Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

Recunoașterea slujbei lui Pavel de către ceilalți apostoli

21Apoi, după paisprezece ani, m‑am

2:1
Fap. 15:2
suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și l‑am luat cu mine și pe Tit. 2M‑am suit în urma unei descoperiri și – deoparte, celor mai cu vază – le‑am
2:2
Fap. 15:12
prezentat Evanghelia pe care o propovăduiesc printre neamuri, ca nu cumva să alerg
2:2
Flp. 2:161Tes. 3:5
sau să fi alergat în zadar. 3Dar nici măcar Tit, care era cu mine, deși era grec, n‑a fost silit să se circumcidă. 4Tulburarea s‑a ivit2:4 Secvența de la începutul versetului a fost introdusă pentru a întregi sensul textului grec, care este eliptic. din pricina fraților
2:4
Fap. 15:1,242Cor. 11:26
prefăcuți, furișați printre noi, care s‑au strecurat ca să pândească libertatea
2:4
Cap. 3:25;
pe care o avem în Hristos Isus, cu gând
2:4
Cap. 4:3,9.
ne ia în robie. 5Dar n‑am cedat și nu ne‑am supus lor nicio clipă măcar, pentru ca adevărul
2:5
Cap. 3:1;
Evangheliei să rămână cu voi.

6Cei

2:6
Cap. 6:3.
considerați ca fiind cineva (oricine ar fi fost ei, îmi este indiferent; Dumnezeu
2:6
Fap. 10:34Rom. 2:11
nu caută la fața oamenilor), cei cu vază, așadar, nu
2:6
2Cor. 12:11
mi‑au adăugat nimic. 7Dimpotrivă, când au văzut
2:7
Fap. 13:46Rom. 1:5
11:131Tim. 2:72Tim. 1:11
că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei necircumciși, după cum lui Petru îi fusese încredințată pentru cei circumciși 8(căci Cel ce făcuse din Petru apostolul celor circumciși făcuse
2:8
Cap. 1:16.
și din mine apostolul neamurilor
2:8
Cap. 3:5.
), 9și când au recunoscut harul
2:9
Mt. 16:18Ef. 2:20
care‑mi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi
2:9
Rom. 1:5
12:3,6
15:151Cor. 15:10Ef. 3:8
, ne‑au întins mie și lui Barnaba mâna dreaptă în semn de colaborare, pentru ca noi să mergem la neamuri, iar ei la cei circumciși. 10Numai să ne aducem aminte de cei săraci, ceea ce
2:10
Fap. 11:30
24:17Rom. 15:251Cor. 16:12Cor. 8:9
m‑am și străduit să fac.

Pavel îl înfruntă pe Petru în Antiohia

11Dar

2:11
Fap. 15:35
când a venit Chifa2:11 Numele aramaic al apostolului Petru. în Antiohia, l‑am înfruntat fățiș, căci era de osândit: 12înainte de venirea unora de la Iacov, mânca
2:12
Fap. 10:28
11:3
împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s‑a retras și s‑a ținut deoparte, fiindcă se temea de cei circumciși. 13Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, încât până și Barnaba s‑a lăsat atras în fățărnicia lor. 14Când am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, i‑am spus lui Chifa înaintea
2:14
1Tim. 5:20
tuturor: „Dacă
2:14
Fap. 10:28Fap. 11:3
tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile, nu ca un iudeu, cum de îi silești pe cei dintre neamuri să trăiască precum iudeii?” 15Noi
2:15
Fap. 15:10,11
suntem iudei din naștere, nu păcătoși
2:15
Mt. 9:11Ef. 2:3,12
dintre neamuri. 16Dar fiindcă știm
2:16
Fap. 13:38,39
că omul nu este îndreptățit prin faptele Legii, ci
2:16
Cap. 3:24.
prin credința în Isus Hristos, și noi am crezut în Hristos Isus, ca să fim îndreptățiți prin credința în Hristos, nu prin
2:16
Cap. 3:11.
faptele Legii, fiindcă prin faptele Legii nimeni nu va fi îndreptățit. 17Dar dacă, în timp ce căutăm să fim îndreptățiți în Hristos, am fi noi înșine găsiți păcătoși
2:17
1In. 3:8,9
, atunci devine oare Hristos un slujitor al păcatului? Nicidecum! 18Căci, dacă zidesc iarăși ceea ce am dărâmat, mă dovedesc călcător de Lege. 19Însă eu, prin
2:19
Rom. 8:2
Lege, am
2:19
Rom. 6:14
7:4,6
murit față de Lege ca să trăiesc
2:19
Rom. 6:112Cor. 5:151Tes. 5:10Evr. 9:141Pt. 4:2
pentru Dumnezeu. 20Am fost răstignit
2:20
Cap. 5:24;
împreună cu Hristos2:20 În NA28, prima parte a vers. 20 se găsește la finalul vers. 19. și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc
2:20
2Cor. 5:151Tes. 5:101Pt. 4:2
prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m‑a iubit
2:20
Cap. 1:4.
și S‑a dat pe Sine pentru mine. 21Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă
2:21
Cap. 3:21;
prin Lege se capătă dreptatea, atunci degeaba a murit Hristos.

