Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
9

Isus i Se descoperă lui Saul

(Fapte 22:6‑16; 26:12‑18)

91Saul

9:1
Cap. 8:3.
Gal. 1:131Tim. 1:13
încă sufla amenințare și moarte asupra ucenicilor Domnului. A mers la marele‑preot 2și i‑a cerut scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă‑i va găsi pe unii că urmează Calea, bărbați și femei, să‑i aducă legați la Ierusalim. 3Pe drum, când
9:3
Cap. 22:6;
26:121Cor. 15:8
se apropia de Damasc, deodată în jurul lui a strălucit o lumină din cer. 4El a căzut la pământ și a auzit un glas, care‑i zicea: „Saule, Saule, de ce
9:4
Mt. 25:40
Mă prigonești?” 5El i‑a răspuns: „Cine ești, Doamne?” Și [Domnul i‑a zis]: „Eu sunt Isus, pe care‑L prigonești. 6[E în zadar
9:6
Cap. 5:39.

să dai cu piciorul într‑o țepușă!” Cutremurat și plin de frică, el a zis: „Doamne, ce
9:6
Cap. 2:37;
16:30Lc. 3:10
vrei să fac?”] „Ridică‑te”, i‑a zis Domnul, „intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci!” 7Oamenii
9:7
Cap. 22:9;
26:13Dan. 10:7
care‑l însoțeau au rămas încremeniți; auzeau glasul, dar nu vedeau pe nimeni. 8Saul s‑a ridicat de la pământ și, cu toate că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L‑au luat de mână și l‑au dus în Damasc. 9Trei zile n‑a văzut, n‑a mâncat și n‑a băut nimic.

10În Damasc era un ucenic pe nume

9:10
Cap. 22:12.

Anania. Domnul i‑a zis într‑o vedenie: „Anania!” „Iată‑mă, Doamne”, a răspuns el. 11Și Domnul i‑a zis: „Ridică‑te, mergi pe ulița numită Dreaptă și caută‑l în casa lui Iuda pe un om din Tars pe nume Saul
9:11
Cap. 21:39;
22:3
; căci, iată, el se roagă 12și a văzut în vedenie un om numit Anania intrând la el și punându‑și mâinile peste el ca să‑și recapete vederea.” 13„Doamne”, a răspuns Anania, „am auzit de la mulți despre omul acesta, cât
9:13
Vers. 1.

rău le‑a făcut sfinților Tăi în Ierusalim! 14Chiar și aici are autoritate din partea preoților de seamă ca să‑i lege pe toți cei ce
9:14
Vers. 21. Cap. 7:59;
22:161Cor. 1:22Tim. 2:22
cheamă Numele Tău!” 15Dar Domnul i‑a zis: „Mergi, căci el
9:15
Cap. 13:2;
22:21
26:17Rom. 1:11Cor. 15:10Gal. 1:15Ef. 3:7,81Tim. 2:72Tim. 1:11
Îmi este un vas ales să ducă Numele Meu înaintea neamurilor
9:15
Rom. 1:5
11:13Gal. 2:7,8
, a împăraților
9:15
Cap. 25:22,23;
26:1
și a fiilor lui Israel; 16iar Eu îi
9:16
Cap. 20:23;
21:112Cor. 11:23
voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.” 17Anania
9:17
Cap. 22:12,13.

a plecat și, după ce a intrat în casă, și‑a pus
9:17
Cap. 8:17.

mâinile peste Saul și a zis: „Frate Saul, Domnul Isus, care ți S‑a arătat pe drumul pe care veneai, m‑a trimis ca să‑ți recapeți vederea și să
9:17
Cap. 2:4;
4:31
8:17
13:52
te umpli de Duhul Sfânt.” 18Îndată au căzut de pe ochii lui un fel de solzi, și‑a recăpătat vederea, apoi s‑a ridicat și a fost botezat. 19După ce a mâncat, a prins puteri.

[Saul]

9:19
Cap. 26:20.

a rămas câteva zile cu ucenicii din Damasc. 20Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că
9:20
Cap. 8:37.

Isus este Fiul lui Dumnezeu. 21Toți cei ce‑l ascultau erau uimiți și ziceau: „Nu este el
9:21
Vers. 1. Cap. 8:3.
Gal. 1:13,23
cel care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau Numele acesta și care a venit până aici ca să‑i ducă legați înaintea preoților de seamă?” 22Dar Saul se întărea tot mai mult și îi punea în încurcătură
9:22
Cap. 18:28.

pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Hristosul.

