Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Vremurile din urmă

31Să știi că în

3:1
1Tim. 4:12Pt. 3:31In. 2:18Iuda 1:18
zilele din urmă vor fi vremuri grele. 2Căci oamenii vor fi iubitori de sine
3:2
Flp. 2:21
, iubitori de bani, lăudăroși
3:2
Iuda 1:16
, trufași
3:2
1Tim. 6:4
, hulitori, neascultători de părinți
3:2
Rom. 1:30
, nerecunoscători, fără evlavie, 3lipsiți
3:3
Rom. 1:31
de afecțiune, neînduplecați, bârfitori, neînfrânați
3:3
2Pt. 3:3
, neîmblânziți, neiubitori de bine, 4trădători
3:4
2Pt. 2:10
, nesăbuiți, îngâmfați, iubitori
3:4
Flp. 3:192Pt. 2:13Iuda 1:4,19
mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, 5având o formă de evlavie, dar tăgăduindu‑i puterea
3:5
1Tim. 5:8Tit 1:16
. Depărtează‑te de asemenea oameni
3:5
2Tes. 3:61Tim. 6:5
! 6Sunt
3:6
Tit 1:11
printre ei unii care se strecoară prin case și le ademenesc pe femeile ușuratice3:6 Secvența „femei ușuratice” traduce gr. gynaikária, diminutiv cu valoare peiorativă: „femeiuște”., îngreunate de păcate și frământate de tot felul de pofte. 7Acestea, deși învață mereu, nu pot ajunge
3:7
1Tim. 2:4
niciodată la cunoștința deplină a adevărului. 8După cum Iane și Iambre3:8 Potrivit unei tradiții ebraice, Iane și Iambre erau cei doi vrăjitori care i s‑au împotrivit lui Moise în timpul misiunii sale înaintea lui Faraon (Ex. 7:11‑12). i s‑au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii
3:8
1Tim. 6:5
aceștia3:8 Vezi referirea la Imeneu și Filet (2Tim. 2:17‑18). se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și au o credință
3:8
Rom. 1:282Cor. 13:5Tit 1:16
de osândit. 9Dar nu vor înainta prea mult; căci nebunia lor va fi văzută de toți, cum a fost și a celor doi.

Exemplul lui Pavel. Importanța Scripturii

10Tu însă

3:10
Flp. 2:221Tim. 4:6
ai urmat cu credincioșie învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, stăruința mea, 11prigonirile și suferințele care au venit peste mine în
3:11
Fap. 13:45,50
Antiohia, în
3:11
Fap. 14:2,5
Iconium și în
3:11
Fap. 14:19
Listra. Știi ce prigoniri am îndurat, dar din
3:11
2Tim. 4:172Cor. 1:10
toate m‑a izbăvit Domnul. 12De altfel, toți
3:12
In. 17:14Fap. 14:221Tes. 3:3
cei ce vor să trăiască evlavios în Hristos Isus vor fi prigoniți. 13Dar
3:13
2Tim. 2:162Tes. 2:111Tim. 4:1
oamenii răi și înșelători vor înainta și mai mult în rău, îi vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși.

14Tu

3:14
2Tim. 1:13
2:2
să rămâi în lucrurile pe care le‑ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi cine sunt cei de la care le‑ai învățat; 15din copilărie cunoști Sfintele
3:15
In. 5:39
Scripturi, care pot să‑ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Isus. 16Toată
3:16
2Pt. 1:20,21
Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos
3:16
Rom. 15:4
ca să dea învățătură, să mustre, să îndrepte, să educe în vederea dreptății, 17pentru ca
3:17
1Tim. 6:11
omul lui Dumnezeu să fie pregătit și destoinic
3:17
2Tim. 2:21
pentru orice lucrare bună.