Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
5

51Hristos ne‑a izbăvit ca să avem libertate. Rămâneți deci tari

5:1
In. 8:32Rom. 6:181Pt. 2:16
și nu vă plecați iarăși sub
5:1
Cap. 2:4;
jugul robiei.

Libertatea creștină

2Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă

5:2
Fap. 15:1
16:3
vă circumcideți, Hristos nu vă va folosi la nimic. 3Și dau iarăși mărturie oricărui om care se circumcide că
5:3
Cap. 3:10.
este dator să împlinească toată Legea. 4Voi, care vreți să fiți îndreptățiți prin Lege, v‑ați
5:4
Cap. 2:21.
despărțit de Hristos; ați căzut din
5:4
Evr. 12:15
har. 5Căci noi, cu ajutorul Duhului, așteptăm
5:5
Rom. 8:24,252Tim. 4:8
prin credință dreptatea la care nădăjduim. 6Căci
5:6
Cap. 3:28;
în Hristos Isus nici circumcizia, nici necircumcizia nu contează, ci credința
5:6
1Tes. 1:3Iac. 2:18,20,22
care lucrează prin dragoste.

7Voi alergați

5:7
1Cor. 9:24
bine; cine
5:7
Cap. 3:1.
v‑a tăiat calea ca să n‑ascultați de adevăr? 8Această formă de înduplecare nu vine de la Cel ce
5:8
Cap. 1:6.
vă cheamă. 9Puțină
5:9
1Cor. 5:6
15:33
drojdie5:9 Gr. zýmē denumește aluatul fermentat, folosit ca drojdie pentru a face să dospească aluatul nou, nefermentat. face să dospească toată plămădeala. 10Eu
5:10
2Cor. 2:3
8:22
sunt încredințat în Domnul în ce vă privește că nu veți gândi altfel. Iar cel
5:10
Cap. 1:7.
ce vă tulbură își va
5:10
2Cor. 10:6
purta osânda, oricine ar fi el. 11Dar eu
5:11
Cap. 6:12.
, fraților, dacă mai propovăduiesc circumcizia, de ce mai sunt prigonit? Atunci, pricina de poticnire a crucii s‑a dus
5:11
1Cor. 1:23
. 12Și
5:12
Cap. 1:8.
tăia‑s‑ar5:12 Cu sensul de: „să se castreze”. Referire sarcastică la zelul pentru circumcizie al iudaizatorilor care tulbură bisericile din Galatia. Vezi și descrierea circumciziei ca „mutilare” (gr. katatomḗ) din Flp. 3:2. odată cei ce
5:12
Fap. 15:1
vă tulbură!

13Voi ați fost chemați la libertate, fraților. Numai nu faceți din libertate

5:13
1Cor. 8:91Pt. 2:16
un prilej ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți‑vă unii altora în dragoste! 14Căci toată
5:14
Mt. 7:12Iac. 2:8
Legea se cuprinde într‑o singură poruncă: Să‑l
5:14
Rom. 13:8
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.5:14 Lev. 19:18. 15Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu vă nimiciți unii pe alții!

Faptele firii pământești și roada Duhului

16Zic dar: umblați

5:16
Rom. 6:12
8:1,12
13:141Pt. 2:11
prin Duhul, și astfel nu veți împlini poftele firii pământești! 17Firea
5:17
Rom. 7:23
pământească poftește împotriva Duhului, iar Duhul – împotriva firii pământești, căci acestea se împotrivesc una alteia, ca
5:17
Rom. 7:15,19
să nu faceți tot ce vreți. 18Dacă
5:18
Rom. 6:14
sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub Lege. 19Și faptele
5:19
1Cor. 3:3Ef. 5:3Col. 3:5
firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: [adulterul,] desfrâul, necurăția, dezmățul, 20închinarea la idoli, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, ambiția egoistă5:20 Gr. zḗlos este uneori folosit în NT cu sens pozitiv („râvnă”). În contextul de față termenul are conotație negativă, putând fi echivalat cu „ambiție egoistă”., mâniile, intrigile, dezbinările, împărțirea în grupuri, 21invidiile, [uciderile,] bețiile, chefurile și altele de felul acesta. Cu privire la ele vă spun mai dinainte, cum am mai spus: cei
5:21
1Cor. 6:9Ef. 5:5Col. 3:6
ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. 22Roada
5:22
Ef. 5:9
Duhului dimpotrivă este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea
5:22
Col. 3:12
, facerea de bine, credincioșia
5:22
1Cor. 13:7
, 23blândețea, înfrânarea. Legea nu este împotriva unor astfel de lucruri. 24Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și‑au răstignit
5:24
Cap. 2:20.
firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. 25Dacă
5:25
Rom. 8:4
trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul! 26
5:26
Flp. 2:3
nu umblăm după slavă deșartă, întărâtându‑ne unii pe alții și fiind invidioși unii pe alții.

