Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Înfrânarea în vorbire

31Frații mei, să nu

3:1
Mt. 23:8,10Rom. 2:20,211Pt. 5:3
fiți mulți învățători, căci știți
3:1
Lc. 6:37
că vom primi o judecată mai aspră! 2Toți greșim în
3:2
1Rg. 8:462Cr. 6:36Pr. 20:9Ecl. 7:201In. 1:8
multe feluri. Dacă
3:2
Iac. 1:26Ps. 34:131Pt. 3:10
cineva nu greșește în vorbire, acela este
3:2
Mt. 12:37
un om desăvârșit, în stare să‑și țină în frâu tot trupul. 3De pildă, dacă le punem cailor
3:3
Ps. 32:9
frâul în gură ca să ne asculte, le conducem tot trupul. 4Iată și corăbiile: deși sunt atât de mari și mânate de vânturi puternice, totuși sunt conduse cu ajutorul unei cârme foarte mici, după bunul plac al cârmaciului. 5Tot astfel și limba
3:5
Pr. 12:18
15:2
este un mădular mic, dar se fălește cu lucruri mari
3:5
Ps. 12:3
73:8,9
. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde! 6Limba
3:6
Pr. 16:27
este și ea un foc. Este lumea nelegiuirii în rândul mădularelor noastre: ea întinează
3:6
Mt. 15:11,18‑20Mc. 7:15,20,23
tot trupul și aprinde roata vieții, fiind ea însăși aprinsă de focul gheenei. 7Tot soiul de fiare, de păsări, de târâtoare, de viețuitoare marine au fost îmblânzite și sunt îmblânzite de neamul omenesc, 8dar limba niciun om n‑o poate îmblânzi. Ea este un rău de nestăvilit, este plină
3:8
Ps. 140:3
de otravă de moarte. 9Cu ea Îl binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea îi blestemăm pe oameni, care
3:9
Gen. 1:26
5:1
9:6
sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu! 10Din aceeași gură ies și binecuvântarea, și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei! 11Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce, și apă amară? 12Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici izvorul sărat nu face apă dulce.

Înțelepciunea care vine de sus

13Este cineva

3:13
Gal. 6:4
înțelept și priceput între voi? Să‑și arate, prin purtarea lui bună, faptele
3:13
Iac. 2:18
făcute cu blândețea
3:13
Iac. 1:21
pe care o dă înțelepciunea! 14Dar dacă aveți în inima voastră invidie
3:14
Rom. 13:13
amară și duh de ceartă, să nu
3:14
Rom. 2:17,23
vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului! 15Înțelepciunea aceasta
3:15
Iac. 1:17Flp. 3:19
nu vine de sus, ci este pământească, firească3:15 Gr. psychikḗ înseamnă, în acest context, „nespirituală”., demonică. 16Căci unde
3:16
1Cor. 3:3Gal. 5:20
este invidie și duh de ceartă, acolo sunt și tulburări și tot felul de fapte rele. 17Într‑adevăr, înțelepciunea
3:17
1Cor. 2:6,7
care vine de sus este în primul rând curată, apoi împăciuitoare, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, nepărtinitoare, neprefăcută
3:17
Rom. 12:91Pt. 1:22
2:11In. 3:18
. 18Și
3:18
Pr. 11:18Os. 10:12Mt. 5:9Flp. 1:11Evr. 12:11
rodul dreptății este semănat în pace pentru cei ce fac pace.