Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
22

221„Fraților

22:1
Cap. 7:2.
și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi!” 2Când au auzit că le vorbește în limba aramaică, au făcut mai multă liniște. El a continuat: 3„Eu
22:3
Cap. 21:39.
sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta. Am fost educat cu strictețe în
22:3
Cap. 26:5.
Legea strămoșească, la
22:3
Dt. 33:32Rg. 4:38Lc. 10:39
picioarele lui Gamaliel
22:3
Cap. 5:34.
, și am fost
22:3
Cap. 21:20.
plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum
22:3
Rom. 10:2
sunteți voi toți astăzi. 4Am
22:4
Cap. 8:3;
prigonit până la moarte această Cale, am legat și am aruncat în temniță bărbați și femei; 5marele‑preot și tot
22:5
Cap. 4:5.
sfatul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat de la
22:5
Cap. 9:2;
ei scrisori și pentru frații din Damasc și am plecat să‑i aduc legați la Ierusalim pe cei ce erau acolo, ca să fie pedepsiți.

6Pe drum

22:6
Cap. 9:3;
, când mă apropiam de Damasc, pe la amiază, o lumină puternică din cer a strălucit deodată în jurul meu. 7Am căzut la pământ și am auzit un glas care‑mi zicea: «Saule, Saule, de ce Mă prigonești?» 8«Cine ești, Doamne?», am răspuns eu. Și El mi‑a zis: «Eu sunt Isus din Nazaret, pe care‑L prigonești.» 9Cei
22:9
Cap. 9:7.
ce erau cu mine au văzut lumina [și au fost cuprinși de teamă], dar glasul Celui ce‑mi vorbea nu l‑au auzit. 10Atunci, am întrebat: «Ce să fac, Doamne?» «Ridică‑te», mi‑a răspuns Domnul, «du‑te în Damasc și acolo ți se va spune tot ce ți‑a fost rânduit să faci!» 11Cum nu vedeam nimic din pricina strălucirii acelei lumini, am ajuns în Damasc dus de mână de către cei ce erau cu mine.

12Un

22:12
Cap. 9:17.
anume Anania, bărbat evlavios după Lege, cu nume bun
22:12
1Tim. 3:7
printre toți iudeii
22:12
Cap. 10:22.
care locuiesc [în Damasc], 13a venit, a stat lângă mine și mi‑a zis: «Frate Saul, recapătă‑ți vederea!» Chiar în clipa aceea mi‑am recăpătat vederea și am putut să‑l văd. 14El mi‑a zis: «Dumnezeul
22:14
Cap. 3:13;
părinților noștri te‑a
22:14
Cap. 9:15;
ales să cunoști voia Lui, să‑L
22:14
1Cor. 9:1
15:8
vezi pe
22:14
Cap. 3:14;
Cel Drept și să
22:14
1Cor. 11:23Gal. 1:12
auzi cuvânt din gura Lui; 15căci
22:15
Cap. 23:11.
Îi vei fi martor înaintea tuturor oamenilor cu privire la cele pe care
22:15
Cap. 4:20;
le‑ai văzut și le‑ai auzit. 16Și acum, ce mai aștepți? Ridică‑te, primește botezul și fii spălat
22:16
Cap. 2:38.
de păcatele tale, chemând
22:16
Cap. 9:14.
Numele [Domnului]!»

17După ce

22:17
Cap. 9:26.
m‑am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în Templu, am căzut în extaz 18și L‑am
22:18
Vers. 14.
văzut pe Domnul, care‑mi zicea: «Repede! Ieși degrabă
22:18
Mt. 10:14
din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre Mine!» 19Și am zis: «Doamne, ei
22:19
Vers. 4. Cap. 8:3.
știu că eu îi întemnițam și‑i băteam
22:19
Mt. 10:17
prin sinagogi pe cei ce cred în Tine 20și că
22:20
Cap. 7:58.
, atunci când era vărsat sângele lui Ștefan, martorul Tău, eram și eu de față, încuviințând
22:20
Cap. 8:1.
și păzind hainele celor ce‑l omorau!» 21Iar El mi‑a zis: «Du‑te, căci
22:21
Cap. 9:15;
te voi trimite departe, la neamuri…»

22Ei l‑au ascultat până la cuvântul acesta, iar apoi și‑au ridicat glasul, zicând: „Ia

