Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Pavel, apostol

1:1
2Cor. 1:1
al lui Hristos Isus prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții
1:1
Ef. 3:6Tit 1:2Evr. 9:15
care este în Hristos Isus, 2către
1:2
1Tim. 1:2
Timotei, copilul meu preaiubit: Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Isus, Domnul nostru!

Recunoștință și încurajare

3Îi mulțumesc

1:3
Rom. 1:8Ef. 1:16
lui Dumnezeu, căruia
1:3
Fap. 22:3
23:1
24:14
27:23Rom. 1:9Gal. 1:14
Îi slujesc cu o conștiință curată, din moși‑strămoși, când te pomenesc neîntrerupt
1:3
1Tes. 1:2
3:10
în cererile mele, zi și noapte. 4Căci îmi amintesc
1:4
2Tim. 4:9,21
de lacrimile tale și doresc să te văd, ca să mă umplu de bucurie. 5Îmi aduc aminte de credința
1:5
1Tim. 1:5
4:6
ta neprefăcută, care s‑a înfiripat1:5 Lit. „care și‑a făcut locuința”. întâi în bunica ta Lois și în mama
1:5
Fap. 16:1
ta, Eunice, și sunt încredințat că și în tine.

6De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi

1:6
1Tes. 5:191Tim. 4:14
darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. 7Căci Dumnezeu
1:7
Rom. 8:15
nu ne‑a dat un duh de frică, ci
1:7
Lc. 24:49Fap. 1:8
de putere, de dragoste și de chibzuință. 8Să nu‑ți fie rușine deci
1:8
Rom. 1:16
de mărturia
1:8
1Tim. 2:6Ap. 1:2
cu privire la Domnul nostru, nici de mine, care am fost întemnițat
1:8
Ef. 3:1Flp. 1:7
pentru El. Ci
1:8
2Tim. 4:5Col. 1:24
suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu.

9El

1:9
Tit 3:4
ne‑a mântuit

și ne‑a

1:9
Evr. 3:1
făcut o chemare sfântă,

nu

1:9
Rom. 3:20
9:11Tit 3:5
după faptele noastre,

ci

1:9
Rom. 8:28
după hotărârea Lui și după harul

care ne‑a fost dat în Hristos Isus

înainte

1:9
Ef. 1:4
3:11Tit 1:21Pt. 1:20
de veșnicii,

10dar care a fost

1:10
Rom. 16:26Ef. 1:9Col. 1:26Tit 1:31Pt. 1:20
descoperit acum

prin arătarea Mântuitorului nostru

Hristos Isus,

care

1:10
1Cor. 15:54,55Evr. 2:14
a nimicit moartea

și a adus la lumină viața și neputrezirea

prin Evanghelie.

11Pentru aceasta am fost pus eu propovăduitor, apostol

1:11
2Tim. 4:17Fap. 9:15Ef. 3:7,81Tim. 2:7
și învățător [al neamurilor]. 12Din pricina aceasta
1:12
2Tim. 2:9Ef. 3:1
sufăr aceste lucruri, dar nu mi‑e rușine, căci
1:12
1Pt. 4:19
știu în cine am crezut și sunt încredințat că El are putere să păzească
1:12
1Tim. 6:20
ce I‑am încredințat1:12 Gr. parathḗkē „bun încredințat spre păstrare”, „depozit”. Expresia se întâlnește și în 2Tim. 1:14. până în ziua aceea1:12 Ziua revenirii lui Isus Hristos (2Tim. 4:8), zi de răscumpărare (Ef. 4:30) și de judecată (2Tes. 1:9,10). Expresia se întâlnește și în 2Tim. 1:18.. 13Modelul de învățătură
1:13
2Tim. 3:14Tit 1:9Evr. 10:23
sănătoasă1:13 Lit. „modelul cuvintelor sănătoase”. pe care l‑ai auzit de la mine ține‑l
1:13
Rom. 6:17
cu credința
1:13
1Tim. 1:14
și dragostea care sunt în Hristos Isus. 14Lucrul bun
1:14
1Tim. 6:20
care ți s‑a încredințat păzește‑l prin Duhul Sfânt, care
1:14
Rom. 8:11
locuiește în noi.

15Știi că toți

1:15
Fap. 19:10
cei din Asia1:15 Provincie romană din vestul Asiei Mici. În secolul I d.Hr., ocupa circa o treime din teritoriul Turciei de astăzi, fiind mărginită la nord de Bitinia, la sud de Licia și la est de Galatia. m‑au părăsit
1:15
2Tim. 4:10,16
, printre care și Fighel și Ermoghen. 16Domnul să‑Și verse îndurarea peste casa
1:16
2Tim. 4:19
lui Onisifor, căci de multe ori mi‑a înviorat sufletul și nu i‑a fost rușine de lanțurile
1:16
Fap. 28:20Ef. 6:20
mele! 17Nu numai atât, dar când a fost în Roma, cu multă stăruință m‑a căutat și m‑a găsit. 18Domnul să‑i
1:18
Mt. 25:34‑40
facă parte de îndurarea Lui în ziua aceea! Tu știi foarte bine cât ajutor
1:18
Evr. 6:10
mi‑a dat el în Efes.