Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
20

Pavel, în Macedonia și Grecia

201După încetarea zarvei, Pavel i-a chemat pe ucenici și, după ce le-a dat sfaturi, și-a luat rămas-bun de la ei, a ieșit din cetate și a

20:1
1Cor. 16:51Tim. 1:3
plecat în Macedonia. 2Străbătând ținutul acela, le-a dat ucenicilor multe învățături; apoi a mers în Grecia, 3unde a rămas trei luni. Avea de gând să plece pe mare spre Siria, dar
20:3
Cap. 9:23;
iudeii au uneltit împotriva lui, de aceea a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. 4L-au însoțit Sopater, fiul lui Pirus, din Bereea, Aristarh
20:4
Cap. 19:29;
și Secundus din Tesalonic, Gaius
20:4
Cap. 19:29.
din Derbe, împreună cu Timotei
20:4
Cap. 16:1.
, Tihic
20:4
Ef. 6:21Col. 4:72Tim. 4:12Tit 3:12
și Trofim
20:4
Cap. 21:29.
din Asia. 5Aceștia au mers înainte și ne-au așteptat în Troas. 6După Sărbătoarea
20:6
Ex. 12:14,15
23:15
Azimelor, am plecat și noi cu corabia din Filipi, iar după cinci zile am ajuns la ei în
20:6
Cap. 16:8.
Troas, unde am rămas șapte zile.

Pavel, la Troas. Învierea lui Eutih

7În prima zi a săptămânii

20:7
1Cor. 16:2Ap. 1:10
, când eram adunați ca să
20:7
Cap. 2:42,46.
frângem pâinea, Pavel a început o cuvântare și, fiindcă avea de gând să plece a doua zi, și-a prelungit vorbirea până la miezul nopții. 8În
20:8
Cap. 1:13.
odaia de sus, unde eram adunați, erau multe candele. 9Un tânăr numit Eutih, care era așezat pe fereastră, a adormit adânc în timpul îndelungii cuvântări a lui Pavel; biruit de somn, a căzut de la catul al treilea și a fost ridicat mort. 10Dar Pavel a coborât, s-a repezit la el și, luându-l în brațe, a zis: „Nu
20:10
Mt. 9:24
vă tulburați, căci sufletul lui este în el!” 11După ce a urcat, a frânt pâinea, a mâncat și a vorbit îndelung, până în zori; apoi a plecat. 12Băiatul a fost adus viu, iar ei au fost mângâiați nespus.

Pavel, la Milet. Cuvântarea adresată prezbiterilor efeseni

13Noi ne-am dus la corabie și am plecat spre Asos, de unde urma să-l luăm pe Pavel, pentru că el hotărâse să călătorească până acolo pe uscat. 14Când ne-am întâlnit în Asos, l-am luat și ne-am dus la Mitilene. 15De aici am călătorit pe mare și a doua zi am ajuns în dreptul insulei Chios. În ziua următoare am trecut pe lângă Samos și, [după o oprire în Troghilion], am ajuns a doua zi la Milet. 16Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, ca să nu mai zăbovească în Asia; căci

20:16
Cap. 18:21;
se grăbea ca, dacă era cu putință, să
20:16
Cap. 24:17.
fie la Ierusalim în Ziua
20:16
Cap. 2:1.
Cincizecimii.

17Din Milet, Pavel a trimis la Efes și i-a chemat pe prezbiterii bisericii. 18Când au ajuns la el, le-a zis: „Știți cum m-am purtat cu voi în tot acest timp, din

20:18
Cap. 18:19;
prima zi în care am pus piciorul în Asia; 19cum I-am slujit Domnului cu toată smerenia, cu lacrimi și în încercările de
20:19
Vers. 3.
care am avut parte prin uneltirile iudeilor; 20cum nu
20:20
Vers. 27.
am trecut cu vederea nimic din ce vă era de folos, ci v-am propovăduit și v-am dat învățătură, fie în public, fie prin case, 21vestindu-le
20:21
Cap. 18:5.
iudeilor și grecilor întoarcerea
20:21
Cap. 2:38.
la Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus [Hristos]. 22Și acum iată că, silit
20:22
Cap. 19:21.
de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo; 23numai că Duhul Sfânt
20:23
Cap. 21:4,11.
mă înștiințează în fiecare cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. 24Dar eu nu
20:24
Cap. 21:13.
pun niciun preț pe viața mea, ci
20:24
2Tim. 4:7
vreau să-mi sfârșesc [cu bucurie] alergarea și
20:24
Cap. 1:17.
slujirea pe
20:24
Gal. 1:1Tit 1:3
care am primit-o de la Domnul Isus – aceea de a vesti Evanghelia harului lui Dumnezeu.