3

Legea și credința

31O, galateni nechibzuiți! Cine

3:1
Cap. 5:7.
v‑a fermecat
3:1
Cap. 2:14;
pe voi, sub ochii cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit? 2Numai aceasta vreau să aflu de la voi: prin faptele Legii ați primit voi Duhul
3:2
Fap. 2:38
10:47Ef. 1:13
sau prin credința
3:2
Rom. 10:16
în cele auzite3:2 Lit. „auzirea credinței”. Aceeași expresie în vers. 5.? 3Atât de nechibzuiți sunteți? După ce ați început
3:3
Cap. 4:9.
prin Duhul, acum vreți să sfârșiți prin firea pământească
3:3
Evr. 7:16
9:10
? 4În zadar
3:4
Evr. 10:352In. 1:8
ați avut parte de atâtea? Eu cred că nu în zadar.3:4 Lit. „dacă în zadar”. Declarația apostolului Pavel poate fi citită în cheie optimistă. Această perspectivă se regăsește și în traducerea de față. 5Cel ce
3:5
1Cor. 3:8
vă dăruiește Duhul și face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin credința în cele auzite?

6După cum Avraam

3:6
Rom. 4:3Iac. 2:23
L‑a crezut pe Dumnezeu, și credința i s‑a socotit ca dreptate3:6 Gen. 15:6., 7înțelegeți deci că fii ai lui Avraam sunt cei
3:7
In. 8:39Rom. 4:11
care au credință. 8Scriptura, fiindcă a prevăzut
3:8
Rom. 9:17
că Dumnezeu îndreptățește neamurile prin credință, i‑a dat mai dinainte lui Avraam această veste bună: Toate neamurile vor fi binecuvântate în
3:8
Gen. 22:18
tine.3:8 Gen. 12:3; 18:18. 9Prin urmare, cei ce au credință sunt binecuvântați împreună cu Avraam cel credincios.

10Dar toți cei ce se bizuie pe faptele Legii sunt sub blestem, pentru că este scris: Blestemat

3:10
Ier. 11:3
este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă.3:10 Dt. 27:26. 11Și că
3:11
Cap. 2:16.
nimeni nu e îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin Lege este limpede: Cel
3:11
Rom. 1:17Evr. 10:38
drept prin credință va trăi.3:11 Hab. 2:4. 12Însă
3:12
Rom. 4:4
10:5
11:6
Legea nu se bizuie pe credință; dimpotrivă: Cine
3:12
Rom. 10:5
face aceste lucruri va trăi prin ele.3:12 Lev. 18:5. 13Hristos
3:13
Cap. 4:5.
ne‑a răscumpărat de sub blestemul Legii făcându‑Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: Blestemat este oricine este atârnat pe lemn3:13 Dt. 21:23.14pentru ca
3:14
Rom. 4:9,16
binecuvântarea lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Isus și astfel să primim prin credință Duhul
3:14
Ier. 31:33
32:40Ez. 11:19Ioel 2:28,29Fap. 2:33
făgăduit.

Legea și făgăduința

15Fraților (ca să iau o pildă din viața de zi cu zi), un testament

3:15
Evr. 9:17
, fie el și omenesc, odată întărit3:15 Sau: „ratificat”, „intrat în vigoare”., nu mai poate fi anulat sau modificat. 16Or, făgăduințele i‑au fost făcute lui
3:16
Gen. 12:3,7
17:7
Avraam și seminței lui. Nu zice: „și semințelor”, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba de una: și seminței tale3:16 Gen. 13:15; 17:8; 24:7., adică Hristos. 17Iată ce vreau să zic: testamentul3:17 Termenul gr. diathḗkē se poate traduce și prin „legământ”. pe care l‑a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi anulat
3:17
Ex. 12:40
de Legea dată
3:17
Rom. 4:13
după patru sute treizeci de ani, astfel încât făgăduința să fie nimicită. 18Căci dacă moștenirea
3:18
Rom. 8:17
ar veni pe baza Legii, n‑ar
3:18
Rom. 4:14
mai fi pe baza făgăduinței; însă lui Avraam Dumnezeu i‑a dăruit‑o prin făgăduință.

