Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

Omul fărădelegii

21În ce

2:1
1Tes. 4:16
privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și
2:1
Mt. 24:31Mc. 13:271Tes. 4:17
strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraților, 2
2:2
Mt. 24:4Ef. 5:61In. 4:12Tim. 2:18
nu vă clătinați așa de repede în mintea voastră și, de asemenea, să nu vă lăsați tulburați de vreun duh, un cuvânt sau o epistolă care ar fi de la noi – cum că ziua Domnului ar fi venit.

3Nimeni să

2:3
Mt. 24:4Ef. 5:6
nu vă amăgească în vreun fel, căci ziua aceea nu
2:3
1Tim. 4:1
va sosi înainte să fi venit lepădarea de credință2:3 Gr. apostasía: renegare, trădare, dezertare, rebeliune. și să se fi descoperit omul
2:3
Dan. 7:251In. 2:18
fărădelegii2:3 În alte manuscrise: „omul păcatului”., fiul pierzării, 4cel care se împotrivește și se
2:4
Is. 14:13Ez. 28:2Ap. 13:6
înalță mai
2:4
1Cor. 8:5
presus de orice așa-zis dumnezeu sau obiect care primește închinare, până acolo încât să se așeze în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. 5Nu vă aduceți aminte că, pe când eram încă la voi, vă spuneam aceste lucruri? 6Și acum știți ce-l oprește să nu se descopere decât la vremea lui. 7Taina
2:7
1In. 2:18
4:3
fărădelegii este deja la lucru; trebuie doar ca cel care îl oprește acum să fie luat din drum. 8Și atunci se va descoperi cel nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu
2:8
Is. 11:4Ap. 19:15
suflarea gurii Sale și-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. 9Arătarea celui nelegiuit se va face prin lucrarea Satanei, cu tot felul de minuni, semne
2:9
Dt. 13:1Mt. 24:24Ap. 13:13
19:20
și puteri mincinoase 10și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării pentru că n-au primit dragostea de adevăr ca să fie mântuiți. 11De aceea
2:11
Rom. 1:28
Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să
2:11
Mt. 24:5,11
creadă o minciună 12și astfel să fie osândiți toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au
2:12
Rom. 1:32
găsit plăcere în nelegiuire.

Aleși pentru mântuire

13Noi

2:13
Cap. 1:3.
însă, frați preaiubiți de Domnul, trebuie să-I mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci Dumnezeu
2:13
Ef. 1:4
v-a ales
2:13
1Tes. 1:4
ca prim rod2:13 Alte manuscrise conțin lecțiunea: „de la început”. pentru mântuire, în
2:13
1Pt. 1:2
sfințirea făcută de Duhul și credința în adevăr. 14La aceasta v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, urmând să dobândiți
2:14
In. 17:221Tes. 2:121Pt. 5:10
slava Domnului nostru Isus Hristos.

15Așadar, fraților, rămâneți

2:15
1Cor. 16:13Flp. 4:1
tari și țineți învățăturile2:15 Gr. paradóseis (pl.). Termenul parádosis denumește o sumă de învățături teologice și morale care se transmit în interiorul unei comunități de credincioși. pe care le-ați primit
2:15
Cap. 3:6.
fie prin viu grai, fie prin epistola noastră! 16Și Însuși
2:16
Cap. 1:1,2.
Domnul nostru Isus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, care
2:16
1In. 4:10
ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde
2:16
1Pt. 1:3
, 17să vă mângâie inimile și să
2:17
1Cor. 1:81Tes. 3:131Pt. 5:10
vă întărească în orice lucru și cuvânt bun!

3

„Rugați-vă pentru noi!”

31Încolo, fraților, rugați-vă

3:1
Ef. 6:19Col. 4:3
pentru noi, ca să se răspândească repede Cuvântul Domnului și să fie proslăvit, cum este la voi, 2și ca să
3:2
Rom. 15:31
fim izbăviți de oameni rătăciți și răi, căci nu toți au credința! 3Credincios
3:3
1Cor. 1:9
este Domnul: El vă va întări și vă va
3:3
In. 17:15
păzi de Cel Rău. 4Cu privire la voi, suntem convinși
3:4
Gal. 5:10
în Domnul că faceți și veți face cum vă poruncim. 5Domnul
3:5
1Cr. 29:18
să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și răbdarea lui Hristos!

Porunci pentru cei care trăiesc în neorânduială

6În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraților, să

3:6
Rom. 16:172In. 1:10
vă țineți departe de
3:6
1Cor. 5:11
orice frate care trăiește în
3:6
1Tes. 5:14
neorânduială, și nu după învățăturile
3:6
Cap. 2:15.
pe care le-ați primit de la noi. 7Voi înșivă știți cum
3:7
1Cor. 4:16
11:11Tes. 1:6,7
trebuie să călcați pe urmele noastre; căci noi
3:7
1Tes. 2:10
n-am trăit în neorânduială între voi, 8nici n-am mâncat fără plată pâinea nimănui, ci cu osteneală și trudă
3:8
Fap. 18:3
20:342Cor. 11:91Tes. 2:9
, muncind zi și noapte, ca să nu împovărăm pe niciunul dintre voi. 9Nu
3:9
1Cor. 9:61Tes. 2:6
că n-am avea dreptul acesta, ci fiindcă am vrut să vă dăm în
3:9
Vers. 7.
noi înșine o pildă, ca să călcați pe urmele noastre. 10De altfel, când eram la voi, vă porunceam astfel: „Dacă cineva
3:10
Gen. 3:191Tes. 4:11
nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce!”

11Auzim însă că unii dintre voi trăiesc

3:11
Vers. 6.
în neorânduială, nu lucrează nimic
3:11
1Tes. 4:111Tim. 5:131Pt. 4:15
, ci se țin de nimicuri3:11 În original, joc de cuvinte care ar putea fi redat astfel: „care nu au treabă, dar se află-n treabă”.. 12Unor astfel de oameni le poruncim
3:12
1Tes. 4:11
și le spunem în Domnul nostru Isus Hristos să-și
3:12
Ef. 4:28
mănânce pâinea lucrând în liniște. 13Voi însă, fraților, fiți
3:13
Gal. 6:9
neobosiți în facerea binelui! 14Iar dacă cineva nu ascultă de cuvântul nostru din această epistolă, însemnați-vi-l și să
3:14
Vers. 6.
nu aveți legături cu el, ca să-i fie rușine! 15
3:15
Lev. 19:171Tes. 5:14
nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci
3:15
Tit 3:10
să-l sfătuiți ca pe un frate!

Binecuvântări de final

16Domnul

3:16
Rom. 15:33
16:201Cor. 14:332Cor. 13:111Tes. 5:23
păcii să vă dea El Însuși întotdeauna pacea în orice fel! Domnul să fie cu voi toți!

17Salutul

3:17
1Cor. 16:21Col. 4:18
este scris cu mâna mea: de la Pavel. Acesta este semnul din fiecare epistolă; așa scriu eu.

18Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi toți! [Amin!]