Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
1

Dumnezeu a vorbit prin Fiul Său

11După ce în vechime le‑a vorbit părinților noștri prin profeți în multe rânduri

1:1
Num. 12:6,8
și în multe feluri, 2la sfârșitul
1:2
Dt. 4:30Gal. 4:4Ef. 1:10
acestor zile Dumnezeu ne‑a vorbit
1:2
Cap. 2:3.
In. 1:17
15:15
prin Fiul, pe
1:2
Ps. 2:8Mt. 21:38
28:18In. 3:35Rom. 8:17
care L‑a pus moștenitor a toate și prin
1:2
In. 1:31Cor. 8:6Col. 1:16
care a făcut lumea1:2 Gr. aiṓnas „veacurile” sau „lumile”. Același termen este folosit și în cap. 11:3..

3El, care

1:3
In. 1:14
14:92Cor. 4:4Col. 1:15
este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui, care le ține
1:3
In. 1:4Col. 1:17Ap. 4:11
pe toate prin cuvântul Său puternic, după ce a făcut
1:3
Cap. 7:27;
9:12,14,26
curățirea păcatelor, S‑a așezat
1:3
Cap. 8:1;
10:12
12:2Ps. 110:1Ef. 1:201Pt. 3:22
la dreapta Măririi, în locurile preaînalte, 4ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a
1:4
Ef. 1:21Flp. 2:9,10
moștenit un Nume mai minunat decât al lor.

Fiul este mai presus de îngeri

5Căci căruia dintre îngeri i‑a spus Dumnezeu vreodată:

Tu ești Fiul

1:5
Cap. 5:5.
Fap. 13:33
Meu,

astăzi Te‑am născut1:5 Ps. 2:7.?

Și iarăși:

Eu

1:5
1Cr. 22:10
28:6Ps. 89:26,27
Îi voi fi Tată,

și El Îmi va fi Fiu1:5 2Sam. 7:14. 1Cr. 17:13.?

6Și iarăși, când aduce în lume pe Cel Întâi Născut

1:6
Rom. 8:29Col. 1:18Ap. 1:5
, zice:

Să I se închine toți

1:6
Ps. 97:71Pt. 3:22
îngerii lui Dumnezeu!1:6 Dt. 32:43 (Septuaginta): „Să I se închine toți fiii lui Dumnezeu.” Fragmentul nu are corespondent în textul masoretic.

7Și dacă despre îngeri zice:

El face pe îngerii Săi vânturi,

și pe slujitorii Săi, flacără de foc1:7 Ps. 104:4 (Septuaginta).,

8despre Fiul zice:

Tronul Tău, Dumnezeule, este în veci de veci;

toiag de dreptate este toiagul domniei Tale.

9Ai iubit dreptatea și ai urât nelegiuirea.

De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te‑a

1:9
Is. 61:1Fap. 4:27
10:38
uns

cu untdelemn de bucurie mai presus de tovarășii Tăi.1:9 Ps. 45:6,7.

10Și:

La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul

și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.

11Ele

1:11
Is. 34:4
51:6Mt. 24:352Pt. 3:7,10Ap. 21:1
vor pieri, dar Tu rămâi;

toate ca o haină se vor învechi;

12Ca pe o manta le vei înfășura,

ca pe o haină, și se vor schimba,

dar Tu ești același, și anii Tăi nu se vor sfârși.1:12 Ps. 102:25‑27.

13Și căruia dintre îngeri i‑a spus El vreodată:

Șezi

1:13
Vers. 3. Cap. 10:12.
Mt. 22:4Mc. 12:36Lc. 20:42
la dreapta Mea

până‑i voi pune pe vrăjmașii Tăi reazem picioarelor Tale1:13 Ps. 110:1.?

14Nu sunt

1:14
Gen. 19:16Ps. 34:7
91:11Lc. 1:19Fap. 12:7
toți duhuri slujitoare, trimise în slujba celor care vor moșteni
1:14
Rom. 8:17Tit 3:7Iac. 2:5
mântuirea?