Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
13

Isus le spală picioarele ucenicilor Săi

131Înainte

13:1
Mt. 26:2
de sărbătoarea Paștelui, Isus, fiindcă știa că I‑a
13:1
Cap. 12:23;
sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă îi iubea pe ai Săi, care erau în lume, i‑a iubit până la capăt. 2În timpul cinei, după ce Diavolul
13:2
Vers. 27.
pusese în inima lui Iuda Iscariotul, fiul lui Simon, gândul să‑L vândă, 3[Isus], fiindcă știa că Tatăl
13:3
Cap. 3:35;
Îi dăduse toate lucrurile în mâini, că
13:3
Cap. 8:42;
de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce, 4S‑a
13:4
Lc. 22:27Flp. 2:7,8
sculat de la masă, Și‑a pus deoparte veșmintele, a luat un ștergar și S‑a încins cu el. 5Apoi a turnat apă într‑un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. 6A venit deci la Simon Petru, care I‑a zis: „Doamne, Tu
13:6
Mt. 3:14
să‑mi speli mie picioarele?” 7Drept răspuns, Isus i‑a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar
13:7
Vers. 12.
vei pricepe după aceea.” 8Petru I‑a zis: „Nicidecum nu‑mi vei spăla picioarele, în veac!” Isus i‑a răspuns: „Dacă
13:8
Cap. 3:5.
nu te spăl Eu, nu vei avea parte cu Mine.” 9„Doamne”, I‑a zis Simon Petru, „atunci nu numai picioarele, ci și mâinile și capul!” 10Isus i‑a zis: „Cine s‑a îmbăiat n‑are trebuință să‑și spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Voi
13:10
Cap. 15:3.
sunteți curați, dar nu toți.” 11(Căci
13:11
Cap. 6:64.
îl știa pe cel ce avea să‑L vândă; de aceea a zis: „Nu sunteți toți curați.”)

12După ce le‑a spălat picioarele, Și‑a luat veșmintele, S‑a așezat iarăși la masă și le‑a zis: „Înțelegeți voi ce v‑am făcut Eu? 13Voi

13:13
Mt. 23:8,10Lc. 6:461Cor. 8:6
12:3Flp. 2:11
Mă numiți Învățătorul și Domnul, și bine ziceți, căci sunt. 14Deci
13:14
Lc. 22:27
, dacă Eu, Domnul și Învățătorul, v‑am spălat picioarele, și voi sunteți
13:14
Rom. 12:10Gal. 6:1,21Pt. 5:5
datori să vă spălați picioarele unii altora. 15Pentru că Eu v‑am
13:15
Mt. 11:29Flp. 2:51Pt. 2:211In. 2:6
dat o pildă, ca și voi să faceți cum v‑am făcut Eu vouă. 16Adevărat
13:16
Cap. 15:20.
, adevărat vă spun: robul nu este mai mare decât stăpânul său, nici apostolul, mai mare decât cel ce l‑a trimis. 17Dacă
13:17
Iac. 1:25
știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți!

Descoperirea trădătorului

(Matei 26:20‑25. Marcu 14:17‑21. Luca 22:21‑23)

18Nu vorbesc despre voi toți; îi cunosc pe cei pe care i‑am ales. Dar trebuie să se împlinească Scriptura: Cel ce mănâncă pâinea Mea și‑a ridicat călcâiul împotriva Mea.13:18 Ps. 41:9. 19De acum

13:19
Cap. 14:29;
, vă spun înainte de a se împlini, ca să credeți, când se va împlini, că Eu Sunt. 20Adevărat
13:20
Mt. 10:40
25:40Lc. 10:16
, adevărat vă spun: cine primește pe acela pe care‑l trimit Eu pe Mine Mă primește; și cine Mă primește pe Mine Îl primește pe Cel care M‑a trimis pe Mine.”

