Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

31Dacă deci ați

3:1
Rom. 6:5
8:34Ef. 1:20
2:6
înviat împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu! 2Gândiți‑vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ! 3Căci
3:3
Rom. 6:2Gal. 2:20
voi ați murit, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. 4Când
3:4
1In. 3:2
Se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în
3:4
1Cor. 15:43Flp. 3:21
slavă.

5Omorâți

3:5
Rom. 6:13
8:13
, așadar, mădularele [voastre] de pe pământ: desfrâul
3:5
Ef. 5:3
, necurăția, patima, pofta rea
3:5
1Tes. 4:5
și lăcomia, care este închinare la idoli! 6Din pricina
3:6
Rom. 1:18Ef. 5:6
acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. 7În numărul
3:7
Rom. 6:19
7:51Cor. 6:11Ef. 2:2Tit 3:3
acestor oameni ați fost și voi odată, când trăiați în aceste păcate. 8Dar
3:8
Ef. 4:22,29Iac. 1:211Pt. 2:1
acum lăsați‑vă de toate acestea: mânie, furie, răutate, defăimare, vorbe rușinoase care v‑ar putea ieși din gură! 9Nu
3:9
Lev. 19:11
vă mințiți unii pe alții, întrucât
3:9
Ef. 4:22‑25
v‑ați dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, 10și v‑ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește în cunoaștere, după
3:10
Ef. 4:24
chipul Celui ce l‑a
3:10
Ef. 2:10
creat! 11Drept urmare, nu mai este nici grec
3:11
Rom. 10:121Cor. 12:13Gal. 3:28
, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, scit3:11 În mentalul greco‑roman antic, sciții, populație nomadă de la periferia lumii civilizate, erau considerați cei mai primitivi și mai sângeroși dintre barbari., rob sau liber, ci Hristos este totul și în toți.

12Așadar

3:12
Ef. 4:24
, ca niște aleși ai lui Dumnezeu sfinți și preaiubiți, îmbrăcați‑vă cu o inimă
3:12
Gal. 5:22Ef. 4:32
plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare! 13Îngăduiți‑vă
3:13
Mc. 11:25
unii pe alții și, dacă unul are motiv să se plângă de altul, iertați‑vă unul pe altul! Cum v‑a iertat Domnul, așa iertați‑vă și voi! 14Dar
3:14
1Pt. 4:8
mai presus de toate acestea, îmbrăcați‑vă
3:14
In. 13:34Rom. 13:81Cor. 13
cu dragostea, care este legătura desăvârșirii! 15Pacea
3:15
Flp. 4:7
lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup
3:15
Ef. 2:16
, să stăpânească în inimile voastre! Și fiți
3:15
Col. 2:7
3:17
recunoscători! 16Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belșug! Învățați‑vă și sfătuiți‑vă unii pe alții cu toată înțelepciunea! Cu mulțumire în inimile voastre, cântați‑I lui Dumnezeu psalmi, cântări de laudă
3:16
1Cor. 14:26Ef. 5:19
și cântări duhovnicești! 17Și orice
3:17
1Cor. 10:31
faceți, prin cuvânt sau faptă, să faceți totul în Numele Domnului Isus, mulțumindu‑I
3:17
1Tes. 5:18Evr. 13:15
prin El lui Dumnezeu Tatăl.

Roluri și responsabilități în familia creștină

18Soțiilor

3:18
Ef. 5:22Tit 2:51Pt. 3:1
, fiți supuse soților voștri, cum
3:18
Ef. 5:3
se cuvine în Domnul! 19Soților
3:19
Ef. 5:25,28,331Pt. 3:7
, iubiți‑vă soțiile și nu țineți necaz
3:19
Ef. 4:31
pe ele3:19 Sau: „nu fiți aspri cu ele”.! 20Copii
3:20
Ef. 6:1
, ascultați în Domnul de părinții voștri, în
3:20
Ef. 5:24Tit 2:9
toate privințele, căci lucrul acesta este plăcut! 21Părinților
3:21
Ef. 6:4
, nu‑i întărâtați3:21 Gr. erethízō, „a irita”, „a exaspera”, „a scoate din sărite”. pe copiii voștri, ca să nu se descurajeze!

22Robilor

3:22
Ef. 6:51Tim. 6:1Tit 2:91Pt. 2:18
, ascultați în
3:22
Col. 3:20
toate privințele de stăpânii voștri pământești
3:22
Flm. 1:16
; nu numai când sunteți sub ochii lor, precum cei ce caută să le fie pe plac oamenilor, ci cu o inimă sinceră, ca unii care vă temeți de Domnul! 23Orice
3:23
Ef. 6:6,7
faceți, să faceți din tot sufletul, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, 24fiindcă știți că
3:24
Ef. 6:8
de la Domnul veți primi răsplata moștenirii! Voi Îi slujiți Domnului Hristos
3:24
1Cor. 7:22
, 25iar cine face răul își va primi plata după răul pe care l‑a făcut; și nu
3:25
Dt. 10:17Rom. 2:11Ef. 6:91Pt. 1:17
se are în vedere fața omului.