Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
19

Pavel, la Efes

191În timp ce Apolo

19:1
1Cor. 1:12
3:5,6
era în Corint, Pavel, după ce a străbătut ținuturile de sus, a coborât la Efes. A găsit câțiva ucenici 2și le‑a zis: „Ați primit Duhul Sfânt după ce ați crezut?” Ei i‑au răspuns: „Nici n‑am
19:2
Fap. 8:161Sam. 3:7
auzit că este un Duh Sfânt.” 3„Dar ce botez ați primit?”, le‑a zis el. Și ei au răspuns: „Botezul
19:3
Fap. 18:25
lui Ioan.” 4Atunci, Pavel le‑a spus: „Ioan
19:4
Fap. 1:5
11:16
13:24,25Mt. 3:11In. 1:15,27,30
a botezat cu botezul pocăinței, zicând poporului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus.” 5Când au auzit aceste cuvinte, au fost botezați în
19:5
Fap. 8:16
Numele Domnului Isus. 6Când
19:6
Fap. 6:6
8:17
și‑a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor și au început să vorbească
19:6
Fap. 2:4
10:46
în limbi și să profețească. 7Erau cam doisprezece bărbați în total.

8Pavel a intrat în sinagogă

19:8
Fap. 17:2
18:4
și vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a discutat cu ei și căuta să‑i înduplece cu privire la
19:8
Fap. 1:3
28:23
lucrurile Împărăției lui Dumnezeu. 9Dar, fiindcă
19:9
2Tim. 1:152Pt. 2:2Iuda 1:10
unii erau împietriți, nu credeau și vorbeau de rău
19:9
Fap. 19:23Fap. 9:2
22:4
24:14
calea Domnului înaintea mulțimii, Pavel s‑a despărțit de ei, luându‑i cu sine pe ucenici și învățându‑i în fiecare zi în școala [unuia] numit Tiran. 10Lucrul acesta
19:10
Fap. 20:31
a durat doi ani, așa că toți locuitorii Asiei, iudei și greci, au auzit Cuvântul Domnului. 11Dumnezeu făcea
19:11
Fap. 14:3Mc. 16:20
minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, 12astfel încât
19:12
Fap. 5:152Rg. 4:29
puneau peste bolnavi ștergare sau șorțuri ce atinseseră trupul lui, și bolile îi părăseau, iar duhurile rele ieșeau [din ei].

Exorciștii din Efes

13Niște

19:13
Mt. 12:27
exorciști iudei care umblau din loc în loc au
19:13
Mc. 9:38Lc. 9:49
încercat să cheme Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: „Vă conjur pe Isus, pe care‑L propovăduiește Pavel!” 14Lucrul acesta îl făceau șapte fii ai lui Sceva, un preot iudeu din cei de seamă. 15Duhul rău le‑a răspuns: „Pe Isus Îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți?” 16Și omul acela în care era duhul rău s‑a năpustit asupra lor, i‑a doborât pe toți și i‑a bătut, așa încât aceștia au fugit goi și răniți din casa aceea. 17Faptul acesta a ajuns cunoscut de toți iudeii și grecii care locuiau în Efes; i‑a cuprins frica pe toți
19:17
Fap. 2:43
5:5,11Lc. 1:65
7:16
și Numele Domnului Isus era preamărit. 18Mulți dintre cei ce crezuseră veneau să‑și mărturisească
19:18
Mt. 3:6
și să‑și dea pe față faptele. 19Nu puțini dintre cei ce făcuseră vrăjitorii și‑au adus cărțile și le‑au ars înaintea tuturor; prețul lor s‑a socotit la cincizeci de mii de arginți. 20Astfel, Cuvântul se răspândea și avea izbândă prin puterea Domnului
19:20
Fap. 6:7
12:24
.

Revolta argintarilor din Efes

21După ce

19:21
Rom. 15:25Gal. 2:1
s‑au petrecut aceste lucruri, Pavel a
19:21
Fap. 20:22
hotărât să meargă la Ierusalim trecând prin Macedonia și Ahaia. „După ce voi merge acolo”, își zicea el, „trebuie
19:21
Fap. 18:21
23:11Rom. 15:24‑28
să văd și Roma.” 22I‑a trimis în Macedonia pe doi dintre
19:22
Fap. 13:5
cei ce‑l ajutau: pe Timotei și pe Erast
19:22
Rom. 16:232Tim. 4:20
, iar el a mai rămas câtva timp în Asia.

23Cam pe vremea aceea

19:23
2Cor. 1:8
, s‑a făcut o mare tulburare cu privire la calea
19:23
Fap. 9:2
Domnului. 24Un argintar numit Demetrios făcea temple de argint ale zeiței Artemis și astfel aducea un câștig însemnat meșterilor săi
19:24
Fap. 16:16,19
. 25Așa că i‑a adunat, împreună cu alții de aceeași meserie, și le‑a zis: „Oameni buni, știți că din meșteșugul acesta ne vine bunăstarea; 26voi vedeți și auziți că Pavel acesta nu numai în Efes, ci aproape în toată Asia i‑a înduplecat și i‑a dus în rătăcire pe mulți, zicând că cei făcuți de mâna omului nu
19:26
Ps. 115:4Is. 44:10‑20Ier. 10:3
sunt zei. 27Nu doar că breasla noastră riscă să ajungă disprețuită, dar și templul măreței zeițe Artemis este socotit un nimic, iar măreția aceleia care este venerată în toată Asia și în toată lumea e pe cale să fie nimicită.”

28Când au auzit ei toate acestea, s‑au umplut de mânie și au început să strige: „Mare este zeița Artemis a efesenilor!” 29Toată cetatea s‑a tulburat. I‑au înșfăcat pe macedonenii Gaius

19:29
Rom. 16:231Cor. 1:14
și Aristarh
19:29
Fap. 20:4
27:2Col. 4:10Flm. 1:24
, însoțitori ai lui Pavel, și au năvălit toți într‑un gând în teatru. 30Pavel voia să vină înaintea mulțimii, dar ucenicii nu l‑au lăsat. 31Chiar și unii dintre mai‑marii Asiei, care‑i erau prieteni, au trimis la el să‑l roage să nu intre în teatru. 32Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau de ce se adunaseră. 33Atunci, l‑au scos din gloată pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru
19:33
1Tim. 1:202Tim. 4:14
a făcut
19:33
Fap. 12:17
semn cu mâna și voia să se apere înaintea mulțimii. 34Dar când l‑au recunoscut că este iudeu, au strigat toți într‑un glas, timp de aproape două ore: „Mare este zeița Artemis a efesenilor!” 35Totuși, logofătul a potolit mulțimea și a zis: „Bărbați efeseni, cine nu știe oare că cetatea efesenilor este păzitoarea templului măreței Artemis și a chipului ei căzut din cer? 36Fiindcă lucrul acesta este de netăgăduit, trebuie să vă potoliți și să nu faceți vreun lucru nesăbuit. 37I‑ați adus aici pe oamenii aceștia, care nu sunt nici jefuitori de temple, nici hulitori ai zeiței noastre. 38Dacă Demetrios și meșterii care sunt cu el au vreo plângere împotriva cuiva, există adunări de judecată și proconsuli; să se învinuiască unii pe alții! 39Dacă mai aveți și altă pricină, se va hotărî cu privire la ea într‑o adunare legitimă. 40Dar acum suntem în primejdie să fim învinuiți de răscoală pentru cele petrecute astăzi, căci n‑avem niciun temei prin care să justificăm această răzvrătire.” 41Și zicând acestea, a dat drumul adunării.