Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
16

A doua călătorie misionară a lui Pavel

161După aceea, Pavel a ajuns la Derbe

16:1
Cap. 14:6.

și la Listra. Și iată, acolo era un ucenic numit
16:1
Cap. 19:22.
Rom. 16:211Cor. 4:17Flp. 2:191Tes. 3:21Tim. 1:22Tim. 1:2
Timotei, fiul
16:1
2Tim. 1:5
unei iudeice credincioase și al unui tată grec. 2Frații
16:2
Cap. 6:3.

din Listra și Iconium îl vorbeau de bine. 3Pavel a vrut să‑l ia cu el și, după ce l‑a luat
16:3
1Cor. 9:20Gal. 2:3
5:2
, l‑a circumcis, din pricina iudeilor care erau în acele locuri, fiindcă toți știau că tatăl lui este grec. 4Străbătând cetățile, îi învățau pe credincioși să păzească hotărârile
16:4
Cap. 15:28,29.

luate de apostoli și de prezbiterii din Ierusalim. 5Bisericile
16:5
Cap. 15:41.

se întăreau în credință și sporeau la număr în fiecare zi.

6Au străbătut ținutul Frigiei și al Galatiei, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia. 7Ajunși lângă Misia, au încercat să intre în Bitinia, dar Duhul lui Isus nu le‑a dat voie. 8Atunci, au trecut prin Misia și au

16:8
2Cor. 2:122Tim. 4:13
coborât la Troas. 9Noaptea, Pavel a avut o vedenie: i s‑a arătat un bărbat
16:9
Cap. 10:30.

din
16:9
2Cor. 2:13
Macedonia care îl chema, zicând: „Vino în Macedonia și ajută‑ne!” 10După ce a avut Pavel vedenia, am căutat îndată să plecăm în Macedonia, fiindcă înțelegeam că Domnul ne cheamă să le propovăduim Evanghelia.

Pavel și Sila, în Macedonia. Convertirea Lidiei

11Ne‑am îmbarcat în Troas și ne‑am dus direct la Samotrace, iar în ziua următoare la Neapolis. 12De acolo ne‑am dus la Filipi

16:12
Flp. 1:1
, care este cea mai însemnată cetate a Macedoniei și colonie romană. În această cetate am rămas câteva zile. 13În ziua sabatului, am ieșit pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam noi că este un loc de rugăciune. Ne‑am așezat și le‑am vorbit femeilor care erau adunate acolo. 14O femeie numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, o temătoare de Dumnezeu16:14 Lidia face parte din categoria așa‑numiților „temători de Dumnezeu” (gr. sebómenoi tòn theón). Expresia este folosită de Luca pentru a face referire la persoane care au abandonat credința politeistă idolatră, cred în Dumnezeul revelat de Scripturile ebraice, frecventează sinagoga și respectă morala biblică, dar nu s‑au convertit la iudaism., asculta; iar Domnul i‑a
16:14
Lc. 24:45
deschis inima să ia aminte la cele spuse de Pavel. 15După ce a fost botezată împreună cu cei din casa ei, ne‑a rugat, zicând: „Dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea!” Și ne‑a
16:15
Gen. 19:3
33:11Jud. 19:21Lc. 24:29Evr. 13:2
înduplecat.

Convertirea temnicerului din Filipi

16Pe când mergeam la locul de rugăciune, ne‑a ieșit înainte o sclavă care

16:16
1Sam. 28:7
avea un duh de ghicire16:16 Gr. pneũma pýthōna. Aluzie la șarpele fabulos numit Python, care, potrivit unui mit grec, păzise altarul zeiței profetese Themis până la uciderea lui de către zeul Apolo. În urma biruinței sale asupra balaurului, zeul a primit supranumele de „zeu pythian” și a pus stăpânire pe oracolul respectiv, ajungând să lege și să dezlege destinele particulare și colective ale grecilor.. Prin ghicire, le aducea mult câștig
16:16
Cap. 19:24.

stăpânilor ei. 17Ea venea după Pavel și după noi, strigând: „Oamenii aceștia sunt robi ai Dumnezeului celui Preaînalt și vă vestesc calea mântuirii.” 18Și a făcut așa vreme de multe zile. Necăjit
16:18
Mc. 1:25,34
, Pavel s‑a întors și i‑a zis duhului: „În Numele lui Isus Hristos, îți poruncesc să ieși din ea!” Și
16:18
Mc. 16:17
duhul a ieșit chiar în clipa aceea. 19Când au văzut
16:19
Cap. 19:25,26.