Iudeii plănuiesc să‑l omoare pe Saul

23După mai multe zile, iudeii s‑au

9:23
Cap. 23:12;
25:32Cor. 11:26
sfătuit să‑l omoare, 24dar uneltirea
9:24
2Cor. 11:32
lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Ei păzeau porțile zi și noapte, ca să‑l omoare. 25Însă ucenicii l‑au luat noaptea și l‑au
9:25
Ios. 2:151Sam. 19:12
coborât peste zid, lăsându‑l jos într‑un coș.

Saul, în Ierusalim

26Când a ajuns

9:26
Cap. 22:17.
Gal. 1:17,18
la Ierusalim, [Saul] încerca să li se alăture ucenicilor, dar toți se temeau de el, fiindcă nu credeau că este ucenic. 27Atunci
9:27
Cap. 4:36;
13:2
, Barnaba l‑a luat, l‑a dus la apostoli și le‑a istorisit cum, pe drum, Saul Îl văzuse pe Domnul, care i‑a vorbit, și cum
9:27
Vers. 20,22.

în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în Numele lui Isus. 28El a rămas cu ei, se ducea
9:28
Gal. 1:18
și venea la Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în Numele Domnului. 29Vorbea și discuta aprins
9:29
Cap. 6:1;
11:20
cu evreii vorbitori de greacă, dar
9:29
Vers. 23.
2Cor. 11:26
ei încercau să‑l omoare. 30Când au aflat frații despre aceasta, l‑au coborât la Cezareea și apoi l‑au trimis la Tars.

31Biserica

9:31
Cap. 8:1.

din toată Iudeea, Galileea și Samaria avea pace, zidindu‑se și umblând în frică de Domnul, și prin îmbărbătarea
9:31
In. 15:26
16:7
Duhului Sfânt se înmulțea.

Vindecarea lui Enea

32Trecând pe

9:32
Cap. 8:14.

la toți sfinții, Petru s‑a coborât și la cei ce locuiau în Lida. 33Acolo a găsit un om numit Enea, care de opt ani zăcea în pat, fiind paralizat. 34Petru i‑a zis: „Enea, Isus Hristos te
9:34
Cap. 3:6,16;
4:10
vindecă; ridică‑te și strânge‑ți patul!” Și Enea s‑a ridicat îndată. 35Toți locuitorii din Lida și Saron
9:35
1Cr. 5:16
l‑au văzut și s‑au
9:35
Cap. 11:21.

întors la Domnul.

Învierea Tabitei

36În Iope era o credincioasă pe nume Tabita, care în traducere înseamnă „gazelă”9:36 Gr. dorkás înseamnă „gazelă” sau „antilopă”.. Ea făcea o mulțime de

9:36
1Tim. 2:10Tit 3:8
fapte bune și milostenii. 37În zilele acelea, s‑a îmbolnăvit și a murit. După ce au îmbăiat‑o, au pus‑o în odaia de sus
9:37
Cap. 1:13.

. 38Fiindcă Lida era aproape de Iope, ucenicii, auzind că Petru este acolo, au trimis la el doi bărbați să‑l roage: „Vino cât mai degrabă la noi!” 39Petru s‑a ridicat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l‑au dus în odaia de sus; toate văduvele l‑au înconjurat plângând și i‑au arătat cămășile și hainele pe care le făcuse Dorca pe când era cu ele. 40Petru i‑a scos
9:40
Mt. 9:25
pe toți afară, a îngenuncheat
9:40
Cap. 7:60.

, s‑a rugat, apoi s‑a întors spre trup și a
9:40
Mc. 5:41,42In. 11:43
zis: „Tabita, ridică‑te!” Ea a deschis ochii și, când l‑a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor. 41El i‑a dat mâna și a ridicat‑o. I‑a chemat pe sfinți și pe văduve și le‑a înfățișat‑o vie. 42Lucrul acesta a fost cunoscut în toată cetatea Iope și
9:42
In. 11:45
12:11
mulți au crezut în Domnul. 43Petru a rămas mai multe zile în Iope, la un tăbăcar numit Simon
9:43
Cap. 10:6.

.