Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
5

51Hristos ne‑a izbăvit ca să avem libertate. Rămâneți deci tari

5:1
In. 8:32Rom. 6:181Pt. 2:16
și nu vă plecați iarăși sub
5:1
Cap. 2:4;
4:9Fap. 15:10
jugul robiei.

Libertatea creștină

2Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă

5:2
Fap. 15:1
16:3
vă circumcideți, Hristos nu vă va folosi la nimic. 3Și dau iarăși mărturie oricărui om care se circumcide că
5:3
Cap. 3:10.

este dator să împlinească toată Legea. 4Voi, care vreți să fiți îndreptățiți prin Lege, v‑ați
5:4
Cap. 2:21.
Rom. 9:31,32
despărțit de Hristos; ați căzut din
5:4
Evr. 12:15
har. 5Căci noi, cu ajutorul Duhului, așteptăm
5:5
Rom. 8:24,252Tim. 4:8
prin credință dreptatea la care nădăjduim. 6Căci
5:6
Cap. 3:28;
6:151Cor. 7:19Col. 3:11
în Hristos Isus nici circumcizia, nici necircumcizia nu contează, ci credința
5:6
1Tes. 1:3Iac. 2:18,20,22
care lucrează prin dragoste.

7Voi alergați

5:7
1Cor. 9:24
bine; cine
5:7
Cap. 3:1.

v‑a tăiat calea ca să n‑ascultați de adevăr? 8Această formă de înduplecare nu vine de la Cel ce
5:8
Cap. 1:6.

vă cheamă. 9Puțină
5:9
1Cor. 5:6
15:33
drojdie5:9 Gr. zýmē denumește aluatul fermentat, folosit ca drojdie pentru a face să dospească aluatul nou, nefermentat. face să dospească toată plămădeala. 10Eu
5:10
2Cor. 2:3
8:22
sunt încredințat în Domnul în ce vă privește că nu veți gândi altfel. Iar cel
5:10
Cap. 1:7.

ce vă tulbură își va
5:10
2Cor. 10:6
purta osânda, oricine ar fi el. 11Dar eu
5:11
Cap. 6:12.

, fraților, dacă mai propovăduiesc circumcizia, de ce mai sunt prigonit? Atunci, pricina de poticnire a crucii s‑a dus
5:11
1Cor. 1:23
. 12Și
5:12
Cap. 1:8.

tăia‑s‑ar5:12 Cu sensul de: „să se castreze”. Referire sarcastică la zelul pentru circumcizie al iudaizatorilor care tulbură bisericile din Galatia. Vezi și descrierea circumciziei ca „mutilare” (gr. katatomḗ) din Flp. 3:2. odată cei ce
5:12
Fap. 15:1
vă tulbură!

13Voi ați fost chemați la libertate, fraților. Numai nu faceți din libertate

5:13
1Cor. 8:91Pt. 2:16
un prilej ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți‑vă unii altora în dragoste! 14Căci toată
5:14
Mt. 7:12Iac. 2:8
Legea se cuprinde într‑o singură poruncă: Să‑l
5:14
Rom. 13:8
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.5:14 Lev. 19:18. 15Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu vă nimiciți unii pe alții!

Faptele firii pământești și roada Duhului

16Zic dar: umblați

5:16
Rom. 6:12
8:1,12
13:141Pt. 2:11
prin Duhul, și astfel nu veți împlini poftele firii pământești! 17Firea
5:17
Rom. 7:23
pământească poftește împotriva Duhului, iar Duhul – împotriva firii pământești, căci acestea se împotrivesc una alteia, ca
5:17
Rom. 7:15,19
să nu faceți tot ce vreți. 18Dacă
5:18
Rom. 6:14
sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub Lege. 19Și faptele
5:19
1Cor. 3:3Ef. 5:3Col. 3:5
firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: [adulterul,] desfrâul, necurăția, dezmățul, 20închinarea la idoli, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, ambiția egoistă5:20 Gr. zḗlos este uneori folosit în NT cu sens pozitiv („râvnă”). În contextul de față termenul are conotație negativă, putând fi echivalat cu „ambiție egoistă”., mâniile, intrigile, dezbinările, împărțirea în grupuri, 21invidiile, [uciderile,] bețiile, chefurile și altele de felul acesta. Cu privire la ele vă spun mai dinainte, cum am mai spus: cei
5:21
1Cor. 6:9Ef. 5:5Col. 3:6
ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. 22Roada
5:22
Ef. 5:9
Duhului dimpotrivă este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea
5:22
Col. 3:12
, facerea de bine, credincioșia
5:22
1Cor. 13:7
, 23blândețea, înfrânarea. Legea nu este împotriva unor astfel de lucruri. 24Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și‑au răstignit
5:24
Cap. 2:20.
Rom. 6:6
firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. 25Dacă
5:25
Rom. 8:4
trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul! 26
5:26
Flp. 2:3
nu umblăm după slavă deșartă, întărâtându‑ne unii pe alții și fiind invidioși unii pe alții.