Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
17

Pavel, la Tesalonic

171După ce au trecut prin Amfipolis și Apolonia, au venit la Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. 2După obiceiul său, Pavel a

17:2
Cap. 9:20;
13:5,14
14:1
16:13
19:8Lc. 4:16
intrat acolo și trei sabate la rând a vorbit cu ei din Scripturi, 3explicând și dovedind că
17:3
Cap. 18:28.
Lc. 24:26,46Gal. 3:1
Hristosul trebuia să pătimească și să învie din morți. „Acesta este Hristosul: Isus, Cel pe care vi‑L vestesc eu”, zicea el. 4Unii
17:4
Cap. 28:24.

dintre ei, o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și nu puține femei cu vază, au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila
17:4
Cap. 15:22,27,32,40.

. 5Dar iudeii [care nu crezuseră], plini de invidie, au adunat de prin târg niște oameni de nimic, au făcut o gloată și au stârnit cetatea. S‑au năpustit asupra casei lui Iason și‑i căutau pe Pavel și pe Sila ca să‑i aducă înaintea poporului. 6Negăsindu‑i pe ei, i‑au târât pe Iason
17:6
Rom. 16:21
și pe câțiva frați înaintea cârmuitorilor cetății, strigând: „Acești oameni
17:6
Cap. 16:20.

, care au întors pe dos lumea, au venit și aici, 7iar Iason i‑a găzduit. Ei toți lucrează împotriva poruncilor cezarului și spun
17:7
Lc. 23:2In. 19:121Pt. 2:13
că este un alt împărat: Isus.” 8Iudeii au tulburat mulțimea și pe conducătorii cetății, care au auzit aceste cuvinte. 9Conducătorii, după ce au luat o garanție în bani de la Iason și de la ceilalți, le‑au dat drumul.

Pavel și Sila, la Bereea

10Frații

17:10
Vers. 14. Cap. 9:25.

i‑au trimis îndată pe Pavel și pe Sila noaptea la Bereea. Când au ajuns, au intrat în sinagoga iudeilor. 11Aceștia erau mai deschiși la minte decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată bunăvoința și cercetau
17:11
Is. 34:16Lc. 16:29In. 5:39
Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă lucrurile erau așa cum li se spunea. 12Mulți dintre ei și dintre greci – femei cu vază și bărbați – au crezut. 13Dar iudeii din Tesalonic, când au aflat că prin Pavel Cuvântul lui Dumnezeu a fost vestit și în Bereea, s‑au dus acolo ca să stârnească și să tulbure mulțimile. 14Atunci, frații l‑au trimis îndată
17:14
Mt. 10:23
pe Pavel spre mare, iar Sila și Timotei au rămas acolo. 15Însoțitorii lui Pavel l‑au dus până la Atena; apoi au plecat, ducându‑le poruncă
17:15
Cap. 18:5.

lui Sila și lui Timotei să vină la el cât mai curând.

Pavel, la Atena. Cuvântarea din Areopag

16În timp ce îi aștepta în Atena, Pavel era

17:16
2Pt. 2:8
tot mai indignat în duhul său când vedea că cetatea era plină de idoli. 17În sinagogă stătea de vorbă cu iudeii și cu grecii temători de Dumnezeu, iar în piață discuta în fiecare zi cu cei ce erau acolo. 18Câțiva dintre filozofii epicurieni și stoici17:18 Epicur (341–270 î.Hr.) susținea că omul trebuie să urmărească eliberarea de dureri și tulburări (ataraxia) cultivând binele, considerat sinonim cu plăcerea, în toate formele ei. Zenon (c. 335 – c. 263 î.Hr.), întemeietorul stoicismului, propunea trăirea în conformitate cu ordinea universală, cultivarea virtuții și eliberarea de patimi (apatia). au intrat în vorbă cu el. Unii ziceau: „Ce vrea să spună palavragiul acesta?” Alții răspundeau: „Pare a fi vestitorul unor zei străini”, fiindcă propovăduia despre Isus și despre înviere. 19Atunci l‑au luat, l‑au dus în Areopag și i‑au zis: „Putem să știm ce este această învățătură nouă despre care vorbești tu? 20Căci suntem nedumeriți de ceea ce ne aud urechile. Vrem să știm ce înseamnă aceste lucruri.” 21Toți atenienii și străinii stabiliți în cetate nu‑și petreceau timpul altfel decât spunând sau ascultând ceva nou.

22Pavel s‑a ridicat în mijlocul Areopagului și a zis: „Bărbați atenieni! În toate privințele vă găsesc foarte religioși. 23Străbătând cetatea și privind locurile voastre de închinare, am găsit și un altar pe care este scris: «Unui dumnezeu necunoscut». Pe Acesta, pe care voi Îl venerați fără să‑L cunoașteți, vi‑L vestesc eu. 24Dumnezeul

17:24
Cap. 14:15.

care a făcut lumea și tot ce cuprinde ea este Domnul
17:24
Mt. 11:25
cerului și al pământului; El nu
17:24
Cap. 7:48.

locuiește în temple făcute de mâini omenești, 25nici nu este slujit de mâini omenești, ca
17:25
Ps. 50:8
și când ar avea nevoie de ceva; căci El
17:25
Gen. 2:7Num. 16:22Iov 12:10
27:3
33:4Is. 42:5
57:16Zah. 12:1
le dă tuturor viață, suflare și toate lucrurile. 26El a făcut dintr‑unul singur toate neamurile de oameni, ca să locuiască pe toată fața pământului; le‑a rânduit vremuri și a pus hotare
17:26
Dt. 32:8
locuirii lor, 27ca
17:27
Rom. 1:20
ei să‑L caute pe Dumnezeu și chiar și bâjbâind să‑L găsească, deși
17:27
Cap. 14:17.

nu este departe de niciunul dintre noi.

28În

17:28
Col. 1:17Evr. 1:3
El trăim, ne mișcăm și existăm, precum
17:28
Tit 1:12
a zis și unul dintre poeții voștri:

«Din neamul Lui suntem și noi...»17:28 Citat din poemul Phaenomena (rândul 5), scris de poetul stoic Aratos din Soli (cca 315‑240 î.Hr.).

29Așadar, fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, nu
17:29
Is. 40:18
se cade să credem că dumnezeirea este asemănătoare cu aurul, cu argintul sau cu piatra, chip făurit după meșteșugul și închipuirea omului. 30Dumnezeu trece cu vederea vremurile
17:30
Cap. 14:16.
Rom. 3:25
de neștiință, dar poruncește acum
17:30
Lc. 24:47Tit 2:11,121Pt. 1:14
4:3
tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, 31fiindcă a stabilit o zi în care va
17:31
Cap. 10:42.
Rom. 2:16
14:10
judeca lumea cu dreptate prin Omul pe care L‑a rânduit și despre care a dat tuturor mărturie neîndoielnică prin
17:31
Cap. 2:24.

faptul că L‑a înviat din morți…”

32Când au auzit despre învierea morților, unii au început să‑l ia în râs, iar alții i‑au zis: „Cu privire la aceasta te vom asculta altădată.” 33Așa că Pavel a plecat din mijlocul lor. 34Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut; printre aceștia erau Dionisie, areopagitul, o femeie cu numele Damaris și alții împreună cu ei.