Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
15

Conciliul de la Ierusalim

151Din Iudeea

15:1
Gal. 2:12
au coborât unii care îi învățau pe frați astfel: „Dacă
15:1
Vers. 5.
In. 7:22Gal. 5:2Flp. 3:2Col. 2:8,11,16
nu sunteți circumciși după
15:1
Gen. 17:10Lev. 12:3
obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți.” 2Pentru că Pavel și Barnaba au avut cu ei nu puține controverse și discuții aprinse, s‑a luat hotărârea ca Pavel și Barnaba, împreună cu câțiva dintre ei, să
15:2
Gal. 2:1
urce la apostolii și prezbiterii din Ierusalim ca să‑i întrebe cu privire la această nelămurire. 3După ce au fost petrecuți
15:3
Rom. 15:241Cor. 16:6,11
de biserică, au trecut prin Fenicia și Samaria și au istorisit
15:3
Cap. 14:27.

întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, făcându‑le astfel o mare bucurie tuturor fraților. 4Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au
15:4
Vers. 12. Cap. 14:27;
21:19
istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. 5Atunci, unii din gruparea fariseilor care crezuseră s‑au ridicat și au zis ca
15:5
Vers. 1.

neamurilor să li se poruncească să se circumcidă și să păzească Legea lui Moise.

6Apostolii și prezbiterii s‑au adunat ca să cerceteze acest lucru. 7După multe discuții, Petru s‑a ridicat și le‑a zis: „Fraților

15:7
Cap. 10:20;
11:12
, voi știți că încă de la început Dumnezeu m‑a ales dintre voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. 8Și Dumnezeu, care cunoaște
15:8
Cap. 1:24.
1Cr. 28:9
inimile, a depus mărturie pentru ei, dându‑le
15:8
Cap. 10:44.

Duhul Sfânt ca și nouă. 9N‑a făcut nicio
15:9
Rom. 10:11
deosebire între noi și ei, întrucât le‑a curățit
15:9
Cap. 10:15,28,43.
1Cor. 1:21Pt. 1:22
inimile prin credință. 10Așadar, de ce‑L ispitiți pe Dumnezeu și
15:10
Mt. 23:4Gal. 5:1
puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l‑am putut purta? 11Dar noi credem
15:11
Rom. 3:24Ef. 2:8Tit 2:11
3:4,5
că prin harul Domnului Isus suntem mântuiți și noi, și ei.”

12Toată adunarea a tăcut

15:12
Cap. 14:27.

și i‑a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei între neamuri. 13Când au tăcut ei, a
15:13
Cap. 12:17.

luat cuvântul Iacov, zicând: „Fraților, ascultați‑mă! 14Simon
15:14
Vers. 7.

a spus cum mai întâi Dumnezeu s‑a uitat să‑Și ia dintre neamuri un popor pentru Numele Său. 15Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele profeților, după cum este scris:

16«După aceea, Mă voi întoarce

și voi ridica din nou lăcașul prăbușit al lui David,

îi voi zidi iarăși dărâmăturile

și‑l voi înălța la loc,

17pentru ca și ceilalți oameni să‑L caute pe Domnul,

și toate neamurile peste care a fost chemat Numele Meu,

zice Domnul, care face aceste lucruri15:17 Am. 9:11,12. 18cunoscute din veșnicie.»

19De aceea, eu
15:19
Vers. 28.

socotesc să nu‑i mai împovărăm pe aceia dintre neamuri care se
15:19
1Tes. 1:9
întorc la Dumnezeu, 20ci să li se scrie să se ferească de
15:20
Gen. 35:2Ex. 20:3,23Ez. 20:301Cor. 8:1
10:20,28Ap. 2:14,20
necurățiile idolilor, de
15:20
1Cor. 6:9,18Gal. 5:19Ef. 5:3Col. 3:51Tes. 4:31Pt. 4:3
desfrâu, de animale sugrumate și
15:20
Gen. 9:4Lev. 3:17Dt. 12:16,23
de sânge. 21Căci Moise, încă din timpuri străvechi, are în fiecare cetate oameni care‑l propovăduiesc și este citit
15:21
Cap. 13:15,27.

