Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
11

Credința

111Și credința este realitatea11:1 Gr. hypóstasis poate avea, în funcție de context, sensul de „substanță”, „esență” sau „realitate”. În papirusurile descoperite în Egipt, termenul are o conotație comercială, însemnând adesea „titlu de proprietate” sau „garanție”, sens adoptat și de unele traduceri moderne. lucrurilor

11:1
Rom. 8:24,252Cor. 4:18
5:7
nădăjduite, dovada lucrurilor care nu se văd. 2Datorită ei
11:2
Vers. 39.

au primit cei din vechime o bună mărturie.

3Prin credință înțelegem că lumea a

11:3
Cap. 1:2.
Gen. 1:1Ps. 33:6In. 1:32Pt. 3:5
fost creată prin Cuvântul lui Dumnezeu, așa că ce se vede n‑a fost făcut din lucruri care se văd.

4Prin credință I‑a adus Abel

11:4
Gen. 4:41In. 3:12
lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât cea a lui Cain. Prin ea a primit el mărturie că este drept, căci Dumnezeu a primit11:4 Lit. „a dat mărturie”. darurile lui; prin ea el încă
11:4
Cap. 12:24.
Gen. 4:10Mt. 23:35
vorbește, chiar dacă este mort.

5Prin credință a fost strămutat Enoh

11:5
Gen. 5:22,24
, ca să nu vadă moartea, și n‑a mai fost de găsit, pentru că l‑a strămutat Dumnezeu, dar înainte de strămutarea lui a primit mărturia că Îi este plăcut lui Dumnezeu. 6Fără credință este cu neputință să‑I fim plăcuți. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că îi răsplătește pe cei ce‑L caută.

7Prin credință Noe

11:7
Gen. 6:13,22
, înștiințat fiind despre lucruri care încă nu se vedeau și cuprins de o teamă sfântă, a
11:7
1Pt. 3:20
pregătit o arcă pentru mântuirea casei sale; prin credință a osândit lumea și a ajuns moștenitor al dreptății
11:7
Rom. 3:22
4:13Flp. 3:9
care se capătă prin credință.

8Prin credință Avraam

11:8
Gen. 12:1,4Fap. 7:2‑4
, când a fost chemat să plece într‑un loc pe care urma să‑l ia drept moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe încotro merge. 9Prin credință a peregrinat el prin țara făgăduinței ca printr‑un ținut străin și a locuit în
11:9
Gen. 12:8
13:3,18
18:1,9
corturi ca Isaac și Iacov, care erau moștenitori
11:9
Cap. 6:17.

împreună cu el ai aceleiași făgăduințe. 10Căci el aștepta cetatea
11:10
Cap. 12:22.

care are temelii tari, al
11:10
Cap. 3:4.
Ap. 21:2,10
cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. 11Prin credință Avraam, deși Sara
11:11
Gen. 17:19
18:11,14
21:2
era stearpă, a
11:11
Lc. 1:36
primit putere să zămislească în ciuda vârstei trecute, fiindcă L‑a socotit vrednic de încredere pe
11:11
Cap. 10:23.
Rom. 4:21
Cel ce făcuse făgăduința. 12De aceea, dintr‑un singur om
11:12
Rom. 4:19
, și acela aproape mort, s‑au născut urmași în mare număr, ca
11:12
Gen. 22:17Rom. 4:18
stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra.

13În credință au murit toți aceștia, fără să fi primit

11:13
Vers. 39.

lucrurile făgăduite; doar le‑au
11:13
Vers. 27.
In. 8:56
văzut de departe, le‑au salutat și au mărturisit
11:13
Gen. 23:4Ps. 39:121Pt. 1:17
2:11
că sunt străini și călători pe pământ. 14Cei ce vorbesc astfel dau de
11:14
Cap. 13:14.

înțeles că sunt în căutarea unei patrii. 15Dacă le‑ar fi stat gândul la cea din care ieșiseră, ar fi avut vreme să se întoarcă. 16Dar ei își doresc o patrie mai bună, adică una cerească. De aceea lui Dumnezeu nu‑I este rușine să
11:16
Ex. 3:6,15Mt. 22:32Fap. 7:32
Se numească Dumnezeul lor, căci le‑a
11:16
Cap. 13:14.
Flp. 3:20
pregătit o cetate.

17Prin credință l‑a adus Avraam

11:17
Gen. 22:1,9
pe Isaac jertfă, când a fost pus la încercare; el, care primise făgăduințele
11:17
Iac. 2:21
, se pregătea să‑l aducă jertfă pe singurul său fiu, 18despre care se spusese:

În

11:18
Rom. 9:7
Isaac sămânța ta va avea un nume.11:18 Gen. 21:12.

19Socotea că Dumnezeu poate
11:19
Rom. 4:17‑21
să‑l învie și din morți, drept care l‑a primit înapoi ca înviat din morți.

