Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

Omul fărădelegii

21În ce

2:1
1Tes. 4:16
privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și
2:1
Mt. 24:31Mc. 13:271Tes. 4:17
strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraților, 2
2:2
Mt. 24:4Ef. 5:61In. 4:12Tim. 2:18
nu vă clătinați așa de repede în mintea voastră și, de asemenea, să nu vă lăsați tulburați de vreun duh, un cuvânt sau o epistolă care ar fi de la noi – cum că ziua Domnului ar fi venit.

3Nimeni să

2:3
Mt. 24:4Ef. 5:6
nu vă amăgească în vreun fel, căci ziua aceea nu
2:3
1Tim. 4:1
va sosi înainte să fi venit lepădarea de credință2:3 Gr. apostasía: „renegare”, „trădare”, „dezertare”, „rebeliune”. și să se fi descoperit omul
2:3
Dan. 7:251In. 2:18
fărădelegii2:3 În alte manuscrise: „omul păcatului”., fiul pierzării, 4cel care se împotrivește și se
2:4
Is. 14:13Ez. 28:2Ap. 13:6
înalță mai
2:4
1Cor. 8:5
presus de orice așa‑zis dumnezeu sau obiect care primește închinare, până acolo încât să se așeze în Templul lui Dumnezeu, dându‑se drept Dumnezeu. 5Nu vă aduceți aminte că, pe când eram încă la voi, vă spuneam aceste lucruri? 6Și acum știți ce‑l oprește să nu se descopere decât la vremea lui. 7Taina
2:7
1In. 2:18
4:3
fărădelegii este deja la lucru; trebuie doar ca cel care îl oprește acum să fie luat din drum. 8Și atunci se va descoperi cel nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu
2:8
Is. 11:4Ap. 19:15
suflarea gurii Sale și‑l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. 9Arătarea celui nelegiuit se va face prin lucrarea Satanei, cu tot felul de minuni, semne
2:9
Dt. 13:1Mt. 24:24Ap. 13:13
19:20
și puteri mincinoase 10și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării pentru că n‑au primit dragostea de adevăr ca să fie mântuiți. 11De aceea
2:11
Rom. 1:28
Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să
2:11
Mt. 24:5,11
creadă o minciună 12și astfel să fie osândiți toți cei ce n‑au crezut adevărul, ci au
2:12
Rom. 1:32
găsit plăcere în nelegiuire.

Aleși pentru mântuire

13Noi

2:13
2Tes. 1:3
însă, frați preaiubiți de Domnul, trebuie să‑I mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci Dumnezeu
2:13
Ef. 1:4
v‑a ales
2:13
1Tes. 1:4
ca prim rod2:13 Alte manuscrise conțin lecțiunea: „de la început”. pentru mântuire, în
2:13
1Pt. 1:2
sfințirea făcută de Duhul și credința în adevăr. 14La aceasta v‑a chemat El, prin Evanghelia noastră, urmând să dobândiți
2:14
In. 17:221Tes. 2:121Pt. 5:10
slava Domnului nostru Isus Hristos.

15Așadar, fraților, rămâneți

2:15
1Cor. 16:13Flp. 4:1
tari și țineți învățăturile2:15 Gr. paradóseis (pl.). Termenul parádosis denumește o sumă de învățături teologice și morale care se transmit în interiorul unei comunități de credincioși. pe care le‑ați primit
2:15
2Tes. 3:61Cor. 11:2
fie prin viu grai, fie prin epistola noastră! 16Și Însuși
2:16
2Tes. 1:1,2
Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, care
2:16
1In. 4:10
ne‑a iubit și ne‑a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde
2:16
1Pt. 1:3
, 17să vă mângâie inimile și să
2:17
1Cor. 1:81Tes. 3:131Pt. 5:10
vă întărească în orice lucru și cuvânt bun!