Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

21Vreau să știți cât de mare luptă

2:1
Col. 1:29Flp. 1:301Tes. 2:2
duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei care nu m‑au văzut la față, 2pentru ca inimile lor să primească mângâiere, să fie uniți în dragoste și să capete din plin bogăția siguranței pe care o dă priceperea, ca să cunoască
2:2
Col. 1:9Flp. 3:8
taina lui Dumnezeu [Tatăl], adică pe Hristos, 3în
2:3
Col. 1:91Cor. 1:24
2:6,7Ef. 1:8
care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii. 4Spun aceasta pentru ca
2:4
Rom. 16:182Cor. 11:13Ef. 4:14
5:6
nimeni să nu vă înșele cu vorbe iscusite. 5Căci, deși
2:5
1Cor. 5:3
sunt departe cu trupul, cu duhul sunt alături de voi și mă bucur să văd rânduiala care domnește între voi și tăria credinței voastre în Hristos.

Plinătatea vieții în Hristos

6Astfel, după cum

2:6
1Tes. 4:1Iuda 1:3
L‑ați primit pe Hristos Isus Domnul, în El să și umblați, 7fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după cum ați fost învățați, sporind în recunoștință. 8Luați seama
2:8
Ier. 29:8Rom. 16:17Ef. 5:6Evr. 13:9
ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă după tradiția
2:8
Mt. 15:2Gal. 1:14
oamenilor, după învățăturile elementare2:8 Gr. stoichéia poate denumi: (1) elementele componente ale lumii create; (2) corpurile cerești; (3) principiile de bază ale unei doctrine; (4) puterile transcendente despre care păgânii credeau că stăpânesc lumea. ale lumii
2:8
Gal. 4:3,9
, și nu după Hristos. 9Căci în El
2:9
Col. 1:19In. 1:14
locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii, 10iar voi sunteți făcuți deplini
2:10
In. 1:16
în El, care
2:10
Ef. 1:20,211Pt. 3:22
este capul oricărei căpetenii
2:10
Col. 1:16
și stăpâniri. 11În El ați fost circumciși
2:11
Dt. 30:6Ier. 4:4Rom. 2:29Flp. 3:3
nu cu o circumcizie făcută de mâna omului, ci cu circumcizia făcută de Hristos, care constă în dezbrăcarea
2:11
Col. 3:8Rom. 6:6Ef. 4:22
de trupul supus firii pământești, 12după ce ați fost îngropați
2:12
Rom. 6:4
împreună cu El prin botez, prin care ați și înviat
2:12
Col. 3:1
împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu, care
2:12
Fap. 2:24
L‑a înviat din morți. 13Pe voi
2:13
Ef. 2:1,5,6,11
, care erați morți în abaterile voastre și în necircumcizia firii voastre pământești, Dumnezeu v‑a adus la viață împreună cu El, după ce ne‑a iertat toate abaterile. 14A șters
2:14
Ef. 2:15,16
înscrisul care era împotriva noastră, cu tot cu rânduielile lui care ne condamnau, și l‑a înlăturat, pironindu‑l pe cruce. 15A dezbrăcat
2:15
Is. 53:12Mt. 12:29In. 12:31Ef. 4:8Evr. 2:14
căpeteniile și stăpânirile și le‑a făcut de ocară în văzul tuturor, triumfând asupra lor prin cruce.

16Așadar, nimeni să

2:16
Rom. 14:2‑51Cor. 8:8
nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, cu
2:16
Gal. 4:10
privire la o zi de sărbătoare
2:16
Lev. 23:4
, de lună nouă sau de sabat; 17acestea
2:17
Evr. 8:5
9:9
10:1
sunt umbra lucrurilor viitoare, însă trupul2:17 Autorul folosește ca argument imaginea „umbrei” pe care o proiectează „corpul” unui obiect. Instituțiile vechiului legământ menționate în Col. 2:16 sunt umbre care anunță „realitatea” (Isus Hristos). este Hristos. 18Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, atras de asceză și închinare adusă îngerilor, complăcându‑se în
2:18
Ez. 13:31Tim. 1:7
lucruri pe care le‑ar fi văzut, umflat de o mândrie deșartă, din pricina gândurilor firii lui pământești. 19Un astfel de om nu se ține strâns de Capul
2:19
Ef. 4:15,16
din care tot trupul, hrănit și strâns legat, cu ajutorul încheieturilor și al legăturilor, își primește creșterea pe care i‑o dă Dumnezeu.

Viața nouă în Hristos

20Dacă ați murit

2:20
Rom. 6:3,5
7:4,6Gal. 2:19Ef. 2:15
împreună cu Hristos față de învățăturile elementare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la rânduieli precum: 21„Nu
2:21
Gal. 4:3,9
lua, nu gusta, nu
2:21
1Tim. 4:3
atinge”? 22Acestea privesc lucruri menite să piară prin întrebuințare și sunt întemeiate pe
2:22
Is. 29:13Mt. 15:9Tit 1:14
porunci și învățături ale oamenilor; 23ele trec drept
2:23
1Tim. 4:8
înțelepciune prin așa‑zisa închinare, prin asceză și prin asprimea față de trup, dar nu au nicio valoare împotriva răsfățării firii pământești.