Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Urarea

11Pavel, apostol nu de la oameni, nici

1:1
Vers. 11,12.
printr‑un om, ci prin
1:1
Fap. 9:6Fap. 22:10,15,21
26:16Tit 1:3
Isus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl, care
1:1
Fap. 2:24
L‑a înviat din morți, 2și toți frații care
1:2
Flp. 2:22
4:21
sunt împreună cu mine către bisericile
1:2
1Cor. 16:1
din Galatia: 3Har
1:3
Rom. 1:71Cor. 1:32Cor. 1:2Ef. 1:2Flp. 1:2Col. 1:21Tes. 1:12Tes. 1:22In. 1:3
și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos, 4care
1:4
Cap. 2:20.
S‑a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest
1:4
Is. 65:17In. 15:19
17:14Evr. 2:5
6:51In. 5:19
veac rău, după voia Dumnezeului și Tatălui nostru! 5A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin!

Nu există o altă evanghelie

6Sunt uluit că treceți așa de repede de la Acela care v‑a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie

1:6
Cap. 5:8.
. 7Nu că
1:7
Cap. 5:10,12.
ar fi o alta, dar sunt unii care vă tulbură și vor să răstoarne1:7 Lit. „denatureze”. Evanghelia lui Hristos. 8Dar chiar dacă noi
1:8
1Cor. 16:22
înșine sau un înger din cer v‑ar propovădui o altă evanghelie decât cea pe care v‑am propovăduit‑o noi, să fie anatema! 9Cum am mai spus, zic și acum, din nou: dacă vă propovăduiește cineva o altă evanghelie
1:9
Dt. 4:2
12:32Pr. 30:6Ap. 22:18
decât cea pe care ați primit‑o, să fie anatema!

10Acum, caut

1:10
1Tes. 2:4
eu oare
1:10
1Sam. 24:7Mt. 28:141In. 3:19
să câștig bunăvoința oamenilor sau, dimpotrivă, a lui Dumnezeu? Caut
1:10
1Tes. 2:4Iac. 4:4
oare să le fiu pe plac oamenilor? Dacă aș căuta să le fiu pe plac oamenilor, n‑aș fi robul lui Hristos.

Cum a devenit Pavel apostol

11Vă fac cunoscut, fraților

1:11
1Cor. 15:1
, că Evanghelia propovăduită de mine nu este de origine omenească, 12pentru că nu de la oameni am primit‑o
1:12
Vers. 1.
sau am învățat‑o, ci prin
1:12
Ef. 3:3Fap. 9:1
22:4
26:11
descoperirea lui Isus Hristos. 13Ați auzit care era purtarea mea de altădată, în iudaism, cum prigoneam peste
1:13
1Tim. 1:13
măsură Biserica lui Dumnezeu și căutam s‑o nimicesc
1:13
Fap. 8:3
14și cum înaintasem în iudaism mai mult decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine, căci eram mult mai zelos
1:14
Fap. 22:3
26:9Flp. 3:6
pentru tradițiile strămoșești
1:14
Ier. 9:14Mt. 15:2Mc. 7:5
. 15Dar când Dumnezeu, care
1:15
Is. 49:1,5Ier. 1:5Fap. 9:15
13:2
22:14,15Rom. 1:1
m‑a pus deoparte din pântecele mamei mele și m‑a chemat prin harul Său, a găsit cu cale 16să‑L
1:16
2Cor. 4:6
descopere prin mine pe Fiul Său ca să‑L propovăduiesc
1:16
Fap. 9:15
22:21
26:17,18Rom. 11:13Ef. 3:8
printre neamuri, nu m‑am sfătuit cu vreun
1:16
Mt. 16:171Cor. 15:50Ef. 6:12
om, 17nici nu m‑am suit la Ierusalim, la cei ce erau apostoli înainte de mine, ci m‑am dus degrabă în Arabia, după care m‑am întors din nou în Damasc. 18Apoi, după trei ani, m‑am suit
1:18
Fap. 9:26
la Ierusalim ca să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el cincisprezece zile. 19Dar n‑am văzut pe
1:19
1Cor. 9:5
vreun alt apostol, ci numai pe
1:19
Mt. 13:55Mc. 6:3
Iacov, fratele Domnului. 20Înaintea lui Dumnezeu vă spun: nu mint
1:20
Rom. 9:1
în ceea ce vă scriu! 21După aceea
1:21
Fap. 9:30
, m‑am dus în ținuturile Siriei și Ciliciei. 22Și eram necunoscut la față bisericilor din Iudeea care sunt în Hristos. 23Ele doar auzeau spunându‑se: „Cel care ne prigonea odinioară acum propovăduiește credința pe care cândva căuta s‑o nimicească!” 24Și‑L slăveau pe Dumnezeu pentru mine.

