Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Prezbiterul către preaiubitul Gaius, pe

1:1
2In. 1:1
care‑l iubesc în adevăr.

2Preaiubitule, îți doresc să ai sănătate și să‑ți meargă bine în toate privințele, așa cum îi merge bine și sufletului tău. 3M‑am bucurat mult când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli

1:3
2In. 1:4
în adevăr. 4Mai mare bucurie nu am decât să aud despre copiii
1:4
1Cor. 4:15Flm. 1:10
mei că umblă în adevăr.

Conlucrare și opoziție

5Preaiubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați, inclusiv pentru cei străini. 6Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Dacă te vei îngriji de călătoria lor într‑un chip vrednic de Dumnezeu, bine vei face, 7căci au plecat de dragul Numelui1:7 În scrierile rabinice, tetragrama (YHWH) este adesea înlocuită cu termenul „Numele”, din reverență pentru persoana divină. În cazul de față, referentul „Numelui” este Isus Hristos (vezi și 1In. 2:12)., fără să primească ceva

1:7
1Cor. 9:12,15
de la neamuri. 8Este de datoria noastră să‑i primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul.

9Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietate între ei, nu vrea să ne primească. 10De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne defăimează cu vorbe rele. Și nu se mulțumește cu atât, ci, pe lângă faptul că el însuși nu‑i primește pe frați, îi și împiedică pe cei ce vor să‑i primească și‑i dă afară din biserică.

11Preaiubitule, nu

1:11
Ps. 37:27Is. 1:16,171Pt. 3:11
lua ca exemplu răul1:11 Lit. „nu imita răul”. Referire voalată la răul făcut de Diotref, al cărui comportament nu trebuie să fie urmat de către Gaius., ci binele! Cine
1:11
1In. 2:29
3:6,9
face binele este din Dumnezeu; cine face răul nu L‑a văzut pe Dumnezeu. 12Despre
1:12
1Tim. 3:7
Dimitrie dau toți – inclusiv adevărul – o bună mărturie; noi de asemenea dăm mărturie, și
1:12
In. 21:24
știi că mărturia noastră este adevărată.

Salutări de final

13Aș avea multe să‑ți

1:13
2In. 1:12
scriu, dar nu vreau să ți le scriu cu cerneală și condei. 14Nădăjduiesc să te văd cât mai curând, și atunci vom vorbi gură către gură.

15Pacea să fie cu tine! Prietenii îți trimit salutări. Salută‑i pe prieteni, pe fiecare în parte! [Amin!]1:15 În Cornilescu 1924, textul din acest verset este inclus în vers. 14.