Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
6

Părinți și copii

61Copii, ascultați

6:1
Pr. 23:22Col. 3:20
în Domnul de părinții voștri, căci este drept! 2Cinstește‑i
6:2
Mt. 15:4Mc. 7:10
pe tatăl tău și pe mama ta – este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință – 3ca să‑ți fie bine6:3 Pavel citează porunca a cincea conform textului Septuagintei, unde găsim o precizare suplimentară („să‑ți fie bine”) care nu se întâlnește în textul ebraic. și să trăiești multă vreme pe pământ.6:3 Ex. 20:12. Dt. 5:16. 4Și voi, părinților
6:4
Col. 3:21
, nu‑i întărâtați6:4 Gr. parorgízō, „a înfuria”, „a exaspera”, „a scoate din sărite”. la mânie pe copiii voștri, ci creșteți‑i
6:4
Dt. 4:9Ps. 78:4Pr. 19:18
22:6
în disciplina și învățătura Domnului!

Robi și stăpâni

5Robilor

6:5
Col. 3:221Tim. 6:1Tit 2:91Pt. 2:18
, ascultați de stăpânii voștri pământești cu
6:5
2Cor. 7:15Flp. 2:12
frică și cutremur, cu o inimă sinceră, ca de Hristos! 6Slujiți‑le nu
6:6
Col. 3:22,23
doar când sunteți sub ochii lor, precum cei ce caută să le fie pe plac oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din tot sufletul voia lui Dumnezeu! 7Slujiți‑le cu tragere de inimă6:7 Gr. eúnoia denumește atitudinea pozitivă (bunăvoință, amabilitate, entuziasm) de care dă dovadă o persoană în relație cu o alta., ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, 8căci știți
6:8
Rom. 2:62Cor. 5:10Col. 3:24
că fiecare, rob sau liber, își va primi răsplata de la Domnul după binele pe care l‑a făcut! 9Și voi, stăpânilor
6:9
Col. 4:1
, purtați‑vă la fel cu ei; lăsați amenințările
6:9
Lev. 25:43
, ca unii care știți că Stăpânul – atât al lor, cât și al vostru – este în cer și
6:9
Rom. 2:11Col. 3:25
că înaintea Lui nu se are în vedere fața omului!

Lupta împotriva răului

10Încolo, [fraților,] întăriți‑vă în Domnul și în puterea tăriei Lui! 11Îmbrăcați‑vă

6:11
Rom. 13:122Cor. 6:71Tes. 5:8
cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți rezista împotriva uneltirilor Diavolului! 12Căci lupta noastră nu este împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor
6:12
Cap. 1:21.
Rom. 8:38Col. 2:15
, a stăpânirilor, a conducătorilor
6:12
Col. 1:13
veacului6:12 Gr. archái („căpetenii”), exousíai („stăpâniri”) și kosmokrátores („conducători ai veacului”) reprezintă forțe spirituale ale răului. Vezi cap. 1:21; 3:10. întunecat de acum, a duhurilor6:12 Gr. pneumatiká folosit de Pavel denumește realitățile spirituale în sens generic. răutății care sunt în locurile cerești. 13De aceea
6:13
2Cor. 10:4
, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul! 14Stați gata având mijlocul încins
6:14
Is. 11:5Lc. 12:35
cu adevărul, fiind îmbrăcați
6:14
Is. 59:17
cu platoșa dreptății 15și încălțați
6:15
Is. 52:7Rom. 10:15
cu râvna Evangheliei păcii! 16Peste toate acestea, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile aprinse ale Celui Rău! 17Luați
6:17
Is. 59:171Tes. 5:8
și coiful mântuirii și sabia
6:17
Evr. 4:12Ap. 1:16
19:15
Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu! 18Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni
6:18
Rom. 12:12Col. 4:21Tes. 5:17
și cereri! Vegheați la aceasta cu toată stăruința și cu rugăciune pentru toți sfinții 19și pentru
6:19
Fap. 4:29Col. 4:32Tes. 3:1
mine ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei, 20al cărei sol în
6:20
2Cor. 5:20
lanțuri sunt
6:20
Cap. 3:1.
Fap. 26:29Flp. 1:72Tim. 1:16Flm. 1:10
, și astfel să vorbesc despre ea cu
6:20
Fap. 28:31Flp. 1:201Tes. 2:2
îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc!

Salutări

21Ca

6:21
Col. 4:7
să aflați și voi vești cu privire la mine (anume ce mai fac), Tihic
6:21
Fap. 20:42Tim. 4:12Tit 3:12
, frate preaiubit și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. 22L‑am
6:22
Col. 4:8
trimis la voi tocmai în acest scop: ca să aflați vești despre starea noastră și să vă aducă mângâiere în inimi.

23Pace

6:23
1Pt. 5:14
tuturor fraților și dragoste împreună cu credință de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Isus Hristos! 24Harul să fie cu toți cei ce‑L iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos
6:24
Tit 2:7
cu o dragoste nepieritoare! [Amin!]