Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
28

Pavel, pe insula Malta

281După ce am scăpat de primejdie, am aflat că insula

28:1
Cap. 27:26.

se numea Malta. 2Barbarii
28:2
Rom. 1:141Cor. 14:11Col. 3:11
ne‑au arătat o bunăvoință neobișnuită; au aprins un foc și ne‑au primit pe toți, căci începuse să plouă și era frig. 3Pavel a adunat o grămadă de vreascuri și, când a pus‑o pe foc, o viperă a ieșit din cauza căldurii și s‑a prins de mâna lui. 4Barbarii, când au văzut jivina atârnată de mâna lui, au zis unii către alții: „Fără îndoială că omul acesta este un ucigaș, căci, deși a scăpat teafăr din mare, Dreptatea28:4 În mitologia greacă, zeița Dike, despre care se credea că îi pedepsește pe ucigașii necondamnați de instanțele omenești. nu‑i îngăduie să trăiască.” 5Pavel a scuturat jivina în foc și n‑a pățit nimic, 6deși ei așteptau să se umfle sau să cadă pe dată mort. Dar după ce au așteptat mult și au văzut că nu i se întâmplă nimic
28:6
Mc. 16:18Lc. 10:19
rău, și‑au schimbat părerea și ziceau
28:6
Cap. 14:11.

că este un zeu.

7În împrejurimi erau moșiile mai‑marelui insulei, numit Publius. El ne‑a primit și ne‑a găzduit cu multă omenie trei zile. 8Tatăl lui Publius zăcea cuprins de febră și dizenterie. Pavel a mers la el, s‑a rugat

28:8
Iac. 5:14,15
, și‑a pus
28:8
Cap. 19:11,12.
Mc. 6:5
7:32
16:18Lc. 4:401Cor. 12:9,28
mâinile peste el și l‑a vindecat. 9Atunci au început să vină și ceilalți bolnavi de pe insulă și au fost vindecați. 10Ne‑au arătat multă cinste
28:10
Mt. 15:61Tim. 5:17
și, la îmbarcarea noastră, ne‑au dat tot ce aveam nevoie.

Sosirea la Roma

11După trei luni, am plecat cu o corabie venită din Alexandria care iernase pe insulă și care purta semnul Dioscurilor28:11 Pollux și Castor, zei gemeni din panteonul grec.. 12Am ajuns la Siracuza, unde am rămas trei zile. 13De acolo, am ridicat ancora și am ajuns la Regium. Fiindcă a doua zi a început să bată vântul din sud, după două zile am ajuns la Puteoli, 14unde i‑am întâlnit pe câțiva frați, care ne‑au rugat să rămânem cu ei șapte zile. Și astfel am ajuns la Roma. 15Acolo, frații care auziseră despre noi au venit în întâmpinarea noastră până la Forul lui Apius și până la Trei Taverne. Văzându‑i, Pavel I‑a mulțumit lui Dumnezeu și s‑a îmbărbătat. 16Când am ajuns la Roma, [centurionul i‑a predat pe întemnițați prefectului gărzilor pretoriene, iar] lui

28:16
Cap. 24:25;
27:3
Pavel i s‑a îngăduit să locuiască separat, cu un soldat care‑l păzea.

Pavel propovăduiește la Roma

17După trei zile, Pavel i‑a chemat pe mai‑marii iudeilor și, după ce s‑au adunat, le‑a zis: „Fraților, fără să fi făcut

28:17
Cap. 24:12,13;
25:8
ceva împotriva poporului sau obiceiurilor noastre strămoșești, în Ierusalim am
28:17
Cap. 21:33.

fost predat romanilor și pus în lanțuri. 18După ce m‑au cercetat
28:18
Cap. 22:24;
24:10
25:8
26:31
, ei voiau să‑mi dea drumul, pentru că nu era în mine nicio vină de moarte. 19Dar iudeii s‑au împotrivit și am
28:19
Cap. 25:11.

fost nevoit să fac apel la cezar, dar nu fiindcă aș fi avut de gând să‑mi învinuiesc neamul. 20De aceea v‑am chemat să vă văd și să vorbim, căci din pricina
28:20
Cap. 26:6,7.

nădejdii lui Israel port eu acest
28:20
Cap. 26:29.
Ef. 3:1
4:1
6:202Tim. 1:16
2:9Flm. 1:10,13
lanț.” 21Ei i‑au răspuns: „Noi n‑am primit din Iudeea nicio scrisoare cu privire la tine și nici n‑a venit vreun frate care să ne anunțe sau să spună ceva rău despre tine. 22Dar am vrea să auzim de la tine ce gândești, deoarece știm că gruparea aceasta pretutindeni stârnește
28:22
Cap. 24:5,14.
Lc. 2:341Pt. 2:12
4:14
împotrivire.”

23Au hotărât cu el o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le‑a dat lămuriri și mărturie

28:23
Cap. 17:3;
19:8Lc. 24:27
despre Împărăția lui Dumnezeu încercând, de dimineața până seara, să‑i convingă cu privire la Isus pe baza
28:23
Cap. 26:6,22.

Legii lui Moise și a Profeților. 24Unii
28:24
Cap. 14:4;
17:4
19:9
s‑au lăsat înduplecați de spusele lui, dar alții n‑au crezut. 25Fiindcă s‑au iscat neînțelegeri între ei, au plecat, iar Pavel le‑a mai zis doar atât: „Bine a zis Duhul Sfânt despre părinții voștri prin profetul Isaia, 26când a spus:

Du‑te

28:26
Ier. 5:21Ez. 12:2Mt. 13:14,15Mc. 4:12Lc. 8:10In. 12:40Rom. 11:8
la poporul acesta și spune‑i:

«De auzit veți auzi, și nu veți înțelege;

de privit veți privi, și nu veți vedea.

27Căci inima acestui popor s‑a împietrit;28:27 Lit. „s‑a îngrășat”. În sens metaforic, a devenit insensibilă.

cu urechile greu au auzit,

iar ochii și i‑au închis,

ca nu cumva să vadă cu ochii,

să audă cu urechile,

să înțeleagă cu inima

și să se întoarcă la Mine ca să‑i vindec.»28:27 Is. 6:9,10 (Septuaginta).

28Să știți că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu le‑a fost trimisă neamurilor
28:28
Cap. 13:46,47;
18:6
22:21
26:17,18Mt. 21:41,43Rom. 11:11
și ele vor asculta.” 29[După ce le‑a zis aceste cuvinte, iudeii au plecat purtând discuții aprinse unii cu alții.]

30Pavel a rămas doi ani într‑o casă închiriată și îi primea pe toți cei care veneau la el. 31Propovăduia

28:31
Cap. 4:31.
Ef. 6:19
Împărăția lui Dumnezeu și‑i învăța pe oameni despre Domnul Isus Hristos cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică.