Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Simon1:1 Sau: „Simeon”. Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același

1:1
Rom. 1:122Cor. 4:13Ef. 4:5Tit 1:4
preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos: 2Harul
1:2
Dan. 4:1
6:251Pt. 1:2Iuda 1:2
și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus, Domnul nostru!

Chemarea și alegerea creștinului

3Dumnezeiasca Lui putere ne‑a dăruit tot ce ne este de trebuință pentru viață și evlavie, prin

1:3
In. 17:3
cunoașterea Celui ce
1:3
1Tes. 2:12
4:72Tes. 2:142Tim. 1:91Pt. 2:9
3:9
ne‑a chemat prin slava și puterea Lui, 4prin
1:4
2Cor. 7:1
care El ne‑a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași
1:4
2Cor. 3:18Ef. 4:24Evr. 12:101In. 3:2
naturii dumnezeiești, după ce ați fugit
1:4
2Pt. 2:18,20
de stricăciunea care este în lume prin pofte. 5De aceea, dați‑vă
1:5
2Pt. 3:18
și voi toată silința ca să uniți cu credința voastră fapta1:5 Gr. aretḗ denumește „virtutea” sau „caracterul ales”.; cu fapta, cunoștința
1:5
1Pt. 3:7
; 6cu cunoștința, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; 7cu evlavia, dragostea de frați
1:7
Gal. 6:101Tes. 3:12
5:151In. 4:21
; cu dragostea de frați, iubirea de oameni. 8Căci, dacă pe acestea le aveți din belșug în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici
1:8
In. 15:2Tit 3:14
leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoaștere a Domnului nostru Isus Hristos. 9Dar cine nu are aceste virtuți este
1:9
1In. 2:9,11
orb sau nu vede bine și a uitat că a fost curățit
1:9
Ef. 5:26Evr. 9:141In. 1:7
de păcatele făcute mai demult. 10De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să
1:10
1In. 3:19
întăriți chemarea și alegerea voastră, căci, dacă faceți astfel, nu veți aluneca niciodată! 11Mai mult, în felul acesta vi se va asigura din belșug intrare în Împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos.

12De aceea voi

1:12
2Pt. 3:1Flp. 3:11In. 2:21
fi mereu gata să vă aduc aminte de aceste lucruri, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care‑l aveți1:12 Lit. „în adevărul prezent”.. 13Dar consider că este drept, cât
1:13
2Cor. 5:1,4
voi mai fi în cortul1:13 Referire metaforică la trup. acesta, să
1:13
2Pt. 3:1
vă trezesc amintindu‑vă aceste lucruri, 14căci știu
1:14
Dt. 4:21,22
31:142Tim. 4:6
că dezbrăcarea de cortul meu va veni curând, după cum mi‑a făcut cunoscut Domnul
1:14
In. 21:18,19
nostru Isus Hristos. 15Îmi voi da silința deci ca, și după plecarea1:15 Exprimare eufemistică pentru moarte. mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri.

Slava lui Hristos și cuvântul profetic

16Într‑adevăr, v‑am făcut cunoscute puterea și venirea Domnului nostru Isus Hristos nu întemeindu‑ne pe niște mituri

1:16
1Cor. 1:17
meșteșugit alcătuite, ci fiindcă am văzut
1:16
Mt. 17:1,2Mc. 9:2In. 1:141In. 1:1
noi înșine, cu ochii noștri, măreția Lui. 17Căci El
1:17
Mt. 3:17
a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când pentru El s‑a auzit din Slava Minunată1:17 Gr. megaloprepḗs dóxa, referire eufemistică la Dumnezeu. Pentru a se evita referirea frecventă la persoana divină, în mediul iudaic Dumnezeu a fost descris uneori cu ajutorul atributelor Sale. un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” 18Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu El pe muntele
1:18
Mt. 17:6
cel sfânt. 19Și avem cuvântul profeției făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o
1:19
Ps. 119:105
făclie care strălucește într‑un loc întunecos până se va lumina de ziuă și va răsări luceafărul
1:19
Ap. 22:16
de dimineață în inimile voastre. 20Dar să știți, înainte de toate, că nicio
1:20
Rom. 12:6
profeție din Scriptură nu se explică singură1:20 Sau: „nicio profeție din Scriptură nu poate face obiectul unei interpretări proprii”.. 21Căci nicio
1:21
2Tim. 3:161Pt. 1:11
profeție n‑a fost adusă prin voia omului; ci
1:21
2Sam. 23:2Fap. 1:16
oamenii au vorbit de la Dumnezeu, cârmuiți de Duhul Sfânt.