22:22
Cap. 21:36.
de pe fața pământului pe un asemenea om! Nu merită să
22:22
Cap. 25:24.
trăiască!” 23Fiindcă ei strigau, își smulgeau hainele de pe ei și aruncau țărână în văzduh, 24tribunul a poruncit să‑l ducă pe Pavel în fortăreață și să fie cercetat sub lovituri de bici, ca să afle de ce strigau astfel împotriva lui. 25În timp ce‑l întindeau ca să fie biciuit, Pavel i‑a zis centurionului care era de față: „Vă
22:25
Cap. 16:37.
este îngăduit să bateți un cetățean roman care nici măcar nu a fost judecat?” 26Auzind aceasta, centurionul a mers să‑i dea de știre tribunului, zicând: „Ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetățean roman.” 27Tribunul s‑a apropiat și i‑a zis lui Pavel: „Spune‑mi, ești cetățean roman?” „Da”, i‑a răspuns el. 28Tribunul a zis: „Eu am dobândit cetățenia aceasta cu o sumă mare de bani.” Pavel a spus: „Eu o am chiar prin naștere.” 29Îndată, cei ce urmau să‑l cerceteze l‑au lăsat în pace. Tribunului chiar i s‑a făcut teamă când a aflat că Pavel este cetățean roman, fiindcă îl ținuse legat.

Pavel, înaintea Sinedriului

30A doua zi, fiindcă voia să știe adevărul despre învinuirile pe care i le aduceau iudeii, l‑a dezlegat și a poruncit să se adune preoții de seamă și tot Sinedriul; apoi, l‑a adus pe Pavel și l‑a înfățișat înaintea lor.

23

231Pavel a privit țintă către Sinedriu și a zis: „Fraților, eu

23:1
Cap. 24:16.
am trăit cu conștiința curată înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta…” 2Marele‑preot Anania le‑a poruncit celor ce stăteau lângă el să‑l
23:2
1Rg. 22:24Ier. 20:2In. 18:22
lovească peste gură. 3Atunci, Pavel i‑a zis: „Te va lovi pe tine Dumnezeu, perete văruit! Tu stai și mă judeci după Lege și poruncești
23:3
Lev. 19:35Dt. 25:1,2In. 7:51
să mă lovească împotriva Legii?” 4Cei ce stăteau lângă el i‑au zis: „Îndrăznești să‑l insulți pe marele‑preot al lui Dumnezeu?” 5Și Pavel a răspuns: „N‑am
23:5
Cap. 24:17.
știut, fraților, că este marele‑preot, căci este scris: Pe
23:5
Ecl. 10:202Pt. 2:10Iuda 1:8
mai‑marele poporului tău să nu‑l vorbești de rău.23:5 Ex. 22:28.

6Pavel, știind că unii erau saduchei, iar alții farisei, a strigat în Sinedriu: „Fraților, eu

23:6
Cap. 26:5.
sunt fariseu, fiu de fariseu; din pricina nădejdii
23:6
Cap. 24:15,21;
în învierea morților sunt judecat!” 7Când a spus aceasta, s‑a iscat o ceartă între farisei și saduchei, iar adunarea s‑a dezbinat; 8căci
23:8
Mt. 22:23Mc. 12:18Lc. 20:27
saducheii zic că nu există nici înviere, nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe toate. 9S‑a făcut o mare larmă, iar câțiva cărturari din gruparea fariseilor s‑au ridicat și au început o dezbatere aprinsă, zicând: „Noi nu găsim nimic rău
23:9
Cap. 25:25;
la omul acesta; dacă
23:9
Cap. 22:7,17,18.
i‑a vorbit un duh sau un înger
23:9
Cap. 5:39.
?” 10Fiindcă cearta se întețea, iar tribunul se temea ca nu cumva Pavel să fie sfâșiat de ei, le‑a poruncit soldaților să coboare, să‑l smulgă din mijlocul lor și să‑l ducă în fortăreață.

11În

23:11
Cap. 18:9;
noaptea următoare, Domnul i S‑a arătat lui Pavel și i‑a zis: „Curaj, [Pavele,] căci așa cum ai mărturisit despre Mine în Ierusalim, la fel trebuie să mărturisești și în Roma!”