25Și acum, știu

20:25
Rom. 15:23
că voi, toți cei în mijlocul cărora am umblat propovăduind Împărăția [lui Dumnezeu], nu-mi veți mai vedea fața. 26De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele
20:26
Cap. 18:6.
tuturor, 27căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul
20:27
In. 15:15Ef. 1:11
lui Dumnezeu. 28Luați seama
20:28
1Tim. 4:161Pt. 5:2
la voi înșivă și la toată turma peste care v-a
20:28
1Cor. 12:28
pus Duhul Sfânt episcopi20:28 Sau: „supraveghetori”., ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu, pe care
20:28
Ef. 1:7,14Col. 1:14Evr. 9:121Pt. 1:19Ap. 5:9
a dobândit-o cu
20:28
Evr. 9:14
însuși sângele Său. 29Știu că după plecarea mea se vor
20:29
Mt. 7:152Pt. 2:1
vârî între voi lupi înverșunați, care nu vor cruța turma, 30și se vor ridica din
20:30
1Tim. 1:201In. 2:19
mijlocul vostru bărbați care vor da învățături strâmbe, ca să-i atragă pe ucenici după ei. 31De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că, timp de trei
20:31
Cap. 19:10.
ani, zi și noapte, n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi! 32Iar acum, [fraților,] vă încredințez lui Dumnezeu și Cuvântului
20:32
Evr. 13:9
harului Său, care poate să vă
20:32
Cap. 9:31.
zidească și să vă dea moștenirea
20:32
Cap. 26:18.
împreună cu toți cei sfințiți. 33N-am poftit nici argintul
20:33
1Cor. 9:122Cor. 7:2
11:9
12:17
, nici aurul, nici îmbrăcămintea cuiva. 34Voi înșivă știți că
20:34
Cap. 18:3.
mâinile acestea au muncit pentru nevoile mele și ale celor ce erau cu mine. 35Prin toate acestea v-am arătat că, trudind
20:35
Rom. 15:11Cor. 9:122Cor. 11:9,12
12:13Ef. 4:281Tes. 4:11
5:142Tes. 3:8
astfel, trebuie să-i ajutați pe cei neputincioși și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Isus, căci El Însuși a zis: «Este mai ferice să dai decât să primești.»

36După ce a vorbit astfel, a îngenuncheat

20:36
Cap. 7:60;
împreună cu ei toți și s-a rugat. 37Au izbucnit toți în plâns, l-au îmbrățișat pe Pavel și l-au sărutat, 38fiind îndurerați mai ales din pricina vorbei pe care le-o spusese, cum că nu-i vor mai vedea fața. Și l-au însoțit până la corabie.

21

Călătoria lui Pavel

211După ce ne-am smuls din brațele lor, ne-am îmbarcat și am plecat direct la Cos, a doua zi la Rodos, iar de acolo la Patara. 2Am găsit o corabie care avea să treacă marea spre Fenicia, ne-am urcat în ea și am plecat. 3Am trecut prin fața insulei Cipru și, lăsând-o în partea stângă, ne-am urmat drumul spre Siria și am coborât în Tir, căci acolo trebuia să fie descărcată marfa corabiei. 4I-am găsit pe ucenici și am rămas șapte zile acolo. Ei

21:4
Vers. 12. Cap. 20:23.
îi ziceau lui Pavel, prin Duhul, să nu urce la Ierusalim, 5dar, când ni s-au împlinit zilele, am plecat mai departe. Ucenicii ne-au însoțit toți, cu femeile și copiii, până afară din cetate. Am îngenuncheat
21:5
Cap. 20:36.
pe țărm și ne-am rugat, 6apoi ne-am luat rămas-bun; noi am urcat în corabie, iar ei s-au întors la casele lor
21:6
In. 1:11
.

