Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

„Rugați‑vă pentru noi!”

31Încolo, fraților, rugați‑vă

3:1
Ef. 6:19Col. 4:3
pentru noi, ca să se răspândească repede Cuvântul Domnului și să fie proslăvit, cum este la voi, 2și ca să
3:2
Rom. 15:31
fim izbăviți de oameni rătăciți și răi, căci nu toți au credința! 3Credincios
3:3
1Cor. 1:9
este Domnul: El vă va întări și vă va
3:3
In. 17:15
păzi de Cel Rău. 4Cu privire la voi, suntem convinși
3:4
Gal. 5:10
în Domnul că faceți și veți face cum vă poruncim. 5Domnul
3:5
1Cr. 29:18
să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și răbdarea lui Hristos!

Porunci pentru cei care trăiesc în neorânduială

6În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraților, să

3:6
Rom. 16:172In. 1:10
vă țineți departe de
3:6
1Cor. 5:11
orice frate care trăiește în
3:6
1Tes. 5:14
neorânduială, și nu după învățăturile
3:6
2Tes. 2:15
pe care le‑ați primit de la noi. 7Voi înșivă știți cum
3:7
1Cor. 4:16
11:11Tes. 1:6,7
trebuie să călcați pe urmele noastre; căci noi
3:7
1Tes. 2:10
n‑am trăit în neorânduială între voi, 8nici n‑am mâncat fără plată pâinea nimănui, ci cu osteneală și trudă
3:8
Fap. 18:3
20:342Cor. 11:91Tes. 2:9
, muncind zi și noapte, ca să nu împovărăm pe niciunul dintre voi. 9Nu
3:9
1Cor. 9:61Tes. 2:6
că n‑am avea dreptul acesta, ci fiindcă am vrut să vă dăm în
3:9
2Tes. 3:7
noi înșine o pildă, ca să călcați pe urmele noastre. 10De altfel, când eram la voi, vă porunceam astfel: „Dacă cineva
3:10
Gen. 3:191Tes. 4:11
nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce!”

11Auzim însă că unii dintre voi trăiesc

3:11
2Tes. 3:6
în neorânduială, nu lucrează nimic
3:11
1Tes. 4:111Tim. 5:131Pt. 4:15
, ci se țin de nimicuri3:11 În original, joc de cuvinte care ar putea fi redat astfel: „care nu au treabă, dar se află‑n treabă”.. 12Unor astfel de oameni le poruncim
3:12
1Tes. 4:11
și le spunem în Domnul nostru Isus Hristos să‑și
3:12
Ef. 4:28
mănânce pâinea lucrând în liniște. 13Voi însă, fraților, fiți
3:13
Gal. 6:9
neobosiți în facerea binelui! 14Iar dacă cineva nu ascultă de cuvântul nostru din această epistolă, însemnați‑vi‑l și să
3:14
2Tes. 3:6Mt. 18:171Cor. 5:9
nu aveți legături cu el, ca să‑i fie rușine! 15
3:15
Lev. 19:171Tes. 5:14
nu‑l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci
3:15
Tit 3:10
să‑l sfătuiți ca pe un frate!

Binecuvântări de final

16Domnul

3:16
Rom. 15:33
16:201Cor. 14:332Cor. 13:111Tes. 5:23
păcii să vă dea El Însuși întotdeauna pacea în orice fel! Domnul să fie cu voi toți!

17Salutul

3:17
1Cor. 16:21Col. 4:18
este scris cu mâna mea: de la Pavel. Acesta este semnul din fiecare epistolă; așa scriu eu.

18Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi toți! [Amin!]