20Prin credință i‑a binecuvântat Isaac

11:20
Gen. 27:27,39
pe Iacov și pe Esau cu privire la lucrurile viitoare.

21Prin credință Iacov, când trăgea să moară, i‑a binecuvântat

11:21
Gen. 48:5‑20
pe fiecare din fiii lui Iosif și s‑a închinat, rezemat pe vârful toiagului său11:21 Gen. 47:31..

22Prin credință Iosif, când i s‑a apropiat sfârșitul,

11:22
Gen. 50:24,25Ex. 13:19
a pomenit de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale.

23Prin credință Moise

11:23
Ex. 2:2
a fost ascuns trei luni de părinții lui după naștere, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s‑au lăsat înspăimântați de porunca
11:23
Ex. 1:16,22
regelui.

24Prin credință Moise

11:24
Ex. 2:10,11
, când s‑a făcut mare, n‑a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, 25ci a ales mai degrabă să sufere cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. 26El socotea că ocara
11:26
Cap. 13:13.

lui Hristos este o bogăție mai mare decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătire
11:26
Cap. 10:35.

.

27Prin credință a părăsit Egiptul

11:27
Ex. 12:50‑51
, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că era neabătut, ca și când L‑ar fi avut înaintea ochilor pe Cel Nevăzut. 28Prin credință a
11:28
Ex. 12:21
sărbătorit Paștele și a făcut stropirea cu sânge, pentru ca Nimicitorul să nu se atingă de cei întâi născuți ai lor. 29Prin credință au
11:29
Ex. 14:22,29
străbătut ei Marea Roșie ca pe uscat, în timp ce egiptenii, când au încercat s‑o treacă, au fost înghițiți. 30Prin credință au căzut zidurile
11:30
Ios. 6:20
Ierihonului după ce au fost înconjurate șapte zile. 31Prin credință n‑a pierit desfrânata Rahav
11:31
Ios. 6:23Iac. 2:25
împreună cu cei care n‑au crezut, căci ea le‑a primit
11:31
Ios. 2:1
pe iscoade cu bunăvoință11:31 Lit. „pace”..

32Și câte aș mai putea zice, însă nu mi‑ar ajunge vremea dacă aș vrea să povestesc despre Ghedeon

11:32
Jud. 6:11
, Barac
11:32
Jud. 4:6
, Samson
11:32
Jud. 13:24
, Iefta
11:32
Jud. 11:1
12:7
, David
11:32
1Sam. 16:1,13
17:45
, Samuel
11:32
1Sam. 1:20
12:20
și profeți! 33Prin credință au biruit împărății, au făcut dreptate, au dobândit făgăduințe, au
11:33
Jud. 14:5,61Sam. 17:34,35Dan. 6:22
închis gurile leilor, 34au
11:34
Dan. 3:25
stins puterea focului, au
11:34
1Sam. 20:11Rg. 19:32Rg. 6:16
scăpat de ascuțișul sabiei, s‑au vindecat de boală
11:34
2Rg. 20:7Iov 42:10
, au fost viteji în luptă, au pus
11:34
Jud. 15:8,151Sam. 17:51
pe fugă oștirile străine. 35Femeile
11:35
1Rg. 17:222Rg. 4:35
i‑au primit înapoi pe cei care muriseră și care au înviat; unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n‑au vrut să primească izbăvirea și au fost torturați11:35 Aluzie la martirajul celor descriși în 2 Macabei 6–7.. 36Alții au suferit batjocuri și biciuiri, ori chiar lanțuri
11:36
Gen. 39:20Ier. 20:2
și temniță, 37au
11:37
2Cr. 24:21
fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul11:37 Aluzie la tradiția potrivit căreia profetul Isaia ar fi murit ucis, tăiat în două cu fierăstrăul, din porunca regelui Manase. Domnia sângeroasă a acestuia este prezentată succint în 2Rg. 21:16., au murit uciși de sabie, au pribegit
11:37
2Rg. 1:8
îmbrăcați cu cojoace și în piei de capră, lipsiți, prigoniți, chinuiți – 38ei, de care lumea nu era vrednică – rătăcind prin pustietăți, în munți, prin
11:38
1Rg. 18:4
peșteri și prin crăpăturile pământului11:38 Alături de David, Ilie și Elisei, sunt evocați aici iudeii credincioși din timpul persecuției lui Antioh IV Epifanul (vezi cărțile 1‑2 Macabei).. 39Toți aceștia, deși au fost apreciați11:39 Lit. „au primit mărturie”, în sensul că au fost aprobați de Dumnezeu. Același verb este folosit în vers. 2, 4 și 5. pentru
11:39
Vers. 2,13.

credința lor, n‑au primit ce le fusese făgăduit, 40căci Dumnezeu avea în vedere ceva
11:40
Cap. 7:22;
8:6
mai bun pentru noi, ca să nu ajungă ei la
11:40
Cap. 12:23.
Ap. 6:11
desăvârșire fără noi.