Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Isus este mai mare decât Moise

31De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea

3:1
Rom. 1:71Cor. 1:2Ef. 4:1Flp. 3:142Tes. 1:112Tim. 1:92Pt. 1:10
cerească, luați aminte la Apostolul
3:1
Cap. 2:17;
și Marele-Preot pe care Îl mărturisim, adică Isus, 2care a fost credincios Celui care L-a rânduit, cum a fost și Moise în toată casa Lui3:2 Num. 12:7.. 3Căci Isus a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât Moise, cu cât cel ce
3:3
Zah. 6:12Mt. 16:18
a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. 4(Orice casă este zidită de cineva, dar Cel ce
3:4
Cap. 1:2.
a zidit toate lucrurile este Dumnezeu.) 5Cât despre Moise
3:5
Vers. 2.
, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca
3:5
Ex. 14:31Dt. 3:24Ios. 1:2
8:31
slujitor3:5 Num. 12:7., ca să dea mărturie
3:5
Dt. 18:15,18,19
despre lucrurile care urmau să fie vestite. 6Dar Hristos este credincios ca Fiu
3:6
Cap. 1:2.
peste
3:6
1Cor. 3:16
6:192Cor. 6:16Ef. 2:21,221Tim. 3:151Pt. 2:5
casa lui Dumnezeu, iar casa Lui suntem noi, dacă
3:6
Vers. 14. Cap. 6:11;
ținem [neclintite, până la sfârșit,] încrederea și nădejdea cu care ne lăudăm.

Odihnă pentru poporul lui Dumnezeu

7De aceea, cum zice Duhul
3:7
2Sam. 23:2Fap. 1:16
Sfânt:

Astăzi

3:7
Vers. 15.
, dacă auziți glasul Lui,

8nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii,

ca în ziua ispitirii în pustiu,

9când M-au ispitit părinții voștri,

M-au pus la încercare

și au văzut lucrările Mele vreme de patruzeci de ani!

10De aceea M-am scârbit de neamul acesta

și am zis: Ei veșnic se rătăcesc cu inima;

n-au cunoscut căile Mele!

11Așa că am jurat în mânia Mea:

nu vor intra în odihna Mea!3:11 Ps. 95:7-11.

12Luați seama, fraților, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă, care să îl despartă de Dumnezeul cel viu, 13ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, cât încă se spune „astăzi”, ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului! 14Căci ne-am făcut părtași cu Hristos, dacă
3:14
Vers. 6.
ținem până la sfârșit învoiala de la început.

15Când se zice: Astăzi

3:15
Vers. 7.
, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii3:15 Ps. 95:7,8., 16cine
3:16
Num. 14:2,4,11,24,30Dt. 1:34,36,38
sunt cei ce s-au răzvrătit după ce au auzit? Oare nu toți cei care ieșiseră din Egipt sub Moise? 17Și de cine S-a scârbit El vreme de patruzeci de ani? Oare nu de cei care păcătuiseră și ale
3:17
Num. 14:22
26:65Ps. 106:261Cor. 10:5Iuda 1:5
căror trupuri moarte au căzut în pustiu? 18Și cui
3:18
Num. 14:30Dt. 1:34,35
S-a jurat El că nu vor intra în odihna Lui? Oare nu celor ce s-au răzvrătit? 19Așadar, vedem
3:19
Cap. 4:6.
că n-au putut să intre din pricina necredinței.

4

41

4:1
Cap. 12:15.
luăm deci bine seama ca nu cumva, câtă vreme rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, să se pomenească vreunul din voi că a sosit prea târziu. 2Căci și noi am primit vestea bună, asemenea lor. Dar acelora nu le-a ajutat la nimic cuvântul auzit, pentru că nu s-au unit în credință cu cei care au ascultat, 3pe când noi
4:3
Cap. 3:14.
, care am crezut, intrăm în odihnă. După cum a spus:

Am

4:3
Cap. 3:11.
jurat în mânia Mea:

nu vor intra în odihna Mea!4:3 Ps. 95:11.

Totuși, lucrările Lui se încheiaseră încă de la întemeierea lumii. 4Căci spune undeva despre ziua a șaptea astfel: Și Dumnezeu S-a odihnit
4:4
Ex. 20:1
31:17
în ziua a șaptea de toate lucrările Lui.4:4 Gen. 2:2. 5Și iarăși, pe aceeași temă: Nu vor intra în odihna Mea! 6Fiindcă rămâne deci ca unii să intre în odihnă și fiindcă cei
4:6
Cap. 3:19.
cărora li s-a adus întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultării, 7Dumnezeu hotărăște iarăși o zi – „astăzi” – zicând prin David, după atâta vreme, după cum s-a spus:

Astăzi, dacă auziți glasul Lui,

nu vă împietriți inimile!4:7 Ps. 95:7,8.

