Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
14

Pavel și Barnaba, în Iconium

141În Iconium, Pavel și Barnaba au intrat împreună în sinagoga iudeilor și au vorbit, astfel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. 2Dar iudeii care n‑au crezut au stârnit și au tulburat sufletele neamurilor împotriva fraților. 3Totuși, au rămas destul de multă vreme acolo și vorbeau cu îndrăzneală despre Domnul, care

14:3
Mc. 16:20Evr. 2:4
adeverea Cuvântul harului Său cu semne și minuni ce se făceau prin mâinile lor. 4Mulțimea din cetate s‑a dezbinat: unii erau cu iudeii, alții cu apostolii
14:4
Cap. 13:3.

. 5Dar neamurile și iudeii, împreună cu mai‑marii lor, au pus la cale să le facă rău
14:5
2Tim. 3:11
și să‑i ucidă cu pietre. 6Pavel și Barnaba au prins de veste și au fugit
14:6
Mt. 10:23
în cetățile Licaoniei – Listra, Derbe și în împrejurimi – 7și au propovăduit Evanghelia acolo.

Pavel și Barnaba, în Listra

8În

14:8
Cap. 3:2.

Listra era un bărbat neputincios de picioare, olog din naștere, care nu umblase niciodată. 9El îl asculta pe Pavel când vorbea. Acesta s‑a uitat țintă la el și, văzând
14:9
Mt. 8:10
9:28,29
că are credință ca să fie vindecat, 10a zis cu glas tare: „Ridică‑te
14:10
Is. 35:6
drept în picioare!” Acela s‑a ridicat și a început să umble. 11Văzând ce a făcut Pavel, mulțimile și‑au ridicat glasul, zicând în limba licaoniană: „Zeii
14:11
Cap. 8:10;
28:6
au coborât la noi în chip omenesc!” 12Pe Barnaba îl numeau Zeus, iar pe Pavel, Hermes, fiindcă el folosea cuvântul. 13Preotul de la templul lui Zeus, care era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi în fața porților și voia
14:13
Dan. 2:46
, împreună cu mulțimile, să le aducă jertfe. 14Apostolii Barnaba și Pavel, auzind aceasta, și‑au
14:14
Mt. 26:65
rupt hainele și s‑au repezit în mijlocul mulțimii, strigând: 15„Oameni buni, de
14:15
Cap. 10:26.

ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem
14:15
Iac. 5:17Ap. 19:10
oameni, la fel ca voi, dar vă propovăduim vestea cea bună ca să vă întoarceți de la cele
14:15
1Sam. 12:211Rg. 16:13Ier. 14:22Am. 2:41Cor. 8:4
deșarte
14:15
1Tes. 1:9
la Dumnezeul cel viu, care
14:15
Gen. 1:1Ps. 33:6
146:6Ap. 14:7
a făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. 16În generațiile trecute, El
14:16
Cap. 17:30.
Ps. 81:121Pt. 4:3
a lăsat toate neamurile să umble pe căile lor. 17Totuși
14:17
Cap. 17:27.
Rom. 1:20
, nu a rămas fără mărturie, întrucât v‑a făcut bine, v‑a dat
14:17
Lev. 26:4Dt. 11:14
28:12Iov 5:10Ps. 65:10
68:9
147:8Ier. 14:22Mt. 5:45
ploi din cer, timpuri roditoare, belșug de hrană și v‑a umplut inimile de bucurie.” 18Vorbind astfel, abia au potolit mulțimile să nu le aducă jertfe.

19Însă din

14:19
Cap. 13:45.

Antiohia și Iconium au venit niște iudei, care au înduplecat mulțimile; l‑au lovit cu pietre
14:19
2Cor. 11:252Tim. 3:11
pe Pavel, apoi l‑au târât în afara cetății, crezând că a murit. 20Dar când l‑au înconjurat ucenicii, Pavel s‑a ridicat și a intrat în cetate.

Pavel și Barnaba, în Derbe. Întoarcerea în Antiohia Siriei

A doua zi, Pavel a plecat cu Barnaba la Derbe. 21După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și

14:21
Mt. 28:19
au făcut mulți ucenici, s‑au întors în Listra, în Iconium și în Antiohia Pisidiei, 22întărind sufletele ucenicilor, îndemnându‑i
14:22
Cap. 11:23;
13:43
să rămână în credință și spunându‑le: „În Împărăția lui Dumnezeu trebuie
14:22
Mt. 10:38
16:24Lc. 22:28,29Rom. 8:172Tim. 2:11,12
3:12
să intrăm prin multe necazuri.” 23Le‑au
14:23
Tit 1:5
rânduit prezbiteri în fiecare biserică, după ce s‑au rugat și au postit, apoi i‑au încredințat în mâna Domnului, în care crezuseră. 24După aceea, au trecut prin Pisidia și au ajuns în Pamfilia; 25apoi au vestit Cuvântul în Perga și au coborât la Atalia. 26De
14:26
Cap. 13:1,3.

acolo au mers pe mare la Antiohia, unde fuseseră încredințați
14:26
Cap. 15:40.

în grija harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o îndepliniseră. 27După ce au ajuns ei, au adunat biserica și au
14:27
Cap. 15:4,12;
21:19
istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum le‑a deschis
14:27
1Cor. 16:92Cor. 2:12Col. 4:3Ap. 3:8
neamurilor ușa credinței. 28Ei au rămas destul de multă vreme [acolo] cu ucenicii.