19Atunci care e rostul Legii? Ea

3:19
In. 15:22Rom. 4:15
5:20
7:8,131Tim. 1:9
a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină „Sămânța” căreia I se făcuse făgăduința; ea a fost dată
3:19
Fap. 7:53Evr. 2:2
prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor
3:19
Ex. 20:19,21,22Dt. 5:2,22,23,27,31In. 1:17Fap. 7:381Tim. 2:5
. 20Dar mijlocitorul nu are de‑a face cu o singură parte, pe când
3:20
Rom. 3:29,30
Dumnezeu este Unul singur. 21Așadar, este Legea împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă
3:21
Cap. 2:21.
s‑ar fi dat o Lege care să poată da viața, cu siguranță dreptatea ar fi venit din Lege. 22Dar Scriptura a închis totul
3:22
Rom. 3:9
11:32
sub păcat, pentru ca făgăduința să le fie dată, prin credința în Isus Hristos, celor ce cred.

Robi și fii

23Înainte de venirea credinței, eram sub paza Legii, închiși în vederea credinței care trebuia să fie descoperită. 24Astfel, Legea

3:24
Rom. 10:4Col. 2:17
ne‑a fost un îndrumător3:24 Lit. „pedagog”. spre Hristos, ca
3:24
Cap. 2:16.
să fim îndreptățiți prin credință. 25După ce a venit credința, nu mai suntem sub acest îndrumător. 26Căci toți
3:26
Cap. 4:5.
sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Isus. 27Toți care
3:27
Rom. 6:3
în Hristos v‑ați botezat, cu
3:27
Rom. 13:14
Hristos v‑ați îmbrăcat. 28Nu
3:28
Cap. 5:6.
mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici om liber; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una
3:28
Ef. 2:14‑16
în Hristos Isus. 29Și dacă
3:29
Gen. 21:12Rom. 9:7Evr. 11:18
sunteți ai lui Hristos, atunci sunteți „sămânța” lui Avraam, moștenitori
3:29
Rom. 8:17Ef. 3:6
prin făgăduință.

4

41Ce spun eu este că, atâta vreme cât moștenitorul este nevârstnic, nu se deosebește cu nimic de un rob: cu toate că este stăpân peste toate, 2stă sub autoritatea tutorilor și a îngrijitorilor până la vremea hotărâtă de tatăl său. 3Tot astfel și noi, când eram nevârstnici, eram

4:3
Col. 2:8,20
înrobiți de învățăturile elementare4:3 Gr. stoichéia poate denumi: (1) elementele componente ale lumii create; (2) corpurile cerești; (3) principiile de bază ale unei doctrine; (4) puterile transcendente despre care păgânii credeau că stăpânesc lumea. ale lumii. 4Dar când
4:4
Mc. 1:15Ef. 1:10
s‑a împlinit vremea, Dumnezeu L‑a trimis pe Fiul Său, născut
4:4
In. 1:14Rom. 1:3Flp. 2:7
din femeie
4:4
Gen. 3:15Is. 7:14Mt. 1:23
, născut sub Lege, 5ca să‑i
4:5
Cap. 3:13.
răscumpere pe cei de sub Lege, și astfel
4:5
Cap. 3:26.
să căpătăm înfierea. 6Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ni L‑a trimis în inimi pe Duhul
4:6
Rom. 8:15
Fiului Său, care strigă: „Avva!”, adică „Tată!” 7Așa că nu mai ești rob, ci fiu; și dacă
4:7
Cap. 3:29.
ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu.

