Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Prezbiterul către aleasa Doamnă1:1 Biserica este descrisă cu ajutorul unei metafore (vezi 2In. 13 și 1Pt. 5:13). și către copiii ei, pe

1:1
2In. 31In. 3:183In. 1:1
care‑i iubesc în adevăr – și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul
1:1
In. 8:32Gal. 2:5,14
3:1
5:7Col. 1:52Tes. 2:131Tim. 2:4Evr. 10:26
2pentru adevărul care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac: 3Harul, îndurarea și pacea de la Dumnezeu Tatăl și de la [Domnul] Isus Hristos, Fiul Tatălui, să fie
1:3
1Tim. 1:2
cu voi în adevăr
1:3
2In. 1
și în dragoste!

Adevăr și dragoste

4M‑am bucurat mult să aflu că unii dintre copiii tăi umblă

1:4
3In. 1:3
în adevăr, după porunca pe care am primit‑o de la Tatăl. 5Și acum, te rog, Doamnă, nu
1:5
1In. 2:7,8
3:11
ca și cum ți‑aș scrie o poruncă nouă, căci este cea pe care am avut‑o de la început: să
1:5
In. 13:34
15:12Ef. 5:21Pt. 4:81In. 3:23
ne iubim unii pe alții! 6Și dragostea stă
1:6
In. 14:15,21
15:101In. 2:5
5:3
în umblarea după poruncile Lui. Aceasta este porunca, după cum
1:6
1In. 2:24
ați auzit de la început: să umblați în dragoste.1:6 Lit. „în ea să umblați”. În lumina locului central pe care îl ocupă iubirea în teologia ioanină, referentul pronumelui „ea” din acest verset este probabil substantivul agápē, „dragoste”, de la începutul versetului.

7În lume s‑au răspândit mulți

1:7
1In. 4:1
amăgitori, care
1:7
1In. 4:2,3
nu mărturisesc că Isus Hristos a venit în trup. Iată
1:7
1In. 2:22
4:3
amăgitorul și antihristul! 8Luați seama
1:8
Mc. 13:9
la voi înșivă, ca să
1:8
Gal. 3:4Evr. 10:32,35
nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină!

9Oricine

1:9
1In. 2:23
o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos nu‑L are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta Îl are și pe Tatăl, și pe Fiul. 10Dacă vine cineva la voi și nu aduce învățătura aceasta, să nu‑l primiți în casă și să nu‑i
1:10
Rom. 16:171Cor. 16:22Gal. 1:8,92Tim. 3:5Tit 3:10
ziceți: „Bun venit!”1:10 Versetul nu interzice salutul obișnuit între două persoane care se întâlnesc, ci comuniunea de credință cu cei care neagă întruparea lui Isus Hristos (vezi 1Cor. 5:11). 11Căci cine‑i zice: „Bun venit!” se face părtaș faptelor lui rele.

Salutări de final

12Deși am multe

1:12
3In. 1:13
lucruri să vă scriu, n‑aș vrea să vi le scriu pe hârtie, cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca
1:12
In. 17:131In. 1:4
bucuria noastră să fie deplină.

13Copiii surorii tale alese îți

1:13
1Pt. 5:13
trimit salutări. [Amin!]