Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
18

Lucrarea lui Pavel în Corint

181După aceea, [Pavel] a plecat din Atena și a mers la Corint. 2Acolo l‑a găsit pe un iudeu numit Aquila

18:2
Rom. 16:31Cor. 16:192Tim. 4:19
, originar din Pont, venit de curând din Italia împreună cu soția sa, Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei 3și, fiindcă aveau aceeași meserie, a rămas la ei și
18:3
Fap. 20:341Cor. 4:121Tes. 2:92Tes. 3:8
lucrau. Erau făcători de corturi. 4Pavel
18:4
Fap. 17:2
discuta în sinagogă în fiecare zi de sabat și căuta să‑i înduplece și pe iudei, și pe greci. 5După ce
18:5
Fap. 17:14,15
Sila și Timotei au venit din Macedonia, Pavel s‑a
18:5
Fap. 18:28Fap. 17:3Iov 32:18
dedicat întru totul Cuvântului și le propovăduia iudeilor că Isus este Hristosul. 6Dar, cum iudeii i se împotriveau
18:6
Fap. 13:451Pt. 4:4
și îl ponegreau, Pavel și‑a scuturat
18:6
Fap. 13:51Neem. 5:13Mt. 10:14
hainele și le‑a zis: „Sângele
18:6
Lev. 20:9,11,122Sam. 1:16Ez. 18:13
33:4
vostru să fie asupra capului vostru; eu
18:6
Fap. 20:26Ez. 3:18,19
33:9
sunt fără vină. De acum
18:6
Fap. 13:46
28:28
voi merge la neamuri.” 7Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Titius Iustus, care locuia chiar lângă sinagogă. 8Dar
18:8
1Cor. 1:14
Crisp, mai‑marele sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni, auzindu‑l pe Pavel, au crezut și au fost botezați. 9Noaptea, Domnul
18:9
Fap. 23:11
i‑a zis lui Pavel într‑o vedenie: „Nu te teme! Vorbește și nu tăcea, 10fiindcă
18:10
Ier. 1:18,19Mt. 28:20
Eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să‑ți facă rău, căci am mult popor în cetatea aceasta!” 11A rămas acolo un an și șase luni, învățându‑i pe corinteni Cuvântul lui Dumnezeu.

12Pe când era Galion proconsul al Ahaiei, iudeii s‑au ridicat cu un cuget împotriva lui Pavel, l‑au dus înaintea scaunului de judecată 13și au zis: „Omul acesta îi înduplecă pe alții să I se închine lui Dumnezeu într‑un fel potrivnic Legii.” 14Când să‑și înceapă Pavel vorbirea, Galion le‑a zis iudeilor: „Dacă

18:14
Fap. 23:29
25:11,19
ar fi vorba despre o nelegiuire sau o faptă rea, v‑aș asculta plângerea, iudeilor! 15Dar, dacă sunt neînțelegeri legate de cuvinte, de nume și de Legea voastră, vă privește; eu nu vreau să fiu judecător în asemenea lucruri.” 16Și i‑a alungat dinaintea scaunului de judecată. 17Atunci, au pus cu toții mâna pe Sosten
18:17
1Cor. 1:1
, mai‑marele sinagogii, și au început să‑l bată înaintea scaunului de judecată; dar lui Galion nu‑i păsa de toate acestea.

Întoarcerea lui Pavel în Antiohia Siriei

18Pavel a mai rămas în Corint multă vreme. Apoi, și‑a luat rămas‑bun de la frați și s‑a îmbarcat spre Siria, împreună cu Priscila și Aquila, după ce în Chencreea

18:18
Rom. 16:1
își tunsese
18:18
Fap. 21:24Num. 6:18
capul, căci făcuse o juruință. 19Au ajuns în Efes, iar Pavel i‑a lăsat pe Aquila și Priscila și a intrat în sinagogă, unde a stat de vorbă cu iudeii. 20Aceștia l‑au rugat să rămână [la ei] mai multă vreme, dar el n‑a vrut, 21ci și‑a luat rămas‑bun de la ei și a zis: „[Trebuie
18:21
Fap. 19:21
20:16
neapărat ca sărbătoarea ce vine s‑o petrec în Ierusalim.] Mă voi întoarce la voi dacă
18:21
1Cor. 4:19Evr. 6:3Iac. 4:15
va vrea Dumnezeu.” Și a plecat din Efes. 22A debarcat la Cezareea, s‑a suit la Ierusalim18:22 Numele „Ierusalim” nu apare în textul grec, dar poate fi subînțeles, având în vedere că în Faptele apostolilor se întâlnește frecvent expresia „a se sui la Ierusalim” (Fap. 11:2; 15:2; 21:12,15; 24:11; 25:1,9). și a salutat biserica, apoi s‑a coborât la Antiohia.

A treia călătorie misionară a lui Pavel

23Pavel a stat o vreme în Antiohia, apoi a plecat și a străbătut ținuturile Galatiei

18:23
Gal. 1:2
4:14
și Frigiei, întărindu‑i
18:23
Fap. 14:22
15:32,41
pe toți ucenicii.

24La Efes a venit un iudeu numit Apolo, originar din Alexandria – bărbat iscusit în vorbire, tare în Scripturi 25și învățat în ce privește calea Domnului. Fiind înflăcărat în duh,

18:25
Rom. 12:11
vorbea și‑i învăța amănunțit pe oameni despre Isus, deși cunoștea
18:25
Fap. 19:3
doar botezul lui Ioan. 26El a început să vorbească plin de îndrăzneală în sinagogă. După ce l‑au auzit, Priscila și Aquila l‑au luat deoparte și i‑au explicat mai amănunțit calea lui Dumnezeu. 27Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l‑au încurajat și le‑au scris ucenicilor să‑l primească bine. Când a ajuns acolo, le‑a
18:27
1Cor. 3:6
fost de mare ajutor celor ce crezuseră prin har, 28fiindcă îi înfrunta cu putere pe iudei, înaintea tuturor, și le dovedea
18:28
Fap. 18:5Fap. 9:22
17:3
din Scripturi că Isus este Hristosul.