2

Recunoașterea slujbei lui Pavel de către ceilalți apostoli

21Apoi, după paisprezece ani, m‑am

2:1
Fap. 15:2
suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și l‑am luat cu mine și pe Tit. 2M‑am suit în urma unei descoperiri și – deoparte, celor mai cu vază – le‑am
2:2
Fap. 15:12
prezentat Evanghelia pe care o propovăduiesc printre neamuri, ca nu cumva să alerg
2:2
Flp. 2:161Tes. 3:5
sau să fi alergat în zadar. 3Dar nici măcar Tit, care era cu mine, deși era grec, n‑a fost silit să se circumcidă. 4Tulburarea s‑a ivit2:4 Secvența de la începutul versetului a fost introdusă pentru a întregi sensul textului grec, care este eliptic. din pricina fraților
2:4
Fap. 15:1,242Cor. 11:26
prefăcuți, furișați printre noi, care s‑au strecurat ca să pândească libertatea
2:4
Cap. 3:25;
pe care o avem în Hristos Isus, cu gând
2:4
Cap. 4:3,9.
ne ia în robie. 5Dar n‑am cedat și nu ne‑am supus lor nicio clipă măcar, pentru ca adevărul
2:5
Cap. 3:1;
Evangheliei să rămână cu voi.

6Cei

2:6
Cap. 6:3.
considerați ca fiind cineva (oricine ar fi fost ei, îmi este indiferent; Dumnezeu
2:6
Fap. 10:34Rom. 2:11
nu caută la fața oamenilor), cei cu vază, așadar, nu
2:6
2Cor. 12:11
mi‑au adăugat nimic. 7Dimpotrivă, când au văzut
2:7
Fap. 13:46Rom. 1:5
11:131Tim. 2:72Tim. 1:11
că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei necircumciși, după cum lui Petru îi fusese încredințată pentru cei circumciși 8(căci Cel ce făcuse din Petru apostolul celor circumciși făcuse
2:8
Cap. 1:16.
și din mine apostolul neamurilor
2:8
Cap. 3:5.
), 9și când au recunoscut harul
2:9
Mt. 16:18Ef. 2:20
care‑mi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi
2:9
Rom. 1:5
12:3,6
15:151Cor. 15:10Ef. 3:8
, ne‑au întins mie și lui Barnaba mâna dreaptă în semn de colaborare, pentru ca noi să mergem la neamuri, iar ei la cei circumciși. 10Numai să ne aducem aminte de cei săraci, ceea ce
2:10
Fap. 11:30
24:17Rom. 15:251Cor. 16:12Cor. 8:9
m‑am și străduit să fac.

