Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
14

Isus, Calea către Tatăl

141Să nu

14:1
Vers. 27. Cap. 16:22,23.
vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine. 2În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri. Dacă nu ar fi așa, v‑aș fi spus
14:2
Cap. 13:33,36.
Eu oare: «Mă duc să vă pregătesc un loc»? 3Și dacă Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce
14:3
Vers. 18,28.
și vă voi lua cu Mine, pentru ca
14:3
Cap. 12:26. Cap. 17:24.
, acolo unde sunt Eu, să fiți și voi. 4Și unde Mă duc, știți calea într‑acolo.”

5„Doamne”, I‑a zis Toma, „nu știm unde Te duci. Cum putem să știm calea într‑acolo?” 6Isus i‑a zis: „Eu sunt Calea

14:6
Evr. 9:8
, Adevărul
14:6
Cap. 1:11;
și Viața
14:6
Cap. 1:4;
. Nimeni
14:6
Cap. 10:9.
nu vine la Tatăl decât prin Mine. 7Dacă
14:7
Cap. 8:19.
Mă cunoașteți pe Mine, Îl veți cunoaște și pe Tatăl Meu. Și de acum încolo Îl cunoașteți; și L‑ați și văzut.”

8„Doamne”, i‑a zis Filip, „arată‑ne pe Tatăl și ne este de ajuns!” 9Isus i‑a zis: „De atâta vreme sunt cu voi și nu M‑ai cunoscut, Filipe? Cine

14:9
Cap. 12:45.
M‑a văzut pe Mine L‑a văzut pe Tatăl. Cum de zici tu: «Arată‑ne pe Tatăl»? 10Nu crezi că Eu
14:10
Vers. 20. Cap. 10:38;
sunt în Tatăl, și Tatăl este în Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu
14:10
Cap. 5:19;
de la Mine le spun, ci Tatăl, care rămâne în Mine, El face lucrările Sale. 11Credeți‑Mă că Eu sunt în Tatăl, și Tatăl este în Mine; dacă nu pentru altceva, măcar pentru lucrările acestea să credeți
14:11
Cap. 4:36;
.

12Adevărat

14:12
Mt. 21:21Mc. 16:17Lc. 10:17
, adevărat vă spun: cine crede în Mine va face și el lucrările pe care le fac Eu; ba încă și mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. 13Și
14:13
Cap. 15:7,16;
orice veți cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. 14Dacă veți cere ceva de la Mine în Numele Meu, voi face.

Promisiunea trimiterii Mângâietorului

15Dacă

14:15
Vers. 21,23. Cap. 15:10,14.
Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. 16Și Eu Îl voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt
14:16
Cap. 15:26;
Mângâietor14:16 Gr. parákletos „apărător, ajutor”., ca să fie cu voi în veac; 17și anume Duhul
14:17
Cap. 15:26;
adevărului, pe
14:17
1Cor. 2:14
care lumea nu‑L poate primi, pentru că nu‑L vede și nici nu‑L cunoaște. Voi însă Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și
14:17
1In. 2:27
va fi în voi. 18Nu
14:18
Mt. 28:20
vă voi lăsa orfani; Mă voi
14:18
Vers. 3,28.
întoarce la voi. 19Încă puțin, și lumea nu Mă va mai vedea, dar voi
14:19
Cap. 16:16.
Mă veți vedea; pentru că
14:19
1Cor. 15:20
Eu trăiesc, și voi veți trăi. 20În ziua aceea, veți cunoaște că Eu
14:20
Cap. 10:38;
sunt în Tatăl Meu, că voi sunteți în Mine și că Eu sunt în voi. 21Cine
14:21
Vers. 15,23.
are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește; și cine Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui.” 22Iuda, nu Iscariotul, I‑a zis
14:22
Lc. 6:16
: „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă, și nu lumii?” 23Drept răspuns, Isus i‑a zis: „Dacă
14:23
Vers. 15.
Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi și Noi vom veni la el și
14:23
1In. 2:24Ap. 3:20
Ne vom face locaș la el. 24Cine nu Mă iubește nu păzește cuvintele Mele. Și cuvântul
14:24
Vers. 10. Cap. 5:19,38;
pe care‑l auziți nu este al Meu, ci al Tatălui, care M‑a trimis.

25V‑am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. 26Dar Mângâietorul

14:26
Vers. 16. Cap. 15:26;
, Duhul Sfânt, pe care‑L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă
14:26
Cap. 2:22;
va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v‑am spus Eu. 27Vă las pacea
14:27
Flp. 4:7Col. 3:15
, vă dau pacea Mea. Nu v‑o dau cum o dă lumea. Să
14:27
Vers. 1.
nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte! 28Ați auzit că v‑am
14:28
Vers. 3,18.
spus: «Mă duc
14:28
Vers. 12. Cap. 16:13;
și Mă voi întoarce la voi.» Dacă M‑ați iubi, v‑ați bucura că v‑am zis: «Mă duc la Tatăl», căci Tatăl
14:28
Cap. 5:18;
este mai mare decât Mine. 29Și v‑am spus acestea acum
14:29
Cap. 13:19;
, înainte să se întâmple, ca să credeți atunci când se vor întâmpla. 30Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci
14:30
Cap. 12:31;
vine stăpânul lumii acesteia. El nu are nimic în Mine, 31dar vine pentru ca lumea să știe că Eu Îl iubesc pe Tatăl și că fac așa cum
14:31
Cap. 10:18.
Mi‑a poruncit Tatăl. Ridicați‑vă, să plecăm de aici!