21După ce a spus aceste

13:21
Mt. 26:21Mc. 14:18Lc. 22:21
cuvinte, Isus S‑a
13:21
Cap. 12:27.
tulburat în duhul Său, a mărturisit și a zis: „Adevărat, adevărat vă spun: unul
13:21
Fap. 1:171In. 2:19
din voi Mă va vinde.” 22Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. 23Unul dintre ucenici, cel pe care‑l iubea Isus, stătea la masă culcat
13:23
Cap. 19:26;
pe sânul lui Isus. 24Simon Petru i‑a făcut semn să întrebe despre cine era vorba. 25Ucenicul acela s‑a rezemat pe pieptul lui Isus și I‑a zis: „Doamne, cine este?” 26Isus i‑a răspuns: „Este acela pentru care voi întinge bucățica și căruia i‑o voi da.” Întingând deci bucățica, a luat‑o și i‑a dat‑o lui Iuda, fiul lui Simon Iscariotul. 27De cum
13:27
Cap. 6:70.
a luat Iuda bucățica, a intrat Satana în el. Isus i‑a zis: „Ce ai de făcut, fă repede!” 28Dar nimeni dintre cei care stăteau la masă n‑a înțeles de ce îi vorbise astfel. 29Unii credeau că, de vreme ce Iuda
13:29
Cap. 12:6.
avea punga, Isus voia să‑i spună: „Cumpără ce ne trebuie pentru sărbătoare!” sau îi cerea să dea ceva săracilor. 30Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit de îndată. Era noapte.

O nouă poruncă

31După ce a ieșit Iuda, Isus a zis: „Acum

13:31
Cap. 12:23.
, Fiul Omului a fost proslăvit, și Dumnezeu
13:31
Cap. 14:13.
a fost proslăvit în El. 32Dacă
13:32
Cap. 17:1,4‑6.
Dumnezeu a fost proslăvit în El, și Dumnezeu Îl va proslăvi în Sine Însuși, și‑L va proslăvi îndată
13:32
Cap. 12:23.
. 33Copilașilor, încă puțin mai sunt cu voi. Mă veți căuta și
13:33
Cap. 7:34;
, precum le‑am spus iudeilor – unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni – tot așa vă spun și vouă acum. 34Vă dau o poruncă
13:34
Cap. 15:12,17.
nouă: să vă iubiți unii pe alții; cum v‑am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. 35Prin aceasta
13:35
1In. 2:5
4:20
vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei: dacă veți avea dragoste unii pentru alții.”

Înștiințarea lui Petru

(Matei 26:31‑35. Marcu 14:27‑31. Luca 22:31‑34)

36„Doamne”, I‑a zis Simon Petru, „unde Te duci?” Isus i‑a răspuns: „Unde Mă duc [Eu], tu nu poți să Mă urmezi acum, dar Mă vei urma după aceea

13:36
Cap. 21:18.
.” 37„Doamne”, I‑a zis Petru, „de ce nu pot să Te urmez acum? Eu îmi voi da viața
13:37
Mt. 26:33‑35Mc. 14:29‑31Lc. 22:33,34
pentru Tine.” 38Isus i‑a răspuns: „Îți vei da viața pentru Mine? Adevărat, adevărat îți spun: nu va cânta cocoșul, și te vei lepăda de Mine de trei ori.

14

Isus, Calea către Tatăl

141Să nu

14:1
Vers. 27. Cap. 16:22,23.
vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine. 2În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă nu ar fi așa, v‑aș fi spus
14:2
Cap. 13:33,36.
Eu oare: «Mă duc să vă pregătesc un loc»? 3Și dacă Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce
14:3
Vers. 18,28.
și vă voi lua cu Mine, pentru ca
14:3
Cap. 12:26. Cap. 17:24.
, acolo unde sunt Eu, să fiți și voi. 4Și unde Mă duc, știți calea într‑acolo.”

5„Doamne”, I‑a zis Toma, „nu știm unde Te duci. Cum putem să știm calea într‑acolo?” 6Isus i‑a zis: „Eu sunt Calea

14:6
Evr. 9:8
, Adevărul
14:6
Cap. 1:11;
și Viața
14:6
Cap. 1:4;
. Nimeni
14:6
Cap. 10:9.
nu vine la Tatăl decât prin Mine. 7Dacă
14:7
Cap. 8:19.
Mă cunoașteți pe Mine, Îl veți cunoaște și pe Tatăl Meu. Și de acum încolo Îl cunoașteți; și L‑ați și văzut.”

