Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
14

Isus, Calea către Tatăl

141Să nu

14:1
In. 14:27In. 16:22,23
vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine. 2În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă nu ar fi așa, v‑aș fi spus
14:2
In. 13:33,36
Eu oare: «Mă duc să vă pregătesc un loc»? 3Și dacă Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce
14:3
In. 14:18,28Fap. 1:11
și vă voi lua cu Mine, pentru ca
14:3
In. 12:26In. 17:241Tes. 4:17
, acolo unde sunt Eu, să fiți și voi. 4Și unde Mă duc, știți calea într‑acolo.”

5„Doamne”, I‑a zis Toma, „nu știm unde Te duci. Cum putem să știm calea într‑acolo?” 6Isus i‑a zis: „Eu sunt Calea

14:6
Evr. 9:8
, Adevărul
14:6
In. 1:11
8:32
și Viața
14:6
In. 1:4
11:25
. Nimeni
14:6
In. 10:9
nu vine la Tatăl decât prin Mine. 7Dacă
14:7
In. 8:19
Mă cunoașteți pe Mine, Îl veți cunoaște și pe Tatăl Meu. Și de acum încolo Îl cunoașteți; și L‑ați și văzut.”

8„Doamne”, i‑a zis Filip, „arată‑ne pe Tatăl și ne este de ajuns!” 9Isus i‑a zis: „De atâta vreme sunt cu voi și nu M‑ai cunoscut, Filipe? Cine

14:9
In. 12:45Col. 1:15Evr. 1:3
M‑a văzut pe Mine L‑a văzut pe Tatăl. Cum de zici tu: «Arată‑ne pe Tatăl»? 10Nu crezi că Eu
14:10
In. 14:20In. 10:38
17:21,23
sunt în Tatăl, și Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu
14:10
In. 5:19
7:16
8:28
12:49
de la Mine le spun, ci Tatăl, care rămâne în Mine, El face lucrările Sale. 11Credeți‑Mă că Eu sunt în Tatăl, și Tatăl este în Mine; dacă nu pentru altceva, măcar pentru lucrările acestea să credeți
14:11
In. 4:36
10:38
.

12Adevărat

14:12
Mt. 21:21Mc. 16:17Lc. 10:17
, adevărat vă spun: cine crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă și mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. 13Și
14:13
In. 15:7,16
16:23,24Mt. 7:7
21:22Mc. 11:24Lc. 11:9Iac. 1:51In. 3:22
5:14
orice veți cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. 14Dacă veți cere ceva de la Mine în Numele Meu, voi face.

Promisiunea trimiterii Mângâietorului

15Dacă

14:15
In. 14:21,23In. 15:10,141In. 5:3
Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. 16Și Eu Îl voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt
14:16
In. 15:26
16:7Rom. 8:15,26
Mângâietor14:16 Gr. parákletos „apărător, ajutor”., ca să fie cu voi în veac; 17și anume Duhul
14:17
In. 15:26
16:131In. 4:6
adevărului, pe
14:17
1Cor. 2:14
care lumea nu‑L poate primi, pentru că nu‑L vede și nici nu‑L cunoaște. Voi însă Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și
14:17
1In. 2:27
va fi în voi. 18Nu
14:18
Mt. 28:20
vă voi lăsa orfani; Mă voi
14:18
In. 14:3,28
întoarce la voi. 19Încă puțin, și lumea nu Mă va mai vedea, dar voi
14:19
In. 16:16
Mă veți vedea; pentru că
14:19
1Cor. 15:20
Eu trăiesc, și voi veți trăi. 20În ziua aceea, veți cunoaște că Eu
14:20
In. 10:38
17:21,23,26
14:10
sunt în Tatăl Meu, că voi sunteți în Mine și că Eu sunt în voi. 21Cine
14:21
In. 14:15,231In. 2:51In. 5:3
are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește; și cine Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.” 22Iuda, nu Iscariotul, I‑a zis
14:22
Lc. 6:16
: „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă, și nu lumii?” 23Drept răspuns, Isus i‑a zis: „Dacă
14:23
In. 14:15
Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi și Noi vom veni la el și
14:23
1In. 2:24Ap. 3:20
Ne vom face locaș la el. 24Cine nu Mă iubește nu păzește cuvintele Mele. Și cuvântul
14:24
In. 14:10In. 5:19,38
7:16
8:28
12:49
pe care‑l auziți nu este al Meu, ci al Tatălui, care M‑a trimis.

25V‑am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. 26Dar Mângâietorul

14:26
In. 14:16In. 15:26
16:7Lc. 24:49
, Duhul Sfânt, pe care‑L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă
14:26
In. 2:22
12:16
16:131In. 2:20,27
va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v‑am spus Eu. 27Vă las pacea
14:27
Flp. 4:7Col. 3:15
, vă dau pacea Mea. Nu v‑o dau cum o dă lumea. Să
14:27
In. 14:1
nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte! 28Ați auzit că v‑am
14:28
In. 14:3,18
spus: «Mă duc
14:28
In. 14:12In. 16:13
20:17
și Mă voi întoarce la voi.» Dacă M‑ați iubi, v‑ați bucura că v‑am zis: «Mă duc la Tatăl», căci Tatăl
14:28
In. 5:18
10:30Flp. 2:6
este mai mare decât Mine. 29Și v‑am spus acestea acum
14:29
In. 13:19
16:4
, înainte să se întâmple, ca să credeți atunci când se vor întâmpla. 30Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci
14:30
In. 12:31
16:11
vine stăpânul lumii acesteia. El nu are nimic în Mine, 31dar vine pentru ca lumea să știe că Eu Îl iubesc pe Tatăl și că fac așa cum
14:31
In. 10:18Flp. 2:8Evr. 5:8
Mi‑a poruncit Tatăl. Ridicați‑vă, să plecăm de aici!