Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
4

41Stăpânilor, dați‑le

4:1
Ef. 6:9
robilor voștri ce este drept și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un Stăpân în cer!

Îndemnuri

2Stăruiți

4:2
Lc. 18:1Rom. 12:12Ef. 6:181Tes. 5:17,18
și vegheați în rugăciune, cu
4:2
Cap. 2:7;
3:15
mulțumiri! 3Rugați‑vă
4:3
Ef. 6:192Tes. 3:1
totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă
4:3
1Cor. 16:92Cor. 2:12
o ușă pentru Cuvânt, ca să vestesc taina
4:3
Cap. 1:26;
2:2Mt. 13:111Cor. 4:1Ef. 6:19
lui Hristos, pentru
4:3
Ef. 6:20Flp. 1:7
care, iată, mă găsesc în lanțuri: 4ca s‑o fac cunoscută așa cum trebuie! 5Purtați‑vă
4:5
Ef. 5:151Tes. 4:12
cu înțelepciune față de cei din afară și răscumpărați
4:5
Ef. 5:16
vremea! 6Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har
4:6
Cap. 3:16.

, dreasă
4:6
Mc. 9:50
cu sare, ca să
4:6
1Pt. 3:15
știți cum trebuie să‑i răspundeți fiecăruia!

Salutări finale

7Veștile

4:7
Ef. 6:21
cu privire la mine le veți afla toate de la Tihic, frate preaiubit și slujitor credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul. 8L‑am
4:8
Ef. 6:22
trimis la voi tocmai în acest scop – ca să aflați vești despre noi și să vă aducă mângâiere în inimi – 9împreună cu Onisim
4:9
Flm. 1:10
, frate credincios și preaiubit, care este dintre ai voștri. Ei vă vor povesti tot ce se petrece aici.

10Aristarh

4:10
Fap. 19:29
20:4
27:2Flm. 1:24
, care este întemnițat împreună cu mine, vă trimite salutări; de asemenea, Marcu
4:10
Fap. 15:372Tim. 4:11
, vărul lui Barnaba (cu privire la care ați primit poruncă să‑l primiți bine dacă vine la voi), 11și Isus, zis Iust. Ei sunt dintre cei circumciși, singurii care au lucrat împreună cu mine pentru Împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi‑au adus îmbărbătare. 12Epafras
4:12
Cap. 1:7.
Flm. 1:23
, care este dintre ai voștri, vă trimite salutări. El, rob al lui Hristos Isus, totdeauna se
4:12
Rom. 15:30
luptă pentru voi în rugăciunile sale, ca să stați neclintiți în tot ce ține de voia lui Dumnezeu, desăvârșiți
4:12
Mt. 5:481Cor. 2:6
14:20Flp. 3:15Evr. 5:14
și plini de convingere. 13Mărturisesc despre el că trudește mult pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Hierapolis. 14Luca
4:14
2Tim. 4:11
, doctorul preaiubit, și Dima
4:14
2Tim. 4:10Flm. 1:24
vă trimit salutări.

15Spuneți‑le salutări fraților din Laodiceea, Nimfei și bisericii din casa ei! 16După ce va fi citită această

4:16
1Tes. 5:27
epistolă la voi, faceți în așa fel încât să fie citită și în biserica laodiceenilor; iar voi, la rândul vostru, să citiți epistola4:16 Epistolă care nu s‑a păstrat. Unii exegeți consideră că aceasta este Epistola către efeseni, care ar fi ajuns până în Laodiceea, de unde urma să fie trimisă în Colose. care vă va veni din Laodiceea! 17Și spuneți‑i lui Arhip: „Ia seama la slujba pe care ai primit‑o în Domnul, ca s‑o împlinești!”

18Salutul l‑am scris eu, Pavel, cu mâna mea. Aduceți‑vă aminte de lanțurile mele! Harul să fie cu voi! [Amin!]