stăpânii ei că s‑a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna
16:19
2Cor. 6:5
pe Pavel și pe Sila și i‑au
16:19
Mt. 10:18
târât în piață, înaintea magistraților. 20I‑au adus la pretori16:20 Gr. stratēgói (lat. duumviri). Doi magistrați romani, aleși în fiecare an pentru guvernarea coloniilor. Echivalentul politic al celor doi consuli din Roma. și au zis: „Oamenii aceștia ne tulbură
16:20
Cap. 17:6.
1Rg. 18:17
cetatea; sunt iudei 21și vestesc niște obiceiuri pe care noi, romani fiind, nu trebuie nici să le primim, nici să le înfăptuim.” 22Mulțimea s‑a ridicat și ea împotriva lor, iar pretorii au
16:22
2Cor. 6:5
11:23,251Tes. 2:2
poruncit să li se rupă hainele și să fie bătuți cu nuiele. 23După multe lovituri, i‑au aruncat în temniță și i‑au poruncit temnicerului să‑i păzească bine. 24Acesta, fiindcă primise o asemenea poruncă, i‑a aruncat în adâncul temniței și le‑a pus picioarele în butuci.

25Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și Îi cântau imnuri lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. 26Deodată

16:26
Cap. 4:31.

, s‑a făcut un cutremur mare, încât s‑au zguduit temeliile temniței. Îndată s‑au deschis toate ușile și lanțurile tuturor s‑au
16:26
Cap. 5:19;
12:7,10
desfăcut. 27Temnicerul s‑a trezit și, văzând ușile temniței deschise, a scos sabia și era gata să se omoare, căci își închipuia că cei închiși fugiseră. 28Dar Pavel a strigat cu glas tare, zicând: „Să nu‑ți faci niciun rău, fiindcă suntem toți aici!” 29Temnicerul a cerut o făclie, a sărit înăuntru și, tremurând, a căzut înaintea lui Pavel și a lui Sila. 30Apoi i‑a scos afară și le‑a zis: „Domnilor
16:30
Cap. 2:37;
9:6Lc. 3:10
, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” 31Ei i‑au răspuns: „Crede
16:31
In. 3:16,36
6:471In. 5:10
în Domnul Isus, și veți fi mântuiți tu și casa ta!” 32Și le‑au vestit Cuvântul Domnului lui și tuturor celor din casa lui. 33Temnicerul i‑a luat la el chiar în ceasul acela din noapte, le‑a spălat rănile și au fost botezați îndată el și toți ai lui. 34I‑a dus în casă, le‑a
16:34
Lc. 5:29
19:6
pus masa și s‑a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu.

35Când s‑a făcut ziuă, pretorii i‑au trimis pe lictori16:35 Ofițeri aflați la dispoziția marilor demnitari romani. Lictorii în exercițiul funcțiunii purtau întotdeauna fasciile, simbolul autorității lor – un mănunchi de nuiele legat cu o curea în jurul unei securi. Fasciile erau folosite și ca instrument de pedeapsă: infractorilor li se aplica bătaia cu nuiele, iar criminalilor, decapitarea. să‑i spună temnicerului: „Dă‑le drumul oamenilor acelora!” 36Temnicerul i‑a spus lui Pavel aceste cuvinte: „Pretorii au trimis vorbă să vi se dea drumul; acum, ieșiți afară și mergeți în pace!” 37Dar Pavel le‑a zis lictorilor: „După ce ne‑au bătut în public fără să fim judecați, deși

16:37
Cap. 22:25.

suntem romani, ne‑au aruncat în temniță; acum ne scot afară pe ascuns? Nu! Să vină ei înșiși să ne scoată afară!” 38Lictorii le‑au spus cuvintele acestea pretorilor, iar acelora li s‑a făcut teamă când au auzit că sunt romani. 39Au venit să‑i îmbuneze, i‑au scos afară și i‑au
16:39
Mt. 8:34
rugat să părăsească cetatea. 40Ei au ieșit din temniță și au
16:40
Vers. 14.

mers în casa Lidiei. După ce i‑au văzut pe frați și i‑au îmbărbătat, au plecat.