Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Înfrânarea în vorbire

31Frații mei, să nu

3:1
Mt. 23:8,10Rom. 2:20,211Pt. 5:3
fiți mulți învățători, căci știți
3:1
Lc. 6:37
că vom primi o judecată mai aspră! 2Toți greșim în
3:2
1Rg. 8:462Cr. 6:36Pr. 20:9Ecl. 7:201In. 1:8
multe feluri. Dacă
3:2
Cap. 1:26.
cineva nu greșește în vorbire, acela este
3:2
Mt. 12:37
un om desăvârșit, în stare să‑și țină în frâu tot trupul. 3De pildă, dacă le punem cailor
3:3
Ps. 32:9
frâul în gură ca să ne asculte, le conducem tot trupul. 4Iată și corăbiile: deși sunt atât de mari și mânate de vânturi puternice, totuși sunt conduse cu ajutorul unei cârme foarte mici, după bunul plac al cârmaciului. 5Tot astfel și limba
3:5
Pr. 12:18
15:2
este un mădular mic, dar se fălește cu lucruri mari
3:5
Ps. 12:3
73:8,9
. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde! 6Limba
3:6
Pr. 16:27
este și ea un foc. Este lumea nelegiuirii în rândul mădularelor noastre: ea întinează
3:6
Mt. 15:11,18‑20Mc. 7:15,20,23
tot trupul și aprinde roata vieții, fiind ea însăși aprinsă de focul gheenei. 7Tot soiul de fiare, de păsări, de târâtoare, de viețuitoare marine au fost îmblânzite și sunt îmblânzite de neamul omenesc, 8dar limba niciun om n‑o poate îmblânzi. Ea este un rău de nestăvilit, este plină
3:8
Ps. 140:3
de otravă de moarte. 9Cu ea Îl binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea îi blestemăm pe oameni, care
3:9
Gen. 1:26
5:1
9:6
sunt făcuți după asemănarea lui Dumnezeu! 10Din aceeași gură ies și binecuvântarea, și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei! 11Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce, și apă amară? 12Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici izvorul sărat nu face apă dulce.

Înțelepciunea care vine de sus

13Este cineva

3:13
Gal. 6:4
înțelept și priceput între voi? Să‑și arate, prin purtarea lui bună, faptele
3:13
Cap. 2:18.
făcute cu blândețea
3:13
Cap. 1:21.
pe care o dă înțelepciunea! 14Dar dacă aveți în inima voastră invidie
3:14
Rom. 13:13
amară și duh de ceartă, să nu
3:14
Rom. 2:17,23
vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului! 15Înțelepciunea aceasta
3:15
Cap. 1:17.
nu vine de sus, ci este pământească, firească3:15 Gr. psychikḗ înseamnă, în acest context, „nespirituală”., demonică. 16Căci unde
3:16
1Cor. 3:3Gal. 5:20
este invidie și duh de ceartă, acolo sunt și tulburări și tot felul de fapte rele. 17Într‑adevăr, înțelepciunea
3:17
1Cor. 2:6,7
care vine de sus este în primul rând curată, apoi împăciuitoare, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, nepărtinitoare, neprefăcută
3:17
Rom. 12:91Pt. 1:22
2:11In. 3:18
. 18Și
3:18
Pr. 11:18Os. 10:12Mt. 5:9Flp. 1:11Evr. 12:11
rodul dreptății este semănat în pace pentru cei ce fac pace.

4

Pericolul prieteniei cu lumea

41De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care

4:1
Rom. 7:23Gal. 5:171Pt. 2:11
se luptă în mădularele voastre? 2Voi poftiți, și nu aveți; ucideți, sunteți plini de invidie, și nu izbutiți să căpătați; vă certați și vă luptați, dar nu aveți, pentru că nu cereți. 3Sau cereți
4:3
Iov 27:9
35:12Ps. 18:41Pr. 1:28Is. 1:15Ier. 11:11Mica 3:4Zah. 7:13
, și nu primiți pentru că
4:3
Ps. 66:181In. 3:22
5:14
cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. 4Suflete adultere
4:4
Ps. 73:27
! Nu știți că prietenia
4:4
1In. 2:15
cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine
4:4
In. 15:19
17:14Gal. 1:10
vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. 5Sau credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul
4:5
Gen. 6:5
8:21Num. 11:29Pr. 21:10Gal. 5:17
, pe care L‑a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne dorește cu mare gelozie.4:5 Sau: „Dumnezeu tânjește cu gelozie după duhul pe care l‑a pus în noi.” 6Însă ne dă un har și mai mare, căci zice:

Dumnezeu

4:6
Iov 22:29Ps. 138:6Pr. 3:34
29:23Mt. 23:12Lc. 1:52
14:11
18:141Pt. 5:5
le stă împotrivă celor mândri,

dar celor smeriți le dă har.4:6 Pr. 3:34 (Septuaginta).

