Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Vindecarea ologului din naștere

31Petru și Ioan urcau spre

3:1
Fap. 2:46
Templu la ceasul al nouălea, care era ceasul rugăciunii
3:1
Ps. 55:17
. 2Acolo era
3:2
Fap. 14:8
un om olog din naștere, pe care‑l purtau și îl puneau în fiecare zi la poarta Templului numită Frumoasă, ca să
3:2
In. 9:8
le ceară milostenie celor ce intrau în Templu. 3Văzându‑i pe Petru și pe Ioan că urmau să intre în Templu, le‑a cerut milostenie. 4Petru, ca și Ioan, l‑a privit țintă și i‑a zis: „Uită‑te la noi!” 5Și el îi privea cu atenție, așteptând să primească ceva de la ei. 6Petru i‑a zis: „Nu am nici argint, nici aur, dar ce am, aceea îți dau: în
3:6
Fap. 4:10
Numele lui Isus Hristos din Nazaret, ridică‑te și umblă!” 7Și l‑a prins de mâna dreaptă și l‑a ridicat. Îndată i s‑au întărit tălpile și gleznele, 8a sărit
3:8
Is. 35:6
în picioare și a început să umble, apoi a intrat cu ei în Templu, umblând, sărind și lăudându‑L pe Dumnezeu. 9Tot poporul l‑a
3:9
Fap. 4:16,21
văzut umblând și lăudându‑L pe Dumnezeu. 10Îl cunoșteau că era cel ce stătea
3:10
In. 9:8
la Poarta Frumoasă a Templului ca să ceară milostenie, și au fost cuprinși de înfiorare și de uimire pentru ce i se întâmplase.

Cuvântarea lui Petru în porticul lui Solomon

11Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot poporul, uimit, a alergat către ei în porticul numit

3:11
Fap. 5:12In. 10:23
al lui Solomon. 12Când a văzut aceasta, Petru a vorbit poporului astfel: „Bărbați israeliți, de ce vă mirați de lucrul acesta și de ce ne priviți stăruitor, ca și cum prin puterea sau evlavia noastră l‑am făcut să umble? 13Dumnezeul
3:13
Fap. 5:30
lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul părinților noștri3:13 Ex. 3:6,15. L‑a proslăvit
3:13
In. 7:39
12:16
17:1
pe Robul
3:13
Is. 42:1
49:5,6
52:13
53:11
Său Isus, pe care voi L‑ați predat
3:13
Mt. 27:2
și L‑ați tăgăduit înaintea lui Pilat, măcar că acela avea de gând să‑I dea drumul. 14Voi L‑ați
3:14
Fap. 13:28Mt. 27:20Mc. 15:11Lc. 23:18,20,21In. 18:40
19:15
tăgăduit pe Cel
3:14
Fap. 2:27
4:27Ps. 16:10Mc. 1:24Lc. 1:35
Sfânt și Drept
3:14
Fap. 7:52
22:14
și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. 15L‑ați omorât pe Întemeietorul3:15 În textele grecești clasice, gr. archēgós (înrudit cu gr. archḗ, „început”) este folosit atât cu înțelesul de „întemeietor”, „pionier”, „deschizător de drumuri”, cât și cu sensul de „conducător”. Același termen, în Fap. 5:31. vieții, pe
3:15
Fap. 2:24
care Dumnezeu L‑a înviat din morți; noi
3:15
Fap. 2:32
suntem martori ai Lui. 16Prin credința în
3:16
Fap. 4:10
14:9Mt. 9:22
Numele lui Isus, Numele Său l‑a întărit pe acesta pe care‑l vedeți și‑l cunoașteți; credința care vine prin El i‑a dat omului acestuia o sănătate deplină în fața voastră, a tuturor.

17Acum, fraților, știu că voi, la fel ca mai‑marii voștri, din

3:17
Fap. 13:27Lc. 23:34In. 16:31Cor. 2:81Tim. 1:13
neștiință ați făcut așa. 18Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise
3:18
Fap. 26:22Lc. 24:44
mai dinainte prin
3:18
Ps. 22Is. 50:6
53:5Dan. 9:261Pt. 1:10,11
gura tuturor profeților – că Hristosul Său va pătimi. 19Pocăiți‑vă, așadar,
3:19
Fap. 2:38
și întoarceți‑vă, ca să vi se șteargă păcatele, 20așa încât să vină de la Domnul vremuri de înviorare și să‑L trimită pe Cel dinainte rânduit pentru voi: pe Isus Hristos, 21pe
3:21
Fap. 1:11
care cerul trebuie să‑L primească până la vremea restaurării
3:21
Mt. 17:11
tuturor lucrurilor, despre care a
3:21
Lc. 1:70
vorbit Dumnezeu prin gura sfinților Săi profeți din vremuri străvechi! 22Moise le‑a zis [părinților noștri]: Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre frații voștri un profet
3:22
Fap. 7:37
ca mine; pe el să‑l ascultați în tot ce vă va spune! 23Și oricine nu‑l va asculta pe acel profet să fie nimicit din mijlocul poporului.3:23 Dt. 18:15,18,19. 24De asemenea, toți profeții, de la Samuel la cei de după el, au vorbit și au vestit aceste zile. 25Voi
3:25
Fap. 2:39Rom. 9:4,8
15:8Gal. 3:26
sunteți fiii profeților și ai legământului pe care l‑a făcut Dumnezeu cu părinții noștri, când i‑a zis lui Avraam: Prin seminția
3:25
Gal. 3:8
ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului.3:25 Gen. 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 28:14. 26După ce L‑a ridicat3:26 Gr. anístēmi are aici sensul de „a pune în funcție”. Vezi folosirea lui în Dt. 18:15,18 (Septuaginta), unde este promisă ridicarea unui profet asemenea lui Moise. pe Robul Său [Isus], Dumnezeu L‑a trimis
3:26
Fap. 13:32,33,46Mt. 10:5
15:24Lc. 24:47
mai întâi la voi
3:26
Fap. 3:22
, ca să vă binecuvânteze, dacă vă veți întoarce
3:26
Mt. 1:21
fiecare de la răutățile voastre.”