Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Pavel, Silvan și

1:1
2Cor. 1:19
Timotei către biserica tesalonicenilor, care este în
1:1
1Tes. 1:1
Dumnezeu, Tatăl nostru, și în Domnul Isus Hristos: 2Har
1:2
1Cor. 1:3
și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!

În așteptarea revenirii lui Hristos

3Trebuie

1:3
2Tes. 2:131Tes. 1:2,3
3:6,9
să‑I mulțumim lui Dumnezeu totdeauna pentru voi, fraților, după cum se cuvine, deoarece credința voastră crește din belșug, iar dragostea fiecăruia din voi față de ceilalți sporește tot mai mult. 4De aceea noi ne
1:4
2Cor. 7:14
9:21Tes. 2:19,20
lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru
1:4
1Tes. 1:3
statornicia și credincioșia voastră în
1:4
1Tes. 2:14
toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. 5Aceasta este o
1:5
Flp. 1:28
dovadă clară despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, ca să fiți găsiți vrednici de Împărăția lui Dumnezeu, pentru
1:5
1Tes. 2:14
care și suferiți. 6Fiindcă
1:6
Ap. 6:10
este drept din partea lui Dumnezeu să aducă necaz peste cei care vă pricinuiesc necaz, 7iar vouă, celor în necaz, să vă dea odihnă
1:7
Ap. 14:13
împreună cu noi, la descoperirea Domnului
1:7
1Tes. 4:16Iuda 1:14
Isus din cer, cu îngerii puterii Lui1:7 Sau: „îngerii Lui puternici”., 8într‑un
1:8
Evr. 10:27
12:292Pt. 3:7Ap. 21:8
foc învăpăiat, ca să‑i pedepsească pe cei ce
1:8
Ps. 79:61Tes. 4:5
nu‑L cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu
1:8
Rom. 2:8
ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus [Hristos]. 9Ei
1:9
Flp. 3:192Pt. 3:7
vor avea ca pedeapsă o nimicire veșnică de la fața Domnului și de la
1:9
2Tes. 2:8Dt. 33:2Is. 2:19
slava puterii Lui, 10când
1:10
Ps. 89:7
va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit între sfinții Săi și
1:10
Ps. 68:35
privit cu uimire de toți cei ce au crezut; căci mărturia noastră între voi a fost crezută.

11De aceea ne și rugăm totdeauna pentru voi ca Dumnezeul nostru să

1:11
2Tes. 1:5
vă facă vrednici de chemarea Lui și, prin puterea Lui, să împlinească în voi orice dorință de a face binele
1:11
1Tes. 1:3
și orice lucrare izvorâtă din credință, 12pentru ca
1:12
1Pt. 1:7
4:14
Numele Domnului nostru Isus [Hristos] să fie proslăvit prin voi, precum și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Isus Hristos.