Pavel, la Cezareea. Profeția lui Agab

7După ce ne-am sfârșit călătoria pe mare, am plecat din Tir la Ptolemais. I-am salutat pe frați și am rămas la ei o zi. 8A doua zi am plecat și am ajuns la Cezareea. Am intrat în casa lui Filip, evanghelistul

21:8
Ef. 4:112Tim. 4:5
, unul
21:8
Cap. 6:5;
din cei șapte, și am rămas la el. 9El avea patru fete fecioare, care
21:9
Cap. 2:17.
profețeau. 10Eram de mai multe zile acolo, când s-a coborât din Iudeea un profet numit Agab
21:10
Cap. 11:28.
. 11A venit la noi, a luat brâul lui Pavel, și-a legat picioarele și mâinile și a zis: „Iată ce zice Duhul Sfânt: «Așa
21:11
Vers. 33. Cap. 20:23.
îl vor lega iudeii în Ierusalim pe bărbatul al căruia este brâul acesta și-l vor da în mâinile neamurilor.»” 12Când am auzit aceste cuvinte, atât noi, cât și cei din partea locului l-am rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. 13Atunci, Pavel a răspuns: „Ce
21:13
Cap. 20:24.
faceți? De ce plângeți și-mi sfâșiați inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci chiar să și mor în Ierusalim pentru Numele Domnului Isus!” 14Fiindcă el nu se lăsa înduplecat, noi n-am mai stăruit, ci am zis: „Facă-se voia
21:14
Mt. 6:10
26:42Lc. 11:2
22:42
Domnului!”

15După acele zile, ne-am pregătit și am urcat la Ierusalim. 16Câțiva ucenici din Cezareea ne-au însoțit și ne-au dus să fim găzduiți la un anume Mnason din Cipru, un vechi ucenic.

Pavel, la Ierusalim

17Când

21:17
Cap. 15:4.
am ajuns la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. 18A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov
21:18
Cap. 15:13.
, și toți prezbiterii au mers acolo. 19După ce i-a salutat, le-a istorisit
21:19
Cap. 15:4,12.
amănunțit ce făcuse Dumnezeu printre neamuri prin
21:19
Cap. 1:17;
slujirea lui. 20Când au auzit ei acestea, au dat slavă lui Dumnezeu, apoi i-au zis: „Vezi, frate, câte mii de iudei au crezut, și toți sunt zeloși
21:20
Cap. 22:3.
pentru Lege! 21Aceștia au auzit despre tine că-i înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri să se lepede de Moise, zicându-le să nu-și circumcidă copiii și să nu mai țină tradițiile. 22Ce este de făcut? Negreșit, [se vor aduna mulți, fiindcă] vor auzi că ai venit. 23Fă ce-ți spunem: sunt aici, cu noi, patru bărbați care au făcut o juruință! 24Ia-i cu tine, curățește-te împreună cu ei și cheltuiește tu pentru ei ca să-și radă
21:24
Cap. 18:18.
capul! Și astfel toți vor ști că nimic din ce au auzit despre tine nu este adevărat, ci că și tu păzești Legea. 25Cu privire la neamurile care au crezut, noi
21:25
Cap. 15:20,29.
am hotărât și le-am scris să se ferească de carnea jertfită idolilor, de sânge, de animale sugrumate și de desfrâu.” 26A doua zi, Pavel i-a luat pe bărbații aceia și, după ce s-a curățit împreună cu ei, a
21:26
Cap. 24:18.
intrat în Templu ca să anunțe
21:26
Num. 6:13
împlinirea zilelor curățirii, când avea să fie adusă jertfa pentru fiecare dintre ei.