6

Purtarea poverilor

61Fraților, chiar dacă

6:1
Iac. 5:19
un om ar cădea într‑o greșeală6:1 Sau: „dacă un om ar fi surprins într‑o greșeală”., voi, cei duhovnicești, să‑l îndreptați cu
6:1
2Tes. 3:152Tim. 2:25
duhul blândeții. Și ia seama la tine însuți, ca
6:1
1Cor. 10:12
să nu fii ispitit și tu! 2Purtați‑vă
6:2
Rom. 15:11Tes. 5:14
poverile unii altora și veți împlini astfel legea
6:2
In. 15:12Iac. 2:81In. 4:21
lui Hristos! 3Dacă
6:3
Cap. 2:6.
vreunul crede că este cineva, cu toate că nu este nimic, se înșală. 4Fiecare
6:4
1Cor. 11:282Cor. 13:5
să‑și cerceteze propria lucrare, și atunci va avea motiv de laudă numai în ce‑l privește pe el, și nu
6:4
Lc. 18:11
măsurându‑se cu altul; 5căci fiecare își va purta propria lui sarcină.

6Cine

6:6
Rom. 15:271Cor. 9:11,14
primește învățătură din Cuvânt să facă parte din toate bunurile sale și celui ce‑l învață!

7Nu vă înșelați: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit! Ce

6:7
Lc. 16:252Cor. 9:6
seamănă omul, aceea va și secera. 8Cine
6:8
Rom. 8:13Iac. 3:18
seamănă pentru firea lui pământească va secera din firea pământească putrezire, dar cine seamănă pentru Duhul va secera din Duhul viață veșnică. 9
6:9
2Tes. 3:13
fim neobosiți în facerea binelui, căci, la vremea cuvenită, vom secera, dacă
6:9
Evr. 3:6,14
10:36
12:3,5
nu vom cădea de oboseală. 10Așadar, ori de câte ori avem prilejul, să
6:10
1Tes. 5:151Tim. 6:18Tit 3:8
le facem bine tuturor, și mai ales celor din familia
6:10
Ef. 2:19Evr. 13:16
credinței6:10 Lit. „casnicilor credinței” sau „celor din casa credinței”. Creștinii sunt prezentați ca membri ai unei familii (gr. óikos) antice. În antichitate, un óikos cuprindea familia lărgită, servitorii sau sclavii, precum și alți aparținători instalați temporar sub același acoperiș.!

Cuvinte de încheiere

11Priviți cu ce litere mari v‑am scris, chiar cu mâna mea! 12Toți cei ce vor să facă o impresie bună când e vorba de trup vă

6:12
Cap. 2:3,14.
silesc să vă circumcideți numai
6:12
Flp. 3:18
ca să nu fie prigoniți
6:12
Cap. 5:11.
ei pentru crucea lui Hristos. 13Căci nici ei, care sunt circumciși, nu păzesc Legea, dar doresc ca voi să vă circumcideți ca să se poată lăuda cu trupul vostru. 14În ce mă privește
6:14
Flp. 3:3,7,8
, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită
6:14
Cap. 2:20.
față de mine, iar eu, față de lume! 15Căci în
6:15
Cap. 5:6.
Hristos Isus nici circumcizia, nici necircumcizia nu contează, ci a fi o creație nouă
6:15
2Cor. 5:17
. 16Cât despre toți cei care vor urma
6:16
Flp. 3:16
acest principiu6:16 Gr. kanṓn mai poate fi tradus prin „regulă”, „normă”, „etalon” sau „standard”., pace și îndurare să fie peste ei și peste Israelul
6:16
Cap. 3:7,9,29.
lui Dumnezeu!6:16 Sau: „pace și îndurare să fie peste ei, anume peste Israelul lui Dumnezeu!”. În acest caz, conjuncția kái („și”) are valoare explicativă, ca în Mt. 8:33; 21:5. Fap. 5:21. 1Cor. 15:38.

17De acum încolo nimeni să nu‑mi mai facă necazuri, pentru că port

6:17
Cap. 5:11.
semnele Domnului Isus în trupul meu!

18Harul

6:18
2Tim. 4:22Flm. 1:25
Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru, fraților! Amin!