Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
6

Purtarea poverilor

61Fraților, chiar dacă

6:1
Iac. 5:19
un om ar cădea într‑o greșeală6:1 Sau: „dacă un om ar fi surprins într‑o greșeală”., voi, cei duhovnicești, să‑l îndreptați cu
6:1
2Tes. 3:152Tim. 2:25
duhul blândeții. Și ia seama la tine însuți, ca
6:1
1Cor. 10:12
să nu fii ispitit și tu! 2Purtați‑vă
6:2
Rom. 15:11Tes. 5:14
poverile unii altora și veți împlini astfel legea
6:2
In. 15:12Iac. 2:81In. 4:21
lui Hristos! 3Dacă
6:3
Cap. 2:6.
Rom. 12:3
vreunul crede că este cineva, cu toate că nu este nimic, se înșală. 4Fiecare
6:4
1Cor. 11:282Cor. 13:5
să‑și cerceteze propria lucrare, și atunci va avea motiv de laudă numai în ce‑l privește pe el, și nu
6:4
Lc. 18:11
măsurându‑se cu altul; 5căci fiecare își va purta propria lui sarcină.

6Cine

6:6
Rom. 15:271Cor. 9:11,14
primește învățătură din Cuvânt să facă parte din toate bunurile sale și celui ce‑l învață!

7Nu vă înșelați: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit! Ce

6:7
Lc. 16:252Cor. 9:6
seamănă omul, aceea va și secera. 8Cine
6:8
Rom. 8:13Iac. 3:18
seamănă pentru firea lui pământească va secera din firea pământească putrezire, dar cine seamănă pentru Duhul va secera din Duhul viață veșnică. 9
6:9
2Tes. 3:13
fim neobosiți în facerea binelui, căci, la vremea cuvenită, vom secera, dacă
6:9
Evr. 3:6,14
10:36
12:3,5
nu vom cădea de oboseală. 10Așadar, ori de câte ori avem prilejul, să
6:10
1Tes. 5:151Tim. 6:18Tit 3:8
le facem bine tuturor, și mai ales celor din familia
6:10
Ef. 2:19Evr. 13:16
credinței6:10 Lit. „casnicilor credinței” sau „celor din casa credinței”. Creștinii sunt prezentați ca membri ai unei familii (gr. óikos) antice. În antichitate, un óikos cuprindea familia lărgită, servitorii sau sclavii, precum și alți aparținători instalați temporar sub același acoperiș.!

Cuvinte de încheiere

11Priviți cu ce litere mari v‑am scris, chiar cu mâna mea! 12Toți cei ce vor să facă o impresie bună când e vorba de trup vă

6:12
Cap. 2:3,14.

silesc să vă circumcideți numai
6:12
Flp. 3:18
ca să nu fie prigoniți
6:12
Cap. 5:11.

ei pentru crucea lui Hristos. 13Căci nici ei, care sunt circumciși, nu păzesc Legea, dar doresc ca voi să vă circumcideți ca să se poată lăuda cu trupul vostru. 14În ce mă privește
6:14
Flp. 3:3,7,8
, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită
6:14
Cap. 2:20.
Rom. 6:6
față de mine, iar eu, față de lume! 15Căci în
6:15
Cap. 5:6.
1Cor. 7:19Col. 3:11
Hristos Isus nici circumcizia, nici necircumcizia nu contează, ci a fi o creație nouă
6:15
2Cor. 5:17
. 16Cât despre toți cei care vor urma
6:16
Flp. 3:16
acest principiu6:16 Gr. kanṓn mai poate fi tradus prin „regulă”, „normă”, „etalon” sau „standard”., pace și îndurare să fie peste ei și peste Israelul
6:16
Cap. 3:7,9,29.
Rom. 2:29
4:12
9:6‑8Flp. 3:3
lui Dumnezeu!6:16 Sau: „pace și îndurare să fie peste ei, anume peste Israelul lui Dumnezeu!”. În acest caz, conjuncția kái („și”) are valoare explicativă, ca în Mt. 8:33; 21:5. Fap. 5:21. 1Cor. 15:38.

17De acum încolo nimeni să nu‑mi mai facă necazuri, pentru că port

6:17
Cap. 5:11.
2Cor. 1:5
4:10
11:23Col. 1:24
semnele Domnului Isus în trupul meu!

18Harul

6:18
2Tim. 4:22Flm. 1:25
Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru, fraților! Amin!