15

Isus, adevărata Viță

151Eu sunt adevărata Viță, și Tatăl Meu este Lucrătorul viei. 2Pe orice

15:2
Mt. 15:13
mlădiță care este în Mine și nu aduce rod, El o taie, și pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește, ca să aducă și mai mult rod. 3Acum, voi
15:3
Cap. 13:10;
sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l‑am spus. 4Rămâneți
15:4
1In. 2:6
în Mine, și Eu voi rămâne în voi! După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în Mine. 5Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce mult rod
15:5
Flp. 1:11
4:13
, căci fără Mine nu puteți face nimic. 6Dacă nu rămâne cineva în Mine, este
15:6
Mt. 3:10
7:19
aruncat afară, ca mlădiță neroditoare, și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, sunt aruncate în foc și ard. 7Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice
15:7
Vers. 16. Cap. 14:13;
veți vrea, și vi se va face! 8Dacă aduceți mult rod, prin aceasta
15:8
Mt. 5:16Flp. 1:11
Tatăl Meu va fi proslăvit, și voi
15:8
Cap. 8:31;
veți fi astfel ucenicii Mei.

Dragostea care se jertfește

9Cum M‑a iubit pe Mine Tatăl, așa v‑am iubit și Eu pe voi. Rămâneți în dragostea Mea! 10Dacă

15:10
Cap. 14:15,21,23.
păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui. 11V‑am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să fie în voi, și bucuria
15:11
Cap. 16:24;
voastră să fie deplină. 12Aceasta
15:12
Cap. 13:34.
este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții cum v‑am iubit Eu. 13Nu este mai mare
15:13
Cap. 10:11,15.
dragoste decât să‑și dea cineva viața pentru prietenii săi. 14Voi sunteți prietenii Mei dacă faceți
15:14
Cap. 14:15,23.
ce vă poruncesc Eu. 15Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v‑am numit prieteni, pentru că
15:15
Gen. 18:17
v‑am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. 16Nu
15:16
Cap. 6:70;
voi M‑ați ales pe Mine, ci Eu v‑am ales pe voi și v‑am
15:16
Col. 1:6
rânduit să mergeți și să aduceți rod, și rodul vostru să rămână, pentru ca orice
15:16
Cap. 14:13;
veți cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea. 17Iată ce vă poruncesc
15:17
Vers. 12.
: să vă iubiți unii pe alții!

Ura din partea lumii

18Dacă

15:18
1In. 3:13
vă urăște lumea, știți că pe Mine M‑a urât mai înainte de voi. 19Dacă
15:19
1In. 4:5
ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că
15:19
Cap. 17:14.
nu sunteți din lume, ci Eu v‑am ales din lume, de aceea lumea vă urăște. 20Aduceți‑vă aminte de cuvântul pe care vi l‑am spus: «Robul
15:20
Cap. 13:16.
nu este mai mare decât stăpânul său»! Dacă pe Mine M‑au prigonit, și pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, și pe al vostru îl vor păzi. 21Dar toate acestea
15:21
Cap. 16:3.
vi le vor face din pricina Numelui Meu, pentru că nu‑L cunosc pe Cel ce M‑a trimis. 22Dacă
15:22
Cap. 9:41.
n‑aș fi venit și nu le‑aș fi vorbit, n‑ar avea păcat; dar
15:22
Rom. 1:20
acum, nu au nicio scuză pentru păcatul lor. 23Cine
15:23
1In. 2:23
Mă urăște pe Mine Îl urăște și pe Tatăl Meu. 24Dacă n‑aș fi făcut între ei lucrări
15:24
Cap. 7:31;
pe care nimeni altul nu le‑a făcut, n‑ar avea păcat; dar acum, le‑au văzut și Ne‑au urât și pe Mine, și pe Tatăl Meu. 25Dar aceasta s‑a întâmplat ca să se împlinească vorba din Legea lor: M‑au urât fără temei.15:25 Ps. 35:19; 69:4.

26Când

15:26
Cap. 14:17,26;
va veni Mângâietorul, pe care‑L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, va mărturisi
15:26
1In. 5:6
despre Mine. 27Și voi
15:27
Lc. 24:48Fap. 1:8
1:22
2:32
3:15
4:20
5:32
10:39
13:311Pt. 5:12Pt. 1:16
de asemenea veți mărturisi, căci de la început ați
15:27
Lc. 1:21In. 1:1,2
fost cu Mine.