8„Doamne”, i‑a zis Filip, „arată‑ne pe Tatăl și ne este de ajuns!” 9Isus i‑a zis: „De atâta vreme sunt cu voi și nu M‑ai cunoscut, Filipe? Cine

14:9
Cap. 12:45.
M‑a văzut pe Mine L‑a văzut pe Tatăl. Cum de zici tu: «Arată‑ne pe Tatăl»? 10Nu crezi că Eu
14:10
Vers. 20. Cap. 10:38;
sunt în Tatăl, și Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu
14:10
Cap. 5:19;
de la Mine le spun, ci Tatăl, care rămâne în Mine, El face lucrările Sale. 11Credeți‑Mă că Eu sunt în Tatăl, și Tatăl este în Mine; dacă nu pentru altceva, măcar pentru lucrările acestea să credeți
14:11
Cap. 4:36;
.

12Adevărat

14:12
Mt. 21:21Mc. 16:17Lc. 10:17
, adevărat vă spun: cine crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă și mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. 13Și
14:13
Cap. 15:7,16;
orice veți cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. 14Dacă veți cere ceva de la Mine în Numele Meu, voi face.

Promisiunea trimiterii Mângâietorului

15Dacă

14:15
Vers. 21,23. Cap. 15:10,14.
Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. 16Și Eu Îl voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt
14:16
Cap. 15:26;
Mângâietor14:16 Gr. parákletos „apărător, ajutor”., ca să fie cu voi în veac; 17și anume Duhul
14:17
Cap. 15:26;
adevărului, pe
14:17
1Cor. 2:14
care lumea nu‑L poate primi, pentru că nu‑L vede și nici nu‑L cunoaște. Voi însă Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și
14:17
1In. 2:27
va fi în voi. 18Nu
14:18
Mt. 28:20
vă voi lăsa orfani; Mă voi
14:18
Vers. 3,28.
întoarce la voi. 19Încă puțin, și lumea nu Mă va mai vedea, dar voi
14:19
Cap. 16:16.
Mă veți vedea; pentru că
14:19
1Cor. 15:20
Eu trăiesc, și voi veți trăi. 20În ziua aceea, veți cunoaște că Eu
14:20
Cap. 10:38;
sunt în Tatăl Meu, că voi sunteți în Mine și că Eu sunt în voi. 21Cine
14:21
Vers. 15,23.
are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește; și cine Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.” 22Iuda, nu Iscariotul, I‑a zis
14:22
Lc. 6:16
: „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă, și nu lumii?” 23Drept răspuns, Isus i‑a zis: „Dacă
14:23
Vers. 15.
Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi și Noi vom veni la el și
14:23
1In. 2:24Ap. 3:20
Ne vom face locaș la el. 24Cine nu Mă iubește nu păzește cuvintele Mele. Și cuvântul
14:24
Vers. 10. Cap. 5:19,38;
pe care‑l auziți nu este al Meu, ci al Tatălui, care M‑a trimis.

25V‑am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. 26Dar Mângâietorul

14:26
Vers. 16. Cap. 15:26;
, Duhul Sfânt, pe care‑L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă
14:26
Cap. 2:22;
va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v‑am spus Eu. 27Vă las pacea
14:27
Flp. 4:7Col. 3:15
, vă dau pacea Mea. Nu v‑o dau cum o dă lumea. Să
14:27
Vers. 1.
nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte! 28Ați auzit că v‑am
14:28
Vers. 3,18.
spus: «Mă duc
14:28
Vers. 12. Cap. 16:13;
și Mă voi întoarce la voi.» Dacă M‑ați iubi, v‑ați bucura că v‑am zis: «Mă duc la Tatăl», căci Tatăl
14:28
Cap. 5:18;
este mai mare decât Mine. 29Și v‑am spus acestea acum
14:29
Cap. 13:19;
, înainte să se întâmple, ca să credeți atunci când se vor întâmpla. 30Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci
14:30
Cap. 12:31;
vine stăpânul lumii acesteia. El nu are nimic în Mine, 31dar vine pentru ca lumea să știe că Eu Îl iubesc pe Tatăl și că fac așa cum
14:31
Cap. 10:18.
Mi‑a poruncit Tatăl. Ridicați‑vă, să plecăm de aici!

