Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Legea și credința

31O, galateni nechibzuiți! Cine

3:1
Cap. 5:7.

v‑a fermecat
3:1
Cap. 2:14;
5:7
pe voi, sub ochii cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit? 2Numai aceasta vreau să aflu de la voi: prin faptele Legii ați primit voi Duhul
3:2
Fap. 2:38
10:47Ef. 1:13
sau prin credința
3:2
Rom. 10:16
în cele auzite3:2 Lit. „auzirea credinței”. Aceeași expresie în vers. 5.? 3Atât de nechibzuiți sunteți? După ce ați început
3:3
Cap. 4:9.

prin Duhul, acum vreți să sfârșiți prin firea pământească
3:3
Evr. 7:16
9:10
? 4În zadar
3:4
Evr. 10:352In. 1:8
ați avut parte de atâtea? Eu cred că nu în zadar.3:4 Lit. „dacă în zadar”. Declarația apostolului Pavel poate fi citită în cheie optimistă. Această perspectivă se regăsește și în traducerea de față. 5Cel ce
3:5
1Cor. 3:8
vă dăruiește Duhul și face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin credința în cele auzite?

6După cum Avraam

3:6
Rom. 4:3Iac. 2:23
L‑a crezut pe Dumnezeu, și credința i s‑a socotit ca dreptate3:6 Gen. 15:6., 7înțelegeți deci că fii ai lui Avraam sunt cei
3:7
In. 8:39Rom. 4:11
care au credință. 8Scriptura, fiindcă a prevăzut
3:8
Rom. 9:17
că Dumnezeu îndreptățește neamurile prin credință, i‑a dat mai dinainte lui Avraam această veste bună: Toate neamurile vor fi binecuvântate în
3:8
Gen. 22:18
tine.3:8 Gen. 12:3; 18:18. 9Prin urmare, cei ce au credință sunt binecuvântați împreună cu Avraam cel credincios.

10Dar toți cei ce se bizuie pe faptele Legii sunt sub blestem, pentru că este scris: Blestemat

3:10
Ier. 11:3
este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă.3:10 Dt. 27:26. 11Și că
3:11
Cap. 2:16.

nimeni nu e îndreptățit înaintea lui Dumnezeu prin Lege este limpede: Cel
3:11
Rom. 1:17Evr. 10:38
drept prin credință va trăi.3:11 Hab. 2:4. 12Însă
3:12
Rom. 4:4
10:5
11:6
Legea nu se bizuie pe credință; dimpotrivă: Cine
3:12
Rom. 10:5
face aceste lucruri va trăi prin ele.3:12 Lev. 18:5. 13Hristos
3:13
Cap. 4:5.
Rom. 8:32Cor. 5:21
ne‑a răscumpărat de sub blestemul Legii făcându‑Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: Blestemat este oricine este atârnat pe lemn3:13 Dt. 21:23.14pentru ca
3:14
Rom. 4:9,16
binecuvântarea lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Isus și astfel să primim prin credință Duhul
3:14
Ier. 31:33
32:40Ez. 11:19Ioel 2:28,29Fap. 2:33
făgăduit.

Legea și făgăduința

15Fraților (ca să iau o pildă din viața de zi cu zi), un testament

3:15
Evr. 9:17
, fie el și omenesc, odată întărit3:15 Sau: „ratificat”, „intrat în vigoare”., nu mai poate fi anulat sau modificat. 16Or, făgăduințele i‑au fost făcute lui
3:16
Gen. 12:3,7
17:7
Avraam și seminței lui. Nu zice: „și semințelor”, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba de una: și seminței tale3:16 Gen. 13:15; 17:8; 24:7., adică Hristos. 17Iată ce vreau să zic: testamentul3:17 Termenul gr. diathḗkē se poate traduce și prin „legământ”. pe care l‑a întărit Dumnezeu mai înainte nu poate fi anulat
3:17
Ex. 12:40
de Legea dată
3:17
Rom. 4:13
după patru sute treizeci de ani, astfel încât făgăduința să fie nimicită. 18Căci dacă moștenirea
3:18
Rom. 8:17
ar veni pe baza Legii, n‑ar
3:18
Rom. 4:14
mai fi pe baza făgăduinței; însă lui Avraam Dumnezeu i‑a dăruit‑o prin făgăduință.

19Atunci care e rostul Legii? Ea

3:19
In. 15:22Rom. 4:15
5:20
7:8,131Tim. 1:9
a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină „Sămânța” căreia I se făcuse făgăduința; ea a fost dată
3:19
Fap. 7:53Evr. 2:2
prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor
3:19
Ex. 20:19,21,22Dt. 5:2,22,23,27,31In. 1:17Fap. 7:381Tim. 2:5
. 20Dar mijlocitorul nu are de‑a face cu o singură parte, pe când
3:20
Rom. 3:29,30
Dumnezeu este Unul singur. 21Așadar, este Legea împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă
3:21
Cap. 2:21.

s‑ar fi dat o Lege care să poată da viața, cu siguranță dreptatea ar fi venit din Lege. 22Dar Scriptura a închis totul
3:22
Rom. 3:9
11:32
sub păcat, pentru ca făgăduința să le fie dată, prin credința în Isus Hristos, celor ce cred.

Robi și fii

23Înainte de venirea credinței, eram sub paza Legii, închiși în vederea credinței care trebuia să fie descoperită. 24Astfel, Legea

3:24
Rom. 10:4Col. 2:17
ne‑a fost un îndrumător3:24 Lit. „pedagog”. spre Hristos, ca
3:24
Cap. 2:16.

să fim îndreptățiți prin credință. 25După ce a venit credința, nu mai suntem sub acest îndrumător. 26Căci toți
3:26
Cap. 4:5.
In. 1:12
sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Isus. 27Toți care
3:27
Rom. 6:3
în Hristos v‑ați botezat, cu
3:27
Rom. 13:14
Hristos v‑ați îmbrăcat. 28Nu
3:28
Cap. 5:6.
Rom. 10:12Col. 3:11
mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici om liber; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una
3:28
Ef. 2:14‑16
în Hristos Isus. 29Și dacă
3:29
Gen. 21:12Rom. 9:7Evr. 11:18
sunteți ai lui Hristos, atunci sunteți „sămânța” lui Avraam, moștenitori
3:29
Rom. 8:17Ef. 3:6
prin făgăduință.