic de dispreț.” 11Cine gândește așa să aibă în vedere că, așa cum suntem în cuvânt, prin epistolele noastre, când nu suntem de față, tot așa vom fi și în faptă, când vom fi de față!

12Negreșit

10:12
Cap. 3:1;
, nu avem îndrăzneala să ne comparăm ori să ne punem în rând cu unii dintre cei care se vorbesc singuri de bine. Dar ei, fiindcă se măsoară cu ei înșiși și tot cu ei înșiși se compară, sunt fără pricepere. 13Noi
10:13
Vers. 15.
însă nu ne lăudăm fără măsură, ci după măsura câmpului de lucru pe care ni l‑a însemnat Dumnezeu, încât am putut să ajungem până la voi. 14Nu ne întindem prea mult, ca și când n‑am fi ajuns până la voi, căci
10:14
1Cor. 3:3,5,10
4:15
9:1
până la voi am ajuns cu Evanghelia lui Hristos. 15N‑am întrecut măsura, încât să ne lăudăm cu
10:15
Rom. 15:20
ostenelile altora, ci avem nădejdea că, pe măsură ce credința voastră crește, va spori nespus de mult între voi și lucrarea noastră, potrivit câmpului nostru de lucru. 16Așa că vom putea propovădui Evanghelia și în ținuturile care sunt dincolo de voi, ca să nu ne lăudăm cu lucrări gata făcute, din câmpul altuia. 17Cine
10:17
Is. 65:161Cor. 1:31
se laudă să se laude în Domnul.10:17 Ier. 9:24. 18Pentru că nu
10:18
Pr. 27:2
cine se vorbește singur de bine va fi primit, ci acela pe
10:18
Rom. 2:291Cor. 4:5
care Domnul îl vorbește de bine.