16

Prigonirea ucenicilor

161V‑am spus acestea ca să

16:1
Mt. 26:31
nu vă poticniți. 2
16:2
Cap. 9:22,34;
vor da afară din sinagogi, ba încă va veni ceasul când oricine
16:2
Fap. 8:1
9:1
vă va ucide va crede că aduce o slujbă lui Dumnezeu. 3Și se vor purta astfel
16:3
Cap. 15:21.
cu voi pentru că nu Ne‑au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine. 4V‑am spus acestea
16:4
Cap. 13:19;
pentru ca, atunci când va veni ceasul lor, să vă aduceți aminte că vi le‑am spus. Nu
16:4
Mt. 9:15
vi le‑am spus de la început, pentru că eram cu voi.

Lucrarea Mângâietorului

5Acum Mă duc

16:5
Cap. 7:33;
la Cel ce M‑a trimis, și nimeni din voi nu Mă întreabă: «Unde Te duci?» 6Dar, pentru că v‑am spus acestea, întristarea
16:6
Vers. 22. Cap. 14:1.
v‑a umplut inima. 7Totuși, vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc [Eu], Mângâietorul
16:7
Cap. 7:39;
nu va veni la voi. Dar, dacă Mă duc, vi‑L voi trimite. 8Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. 9În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în Mine; 10în ce privește dreptatea, fiindcă Mă duc la Tatăl și nu Mă veți mai vedea; 11în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul
16:11
Cap. 12:31.
lumii acesteia este judecat.

12Mai am încă multe să vă spun, dar

16:12
1Cor. 3:2Evr. 5:12
acum nu le puteți purta. 13Când va veni Mângâietorul, Duhul
16:13
Cap. 15:26.
adevărului, vă
16:13
Cap. 14:26.
va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va vesti cele viitoare. 14El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu și vi le va vesti. 15Toate
16:15
Cap. 3:35;
câte le are Tatăl sunt ale Mele, de aceea am zis că va lua din ce este al Meu și vi le va vesti.

Întristarea prefăcută în bucurie

16Peste puțină

16:16
Cap. 7:33;
vreme, nu Mă veți mai vedea, apoi iarăși, peste puțină vreme, Mă veți vedea, [fiindcă
16:16
Cap. 13:3.
Mă duc la Tatăl].” 17Unii din ucenicii Săi ziceau între ei: „Ce înseamnă cuvintele acestea: «Peste puțină vreme, nu Mă veți vedea, apoi iarăși, peste puțină vreme, Mă veți vedea» și «fiindcă Mă duc la Tatăl»?” 18Ziceau deci: „Ce înseamnă aceasta: «Peste puțină vreme»? Nu știm ce vrea să spună.”

19Isus a cunoscut că voiau să‑L întrebe și le‑a zis: „Vă întrebați între voi ce înseamnă cuvintele: «Peste puțină vreme, nu Mă veți vedea, apoi iarăși, peste puțină vreme, Mă veți vedea»? 20Adevărat, adevărat vă spun: voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura; vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. 21Femeia

16:21
Is. 26:17
, când dă naștere, are parte de întristare, pentru că i‑a sosit ceasul, dar, după ce a născut pruncul, nu‑și mai amintește suferința, de bucurie că s‑a născut un om pe lume. 22Și voi aveți acum parte de întristare, dar Eu iarăși vă voi vedea, inima vi se
16:22
Cap. 14:1,27. Cap. 20:20.
va bucura, și bucuria voastră nimeni n‑o va răpi de la voi.

23În ziua aceea, nu Mă veți mai întreba nimic. Adevărat

16:23
Cap. 14:13;
, adevărat vă spun: orice veți cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da. 24Până acum n‑ați cerut nimic în Numele Meu: cereți și veți primi, pentru ca
16:24
Cap. 15:11.
bucuria voastră să fie deplină.

Cuvinte de rămas‑bun

25V‑am spus acestea în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. 26În ziua aceea

16:26
Vers. 23.
, veți cere în Numele Meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. 27Căci
16:27
Cap. 14:21,23.
Tatăl Însuși vă iubește, pentru că voi M‑ați iubit și ați
16:27
Vers. 30. Cap. 3:13. Cap. 17:8.
crezut că de la Dumnezeu am ieșit. 28Am ieșit
16:28
Cap. 13:3.
de la Tatăl și am venit în lume; acum, las lumea și Mă duc la Tatăl.”

29Ucenicii Săi I‑au zis: „Iată că acum vorbești deslușit și nu spui nicio pildă. 30Acum cunoaștem că

16:30
Cap. 21:17.
toate le știi și nu ai nevoie să Te întrebe cineva; de aceea credem că de la Dumnezeu ai ieșit.” 31„Acum credeți?”, le‑a răspuns Isus. 32„Iată
16:32
Mt. 26:31Mc. 14:27
, vine ceasul, și a și venit, când veți fi risipiți fiecare
16:32
Cap. 20:10.
la ale sale, iar pe Mine Mă veți lăsa singur; dar
16:32
Cap. 8:29;
nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine. 33Toate acestea vi le‑am spus ca să aveți pace în
16:33
Cap. 14:27.
Mine. În
16:33
Cap. 15:19‑21.
lume veți avea necazuri, dar
16:33
Cap. 14:1.
îndrăzniți, Eu am biruit
16:33
Rom. 8:371In. 4:4
5:4
lumea!”