Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
5

Cuvânt de mustrare pentru cei bogați

51Ascultați acum

5:1
Pr. 11:28Lc. 6:241Tim. 6:9
, voi, bogaților! Plângeți și tânguiți‑vă din pricina nenorocirilor care se vor abate peste voi! 2Bogățiile voastre au putrezit și hainele
5:2
Cap. 2:2.
Iov 13:28Mt. 6:20
voastre sunt roase de molii. 3Aurul și argintul vostru au ruginit5:3 În context, sensul precis al verbului katióō este „a se coroda”, „a se cocli”. În Antichitate, gradul de puritate al metalelor prețioase varia de la caz la caz. Prezența impurităților făcea uneori posibilă corodarea sau oxidarea obiectelor din metal prețios, în funcție de tehnologia folosită pentru producerea lor., iar rugina lor va fi mărturie împotriva voastră: ca focul va mistui trupurile voastre! V‑ați
5:3
Rom. 2:5
strâns comori în zilele din urmă! 4Iată, plata
5:4
Lc. 19:13Iov 24:10,11Ier. 22:13Mal. 3:5
lucrătorilor care v‑au secerat ogoarele și pe care le‑ați oprit‑o prin înșelăciune strigă, iar strigătele
5:4
Dt. 24:15
secerătorilor au ajuns la urechile Domnului Savaot5:4 Is. 5:9 (Septuaginta).. 5Ați
5:5
Iov 21:13Am. 6:1,4Lc. 16:19,251Tim. 5:6
trăit pe pământ în plăceri și în desfătări; v‑ați săturat inimile în ziua măcelului5:5 Ier. 12:3. Aluzia la Ieremia face posibilă o traducere alternativă: „V‑ați îngrășat inimile pentru ziua măcelului.” În acest caz, Iacov îi compară pe bogați cu vitele pregătite pentru tăiere. „Ziua măcelului” ar fi, așadar, ziua în care Dumnezeu îi judecă pe bogații nedrepți (vezi și vers. 1).; 6l‑ați
5:6
Cap. 2:6.

osândit, l‑ați omorât pe cel drept, care nu vi se împotrivea!

Răbdare și rugăciune

7Fiți deci îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului! Iată, plugarul așteaptă rodul scump al pământului și este îndelung răbdător până primește ploaie

5:7
Dt. 11:14Ier. 5:24Os. 6:3Ioel 2:23Zah. 10:1
timpurie și târzie. 8Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți‑vă inimile, căci
5:8
Flp. 4:5Evr. 10:25,371Pt. 4:7
venirea Domnului este aproape! 9Nu
5:9
Cap. 4:11.

vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați; iată că Judecătorul este
5:9
Mt. 24:331Cor. 4:5
chiar la ușă. 10Frații mei, luați‑i
5:10
Mt. 5:12Evr. 11:35
ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe profeții care au vorbit în Numele Domnului! 11Iată, noi îi numim fericiți
5:11
Ps. 94:12Mt. 5:10,11
10:22
pe cei ce au răbdat. Despre răbdarea
5:11
Iov 1:21,22
2:10
lui Iov ați auzit și ați văzut ce sfârșit i‑a dat Domnul
5:11
Iov 42:10
și cum Domnul
5:11
Num. 14:18Ps. 103:8
este plin de milă și de îndurare.

12Mai presus de toate, frații mei, să

5:12
Mt. 5:34
nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt jurământ! „Da”‑ul vostru să fie „da” și „nu”‑ul să fie „nu”, ca să nu cădeți sub judecată!

13Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage! Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă

5:13
Ef. 5:19Col. 3:16
! 14Este vreunul printre voi bolnav? Să‑i cheme pe prezbiterii bisericii ca să se roage pentru el, după ce‑l vor unge
5:14
Mc. 6:13
16:18
cu untdelemn în Numele Domnului! 15Rugăciunea cu credință îl va mântui pe cel bolnav, și Domnul îl va
5:15
Is. 33:24Mt. 9:2
însănătoși5:15 Lit. „îl va ridica”.; iar dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. 16Mărturisiți‑vă deci unii altora păcatele și rugați‑vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați! Mare
5:16
Gen. 20:17Num. 11:2Dt. 9:18‑20Ios. 10:121Sam. 12:181Rg. 13:62Rg. 4:33
19:15,20
20:2Ps. 10:17
34:15
145:18Pr. 15:29
28:9In. 9:311In. 3:22
putere are rugăciunea fierbinte a celui drept!5:16 Sau: „Mare putere are rugăciunea eficientă a celui drept”. Gr. energouménē (redat prin „fierbinte”) are cel mai adesea înțelesul de „lucrătoare”, „eficientă” sau „eficace”. 17Ilie era un om supus acelorași
5:17
Fap. 14:15
slăbiciuni ca și noi și
5:17
1Rg. 17:1
s‑a rugat stăruitor să nu plouă și
5:17
Lc. 4:25
n‑a plouat deloc în țară trei ani și șase luni. 18Apoi s‑a rugat din nou
5:18
1Rg. 18:42,45
și cerul a dat ploaie, iar pământul a rodit.

19Frații mei, să știți că, dacă

5:19
Mt. 18:15
vreunul dintre voi s‑a rătăcit de la adevăr și este întors de altul, 20acela care îl întoarce pe un păcătos de la calea lui rătăcită îi va
5:20
Rom. 11:141Cor. 9:221Tim. 4:16
scăpa sufletul de la moarte și va
5:20
Pr. 10:121Pt. 4:8
acoperi o mulțime de păcate.