8Căci, dacă le-ar fi dat Iosua odihnă, nu mai vorbea Dumnezeu după aceea despre o altă zi. 9Rămâne deci o odihnă-de-sabat pentru poporul lui Dumnezeu. 10Căci cine a intrat în odihna Lui s-a odihnit și el de lucrările lui, după cum Dumnezeu S-a odihnit de lucrările Sale. 11Să ne grăbim deci să intrăm în acea odihnă, ca să nu cadă nimeni în aceeași
4:11
Cap. 3:12,18,19.
pildă de neascultare. 12Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu
4:12
Ier. 23:291Pt. 1:23
și plin de putere4:12 Gr. energḗs, „care lucrează”, „eficient”, „activ”, „energic”., mai tăios decât orice sabie
4:12
Ef. 6:17Ap. 1:16
cu două tăișuri; pătrunde
4:12
1Cor. 14:24,25
și desparte sufletul de duh și încheieturile de măduvă, judecând simțirile și gândurile inimii. 13Nicio
4:13
Ps. 33:13,14
90:8
139:11,12
făptură nu este ascunsă înaintea Lui, ci totul este gol și descoperit
4:13
Iov 26:6
34:21Pr. 15:11
în ochii Celui căruia Îi vom da socoteală.

Isus, Marele-Preot

14Astfel, fiindcă avem un Mare-Preot

4:14
Cap. 3:1.
însemnat, care
4:14
Cap. 7:26;
a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să
4:14
Cap. 10:23.
ținem tare mărturisirea noastră! 15Căci nu avem
4:15
Cap. 2:18.
un Mare-Preot care să nu simtă cu noi în slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit
4:15
Lc. 22:28
ca noi în toate privințele, dar
4:15
2Cor. 5:211Pt. 2:221In. 3:5
a rămas fără păcat. 16
4:16
Cap. 10:19,21,22.
ne apropiem deci cu îndrăzneală4:16 Gr. parrhēsía, „franchețe”, „încredere”, „deschidere totală”, „curaj”. Același termen este folosit în cap. 10:19,35. de tronul harului, ca să primim îndurare și să găsim har și ajutor la vreme de nevoie!

5

51Orice mare-preot, fiind luat dintre oameni, este rânduit

5:1
Cap. 8:3.
în relația
5:1
Cap. 2:17.
cu Dumnezeu, anume
5:1
Cap. 8:3,4;
aducă daruri și jertfe pentru păcate. 2El
5:2
Cap. 2:18;
se poate arăta îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți fiindcă și
5:2
Cap. 7:28.
el este supus slăbiciunii, 3din pricina căreia
5:3
Cap. 7:27;
trebuie să aducă jertfe pentru păcate atât pentru popor, cât și pentru sine. 4Dar nimeni
5:4
2Cr. 26:18In. 3:27
nu-și ia singur cinstea aceasta, ci trebuie să fie chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron
5:4
Ex. 28:1Num. 16:5,401Cr. 23:13
.

5Tot astfel

5:5
In. 8:54
, nici Hristos nu Și-a luat singur slava de a fi Mare-Preot, ci o are de la Cel ce I-a zis:

Tu ești Fiul

5:5
Cap. 1:5.
Meu, astăzi Te-am născut.5:5 Ps. 2:7.

6După cum și în alt loc zice:

Tu

5:6
Cap. 7:17,21.
ești preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec.5:6 Ps. 110:4.

7El, care în timpul vieții Sale pământești a făcut
5:7
Mt. 26:39-44
rugăciuni și cereri cu
5:7
Mt. 27:46,50
strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce
5:7
Mt. 26:53
putea să-L izbăvească de moarte (fiind ascultat datorită evlaviei5:7 Gr. eulábeia, „reverență”, „teamă sfântă”. Prin extensie, devoțiunea profundă pentru voia lui Dumenzeu. Sale), 8a învățat ascultarea
5:8
Flp. 2:8
prin ceea ce a suferit, deși
5:8
Cap. 3:6.
era Fiu. 9Și, după ce a fost făcut desăvârșit
5:9
Cap. 2:10;
, S-a făcut pentru toți cei ce ascultă de El sursa unei mântuiri veșnice, 10căci a fost numit de Dumnezeu Mare-Preot după
5:10
Cap. 6:20.
rânduiala lui Melhisedec.

Pericolul apostaziei

11Asupra celor de mai sus avem multe

5:11
In. 16:122Pt. 3:16
de zis, lucruri greu de explicat, căci v-ați făcut greoi
5:11
Mt. 13:15
la pricepere. 12Deși se cuvenea să fiți învățători de multă vreme, aveți nevoie să fiți învățați iarăși
5:12
Cap. 6:1.
adevărurile elementare ale cuvintelor lui Dumnezeu; ați ajuns să aveți nevoie de lapte
5:12
1Cor. 3:1-3
, nu de hrană tare. 13Cine se hrănește cu lapte încă nu s-a obișnuit cu învățătura despre dreptate, ci este un copil
5:13
1Cor. 13:11
14:20Ef. 4:141Pt. 2:2
. 14Hrana tare este însă pentru cei maturi, pentru cei a căror judecată s-a deprins, prin întrebuințare, să deosebească
5:14
Is. 7:151Cor. 2:14,15
binele de rău.