Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
5

51Urmați

5:1
Mt. 5:45Lc. 6:36
deci pilda lui Dumnezeu ca niște copii preaiubiți! 2Trăiți
5:2
In. 13:341Tes. 4:91In. 3:11
în dragoste, după cum
5:2
Gal. 1:4
2:20Evr. 10:10
și Hristos ne‑a iubit și S‑a dat pe Sine pentru noi ca ofrandă și ca jertfă de un miros plăcut lui Dumnezeu!

3Desfrânarea

5:3
Cap. 4:19,20.
1Cor. 6:18Col. 3:51Tes. 4:3
, necurăția de orice fel sau lăcomia nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți! 4Să nu se audă nici
5:4
Cap. 4:29.
Mt. 12:35
vorbe de rușine, vorbe nechibzuite, glume proaste, lucruri care nu se cuvin, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire! 5Căci știți bine
5:5
1Cor. 6:9Gal. 5:21
că niciun om desfrânat, necurat sau lacom, care este un închinător la idoli
5:5
Col. 3:5
, nu are
5:5
Ap. 22:15
parte de moștenire în Împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu.

Copii ai luminii

6Nimeni

5:6
Col. 2:4,182Tes. 2:3
să nu vă înșele cu vorbe deșarte, căci din pricina acestor lucruri vine
5:6
Rom. 1:18
mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării! 7Așadar, să nu vă întovărășiți deloc cu ei! 8Odinioară erați
5:8
Rom. 1:21Tit 3:31Pt. 2:9
întuneric, dar acum sunteți
5:8
2Cor. 4:61Tes. 5:51In. 2:9
lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, 9căci rodul luminii stă în orice bunătate, în dreptate și în adevăr! 10Cercetați
5:10
Rom. 12:21Tes. 5:211Tim. 2:3
ce este plăcut înaintea Domnului 11și nu
5:11
1Cor. 10:202Cor. 6:14
luați nicidecum parte la lucrările
5:11
Rom. 13:12
neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă osândiți‑le! 12Căci ar fi rușinos fie și numai să spunem ce fac ei în ascuns. 13Dar toate
5:13
In. 3:20
aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. 14De aceea zice Scriptura:

„Deșteaptă‑te

5:14
1Tes. 5:6
, tu, care dormi,

scoală‑te

5:14
Rom. 6:4Col. 3:1
din morți,

și Hristos te va lumina!”5:14 Aluzie la Is. 60:1‑2. Pavel nu citează textul ad litteram, ci doar preia tema luminării credinciosului, pe care o interpretează hristologic.

15Luați deci bine seama la felul în care umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți! 16Răscumpărați

5:16
Col. 4:5
vremea, căci zilele sunt rele! 17De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți
5:17
Rom. 12:2
care
5:17
1Tes. 4:3
5:18
este voia Domnului! 18Nu
5:18
Pr. 20:1
vă îmbătați de vin, care duce la destrăbălare! Dimpotrivă, fiți plini de Duh! 19Vorbiți între voi cu
5:19
1Cor. 14:26Col. 3:16Iac. 5:13
psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești, cântând și lăudându‑L pe Domnul din inimă! 20Mulțumiți‑I
5:20
Ps. 34:1Col. 3:171Tes. 5:182Tes. 1:3
întotdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în Numele Domnului nostru Isus Hristos!

Îndatoririle celor căsătoriți

21Supuneți‑vă

5:21
Flp. 2:3
unii altora în frica lui Hristos! 22Soțiilor
5:22
1Cor. 14:34Col. 3:18Tit 2:51Pt. 3:1
, fiți supuse soților voștri ca Domnului, 23căci soțul
5:23
1Cor. 11:3
este capul soției, după cum și Hristos
5:23
Col. 1:18
este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului5:23 Referire la Biserică, prezentată metaforic ca „trup al lui Hristos” (vezi și cap. 4:12. Rom. 12:5. 1Cor. 6:15. etc.)! 24După cum Biserica Îi este supusă lui Hristos, tot astfel și soțiile să le fie supuse soților lor în toate privințele!

25Soților

5:25
Col. 3:191Pt. 3:7
, iubiți‑vă soțiile așa cum a iubit Hristos Biserica și S‑a
5:25
Fap. 20:28Gal. 1:4
2:20
dat pe Sine pentru ea 26ca s‑o sfințească, după ce a curățit‑o prin
5:26
Tit 3:5Evr. 10:22
spălarea în apă, prin cuvânt
5:26
In. 15:3
, 27ca
5:27
2Cor. 11:2Col. 1:22
să înfățișeze pentru Sine această Biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană! 28Tot astfel trebuie să‑și iubească și soții soțiile, ca pe trupurile lor. Cine își iubește soția se iubește pe sine. 29Căci nimeni nu și‑a urât vreodată trupul, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag, precum Hristos Biserica; 30pentru că
5:30
Rom. 12:51Cor. 6:15
12:27
suntem mădulare ale trupului Lui, [carne din carnea Lui și os din oasele Lui5:30 Gen. 2:23.]. 31De aceea
5:31
Mt. 19:5
va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi
5:31
1Cor. 6:16
vor fi un singur trup.5:31 Gen. 2:24. 32Taina aceasta este mare (vorbesc despre Hristos și Biserică). 33Așadar, fiecare din
5:33
Col. 3:19
voi să‑și iubească soția ca pe sine; și soția să‑și
5:33
1Pt. 3:6
respecte soțul!