în sinagogi în fiecare zi de sabat.”

Hotărârea conciliului de la Ierusalim

22Atunci, apostolii și prezbiterii, împreună cu întreaga biserică, au găsit cu cale să aleagă dintre ei niște bărbați pe care să‑i trimită la Antiohia cu Pavel și Barnaba: pe Iuda, zis și Barsaba

15:22
Cap. 1:23.

, și pe Sila, bărbați cu vază între frați. 23Și au scris astfel prin ei: „Apostolii și frații prezbiteri, către frații dintre neamuri care sunt în Antiohia, Siria și Cilicia: sănătate! 24Fiindcă am auzit că unii
15:24
Vers. 1.
Gal. 2:4
5:12Tit 1:10,11
– plecați dintre noi fără să fi primit poruncă – v‑au tulburat prin cuvintele lor și v‑au zdruncinat sufletele [zicându‑vă să vă circumcideți și să păziți Legea,] 25după ce ne‑am adunat toți într‑un cuget, am găsit cu cale să alegem niște bărbați pe care să‑i trimitem la voi, împreună cu preaiubiții noștri Barnaba și Pavel, 26oameni
15:26
Cap. 13:50;
14:191Cor. 15:302Cor. 11:13,26
ce și‑au pus în joc viețile pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos. 27I‑am trimis așadar pe Iuda și pe Sila împreună cu ei, ca să vă spună prin viu grai aceleași lucruri: 28anume că Duhul Sfânt și noi am găsit cu cale să nu mai punem asupra voastră nicio altă povară pe lângă cele necesare – 29adică să
15:29
Vers. 20. Cap. 21:25.
Ap. 2:14,20
vă feriți de carnea jertfită idolilor, de sânge
15:29
Lev. 17:14
, de animale sugrumate și de desfrâu; dacă vă veți feri de acestea, bine veți face. Fiți sănătoși!”

30Așadar, când au primit învoire, au coborât la Antiohia, unde au adunat mulțimea credincioșilor și au înmânat scrisoarea. 31Citind‑o, aceștia s‑au bucurat de îmbărbătarea primită. 32Iuda și Sila, fiind profeți, i‑au

15:32
Cap. 14:22;
18:23
îmbărbătat și ei pe frați și i‑au întărit cu multe cuvinte. 33După o vreme, frații le‑au
15:33
1Cor. 16:11Evr. 11:31
dat învoire să se întoarcă în pace la cei care îi trimiseseră. [34Totuși, Sila a găsit cu cale să mai rămână.] 35Pavel
15:35
Cap. 13:1.

și Barnaba au rămas în Antiohia pentru a da învățătură și a propovădui, împreună cu mulți alții, Cuvântul Domnului.

Despărțirea lui Pavel de Barnaba

36După câteva zile, Pavel i‑a zis lui Barnaba: „Să ne întoarcem să‑i cercetăm pe frații din

15:36
Cap. 13:4,13,14,51;
14:1,6,24,25
fiecare cetate în care am vestit Cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac!” 37Barnaba voia să‑l ia și pe Ioan
15:37
Cap. 12:12,25;
13:5Col. 4:102Tim. 4:11Flm. 1:24
, numit Marcu. 38Pavel considera însă că nu este potrivit să‑l ia cu ei pe acela care îi
15:38
Cap. 13:13.

părăsise în Pamfilia și nu‑i însoțise în lucrarea lor. 39Și s‑a iscat o așa neînțelegere, încât s‑au despărțit unul de celălalt; Barnaba l‑a luat pe Marcu și a plecat pe mare spre Cipru, 40iar Pavel l‑a ales pe Sila și a plecat, după ce a fost încredințat
15:40
Cap. 14:26.

de frați harului Domnului. 41Și a străbătut Siria și Cilicia, întărind
15:41
Cap. 16:5.

bisericile.