Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
13

Slujba plăcută lui Dumnezeu

131Dragostea

13:1
Rom. 12:101Tes. 4:91Pt. 1:221In. 3:11
frățească să dăinuie! 2Să nu dați uitării
13:2
Mt. 25:351Pt. 4:9
primirea de oaspeți, căci prin ea unii
13:2
Gen. 18:1‑33
i‑au găzduit, fără să știe, pe îngeri! 3Aduceți‑vă
13:3
Mt. 25:36Rom. 12:15Col. 4:181Pt. 3:8
aminte de cei întemnițați ca și cum voi înșivă ați fi întemnițați împreună cu ei; de cei chinuiți, ca unii care trăiți voi înșivă în trup! 4Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci
13:4
1Cor. 6:9Gal. 5:19Ef. 5:5Col. 3:5Ap. 22:15
pe desfrânați și pe adulteri îi va judeca Dumnezeu! 5Să nu fiți iubitori de bani! Mulțumiți‑vă
13:5
Mt. 6:25Flp. 4:111Tim. 6:6,8
cu ce aveți, căci El Însuși a zis: Nicidecum nu
13:5
Gen. 28:15Ios. 1:5Ps. 37:25
te voi lăsa, cu niciun chip nu te voi părăsi13:5 Dt. 31:6,8., 6așa că îndrăznim să zicem:

Domnul

13:6
Ps. 27:1
este ajutorul meu și nu mă tem.

Ce mi‑ar putea face omul?13:6 Ps. 118:6.

7Aduceți‑vă

13:7
Vers. 17.

aminte de mai‑marii voștri care v‑au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; cântăriți atent sfârșitul felului lor de viețuire și urmați‑le
13:7
Cap. 6:12.

credința! 8Isus Hristos este același
13:8
Cap. 1:12.

ieri și azi și în veci. 9Nu
13:9
Ef. 4:14Col. 2:4,8
vă lăsați seduși de tot soiul de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu
13:9
Rom. 14:17Col. 2:161Tim. 4:3
prin mâncăruri care n‑au fost de niciun folos celor ce le‑au întrebuințat! 10Noi avem
13:10
1Cor. 9:13
10:18
un altar din care n‑au dreptul să mănânce cei ce fac slujbă în cort. 11Într‑adevăr, trupurile animalelor al
13:11
Ex. 29:14Lev. 16:27
căror sânge este adus de marele‑preot în sanctuar, pentru păcat, sunt arse în afara taberei. 12De aceea și Isus, ca să sfințească poporul cu însuși sângele Său, a
13:12
In. 19:17
pătimit dincolo de poartă. 13Așadar, să ieșim la El, în afara taberei, și să purtăm ocara
13:13
Cap. 11:26.
1Pt. 4:14
Lui! 14Căci
13:14
Cap. 12:22.
Flp. 3:20
noi nu avem aici o cetate care dăinuie, ci suntem în căutarea celei viitoare. 15Prin
13:15
1Pt. 2:5
El, să‑I aducem mereu lui Dumnezeu o jertfă
13:15
Ps. 50:14,23
de laudă, adică rodul
13:15
Os. 14:2
buzelor care dau mărturie despre Numele Lui! 16Și să
13:16
Rom. 12:13
nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci astfel de jertfe
13:16
Flp. 4:18
Îi plac lui Dumnezeu! 17Ascultați
13:17
1Tes. 5:121Tim. 5:17
de mai‑marii voștri și supuneți‑vă lor, căci ei
13:17
Fap. 20:28
veghează asupra sufletelor voastre, ca unii care vor da socoteală de ele, ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând; așa ceva nu v‑ar fi de niciun folos.

18Rugați‑vă

13:18
Rom. 15:301Tes. 5:25
pentru noi, căci suntem încredințați că avem o conștiință curată
13:18
Fap. 23:1
și vrem să ne purtăm frumos în toate privințele! 19Vă rog în mod deosebit
13:19
Flm. 1:22
să faceți lucrul acesta ca să vă fiu redat mai curând.

Binecuvântare de încheiere

20Dumnezeul

13:20
Rom. 15:33
păcii, care
13:20
Fap. 2:24Rom. 4:24
8:111Cor. 6:14
15:15
– prin sângele
13:20
Ez. 37:24In. 10:111Pt. 2:25
5:4
legământului veșnic – L‑a adus înapoi din morți pe Marele Păstor al oilor
13:20
Zah. 9:11
, pe Domnul nostru Isus, 21
13:21
2Tes. 2:171Pt. 5:10
vă desăvârșească în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui, și să lucreze
13:21
Flp. 2:13
în noi ce este plăcut înaintea Lui, prin Isus Hristos! A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin!

22Vă rog, fraților, îngăduiți acest cuvânt de îndemn, căci

13:22
1Pt. 5:12
v‑am scris în puține cuvinte! 23Să știți că fratelui Timotei i s‑a dat drumul; dacă vine curând, vă voi vedea împreună cu el.

24Salutați‑i pe toți mai‑marii

13:24
Vers. 7,17.

voștri și pe toți sfinții! Cei din Italia vă trimit salutări.

25Harul

13:25
Tit 3:15
să fie cu voi toți! Amin!