Pavel îl înfruntă pe Petru în Antiohia

11Dar

2:11
Fap. 15:35
când a venit Chifa2:11 Numele aramaic al apostolului Petru. în Antiohia, l‑am înfruntat fățiș, căci era de osândit: 12înainte de venirea unora de la Iacov, mânca
2:12
Fap. 10:28
11:3
împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s‑a retras și s‑a ținut deoparte, fiindcă se temea de cei circumciși. 13Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, încât până și Barnaba s‑a lăsat atras în fățărnicia lor. 14Când am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, i‑am spus lui Chifa înaintea
2:14
1Tim. 5:20
tuturor: „Dacă
2:14
Fap. 10:28Fap. 11:3
tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile, nu ca un iudeu, cum de îi silești pe cei dintre neamuri să trăiască precum iudeii?” 15Noi
2:15
Fap. 15:10,11
suntem iudei din naștere, nu păcătoși
2:15
Mt. 9:11Ef. 2:3,12
dintre neamuri. 16Dar fiindcă știm
2:16
Fap. 13:38,39
că omul nu este îndreptățit prin faptele Legii, ci
2:16
Cap. 3:24.
prin credința în Isus Hristos, și noi am crezut în Hristos Isus, ca să fim îndreptățiți prin credința în Hristos, nu prin
2:16
Cap. 3:11.
faptele Legii, fiindcă prin faptele Legii nimeni nu va fi îndreptățit. 17Dar dacă, în timp ce căutăm să fim îndreptățiți în Hristos, am fi noi înșine găsiți păcătoși
2:17
1In. 3:8,9
, atunci devine oare Hristos un slujitor al păcatului? Nicidecum! 18Căci, dacă zidesc iarăși ceea ce am dărâmat, mă dovedesc călcător de Lege. 19Însă eu, prin
2:19
Rom. 8:2
Lege, am
2:19
Rom. 6:14
7:4,6
murit față de Lege ca să trăiesc
2:19
Rom. 6:112Cor. 5:151Tes. 5:10Evr. 9:141Pt. 4:2
pentru Dumnezeu. 20Am fost răstignit
2:20
Cap. 5:24;
împreună cu Hristos2:20 În NA28, prima parte a vers. 20 se găsește la finalul vers. 19. și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc
2:20
2Cor. 5:151Tes. 5:101Pt. 4:2
prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m‑a iubit
2:20
Cap. 1:4.
și S‑a dat pe Sine pentru mine. 21Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă
2:21
Cap. 3:21;
prin Lege se capătă dreptatea, atunci degeaba a murit Hristos.

3

Legea și credința

31O, galateni nechibzuiți! Cine

3:1
Cap. 5:7.
v‑a fermecat
3:1
Cap. 2:14;
pe voi, sub ochii cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit? 2Numai aceasta vreau să aflu de la voi: prin faptele Legii ați primit voi Duhul
3:2
Fap. 2:38
10:47Ef. 1:13
sau prin credința
3:2
Rom. 10:16
în cele auzite3:2 Lit. „auzirea credinței”. Aceeași expresie în vers. 5.? 3Atât de nechibzuiți sunteți? După ce ați început
3:3
Cap. 4:9.
prin Duhul, acum vreți să sfârșiți prin firea pământească
3:3
Evr. 7:16
9:10
? 4În zadar
3:4
Evr. 10:352In. 1:8
ați avut parte de atâtea? Eu cred că nu în zadar.3:4 Lit. „dacă în zadar”. Declarația apostolului Pavel poate fi citită în cheie optimistă. Această perspectivă se regăsește și în traducerea de față. 5Cel ce
3:5
1Cor. 3:8
vă dăruiește Duhul și face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin credința în cele auzite?

6După cum Avraam

3:6
Rom. 4:3Iac. 2:23
L‑a crezut pe Dumnezeu, și credința i s‑a socotit ca dreptate3:6 Gen. 15:6., 7înțelegeți deci că fii ai lui Avraam sunt cei
3:7
In. 8:39Rom. 4:11
care au credință. 8Scriptura, fiindcă a prevăzut
3:8
Rom. 9:17
că Dumnezeu îndreptățește neamurile prin credință, i‑a dat mai dinainte lui Avraam această veste bună: Toate neamurile vor fi binecuvântate în
3:8
Gen. 22:18
tine.3:8 Gen. 12:3; 18:18. 9Prin urmare, cei ce au credință sunt binecuvântați împreună cu Avraam cel credincios.

