Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
4

Pericolul prieteniei cu lumea

41De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care

4:1
Rom. 7:23Gal. 5:171Pt. 2:11
se luptă în mădularele voastre? 2Voi poftiți, și nu aveți; ucideți, sunteți plini de invidie, și nu izbutiți să căpătați; vă certați și vă luptați, dar nu aveți, pentru că nu cereți. 3Sau cereți
4:3
Iov 27:9
35:12Ps. 18:41Pr. 1:28Is. 1:15Ier. 11:11Mica 3:4Zah. 7:13
, și nu primiți pentru că
4:3
Ps. 66:181In. 3:22
5:14
cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. 4Suflete adultere
4:4
Ps. 73:27
! Nu știți că prietenia
4:4
1In. 2:15
cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine
4:4
In. 15:19
17:14Gal. 1:10
vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. 5Sau credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul
4:5
Gen. 6:5
8:21Num. 11:29Pr. 21:10Gal. 5:17
, pe care L‑a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne dorește cu mare gelozie.4:5 Sau: „Dumnezeu tânjește cu gelozie după duhul pe care l‑a pus în noi.” 6Însă ne dă un har și mai mare, căci zice:

Dumnezeu

4:6
Iov 22:29Ps. 138:6Pr. 3:34
29:23Mt. 23:12Lc. 1:52
14:11
18:141Pt. 5:5
le stă împotrivă celor mândri,

dar celor smeriți le dă har.4:6 Pr. 3:34 (Septuaginta).

7Supuneți‑vă deci lui Dumnezeu, împotriviți‑vă
4:7
Ef. 4:27
6:111Pt. 5:9
Diavolului, și el va fugi de la voi! 8Apropiați‑vă
4:8
2Cr. 15:2
de Dumnezeu, și El Se va apropia de voi! Curățiți‑vă
4:8
Is. 1:16
mâinile, păcătoșilor; curățiți‑vă
4:8
1Pt. 1:221In. 3:3
inima, oameni
4:8
Iac. 1:8
cu inima împărțită! 9Simțiți‑vă
4:9
Mt. 5:4
ticăloșia; plângeți și tânguiți‑vă! Râsul vostru să se prefacă în plâns, și bucuria voastră, în întristare! 10Smeriți‑vă
4:10
Iov 22:29Mt. 13:12Lc. 14:11
18:141Pt. 5:6
înaintea Domnului, și El vă va înălța!

Judecățile împotriva fraților

11Nu

4:11
Ef. 4:311Pt. 2:1
vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților! Cine îl vorbește de rău pe un frate sau
4:11
Mt. 7:1Lc. 6:37Rom. 2:11Cor. 4:5
îl judecă pe fratele său vorbește de rău Legea sau judecă Legea. Dar dacă judeci Legea, nu ești împlinitor al Legii, ci judecător. 12Unul singur este dătătorul Legii și judecătorul: Acela care
4:12
Mt. 10:28
poate să mântuiască și să nimicească. Dar tu
4:12
Rom. 14:4,13
cine ești să‑l judeci pe aproapele tău?

Păcatul cutezanței lăudăroase

13Ascultați

4:13
Pr. 27:1Lc. 12:18
acum, voi, care ziceți: „Astăzi sau mâine vom merge în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom avea câștig”, 14și nu știți ce va aduce ziua de mâine și ce este viața voastră! Sunteți un fum
4:14
Iac. 1:10Iov 7:7Ps. 102:31Pt. 1:241In. 2:17
care se arată puțin și apoi piere. 15Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți: „Dacă Domnul va
4:15
Fap. 18:211Cor. 4:19
16:7Evr. 6:3
vrea, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru.” 16Pe când acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre! Orice
4:16
1Cor. 5:6
laudă de felul acesta este rea. 17Așadar, cine
4:17
Lc. 12:47In. 9:41
15:22Rom. 1:20,21,32
2:17,18,23
știe să facă un bine, și nu‑l face este vinovat de păcat!