Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Făgăduința venirii Domnului

31Preaiubiților, aceasta este acum a doua epistolă pe care v‑o scriu. În amândouă, caut să trezesc

3:1
Cap. 1:13.

cugetul vostru curat printr‑o înștiințare3:1 Gr. en hypomnḗsei, „prin reamintire”. Aceeași expresie și în cap. 1:13., 2ca să vă aduceți aminte de cuvintele rostite mai înainte de sfinții profeți și
3:2
Iuda 1:17
de porunca Domnului și Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri. 3Înainte
3:3
1Tim. 4:1Iuda 1:18
de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori puși pe batjocură, care vor trăi
3:3
Cap. 2:10.

după poftele lor 4și vor zice: „Unde
3:4
Is. 5:19Ez. 12:22Mt. 24:48
este făgăduința venirii Lui? Căci, de când au adormit părinții noștri, toate au rămas așa cum erau de la începutul creației!” 5Căci înadins trec cu vederea faptul că, în vechime, erau ceruri și un pământ care a fost scos
3:5
Gen. 1:6,9Evr. 11:3
din apă și cu ajutorul apei prin
3:5
Ps. 24:2
Cuvântul lui Dumnezeu, 6Cuvânt prin care lumea
3:6
Cap. 2:5.
Gen. 7:21‑23
de atunci a pierit înecată de apă. 7Iar cerul și pământul de acum sunt păzite prin același Cuvânt, fiind păstrate pentru focul
3:7
2Tes. 1:8
din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți.

8Dar, preaiubiților, nu uitați un lucru: la Domnul, o zi este ca o

3:8
Ps. 90:4
mie de ani, și o mie de ani sunt ca o zi! 9Domnul nu
3:9
Hab. 2:3Evr. 10:37
zăbovește în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii3:9 Lit. „după cum unii consideră a fi zăbavă”., ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește
3:9
Ez. 18:23
ca niciunul să nu piară, ci
3:9
Rom. 2:41Tim. 2:4
toți să vină la pocăință.

10Ziua Domnului însă va

3:10
Mt. 24:35,43Lc. 12:391Tes. 5:2
veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile
3:10
Ap. 21:1
vor trece cu vuiet mare, corpurile cerești3:10 Gr. stoichéia, aici și în vers. 12, denumește fie (1) elementele componente ale lumii (apă, aer, foc, pământ), conform înțelegerii antice, fie (2) corpurile cerești (soare, lună, stele). vor fi nimicite prin ardere și pământul, cu tot ce este pe el, nu va mai fi de găsit3:10 Tradiția manuscrisă conține diverse lecțiuni: (1) „va fi găsit”; (2) „va dispărea”; (3) „va arde”. Pentru o imagine eshatologică similară, vezi Ap. 20:11 (lit.): „Pământul și cerul au fugit dinaintea Lui și loc nu s‑a mai găsit pentru ele.”. 11Deci, fiindcă toate acestea vor fi nimicite, gândiți‑vă ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, cu o
3:11
1Pt. 1:15
purtare sfântă și evlavioasă, 12așteptând
3:12
1Cor. 1:7
și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor
3:12
Ps. 50:3
fi nimicite și corpurile cerești se vor topi de căldura focului! 13Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri
3:13
Ap. 21:1,27
noi și un pământ nou3:13 Is. 65:17; 66:22., în care va locui dreptatea.

14De aceea, preaiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți‑vă să

3:14
1Cor. 1:81Tes. 3:13
fiți găsiți fără cusur și fără pată înaintea Lui, în pace! 15Să credeți că îndelunga
3:15
Rom. 2:4
răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v‑a scris și preaiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea care i‑a fost dată, 16ca și în toate epistolele lui, când vorbește
3:16
Rom. 8:191Tes. 4:15
despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neînvățați și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.

17Voi deci, preaiubiților, fiindcă știți mai dinainte toate acestea, păziți‑vă

3:17
Cap. 1:10‑12;
2:18Ef. 4:14,15
ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor stricați și să vă pierdeți statornicia, 18ci
3:18
1Pt. 2:2
creșteți în harul și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos! A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei! [Amin!]