Galatenii și învățătorii mincinoși

8Înainte, când nu‑L cunoșteați

4:8
Ef. 2:12
pe Dumnezeu, ați slujit ca robi
4:8
1Cor. 12:21Tes. 1:9
celor care, prin natura lor, nu sunt dumnezei. 9Dar acum, după ce L‑ați cunoscut pe Dumnezeu – mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu – cum
4:9
Cap. 3:3.
de vă întoarceți iarăși la acele învățături
4:9
Rom. 8:3
elementare, slabe și sărăcăcioase de care vreți să vă lăsați iarăși înrobiți? 10Voi țineți zile
4:10
Rom. 14:5Col. 2:16
, luni, vremuri și ani. 11Mă tem să
4:11
Cap. 2:2;
nu mă fi ostenit degeaba pentru voi.

12Fraților, vă rog să fiți ca mine, căci și eu sunt ca voi. Nu

4:12
2Cor. 2:5
m‑ați nedreptățit cu nimic. 13Știți că
4:13
1Cor. 2:32Cor. 11:30
12:7,9
, prima
4:13
Cap. 1:6.
dată, v‑am propovăduit Evanghelia ca urmare a unei slăbiciuni a trupului, 14dar n‑ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu, ci m‑ați primit ca
4:14
2Sam. 19:27Zah. 12:8Mal. 2:7
pe un înger al lui Dumnezeu, ca
4:14
Mt. 10:40Lc. 10:16In. 13:201Tes. 2:13
pe Hristos Isus Însuși. 15Ce s‑a ales de fericirea voastră? Pot da mărturie despre voi că, dacă ar fi fost cu putință, v‑ați fi scos până și ochii și mi i‑ați fi dat. 16M‑am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că
4:16
Cap. 2:5,14.
v‑am spus adevărul? 17Nu cu gând bun
4:17
Rom. 10:22Cor. 11:2
sunt ei plini de râvnă pentru voi, ci vor să vă despartă de noi, ca să fiți plini de râvnă pentru ei. 18Bine ar fi să arătați întotdeauna râvnă cu un scop bun, nu numai când sunt eu prezent cu voi. 19Copilașii mei
4:19
1Cor. 4:15Flm. 1:10Iac. 1:18
, din pricina cărora iarăși simt durerile nașterii până când va lua Hristos chip în voi! 20Cât de mult aș vrea să fiu acum prezent cu voi și să‑mi schimb tonul, căci nu mai știu ce să cred despre voi!

Alegoria despre Agar și Sara

21Spuneți‑mi voi, care vreți să fiți sub Lege, n‑ascultați voi Legea? 22Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul

4:22
Gen. 16:15
din cea care era slujnică și unul
4:22
Gen. 21:2
din cea care era liberă. 23Dar cel din slujnică s‑a
4:23
Rom. 9:7,8
născut în chip firesc, însă
4:23
Gen. 18:10,14
21:1,2Evr. 11:11
cel din femeia liberă s‑a născut prin făgăduință, 24lucruri care au un înțeles alegoric, căci aceste femei sunt două legăminte: unul, de pe muntele Sinai
4:24
Dt. 23:2
, naște pentru robie, și este Agar. 25Agar este muntele Sinai din Arabia și corespunde Ierusalimului de acum, căci este în robie împreună cu copiii săi. 26Dar cetatea Ierusalimului
4:26
Is. 2:2Evr. 12:22Ap. 3:12
21:2,10
de sus este liberă, și ea este mama noastră. 27Fiindcă este scris:

Bucură‑te, stearpo, care nu naști!

Izbucnește de bucurie și strigă,

tu, care nu suferi durerile nașterii!

Căci mulți vor fi copiii celei părăsite,

mai mulți decât ai celei care are bărbat.4:27 Is. 54:1.

28Și voi, fraților, ca și Isaac, sunteți copii
4:28
Cap. 3:29.
ai făgăduinței. 29Și după cum odinioară cel
4:29
Gen. 21:9
ce se născuse în chip firesc îl prigonea pe cel ce se născuse în chip duhovnicesc4:29 Lit. „potrivit Duhului”, adică „prin făgăduința” (vers. 23) specială făcută de Dumnezeu în mod repetat (Gen. 17:19; 18:10)., tot așa
4:29
Cap. 5:11;
este și acum. 30Dar ce zice Scriptura
4:30
Cap. 3:8,22.
? Izgonește‑i pe slujnică și pe fiul ei, căci fiul
4:30
In. 8:35
slujnicei nu va moșteni împreună cu fiul femeii libere.4:30 Gen. 21:10,12. 31De aceea, fraților, noi nu suntem copiii slujnicei, ci
4:31
Cap. 5:1,13.
ai femeii libere.