Pavel este dus la Cezareea

12Când s‑a făcut ziuă, iudeii au

23:12
Vers. 21,30. Cap. 25:3.
uneltit și s‑au legat cu blestem să nu mănânce, nici să nu bea până când nu‑l vor omorî pe Pavel. 13Cei ce făcuseră uneltirea aceasta erau peste patruzeci. 14Ei au mers la preoții de seamă și la bătrâni și le‑au zis: „Noi ne‑am legat cu blestem să nu gustăm nimic până nu‑l vom omorî pe Pavel. 15Acum deci voi, împreună cu Sinedriul, cereți‑i tribunului să‑l aducă [mâine] înaintea voastră, ca și cum ați vrea să‑i cercetați mai amănunțit pricina! Noi suntem pregătiți să‑l ucidem înainte să ajungă el aici.” 16Auzind de această cursă, fiul surorii lui Pavel s‑a dus în fortăreață și i‑a dat de știre lui Pavel. 17Pavel l‑a chemat pe unul dintre centurioni și i‑a zis: „Condu‑l pe tânărul acesta la tribun, fiindcă are ceva să‑i spună!” 18Acesta l‑a luat, l‑a dus la tribun și a zis: „Prizonierul Pavel m‑a chemat și m‑a rugat să‑l aduc la tine pe acest tânăr, întrucât are ceva să‑ți spună.” 19Tribunul l‑a luat de mână, l‑a tras deoparte și l‑a întrebat: „Ce ai să‑mi spui?” 20El a răspuns: „Iudeii
23:20
Vers. 12.
s‑au sfătuit să te roage să‑l aduci mâine pe Pavel înaintea Sinedriului, ca și cum ar vrea să‑i cerceteze pricina mai amănunțit. 21Tu să nu le dai crezare, pentru că peste patruzeci dintre ei îl pândesc și s‑au legat cu blestem să nu mănânce și să nu bea nimic până nu‑l vor ucide; acum sunt pregătiți și așteaptă numai încuviințarea ta.” 22Tribunul l‑a lăsat pe tânăr să plece și i‑a poruncit: „Să nu spui nimănui că mi‑ai dezvăluit aceste lucruri.”

23Apoi, a chemat doi centurioni și le‑a zis: „Până la ceasul al treilea din noapte23:23 Ora 21., să pregătiți două sute de soldați, șaptezeci de călăreți și două sute de lăncieri ca să meargă până la Cezareea! 24Să fie și cai pentru Pavel, ca să încalece și să fie dus teafăr la procuratorul Felix!” 25Acestuia i‑a scris o scrisoare cu următoarele cuvinte: 26„Claudius Lisias către preaalesul procurator Felix, sănătate! 27Pe acest

23:27
Cap. 21:33;
bărbat iudeii l‑au prins și erau gata să‑l omoare, dar eu m‑am dus cu soldați și l‑am scos din mâinile lor, fiindcă am aflat că este cetățean roman. 28Întrucât am
23:28
Cap. 22:30.
vrut să știu pricina pentru care‑l învinuiau, l‑am dus înaintea Sinedriului lor. 29Am aflat că este învinuit
23:29
Cap. 18:15;
în legătură cu niște lucruri din Legea lor, dar
23:29
Cap. 26:31.
n‑am găsit nicio vină vrednică de moarte sau de lanțuri. 30Mi s‑a adus
23:30
Vers. 20.
însă la cunoștință că [iudeii] au făcut o uneltire împotriva lui; l‑am trimis îndată la tine și le‑am poruncit
23:30
Cap. 24:8;
acuzatorilor să spună înaintea ta ce au împotriva lui. [Sănătate!]”

31Soldații, după cum li s‑a poruncit, l‑au luat pe Pavel și l‑au dus noaptea până la Antipatris. 32A doua zi, i‑au lăsat pe călăreți să‑l ducă mai departe, iar ei s‑au întors în fortăreață. 33Ajunși în Cezareea, călăreții i‑au înmânat procuratorului scrisoarea și i l‑au înfățișat și pe Pavel. 34După ce a citit scrisoarea, procuratorul a întrebat din ce provincie este Pavel. Când a aflat că este din Cilicia

23:34
Cap. 21:39.
, 35a zis: „Te
23:35
Cap. 24:1,10;
voi asculta când vor veni acuzatorii tăi.” Și a poruncit să fie închis în palatul
23:35
Mt. 27:27
lui Irod.