7Supuneți‑vă deci lui Dumnezeu, împotriviți‑vă
4:7
Ef. 4:27
6:111Pt. 5:9
Diavolului, și el va fugi de la voi! 8Apropiați‑vă
4:8
2Cr. 15:2
de Dumnezeu, și El Se va apropia de voi! Curățiți‑vă
4:8
Is. 1:16
mâinile, păcătoșilor; curățiți‑vă
4:8
1Pt. 1:221In. 3:3
inima, oameni
4:8
Cap. 1:8.
cu inima împărțită! 9Simțiți‑vă
4:9
Mt. 5:4
ticăloșia; plângeți și tânguiți‑vă! Râsul vostru să se prefacă în plâns, și bucuria voastră, în întristare! 10Smeriți‑vă
4:10
Iov 22:29Mt. 13:12Lc. 14:11
18:141Pt. 5:6
înaintea Domnului, și El vă va înălța!

Judecățile împotriva fraților

11Nu

4:11
Ef. 4:311Pt. 2:1
vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților! Cine îl vorbește de rău pe un frate sau
4:11
Mt. 7:1Lc. 6:37Rom. 2:11Cor. 4:5
îl judecă pe fratele său vorbește de rău Legea sau judecă Legea. Dar dacă judeci Legea, nu ești împlinitor al Legii, ci judecător. 12Unul singur este dătătorul Legii și judecătorul: Acela care
4:12
Mt. 10:28
poate să mântuiască și să nimicească. Dar tu
4:12
Rom. 14:4,13
cine ești să‑l judeci pe aproapele tău?

Păcatul cutezanței lăudăroase

13Ascultați

4:13
Pr. 27:1Lc. 12:18
acum, voi, care ziceți: „Astăzi sau mâine vom merge în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom avea câștig”, 14și nu știți ce va aduce ziua de mâine și ce este viața voastră! Sunteți un fum
4:14
Cap. 1:10.
care se arată puțin și apoi piere. 15Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți: „Dacă Domnul va
4:15
Fap. 18:211Cor. 4:19
16:7Evr. 6:3
vrea, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru.” 16Pe când acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre! Orice
4:16
1Cor. 5:6
laudă de felul acesta este rea. 17Așadar, cine
4:17
Lc. 12:47In. 9:41
15:22Rom. 1:20,21,32
2:17,18,23
știe să facă un bine, și nu‑l face este vinovat de păcat!

5

Cuvânt de mustrare pentru cei bogați

51Ascultați acum

5:1
Pr. 11:28Lc. 6:241Tim. 6:9
, voi, bogaților! Plângeți și tânguiți‑vă din pricina nenorocirilor care se vor abate peste voi! 2Bogățiile voastre au putrezit și hainele
5:2
Cap. 2:2.
voastre sunt roase de molii. 3Aurul și argintul vostru au ruginit5:3 În context, sensul precis al verbului katióō este „a se coroda”, „a se cocli”. În Antichitate, gradul de puritate al metalelor prețioase varia de la caz la caz. Prezența impurităților făcea uneori posibilă corodarea sau oxidarea obiectelor din metal prețios, în funcție de tehnologia folosită pentru producerea lor., iar rugina lor va fi mărturie împotriva voastră: ca focul va mistui trupurile voastre! V‑ați
5:3
Rom. 2:5
strâns comori în zilele din urmă! 4Iată, plata
5:4
Lc. 19:13Iov 24:10,11Ier. 22:13Mal. 3:5
lucrătorilor care v‑au secerat ogoarele și pe care le‑ați oprit‑o prin înșelăciune strigă, iar strigătele
5:4
Dt. 24:15
secerătorilor au ajuns la urechile Domnului Savaot5:4 Is. 5:9 (Septuaginta).. 5Ați
5:5
Iov 21:13Am. 6:1,4Lc. 16:19,251Tim. 5:6
trăit pe pământ în plăceri și în desfătări; v‑ați săturat inimile în ziua măcelului5:5 Ier. 12:3. Aluzia la Ieremia face posibilă o traducere alternativă: „V‑ați îngrășat inimile pentru ziua măcelului.” În acest caz, Iacov îi compară pe bogați cu vitele pregătite pentru tăiere. „Ziua măcelului” ar fi, așadar, ziua în care Dumnezeu îi judecă pe bogații nedrepți (vezi și vers. 1).; 6l‑ați
5:6
Cap. 2:6.
osândit, l‑ați omorât pe cel drept, care nu vi se împotrivea!

