Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
26

Apărarea lui Pavel înaintea regelui Agripa al II‑lea

261Agripa i‑a zis lui Pavel: „Îți este îngăduit să te aperi.” Atunci, Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel: 2„Mă socotesc fericit, rege Agripa, că pot să mă apăr astăzi înaintea ta cu privire la toate cele de care mă învinuiesc iudeii, 3căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și disputele lor; de aceea, te rog să mă asculți cu răbdare.

4Viața mea, petrecută de la început, încă din tinerețe, în mijlocul neamului meu, în Ierusalim, le este cunoscută tuturor iudeilor. 5Ei mă știu de multă vreme și, dacă vor, pot da mărturie că am trăit după cea mai strictă grupare

26:5
Fap. 22:3
23:6
24:15,21Flp. 3:5
a religiei noastre, ca fariseu. 6Și
26:6
Fap. 23:6
acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței
26:6
Fap. 13:32Gen. 3:15
22:18
26:4
49:10Dt. 18:152Sam. 7:12Ps. 132:11Is. 4:2
7:14
9:6
40:10Ier. 23:5
33:14‑16Ez. 34:23
37:24Dan. 9:24Mica 7:20Rom. 15:8Tit 2:13
pe care a făcut‑o Dumnezeu părinților noștri 7și pe care cele douăsprezece
26:7
Iac. 1:1
seminții ale noastre, slujind cu râvnă lui Dumnezeu zi
26:7
Lc. 2:371Tes. 3:101Tim. 5:5
și noapte, nădăjduiesc să o vadă împlinită. Pentru această nădejde
26:7
Flp. 3:11
, o, rege, sunt învinuit eu de iudei! 8De ce vi se pare de necrezut că Dumnezeu învie morții? 9Și
26:9
In. 16:21Tim. 1:13
eu credeam că trebuie să fac multe împotriva Numelui lui Isus din Nazaret, 10ceea ce
26:10
Fap. 8:3Gal. 1:13
am și făcut în Ierusalim. După ce am primit autoritate de la
26:10
Fap. 9:14,21
22:5
preoții de seamă, i‑am aruncat în temniță pe mulți sfinți, iar când erau osândiți la moarte, îmi dădeam votul împotriva lor. 11I‑am pedepsit adesea în toate sinagogile
26:11
Fap. 22:19
și mă străduiam să‑i fac să hulească. În furia mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile din afară26:11 Din afara Iudeei..

12Pentru aceasta

26:12
Fap. 9:3
22:6
, am mers la Damasc cu autoritate și însărcinare de la preoții de seamă. 13Pe la amiază, o, rege, am văzut pe drum o lumină din cer, mai strălucitoare decât lumina soarelui, care ne‑a învăluit pe mine și pe cei ce mă însoțeau. 14Am căzut cu toții la pământ, iar eu am auzit un glas care‑mi zicea în limba aramaică: «Saule, Saule, de ce Mă prigonești? E în zadar să dai cu piciorul într‑o țepușă!» 15Eu am întrebat: «Cine ești, Doamne?» Și Domnul a zis: «Eu sunt Isus, pe care‑L prigonești. 16Dar ridică‑te și stai în picioare, căci pentru aceasta M‑am arătat ție: ca
26:16
Fap. 22:15
să te rânduiesc slujitor și martor al celor pe care le‑ai văzut și al celor pe care ți le voi arăta! 17Eu te izbăvesc de poporul și de neamurile la
26:17
Fap. 22:21
care te trimit, 18ca să
26:18
Is. 35:5
42:7Lc. 1:79In. 8:122Cor. 4:4Ef. 1:181Tes. 5:5
le deschizi ochii, să
26:18
2Cor. 6:14Ef. 4:18
5:8Col. 1:131Pt. 2:9,25
se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub stăpânirea Satanei la Dumnezeu și să
26:18
Lc. 1:77
primească iertare de păcate și parte
26:18
Ef. 1:11Col. 1:12
împreună cu cei
26:18
Fap. 20:32
sfințiți prin credința în Mine.»

19Și astfel, rege Agripa, n‑am fost neascultător față de vedenia cerească, 20ci, mai întâi celor din Damasc și din Ierusalim, apoi în tot ținutul Iudeei și neamurilor, le‑am

26:20
Fap. 9:20,22,29
11:26
13:14,16‑21
propovăduit să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte
26:20
Mt. 3:8
vrednice de pocăință. 21Iată de ce iudeii
26:21
Fap. 21:30,31
au pus mâna pe mine în Templu și au încercat să mă omoare. 22Dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns până în ziua aceasta să mărturisesc la mic și mare și nu spun altceva decât ce
26:22
Fap. 24:14
28:23Lc. 24:27,44Rom. 3:21
au spus profeții și Moise
26:22
In. 5:46
că se va împlini: 23anume că
26:23
Lc. 24:26,46
Hristosul va pătimi și că
26:23
1Cor. 15:20Col. 1:18Ap. 1:5
, fiind cel dintâi care va învia din morți, va
26:23
Lc. 2:32
vesti lumină atât poporului, cât și neamurilor.”

24Pe când se apăra el astfel, Festus a zis cu glas tare: „Pavele, ești

26:24
2Rg. 9:11In. 10:201Cor. 1:23
2:13,14
4:10
nebun! Învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie!” 25„Nu sunt nebun, preaalesule Festus”, a răspuns Pavel, „dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și înțelepte. 26Regele știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc deschis, căci sunt convins că nimic nu i‑a rămas ascuns, fiindcă ele nu s‑au petrecut într‑un ungher. 27Crezi în profeți, rege Agripa? Știu că da.” 28Și Agripa i‑a zis lui Pavel: „Lesne mai vrei tu să mă convingi să devin creștin!” 29Pavel a răspuns: „Mai lesne sau mai cu anevoie
26:29
1Cor. 7:7
, eu mă rog lui Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fie și ei cum sunt eu – desigur, fără lanțurile acestea.”

30Regele, procuratorul, Berenice și toți cei ce stătuseră împreună cu ei s‑au ridicat. 31Pe când se îndepărtau, vorbeau

26:31
Fap. 23:9,29
25:25
unii cu alții, zicând: „Omul acesta n‑a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare.” 32Agripa i‑a zis lui Festus: „Omul acesta putea fi eliberat dacă
26:32
Fap. 25:11
n‑ar fi făcut apel la cezar.”