Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
4

41

4:1
Cap. 12:15.

luăm deci bine seama ca nu cumva, câtă vreme rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, să se pomenească vreunul din voi că a sosit prea târziu. 2Căci și noi am primit vestea bună, asemenea lor. Dar acelora nu le‑a ajutat la nimic cuvântul auzit, pentru că nu s‑au unit în credință cu cei care au ascultat, 3pe când noi
4:3
Cap. 3:14.

, care am crezut, intrăm în odihnă. După cum a spus:

Am

4:3
Cap. 3:11.

jurat în mânia Mea:

nu vor intra în odihna Mea!4:3 Ps. 95:11.

Totuși, lucrările Lui se încheiaseră încă de la întemeierea lumii. 4Căci spune undeva despre ziua a șaptea astfel: Și Dumnezeu S‑a odihnit
4:4
Ex. 20:1
31:17
în ziua a șaptea de toate lucrările Lui.4:4 Gen. 2:2. 5Și iarăși, pe aceeași temă: Nu vor intra în odihna Mea! 6Fiindcă rămâne deci ca unii să intre în odihnă și fiindcă cei
4:6
Cap. 3:19.

cărora li s‑a adus întâi vestea bună n‑au intrat în ea din pricina neascultării, 7Dumnezeu hotărăște iarăși o zi – „astăzi” – zicând prin David, după atâta vreme, după cum s‑a spus:

Astăzi, dacă auziți glasul Lui,

nu vă împietriți inimile!4:7 Ps. 95:7,8.

8Căci, dacă le‑ar fi dat Iosua odihnă, nu mai vorbea Dumnezeu după aceea despre o altă zi. 9Rămâne deci o odihnă‑de‑sabat pentru poporul lui Dumnezeu. 10Căci cine a intrat în odihna Lui s‑a odihnit și el de lucrările lui, după cum Dumnezeu S‑a odihnit de lucrările Sale. 11Să ne grăbim deci să intrăm în acea odihnă, ca să nu cadă nimeni în aceeași
4:11
Cap. 3:12,18,19.

pildă de neascultare. 12Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu
4:12
Ier. 23:291Pt. 1:23
și plin de putere4:12 Gr. energḗs, „care lucrează”, „eficient”, „activ”, „energic”., mai tăios decât orice sabie
4:12
Ef. 6:17Ap. 1:16
cu două tăișuri; pătrunde
4:12
1Cor. 14:24,25
și desparte sufletul de duh și încheieturile de măduvă, judecând simțirile și gândurile inimii. 13Nicio
4:13
Ps. 33:13,14
90:8
139:11,12
făptură nu este ascunsă înaintea Lui, ci totul este gol și descoperit
4:13
Iov 26:6
34:21Pr. 15:11
în ochii Celui căruia Îi vom da socoteală.

Isus, Marele‑Preot

14Astfel, fiindcă avem un Mare‑Preot

4:14
Cap. 3:1.

însemnat, care
4:14
Cap. 7:26;
9:12,24
a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să
4:14
Cap. 10:23.

ținem tare mărturisirea noastră! 15Căci nu avem
4:15
Cap. 2:18.

un Mare‑Preot care să nu simtă cu noi în slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit
4:15
Lc. 22:28
în toate privințele ca și noi, dar
4:15
2Cor. 5:211Pt. 2:221In. 3:5
a rămas fără păcat. 16
4:16
Cap. 10:19,21,22.
Ef. 2:18
3:12
ne apropiem deci cu îndrăzneală4:16 Gr. parrhēsía, „franchețe”, „încredere”, „deschidere totală”, „curaj”. Același termen este folosit în cap. 10:19,35. de tronul harului, ca să primim îndurare și să găsim har și ajutor la vreme de nevoie!