Arestarea lui Pavel în Templu

27Când cele șapte zile erau pe sfârșite, iudeii

21:27
Cap. 24:18.
din Asia, văzându-l pe Pavel în Templu, au întărâtat toată mulțimea, au
21:27
Cap. 26:21.
pus mâna pe el 28și au început să strige: „Bărbați israeliți, dați o mână de ajutor! Iată-l pe omul care
21:28
Cap. 24:5,6.
pretutindeni și tuturor dă învățături împotriva poporului, împotriva Legii și împotriva locului acestuia; ba încă a adus și greci în Templu și a pângărit acest loc sfânt.” 29Căci îl văzuseră mai înainte pe Trofim
21:29
Cap. 20:4.
, efeseanul, împreună cu el în cetate și credeau că Pavel îl adusese în Templu. 30Toată cetatea s-a pus în mișcare
21:30
Cap. 26:21.
și mulțimea a dat năvală din toate părțile. Au pus mâna pe Pavel, l-au târât afară din Templu și au zăvorât porțile îndată. 31Pe când încercau să-l omoare, a ajuns vestea la tribunul cohortei că tot Ierusalimul este în fierbere. 32Acesta
21:32
Cap. 23:27;
a luat îndată soldați și centurioni și a alergat la ei. Văzându-i pe tribun și pe soldați, au încetat să-l mai bată pe Pavel. 33Atunci, tribunul s-a apropiat, l-a
21:33
Vers. 11. Cap. 20:23.
arestat și a poruncit să fie legat cu două lanțuri. Apoi a întrebat cine este și ce a făcut. 34Dar în mulțime unii strigau una, alții alta. Fiindcă nu putea afla nimic sigur din pricina zarvei, a poruncit să fie dus în fortăreață. 35Când a ajuns pe trepte, a trebuit să fie dus de soldați din pricina mulțimii dezlănțuite, 36căci puhoiul de oameni venea din urmă, strigând: „Omoară-l
21:36
Cap. 22:22.
!”

Cuvântarea de apărare a lui Pavel

37Când să intre în fortăreață, Pavel i-a spus tribunului: „Îmi îngădui să-ți spun ceva?” Acesta i-a zis: „Știi grecește? 38Nu

21:38
Cap. 5:36.
cumva ești tu egipteanul care s-a răsculat cu câteva zile în urmă și care i-a scos în pustiu pe cei patru mii de sicari21:38 Gr. sikários, din lat. sicarius, brigand care se folosea de o sabie scurtă, cu vârful curbat, numită în latină sica. Potrivit istoricului Iosif Flaviu (Antichități iudaice, 20:185-188), numărul asasinatelor comise de sicari a crescut mai ales în timpul procuratorului Felix (52-60 d.Hr.).?” 39Pavel a spus: „Eu
21:39
Cap. 9:11;
sunt iudeu din Tarsul Ciliciei, cetățean al unei cetăți nu fără însemnătate. Te rog, dă-mi voie să vorbesc poporului!” 40După ce i-a dat voie, Pavel a stat în picioare pe trepte și a
21:40
Cap. 12:17.
făcut semn poporului cu mâna. S-a făcut liniște deplină și Pavel le-a vorbit în limba aramaică21:40 Gr. tē Hebraídi dialéktō. Expresia denumește fie dialectul iudeo-aramaic, întâlnit mai ales în Galileea, fie ebraica mișnaică, vorbită în special în Iudeea și folosită de cărturarii care studiau Tora. Vezi și cap. 22:2; 26:14., zicând:

22

221„Fraților

22:1
Cap. 7:2.
și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi!” 2Când au auzit că le vorbește în limba aramaică, au făcut mai multă liniște. El a continuat: 3„Eu
22:3
Cap. 21:39.
sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta. Am fost educat cu strictețe în
22:3
Cap. 26:5.
Legea strămoșească, la
22:3
Dt. 33:32Rg. 4:38Lc. 10:39
picioarele lui Gamaliel
22:3
Cap. 5:34.
, și am fost
22:3
Cap. 21:20.
plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum
22:3
Rom. 10:2
sunteți voi toți astăzi. 4Am
22:4
Cap. 8:3;
prigonit până la moarte această Cale, am legat și am aruncat în temniță bărbați și femei; 5marele-preot și tot
22:5
Cap. 4:5.
sfatul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat de la
22:5
Cap. 9:2;
ei scrisori și pentru frații din Damasc și am plecat să-i aduc legați la Ierusalim pe cei ce erau acolo, ca să fie pedepsiți.

