Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
5

51Orice mare‑preot, fiind luat dintre oameni, este rânduit

5:1
Evr. 8:3
în relația
5:1
Evr. 2:17
cu Dumnezeu, anume
5:1
Evr. 8:3,4
9:9
10:11
11:4
aducă daruri și jertfe pentru păcate. 2El
5:2
Evr. 2:18
4:15
se poate arăta îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți fiindcă și
5:2
Evr. 7:28
el este supus slăbiciunii, 3din pricina căreia
5:3
Evr. 7:27
9:7Lev. 4:3
9:7
16:6,15‑17
trebuie să aducă jertfe pentru păcate atât pentru popor, cât și pentru sine. 4Dar nimeni
5:4
2Cr. 26:18In. 3:27
nu‑și ia singur cinstea aceasta, ci trebuie să fie chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron
5:4
Ex. 28:1Num. 16:5,401Cr. 23:13
.

5Tot astfel

5:5
In. 8:54
, nici Hristos nu Și‑a luat singur slava de a fi Mare‑Preot, ci o are de la Cel ce I‑a zis:

Tu ești Fiul

5:5
Evr. 1:5
Meu, astăzi Te‑am născut.5:5 Ps. 2:7.

6După cum și în alt loc zice:

Tu

5:6
Evr. 7:17,21
ești preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec.5:6 Ps. 110:4.

7El, care în timpul vieții Sale pământești a făcut
5:7
Mt. 26:39‑44
rugăciuni și cereri cu
5:7
Mt. 27:46,50
strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce
5:7
Mt. 26:53
putea să‑L izbăvească de moarte (fiind ascultat datorită evlaviei5:7 Gr. eulábeia, „reverență”, „teamă sfântă”. Prin extensie, devoțiunea profundă pentru voia lui Dumnezeu. Sale), 8a învățat ascultarea
5:8
Flp. 2:8
prin ceea ce a suferit, deși
5:8
Evr. 3:6
era Fiu. 9Și, după ce a fost făcut desăvârșit
5:9
Evr. 2:10
11:40
, S‑a făcut pentru toți cei ce ascultă de El sursa unei mântuiri veșnice, 10căci a fost numit de Dumnezeu Mare‑Preot după
5:10
Evr. 6:20
rânduiala lui Melhisedec.

Pericolul apostaziei

11Asupra celor de mai sus avem multe

5:11
In. 16:122Pt. 3:16
de zis, lucruri greu de explicat, căci v‑ați făcut greoi
5:11
Mt. 13:15
la pricepere. 12Deși se cuvenea să fiți învățători de multă vreme, aveți nevoie să fiți învățați iarăși
5:12
Evr. 6:1
adevărurile elementare ale cuvintelor lui Dumnezeu; ați ajuns să aveți nevoie de lapte
5:12
1Cor. 3:1‑3
, nu de hrană tare. 13Cine se hrănește cu lapte încă nu s‑a obișnuit cu învățătura despre dreptate, ci este un copil
5:13
1Cor. 13:11
14:20Ef. 4:141Pt. 2:2
. 14Hrana tare este însă pentru cei maturi, pentru cei a căror judecată s‑a deprins, prin întrebuințare, să deosebească
5:14
Is. 7:151Cor. 2:14,15
binele de rău.