Răbdare și rugăciune

7Fiți deci îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului! Iată, plugarul așteaptă rodul scump al pământului și este îndelung răbdător până primește ploaie

5:7
Dt. 11:14Ier. 5:24Os. 6:3Ioel 2:23Zah. 10:1
timpurie și târzie. 8Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți‑vă inimile, căci
5:8
Flp. 4:5Evr. 10:25,371Pt. 4:7
venirea Domnului este aproape! 9Nu
5:9
Cap. 4:11.
vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați; iată că Judecătorul este
5:9
Mt. 24:331Cor. 4:5
chiar la ușă. 10Frații mei, luați‑i
5:10
Mt. 5:12Evr. 11:35
ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe profeții care au vorbit în Numele Domnului! 11Iată, noi îi numim fericiți
5:11
Ps. 94:12Mt. 5:10,11
10:22
pe cei ce au răbdat. Despre răbdarea
5:11
Iov 1:21,22
2:10
lui Iov ați auzit și ați văzut ce sfârșit i‑a dat Domnul
5:11
Iov 42:10
și cum Domnul
5:11
Num. 14:18Ps. 103:8
este plin de milă și de îndurare.

12Mai presus de toate, frații mei, să

5:12
Mt. 5:34
nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt jurământ! „Da”‑ul vostru să fie „da” și „nu”‑ul să fie „nu”, ca să nu cădeți sub judecată!

13Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă

5:13
Ef. 5:19Col. 3:16
! 14Este vreunul printre voi bolnav? Să‑i cheme pe prezbiterii bisericii ca să se roage pentru el, după ce‑l vor unge
5:14
Mc. 6:13
16:18
cu untdelemn în Numele Domnului! 15Rugăciunea cu credință îl va mântui pe cel bolnav, și Domnul îl va
5:15
Is. 33:24Mt. 9:2
însănătoși5:15 Lit. „îl va ridica”.; iar dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. 16Mărturisiți‑vă deci unii altora păcatele și rugați‑vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați! Mare
5:16
Gen. 20:17Num. 11:2Dt. 9:18‑20Ios. 10:121Sam. 12:181Rg. 13:62Rg. 4:33
19:15,20
20:2Ps. 10:17
34:15
145:18Pr. 15:29
28:9In. 9:311In. 3:22
putere are rugăciunea fierbinte a celui drept!5:16 Sau: „Mare putere are rugăciunea eficientă a celui drept”. Gr. energouménē (redat prin „fierbinte”) are cel mai adesea înțelesul de „lucrătoare”, „eficientă” sau „eficace”. 17Ilie era un om supus acelorași
5:17
Fap. 14:15
slăbiciuni ca și noi și
5:17
1Rg. 17:1
s‑a rugat stăruitor să nu plouă și
5:17
Lc. 4:25
n‑a plouat deloc în țară trei ani și șase luni. 18Apoi s‑a rugat din nou
5:18
1Rg. 18:42,45
și cerul a dat ploaie, iar pământul a rodit.

19Frații mei, să știți că, dacă

5:19
Mt. 18:15
vreunul dintre voi s‑a rătăcit de la adevăr și este întors de altul, 20acela care îl întoarce pe un păcătos de la calea lui rătăcită îi va
5:20
Rom. 11:141Cor. 9:221Tim. 4:16
scăpa sufletul de la moarte și va
5:20
Pr. 10:121Pt. 4:8
acoperi o mulțime de păcate.