15

Isus, adevărata Viță

151Eu sunt adevărata Viță, și Tatăl Meu este Lucrătorul viei. 2Pe orice

15:2
Mt. 15:13
mlădiță care este în Mine și nu aduce rod, El o taie, și pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește, ca să aducă și mai mult rod. 3Acum, voi
15:3
Cap. 13:10;
sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l‑am spus. 4Rămâneți
15:4
1In. 2:6
în Mine, și Eu voi rămâne în voi! După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în Mine. 5Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce mult rod
15:5
Flp. 1:11
4:13
, căci fără Mine nu puteți face nimic. 6Dacă nu rămâne cineva în Mine, este
15:6
Mt. 3:10
7:19
aruncat afară, ca mlădiță neroditoare, și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, sunt aruncate în foc și ard. 7Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice
15:7
Vers. 16. Cap. 14:13;
veți vrea, și vi se va face! 8Dacă aduceți mult rod, prin aceasta
15:8
Mt. 5:16Flp. 1:11
Tatăl Meu va fi proslăvit, și voi
15:8
Cap. 8:31;
veți fi astfel ucenicii Mei.

Dragostea care se jertfește

9Cum M‑a iubit pe Mine Tatăl, așa v‑am iubit și Eu pe voi. Rămâneți în dragostea Mea! 10Dacă

15:10
Cap. 14:15,21,23.
păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui. 11V‑am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să fie în voi, și bucuria
15:11
Cap. 16:24;
voastră să fie deplină. 12Aceasta
15:12
Cap. 13:34.
este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții cum v‑am iubit Eu. 13Nu este mai mare
15:13
Cap. 10:11,15.
dragoste decât să‑și dea cineva viața pentru prietenii săi. 14Voi sunteți prietenii Mei dacă faceți
15:14
Cap. 14:15,23.
ce vă poruncesc Eu. 15Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v‑am numit prieteni, pentru că
15:15
Gen. 18:17
v‑am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. 16Nu
15:16
Cap. 6:70;
voi M‑ați ales pe Mine, ci Eu v‑am ales pe voi și v‑am
15:16
Col. 1:6
rânduit să mergeți și să aduceți rod, și rodul vostru să rămână, pentru ca orice
15:16
Cap. 14:13;
veți cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea. 17Iată ce vă poruncesc
15:17
Vers. 12.
: să vă iubiți unii pe alții!

Ura din partea lumii

18Dacă

15:18
1In. 3:13
vă urăște lumea, știți că pe Mine M‑a urât mai înainte de voi. 19Dacă
15:19
1In. 4:5
ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că
15:19
Cap. 17:14.
nu sunteți din lume, ci Eu v‑am ales din lume, de aceea lumea vă urăște. 20Aduceți‑vă aminte de cuvântul pe care vi l‑am spus: «Robul
15:20
Cap. 13:16.
nu este mai mare decât stăpânul său»! Dacă pe Mine M‑au prigonit, și pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, și pe al vostru îl vor păzi. 21Dar toate acestea
15:21
Cap. 16:3.
vi le vor face din pricina Numelui Meu, pentru că nu‑L cunosc pe Cel ce M‑a trimis. 22Dacă
15:22
Cap. 9:41.
n‑aș fi venit și nu le‑aș fi vorbit, n‑ar avea păcat; dar
15:22
Rom. 1:20
acum, nu au nicio scuză pentru păcatul lor. 23Cine
15:23
1In. 2:23
Mă urăște pe Mine Îl urăște și pe Tatăl Meu. 24Dacă n‑aș fi făcut între ei lucrări
15:24
Cap. 7:31;
pe care nimeni altul nu le‑a făcut, n‑ar avea păcat; dar acum, le‑au văzut și Ne‑au urât și pe Mine, și pe Tatăl Meu. 25Dar aceasta s‑a întâmplat ca să se împlinească vorba din Legea lor: M‑au urât fără temei.15:25 Ps. 35:19; 69:4.

26Când

15:26
Cap. 14:17,26;
va veni Mângâietorul, pe care‑L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, va mărturisi
15:26
1In. 5:6
despre Mine. 27Și voi
15:27
Lc. 24:48Fap. 1:8
1:22
2:32
3:15
4:20
5:32
10:39
13:311Pt. 5:12Pt. 1:16
de asemenea veți mărturisi, căci de la început ați
15:27
Lc. 1:21In. 1:1,2
fost cu Mine.