Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
24

Pavel, la Cezareea

241După cinci

24:1
Cap. 21:27.

zile, a venit marele‑preot
24:1
Cap. 23:2,30,35;
25:2
Anania cu unii dintre bătrâni și cu un orator numit Tertullus și a făcut plângere la procurator împotriva lui Pavel. 2Pavel a fost chemat, iar Tertullus a început să‑l învinuiască, zicând: „Datorită ție, preaalesule Felix, ne bucurăm de o pace deplină și multe reforme s‑au făcut pentru neamul acesta prin grija ta. 3Întotdeauna și pretutindeni noi le‑am primit cu toată recunoștința. 4Dar, ca să nu te mai ostenesc, te rog, în bunătatea ta, să asculți puținele noastre cuvinte. 5Ne‑am dat seama
24:5
Cap. 6:13;
16:20
17:6
21:28Lc. 23:21Pt. 2:12,15
că omul acesta este o ciumă: stârnește răzvrătiri printre toți iudeii din toată lumea, este căpetenia sectei nazarinenilor 6și
24:6
Cap. 21:28.

a încercat să pângărească până și Templul. Dar noi am pus mâna pe el. [Am vrut să‑l judecăm
24:6
In. 18:31
după Legea noastră, 7însă
24:7
Cap. 21:33.

a venit tribunul Lisias, l‑a smuls din mâinile noastre cu forța 8și le‑a poruncit
24:8
Cap. 28:30.

acuzatorilor lui să vină la tine.] Dacă‑l vei cerceta, tu însuți vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl învinuim noi.” 9Iudeii i s‑au alăturat, susținând că așa stau lucrurile.

Apărarea lui Pavel înaintea procuratorului Felix

10Când procuratorul i‑a făcut semn să vorbească, Pavel a răspuns: „Fiindcă știu că de mulți ani ești judecător peste neamul acesta, mă voi apăra cu încredere. 11După cum poți afla tu însuți, n‑au trecut mai mult de douăsprezece zile de când am urcat la Ierusalim să

24:11
Vers. 17. Cap. 21:26.

mă închin. 12Nu
24:12
Cap. 25:8;
28:17
m‑au găsit purtând discuții aprinse sau stârnind mulțimea nici în Templu, nici în sinagogi, nici în cetate. 13Așa că nu ți‑ar putea dovedi lucrurile de care mă învinuiesc acum. 14Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului
24:14
Cap. 9:2.
Am. 8:14
părinților mei după Calea
24:14
2Tim. 1:3
pe care ei o numesc sectă; eu cred tot ce este scris în Lege
24:14
Cap. 26:22;
28:23
și în Profeți 15și am
24:15
Cap. 23:6;
26:6,7
28:20
aceeași nădejde în Dumnezeu pe care o au și ei – că
24:15
Dan. 12:2In. 5:28,29
va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. 16De aceea mă
24:16
Cap. 23:1.

străduiesc să am tot timpul conștiința curată înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. 17După mai mulți ani, am
24:17
Cap. 11:29,30;
20:16Rom. 15:252Cor. 8:4Gal. 2:10
venit să fac milostenii neamului meu și să aduc jertfe. 18Tocmai atunci
24:18
Cap. 21:26,27;
26:21
m‑au găsit curățit în Templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. 19Dar sunt niște iudei din Asia – aceștia
24:19
Cap. 23:30;
25:16
ar trebui să se înfățișeze înaintea ta și să mă învinuiască, dacă au ceva împotriva mea. 20Sau să spună aceștia de față ce nelegiuire au găsit în mine când am stat înaintea Sinedriului, 21în afară de cuvintele pe care le‑am strigat în mijlocul lor: «Pentru
24:21
Cap. 23:6;
28:20
învierea morților sunt eu judecat astăzi înaintea voastră!»”

22Felix, care știa în amănunt despre Cale, i‑a amânat, zicând: „Mă voi pronunța cu privire la pricina voastră când va veni tribunul

24:22
Vers. 7.

Lisias.” 23Și i‑a poruncit centurionului să‑l păzească [pe Pavel], dar să‑i lase puțină libertate și să nu oprească pe
24:23
Cap. 27:3;
28:16
nimeni dintre ai lui să‑i poarte de grijă [sau să vină la el].

Pavel stă de vorbă cu procuratorul Felix

24După câteva zile, a venit Felix cu soția sa, Drusila, care era iudeică; l‑a chemat pe Pavel și a ascultat despre credința în Hristos Isus. 25Dar, pe când vorbea Paveldespre dreptate, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix s‑a îngrozit și a zis: „Acum du‑te; când voi mai avea timp, te voi chema.” 26Totodată, nădăjduia că Pavel îi va da bani

24:26
Ex. 23:8
, de aceea trimitea și mai des să‑l cheme, ca să stea de vorbă cu el.

27După doi ani, lui Felix i‑a urmat Porcius Festus. Felix a vrut

24:27
Cap. 12:3;
25:9,14Ex. 23:2
să le facă iudeilor o favoare și l‑a lăsat pe Pavel în temniță.