Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Pavel, apostol nu de la oameni, nici

1:1
Gal. 1:11,12
printr‑un om, ci prin
1:1
Fap. 9:6Fap. 22:10,15,21
26:16Tit 1:3
Isus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl, care
1:1
Fap. 2:24
L‑a înviat din morți, 2și toți frații care
1:2
Flp. 2:22
4:21
sunt împreună cu mine către bisericile
1:2
1Cor. 16:1
din Galatia: 3Har
1:3
Rom. 1:71Cor. 1:32Cor. 1:2Ef. 1:2Flp. 1:2Col. 1:21Tes. 1:12Tes. 1:22In. 1:3
și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos, 4care
1:4
Gal. 2:20Mt. 20:28Rom. 4:25Tit 2:14
S‑a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest
1:4
Is. 65:17In. 15:19
17:14Evr. 2:5
6:51In. 5:19
veac rău, după voia Dumnezeului și Tatălui nostru! 5A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin!

Nu există o altă evanghelie

6Sunt uluit că treceți așa de repede de la Acela care v‑a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie

1:6
Gal. 5:8
. 7Nu că
1:7
Gal. 5:10,122Cor. 11:4Fap. 15:1,242Cor. 2:17
11:13
ar fi o alta, dar sunt unii care vă tulbură și vor să răstoarne1:7 Lit. „denatureze”. Evanghelia lui Hristos. 8Dar chiar dacă noi
1:8
1Cor. 16:22
înșine sau un înger din cer v‑ar propovădui o altă evanghelie decât cea pe care v‑am propovăduit‑o noi, să fie anatema! 9Cum am mai spus, zic și acum, din nou: dacă vă propovăduiește cineva o altă evanghelie
1:9
Dt. 4:2
12:32Pr. 30:6Ap. 22:18
decât cea pe care ați primit‑o, să fie anatema!

10Acum, caut

1:10
1Tes. 2:4
eu oare
1:10
1Sam. 24:7Mt. 28:141In. 3:19
să câștig bunăvoința oamenilor sau, dimpotrivă, a lui Dumnezeu? Caut
1:10
1Tes. 2:4Iac. 4:4
oare să le fiu pe plac oamenilor? Dacă aș căuta să le fiu pe plac oamenilor, n‑aș fi robul lui Hristos.

Cum a devenit Pavel apostol

11Vă fac cunoscut, fraților

1:11
1Cor. 15:1
, că Evanghelia propovăduită de mine nu este de origine omenească, 12pentru că nu de la oameni am primit‑o
1:12
Gal. 1:11Cor. 15:1,3
sau am învățat‑o, ci prin
1:12
Ef. 3:3Fap. 9:1
22:4
26:11
descoperirea lui Isus Hristos. 13Ați auzit care era purtarea mea de altădată, în iudaism, cum prigoneam peste
1:13
1Tim. 1:13
măsură Biserica lui Dumnezeu și căutam s‑o nimicesc
1:13
Fap. 8:3
14și cum înaintasem în iudaism mai mult decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine, căci eram mult mai zelos
1:14
Fap. 22:3
26:9Flp. 3:6
pentru tradițiile strămoșești
1:14
Ier. 9:14Mt. 15:2Mc. 7:5
. 15Dar când Dumnezeu, care
1:15
Is. 49:1,5Ier. 1:5Fap. 9:15
13:2
22:14,15Rom. 1:1
m‑a pus deoparte din pântecele mamei mele și m‑a chemat prin harul Său, a găsit cu cale 16să‑L
1:16
2Cor. 4:6
descopere prin mine pe Fiul Său ca să‑L propovăduiesc
1:16
Fap. 9:15
22:21
26:17,18Rom. 11:13Ef. 3:8
printre neamuri, nu m‑am sfătuit cu vreun
1:16
Mt. 16:171Cor. 15:50Ef. 6:12
om, 17nici nu m‑am suit la Ierusalim, la cei ce erau apostoli înainte de mine, ci m‑am dus degrabă în Arabia, după care m‑am întors din nou în Damasc. 18Apoi, după trei ani, m‑am suit
1:18
Fap. 9:26
la Ierusalim ca să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el cincisprezece zile. 19Dar n‑am văzut pe
1:19
1Cor. 9:5
vreun alt apostol, ci numai pe
1:19
Mt. 13:55Mc. 6:3
Iacov, fratele Domnului. 20Înaintea lui Dumnezeu vă spun: nu mint
1:20
Rom. 9:1
în ceea ce vă scriu! 21După aceea
1:21
Fap. 9:30
, m‑am dus în ținuturile Siriei și Ciliciei. 22Și eram necunoscut la față bisericilor din Iudeea care sunt în Hristos. 23Ele doar auzeau spunându‑se: „Cel care ne prigonea odinioară acum propovăduiește credința pe care cândva căuta s‑o nimicească!” 24Și‑L slăveau pe Dumnezeu pentru mine.