6Pe drum

22:6
Cap. 9:3;
, când mă apropiam de Damasc, pe la amiază, o lumină puternică din cer a strălucit deodată în jurul meu. 7Am căzut la pământ și am auzit un glas care-mi zicea: «Saule, Saule, de ce Mă prigonești?» 8«Cine ești, Doamne?», am răspuns eu. Și El mi-a zis: «Eu sunt Isus din Nazaret, pe care-L prigonești.» 9Cei
22:9
Cap. 9:7.
ce erau cu mine au văzut lumina [și au fost cuprinși de teamă], dar glasul Celui ce-mi vorbea nu l-au auzit. 10Atunci, am întrebat: «Ce să fac, Doamne?» «Ridică-te», mi-a răspuns Domnul, «du-te în Damasc și acolo ți se va spune tot ce ți-a fost rânduit să faci!» 11Cum nu vedeam nimic din pricina strălucirii acelei lumini, am ajuns în Damasc dus de mână de către cei ce erau cu mine.

12Un

22:12
Cap. 9:17.
anume Anania, bărbat evlavios după Lege, cu nume bun
22:12
1Tim. 3:7
printre toți iudeii
22:12
Cap. 10:22.
care locuiesc [în Damasc], 13a venit, a stat lângă mine și mi-a zis: «Frate Saul, recapătă-ți vederea!» Chiar în clipa aceea mi-am recăpătat vederea și am putut să-l văd. 14El mi-a zis: «Dumnezeul
22:14
Cap. 3:13;
părinților noștri te-a
22:14
Cap. 9:15;
ales să cunoști voia Lui, să-L
22:14
1Cor. 9:1
15:8
vezi pe
22:14
Cap. 3:14;
Cel Drept și să
22:14
1Cor. 11:23Gal. 1:12
auzi cuvânt din gura Lui; 15căci
22:15
Cap. 23:11.
Îi vei fi martor înaintea tuturor oamenilor cu privire la cele pe care
22:15
Cap. 4:20;
le-ai văzut și le-ai auzit. 16Și acum, ce mai aștepți? Ridică-te, primește botezul și fii spălat
22:16
Cap. 2:38.
de păcatele tale, chemând
22:16
Cap. 9:14.
Numele [Domnului]!»

17După ce

22:17
Cap. 9:26.
m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în Templu, am căzut în extaz 18și L-am
22:18
Vers. 14.
văzut pe Domnul, care-mi zicea: «Repede! Ieși degrabă
22:18
Mt. 10:14
din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre Mine!» 19Și am zis: «Doamne, ei
22:19
Vers. 4. Cap. 8:3.
știu că eu îi întemnițam și-i băteam
22:19
Mt. 10:17
prin sinagogi pe cei ce cred în Tine 20și că
22:20
Cap. 7:58.
, atunci când era vărsat sângele lui Ștefan, martorul Tău, eram și eu de față, încuviințând
22:20
Cap. 8:1.
și păzind hainele celor ce-l omorau!» 21Iar El mi-a zis: «Du-te, căci
22:21
Cap. 9:15;
te voi trimite departe, la neamuri…»

22Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, iar apoi și-au ridicat glasul, zicând: „Ia

22:22
Cap. 21:36.
de pe fața pământului pe un asemenea om! Nu merită să
22:22
Cap. 25:24.
trăiască!” 23Fiindcă ei strigau, își smulgeau hainele de pe ei și aruncau țărână în văzduh, 24tribunul a poruncit să-l ducă pe Pavel în fortăreață și să fie cercetat sub lovituri de bici, ca să afle de ce strigau astfel împotriva lui. 25În timp ce-l întindeau ca să fie biciuit, Pavel i-a zis centurionului care era de față: „Vă
22:25
Cap. 16:37.
este îngăduit să bateți un cetățean roman care nici măcar nu a fost judecat?” 26Auzind aceasta, centurionul a mers să-i dea de știre tribunului, zicând: „Ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetățean roman.” 27Tribunul s-a apropiat și i-a zis lui Pavel: „Spune-mi, ești cetățean roman?” „Da”, i-a răspuns el. 28Tribunul a zis: „Eu am dobândit cetățenia aceasta cu o sumă mare de bani.” Pavel a spus: „Eu o am chiar prin naștere.” 29Îndată, cei ce urmau să-l cerceteze l-au lăsat în pace. Tribunului chiar i s-a făcut teamă când a aflat că Pavel este cetățean roman, fiindcă îl ținuse legat.

Pavel, înaintea Sinedriului

30A doua zi, fiindcă voia să știe adevărul despre învinuirile pe care i le aduceau iudeii, l-a dezlegat și a poruncit să se adune preoții de seamă și tot Sinedriul; apoi, l-a adus pe Pavel și l-a înfățișat înaintea lor.