Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Pavel, apostol al lui Hristos Isus prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes, către cei credincioși în Hristos Isus: 2Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos!

Binecuvântări în Hristos

3Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne‑a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos, 4fiindcă ne‑a

1:4
2Tes. 2:132Tim. 1:9
ales în El înainte
1:4
1Pt. 1:2,20
de întemeierea lumii ca să fim
1:4
Col. 1:221Tes. 4:7Tit 2:12
sfinți și neprihăniți înaintea Lui, după ce, din dragoste, 5ne‑a rânduit mai
1:5
Rom. 8:29
dinainte pentru înfiere
1:5
In. 1:12Rom. 8:15Gal. 4:51In. 3:1
prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale, 6spre lauda harului Său glorios, pe care ni l‑a dăruit în Cel Preaiubit
1:6
Mt. 3:17In. 3:35
. 7În
1:7
Rom. 3:24Col. 1:141Pt. 1:18Ap. 5:9
El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor1:7 Lit. „abaterilor”., după bogăția
1:7
Ef. 2:7
3:8Rom. 3:24
9:23
harului Său, 8pe care l‑a răspândit din belșug peste noi. Prin înțelepciune și pricepere, 9ne‑a descoperit
1:9
Ef. 3:4Rom. 16:25
taina voii Sale, după buna Lui plăcere de care
1:9
Ef. 3:112Tim. 1:9
a dat dovadă în Hristos, 10în vederea planului arătat la împlinirea
1:10
Gal. 4:4Evr. 1:2
vremurilor, ca
1:10
Ef. 2:15
să unească1:10 Lit. „să recapituleze”. în Hristos toate lucrurile
1:10
Flp. 2:9,10Col. 1:20
: cele din ceruri și cele de pe pământ. 11În El
1:11
Fap. 20:32
26:18Rom. 8:17Col. 1:12
3:24
am fost făcuți și moștenitori1:11 Sau „în El am fost făcuți moștenire”, aluzie la ideea veterotestamentară potrivit căreia Israel este „proprietatea” (Dt. 4:20; 7:6; 14:2), sau „moștenirea” lui Dumnezeu (Dt. 9:26; 29; 32:9)., fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea Aceluia care lucrează totul după sfatul voii Sale, 12ca
1:12
2Tes. 2:13
slujim de laudă slavei Sale, noi, care ne‑am pus mai dinainte nădejdea în Hristos. 13În El și voi, după ce ați auzit cuvântul
1:13
2Cor. 6:7
adevărului – Evanghelia mântuirii voastre – și ați crezut în El, ați fost pecetluiți cu
1:13
Ef. 4:302Cor. 1:22
Duhul Sfânt, care fusese făgăduit 14și care este arvuna1:14 Gr. arrabṓn, „avans”, „primă tranșă”, „garanție”, sau „acont”. Vezi și 2Cor. 1:22; 5:5. moștenirii noastre, pentru
1:14
Ef. 4:30
răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Rugăciunea lui Pavel

15De aceea și eu, de când am auzit

1:15
Col. 1:4
despre credința în Domnul Isus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, 16nu
1:16
Rom. 1:9Flp. 1:3Col. 1:3
încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. 17Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să
1:17
Col. 1:9
vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui 18și să vă lumineze ochii
1:18
Fap. 26:18
inimii ca să înțelegeți care este nădejdea
1:18
Ef. 2:12
chemării Lui, care este bogăția moștenirii Lui glorioase în sfinți 19și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după
1:19
Ef. 3:7Col. 1:29
lucrarea marii Lui puteri1:19 Lit. „lucrarea puterii tăriei Lui”. 20pe care a desfășurat‑o în Hristos, când L‑a înviat
1:20
Fap. 2:24,33
din morți și L‑a pus
1:20
Ps. 110:1Col. 3:1Evr. 1:3
să stea la dreapta Sa, în locurile cerești, 21mai
1:21
Flp. 2:9Col. 2:10Evr. 1:4
presus de orice căpetenie, stăpânire, putere, domnie și orice nume care se poate rosti nu doar în veacul acesta, ci și în cel viitor. 22Toate
1:22
1Cor. 15:27
I le‑a pus sub picioare1:22 Ps. 8:6. și L‑a pus – deasupra tuturor lucrurilor – cap
1:22
Ef. 4:15Col. 1:18
al Bisericii, 23care este trupul Lui, plinătatea Celui ce
1:23
Ef. 4:12
5:23
împlinește totul în toți.