10Dar toți cei ce se bizuie pe faptele Legii sunt sub blestem, pentru că este scris: Blestemat

3:10
Ier. 11:3
este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă.3:10 Dt. 27:26. 11Și că
3:11
Cap. 2:16.
nimeni nu e îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin Lege este limpede: Cel
3:11
Rom. 1:17Evr. 10:38
drept prin credință va trăi.3:11 Hab. 2:4. 12Însă
3:12
Rom. 4:4
10:5
11:6
Legea nu se bizuie pe credință; dimpotrivă: Cine
3:12
Rom. 10:5
face aceste lucruri va trăi prin ele.3:12 Lev. 18:5. 13Hristos
3:13
Cap. 4:5.
ne‑a răscumpărat de sub blestemul Legii făcându‑Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: Blestemat este oricine este atârnat pe lemn3:13 Dt. 21:23.14pentru ca
3:14
Rom. 4:9,16
binecuvântarea lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Isus și astfel să primim prin credință Duhul
3:14
Ier. 31:33
32:40Ez. 11:19Ioel 2:28,29Fap. 2:33
făgăduit.

Legea și făgăduința

15Fraților (ca să iau o pildă din viața de zi cu zi), un testament

3:15
Evr. 9:17
, fie el și omenesc, odată întărit3:15 Sau: „ratificat”, „intrat în vigoare”., nu mai poate fi anulat sau modificat. 16Or, făgăduințele i‑au fost făcute lui
3:16
Gen. 12:3,7
17:7
Avraam și seminței lui. Nu zice: „și semințelor”, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba de una: și seminței tale3:16 Gen. 13:15; 17:8; 24:7., adică Hristos. 17Iată ce vreau să zic: testamentul3:17 Termenul gr. diathḗkē se poate traduce și prin „legământ”. pe care l‑a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi anulat
3:17
Ex. 12:40
de Legea dată
3:17
Rom. 4:13
după patru sute treizeci de ani, astfel încât făgăduința să fie nimicită. 18Căci dacă moștenirea
3:18
Rom. 8:17
ar veni pe baza Legii, n‑ar
3:18
Rom. 4:14
mai fi pe baza făgăduinței; însă lui Avraam Dumnezeu i‑a dăruit‑o prin făgăduință.

19Atunci care e rostul Legii? Ea

3:19
In. 15:22Rom. 4:15
5:20
7:8,131Tim. 1:9
a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină „Sămânța” căreia I se făcuse făgăduința; ea a fost dată
3:19
Fap. 7:53Evr. 2:2
prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor
3:19
Ex. 20:19,21,22Dt. 5:2,22,23,27,31In. 1:17Fap. 7:381Tim. 2:5
. 20Dar mijlocitorul nu are de‑a face cu o singură parte, pe când
3:20
Rom. 3:29,30
Dumnezeu este Unul singur. 21Așadar, este Legea împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă
3:21
Cap. 2:21.
s‑ar fi dat o Lege care să poată da viața, cu siguranță dreptatea ar fi venit din Lege. 22Dar Scriptura a închis totul
3:22
Rom. 3:9
11:32
sub păcat, pentru ca făgăduința să le fie dată, prin credința în Isus Hristos, celor ce cred.

Robi și fii

23Înainte de venirea credinței, eram sub paza Legii, închiși în vederea credinței care trebuia să fie descoperită. 24Astfel, Legea

3:24
Rom. 10:4Col. 2:17
ne‑a fost un îndrumător3:24 Lit. „pedagog”. spre Hristos, ca
3:24
Cap. 2:16.
să fim îndreptățiți prin credință. 25După ce a venit credința, nu mai suntem sub acest îndrumător. 26Căci toți
3:26
Cap. 4:5.
sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Isus. 27Toți care
3:27
Rom. 6:3
în Hristos v‑ați botezat, cu
3:27
Rom. 13:14
Hristos v‑ați îmbrăcat. 28Nu
3:28
Cap. 5:6.
mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici om liber; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una
3:28
Ef. 2:14‑16
în Hristos Isus. 29Și dacă
3:29
Gen. 21:12Rom. 9:7Evr. 11:18
sunteți ai lui Hristos, atunci sunteți „sămânța” lui Avraam, moștenitori
3:29
Rom. 8:17Ef. 3:6
prin făgăduință.