Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Lucrarea lui Pavel între neamuri

31Iată de ce eu, Pavel, întemnițatul

3:1
Fap. 21:33Flp. 1:7Col. 4:3
lui Hristos Isus pentru voi, neamurile… 2(căci veți fi auzit de isprăvnicia
3:2
Rom. 1:5
11:131Cor. 4:1Col. 1:25
harului lui Dumnezeu care mi‑a fost dată pentru voi, 3anume că prin
3:3
Fap. 22:17
revelație
3:3
Gal. 1:12
mi‑a
3:3
Col. 1:26,27
fost descoperită această taină, după cum v‑am scris în puține cuvinte. 4Citindu‑le, puteți vedea cum înțeleg eu taina lui Hristos, 5care în celelalte generații nu le‑a fost descoperită fiilor oamenilor așa cum
3:5
Ef. 2:20
le‑a fost revelată în prezent sfinților Lui apostoli și profeți prin Duhul: 6și anume că neamurile sunt
3:6
Ef. 2:14
moștenitoare împreună cu noi, parte din același trup și părtașe
3:6
Gal. 3:14,28
la aceeași făgăduință în Hristos Isus prin Evanghelie, 7al cărei
3:7
Rom. 15:16Col. 1:23
slujitor am fost făcut eu după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui.

8Mie

3:8
1Cor. 15:91Tim. 1:13,15
, celui mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi‑a fost dat harul acesta: să
3:8
Gal. 1:16
vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos 9și să‑i luminez pe toți cu privire la isprăvnicia tainei
3:9
Ef. 1:9
ascunse
3:9
1Cor. 2:7Col. 1:26
din veacuri în Dumnezeu, care
3:9
In. 1:3Col. 1:16
a creat toate lucrurile, 10pentru ca înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu să
3:10
1Tim. 3:16
fie cunoscută acum, prin Biserică, de către căpeteniile și stăpânirile
3:10
Col. 1:16
din locurile cerești, 11după
3:11
Ef. 1:9
planul de veacuri pe care l‑a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. 12În El avem îndrăzneală și intrare
3:12
Ef. 2:18
cu
3:12
Evr. 4:16
încredere, prin credința în El. 13De aceea, vă rog
3:13
Fap. 14:22Flp. 1:141Tes. 3:3
să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi: aceasta este slava voastră.)

Cunoașterea lui Hristos

14… Iată, așadar, de ce3:14 Pavel reia firul gândului pe care l‑a întrerupt în Ef. 3:1. îmi plec genunchii înaintea Tatălui [Domnului nostru Isus Hristos], 15din care își trage numele orice

3:15
Ef. 1:10Flp. 2:9‑11
familie în ceruri și pe pământ, 16și‑L rog ca, potrivit cu
3:16
Rom. 9:23Flp. 4:19Col. 1:27
bogăția slavei Sale, să vă facă să vă întăriți în putere, prin Duhul Lui, în omul
3:16
Rom. 7:222Cor. 4:16
dinăuntru, 17așa încât
3:17
Ef. 2:22In. 14:23
Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință; pentru ca
3:17
Col. 1:23
2:7
, fiind înrădăcinați și întemeiați în dragoste, 18
3:18
Ef. 1:18
puteți pricepe împreună cu toți sfinții care
3:18
Rom. 10:3
sunt lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea 19și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care este mai presus de cunoaștere, ca să ajungeți plini de
3:19
Ef. 1:23In. 1:16Col. 2:9,10
toată plinătatea lui Dumnezeu.

20Iar a Aceluia

3:20
Rom. 16:25
care poate să facă nespus
3:20
Col. 1:29
mai mult decât cerem sau gândim noi, potrivit
3:20
1Cor. 2:9
puterii care lucrează în noi, 21a Lui
3:21
Rom. 11:36
16:27Evr. 13:21
să fie slava în Biserică și în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin!