Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
4

41Ce spun eu este că, atâta vreme cât moștenitorul este nevârstnic, nu se deosebește cu nimic de un rob: cu toate că este stăpân peste toate, 2stă sub autoritatea tutorilor și a îngrijitorilor până la vremea hotărâtă de tatăl său. 3Tot astfel și noi, când eram nevârstnici, eram

4:3
Col. 2:8,20
înrobiți de învățăturile elementare4:3 Gr. stoichéia poate denumi: (1) elementele componente ale lumii create; (2) corpurile cerești; (3) principiile de bază ale unei doctrine; (4) puterile transcendente despre care păgânii credeau că stăpânesc lumea. ale lumii. 4Dar când
4:4
Mc. 1:15Ef. 1:10
s‑a împlinit vremea, Dumnezeu L‑a trimis pe Fiul Său, născut
4:4
In. 1:14Rom. 1:3Flp. 2:7
din femeie
4:4
Gen. 3:15Is. 7:14Mt. 1:23
, născut sub Lege, 5ca să‑i
4:5
Gal. 3:13Mt. 20:28Ef. 1:7Tit 2:14
răscumpere pe cei de sub Lege, și astfel
4:5
Gal. 3:26In. 1:12Ef. 1:5
să căpătăm înfierea. 6Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ni L‑a trimis în inimi pe Duhul
4:6
Rom. 8:15
Fiului Său, care strigă: „Avva!”, adică „Tată!” 7Așa că nu mai ești rob, ci fiu; și dacă
4:7
Gal. 3:29
ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu.

Galatenii și învățătorii mincinoși

8Înainte, când nu‑L cunoșteați

4:8
Ef. 2:12
pe Dumnezeu, ați slujit ca robi
4:8
1Cor. 12:21Tes. 1:9
celor care, prin natura lor, nu sunt dumnezei. 9Dar acum, după ce L‑ați cunoscut pe Dumnezeu – mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu – cum
4:9
Gal. 3:3Col. 2:20
de vă întoarceți iarăși la acele învățături
4:9
Rom. 8:3
elementare, slabe și sărăcăcioase de care vreți să vă lăsați iarăși înrobiți? 10Voi țineți zile
4:10
Rom. 14:5Col. 2:16
, luni, vremuri și ani. 11Mă tem să
4:11
Gal. 2:2
5:2,41Tes. 3:5
nu mă fi ostenit degeaba pentru voi.

12Fraților, vă rog să fiți ca mine, căci și eu sunt ca voi. Nu

4:12
2Cor. 2:5
m‑ați nedreptățit cu nimic. 13Știți că
4:13
1Cor. 2:32Cor. 11:30
12:7,9
, prima
4:13
Gal. 1:6
dată, v‑am propovăduit Evanghelia ca urmare a unei slăbiciuni a trupului, 14dar n‑ați arătat nici dispreț, nici dezgust față de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu, ci m‑ați primit ca
4:14
2Sam. 19:27Zah. 12:8Mal. 2:7
pe un înger al lui Dumnezeu, ca
4:14
Mt. 10:40Lc. 10:16In. 13:201Tes. 2:13
pe Hristos Isus Însuși. 15Ce s‑a ales de fericirea voastră? Pot da mărturie despre voi că, dacă ar fi fost cu putință, v‑ați fi scos până și ochii și mi i‑ați fi dat. 16M‑am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că
4:16
Gal. 2:5,14
v‑am spus adevărul? 17Nu cu gând bun
4:17
Rom. 10:22Cor. 11:2
sunt ei plini de râvnă pentru voi, ci vor să vă despartă de noi, ca să fiți plini de râvnă pentru ei. 18Bine ar fi să arătați întotdeauna râvnă cu un scop bun, nu numai când sunt eu prezent cu voi. 19Copilașii mei
4:19
1Cor. 4:15Flm. 1:10Iac. 1:18
, din pricina cărora iarăși simt durerile nașterii până când va lua Hristos chip în voi! 20Cât de mult aș vrea să fiu acum prezent cu voi și să‑mi schimb tonul, căci nu mai știu ce să cred despre voi!

Alegoria despre Agar și Sara

21Spuneți‑mi voi, care vreți să fiți sub Lege, n‑ascultați voi Legea? 22Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul

4:22
Gen. 16:15
din cea care era slujnică și unul
4:22
Gen. 21:2
din cea care era liberă. 23Dar cel din slujnică s‑a
4:23
Rom. 9:7,8
născut în chip firesc, însă
4:23
Gen. 18:10,14
21:1,2Evr. 11:11
cel din femeia liberă s‑a născut prin făgăduință, 24lucruri care au un înțeles alegoric, căci aceste femei sunt două legăminte: unul, de pe muntele Sinai
4:24
Dt. 23:2
, naște pentru robie, și este Agar. 25Agar este muntele Sinai din Arabia și corespunde Ierusalimului de acum, căci este în robie împreună cu copiii săi. 26Dar cetatea Ierusalimului
4:26
Is. 2:2Evr. 12:22Ap. 3:12
21:2,10
de sus este liberă, și ea este mama noastră. 27Fiindcă este scris:

Bucură‑te, stearpo, care nu naști!

Izbucnește de bucurie și strigă,

tu, care nu suferi durerile nașterii!

Căci mulți vor fi copiii celei părăsite,

mai mulți decât ai celei care are bărbat.4:27 Is. 54:1.

28Și voi, fraților, ca și Isaac, sunteți copii
4:28
Gal. 3:29Fap. 3:25Rom. 9:8
ai făgăduinței. 29Și după cum odinioară cel
4:29
Gen. 21:9
ce se născuse în chip firesc îl prigonea pe cel ce se născuse în chip duhovnicesc4:29 Lit. „potrivit Duhului”, adică „prin făgăduința” (vers. 23) specială făcută de Dumnezeu în mod repetat (Gen. 17:19; 18:10)., tot așa
4:29
Gal. 5:11
6:12
este și acum. 30Dar ce zice Scriptura
4:30
Gal. 3:8,22
? Izgonește‑i pe slujnică și pe fiul ei, căci fiul
4:30
In. 8:35
slujnicei nu va moșteni împreună cu fiul femeii libere.4:30 Gen. 21:10,12. 31De aceea, fraților, noi nu suntem copiii slujnicei, ci
4:31
Gal. 5:1,13In. 8:36
ai femeii libere.