24

Pavel, la Cezareea

241După cinci

24:1
Cap. 21:27.
zile, a venit marele‑preot
24:1
Cap. 23:2,30,35;
Anania cu unii dintre bătrâni și cu un orator numit Tertullus și a făcut plângere la procurator împotriva lui Pavel. 2Pavel a fost chemat, iar Tertullus a început să‑l învinuiască, zicând: „Datorită ție, preaalesule Felix, ne bucurăm de o pace deplină și multe reforme s‑au făcut pentru neamul acesta prin grija ta. 3Întotdeauna și pretutindeni noi le‑am primit cu toată recunoștința. 4Dar, ca să nu te mai ostenesc, te rog, în bunătatea ta, să asculți puținele noastre cuvinte. 5Ne‑am dat seama
24:5
Cap. 6:13;
că omul acesta este o ciumă: stârnește răzvrătiri printre toți iudeii din toată lumea, este căpetenia sectei nazarinenilor 6și
24:6
Cap. 21:28.
a încercat să pângărească până și Templul. Dar noi am pus mâna pe el. [Am vrut să‑l judecăm
24:6
In. 18:31
după Legea noastră, 7însă
24:7
Cap. 21:33.
a venit tribunul Lisias, l‑a smuls din mâinile noastre cu forța 8și le‑a poruncit
24:8
Cap. 28:30.
acuzatorilor lui să vină la tine.] Dacă‑l vei cerceta, tu însuți vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl învinuim noi.” 9Iudeii i s‑au alăturat, susținând că așa stau lucrurile.

Apărarea lui Pavel înaintea procuratorului Felix

10Când procuratorul i‑a făcut semn să vorbească, Pavel a răspuns: „Fiindcă știu că de mulți ani ești judecător peste neamul acesta, mă voi apăra cu încredere. 11După cum poți afla tu însuți, n‑au trecut mai mult de douăsprezece zile de când am urcat la Ierusalim să

24:11
Vers. 17. Cap. 21:26.
mă închin. 12Nu
24:12
Cap. 25:8;
m‑au găsit purtând discuții aprinse sau stârnind mulțimea nici în Templu, nici în sinagogi, nici în cetate. 13Așa că nu ți‑ar putea dovedi lucrurile de care mă învinuiesc acum. 14Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului
24:14
Cap. 9:2.
părinților mei după Calea
24:14
2Tim. 1:3
pe care ei o numesc sectă; eu cred tot ce este scris în Lege
24:14
Cap. 26:22;
și în Profeți 15și am
24:15
Cap. 23:6;
aceeași nădejde în Dumnezeu pe care o au și ei – că
24:15
Dan. 12:2In. 5:28,29
va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. 16De aceea mă
24:16
Cap. 23:1.
străduiesc să am tot timpul conștiința curată înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. 17După mai mulți ani, am
24:17
Cap. 11:29,30;
venit să fac milostenii neamului meu și să aduc jertfe. 18Tocmai atunci
24:18
Cap. 21:26,27;
m‑au găsit curățit în Templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. 19Dar sunt niște iudei din Asia – aceștia
24:19
Cap. 23:30;
ar trebui să se înfățișeze înaintea ta și să mă învinuiască, dacă au ceva împotriva mea. 20Sau să spună aceștia de față ce nelegiuire au găsit în mine când am stat înaintea Sinedriului, 21în afară de cuvintele pe care le‑am strigat în mijlocul lor: «Pentru
24:21
Cap. 23:6;
învierea morților sunt eu judecat astăzi înaintea voastră!»”

22Felix, care știa în amănunt despre Cale, i‑a amânat, zicând: „Mă voi pronunța cu privire la pricina voastră când va veni tribunul

24:22
Vers. 7.
Lisias.” 23Și i‑a poruncit centurionului să‑l păzească [pe Pavel], dar să‑i lase puțină libertate și să nu oprească pe
24:23
Cap. 27:3;
nimeni dintre ai lui să‑i poarte de grijă [sau să vină la el].

Pavel stă de vorbă cu procuratorul Felix

24După câteva zile, a venit Felix cu soția sa, Drusila, care era iudeică; l‑a chemat pe Pavel și a ascultat despre credința în Hristos Isus. 25Dar, pe când vorbea Paveldespre dreptate, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix s‑a îngrozit și a zis: „Acum du‑te; când voi mai avea timp, te voi chema.” 26Totodată, nădăjduia că Pavel îi va da bani

24:26
Ex. 23:8
, de aceea trimitea și mai des să‑l cheme, ca să stea de vorbă cu el.

27După doi ani, lui Felix i‑a urmat Porcius Festus. Felix a vrut

24:27
Cap. 12:3;
să le facă iudeilor o favoare și l‑a lăsat pe Pavel în temniță.