Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
15

Isus, adevărata Viță

151Eu sunt adevărata Viță, și Tatăl Meu este Lucrătorul viei. 2Pe orice

15:2
Mt. 15:13
mlădiță care este în Mine și nu aduce rod, El o taie, și pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește, ca să aducă și mai mult rod. 3Acum, voi
15:3
Cap. 13:10;
17:17Ef. 5:26
sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l‑am spus. 4Rămâneți
15:4
1In. 2:6
în Mine, și Eu voi rămâne în voi! După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în Mine. 5Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce mult rod
15:5
Flp. 1:11
4:13
, căci fără Mine nu puteți face nimic. 6Dacă nu rămâne cineva în Mine, este
15:6
Mt. 3:10
7:19
aruncat afară, ca mlădiță neroditoare, și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, sunt aruncate în foc și ard. 7Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice
15:7
Vers. 16. Cap. 14:13;
16:23
veți vrea, și vi se va face! 8Dacă aduceți mult rod, prin aceasta
15:8
Mt. 5:16Flp. 1:11
Tatăl Meu va fi proslăvit, și voi
15:8
Cap. 8:31;
13:35
veți fi astfel ucenicii Mei.

Dragostea care se jertfește

9Cum M‑a iubit pe Mine Tatăl, așa v‑am iubit și Eu pe voi. Rămâneți în dragostea Mea! 10Dacă

15:10
Cap. 14:15,21,23.

păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui. 11V‑am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să fie în voi, și bucuria
15:11
Cap. 16:24;
17:131In. 1:4
voastră să fie deplină. 12Aceasta
15:12
Cap. 13:34.
1Tes. 4:91Pt. 4:81In. 3:11
4:21
este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții cum v‑am iubit Eu. 13Nu este mai mare
15:13
Cap. 10:11,15.
Rom. 5:71In. 3:16
dragoste decât să‑și dea cineva viața pentru prietenii săi. 14Voi sunteți prietenii Mei dacă faceți
15:14
Cap. 14:15,23.
Mt. 12:50
ce vă poruncesc Eu. 15Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v‑am numit prieteni, pentru că
15:15
Gen. 18:17
v‑am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. 16Nu
15:16
Cap. 6:70;
13:18
voi M‑ați ales pe Mine, ci Eu v‑am ales pe voi și v‑am
15:16
Col. 1:6
rânduit să mergeți și să aduceți rod, și rodul vostru să rămână, pentru ca orice
15:16
Cap. 14:13;
15:7
veți cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea. 17Iată ce vă poruncesc
15:17
Vers. 12.

: să vă iubiți unii pe alții!

Ura din partea lumii

18Dacă

15:18
1In. 3:13
vă urăște lumea, știți că pe Mine M‑a urât mai înainte de voi. 19Dacă
15:19
1In. 4:5
ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că
15:19
Cap. 17:14.

nu sunteți din lume, ci Eu v‑am ales din lume, de aceea lumea vă urăște. 20Aduceți‑vă aminte de cuvântul pe care vi l‑am spus: «Robul
15:20
Cap. 13:16.
Mt. 10:24Lc. 6:40
nu este mai mare decât stăpânul său»! Dacă pe Mine M‑au prigonit, și pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, și pe al vostru îl vor păzi. 21Dar toate acestea
15:21
Cap. 16:3.
Mt. 10:22
24:9
vi le vor face din pricina Numelui Meu, pentru că nu‑L cunosc pe Cel ce M‑a trimis. 22Dacă
15:22
Cap. 9:41.

n‑aș fi venit și nu le‑aș fi vorbit, n‑ar avea păcat; dar
15:22
Rom. 1:20
acum, nu au nicio scuză pentru păcatul lor. 23Cine
15:23
1In. 2:23
Mă urăște pe Mine Îl urăște și pe Tatăl Meu. 24Dacă n‑aș fi făcut între ei lucrări
15:24
Cap. 7:31;
9:32
pe care nimeni altul nu le‑a făcut, n‑ar avea păcat; dar acum, le‑au văzut și Ne‑au urât și pe Mine, și pe Tatăl Meu. 25Dar aceasta s‑a întâmplat ca să se împlinească vorba din Legea lor: M‑au urât fără temei.15:25 Ps. 35:19; 69:4.

26Când

15:26
Cap. 14:17,26;
16:7,13Lc. 24:49Fap. 2:23
va veni Mângâietorul, pe care‑L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, va mărturisi
15:26
1In. 5:6
despre Mine. 27Și voi
15:27
Lc. 24:48Fap. 1:8
1:22
2:32
3:15
4:20
5:32
10:39
13:311Pt. 5:12Pt. 1:16
de asemenea veți mărturisi, căci de la început ați
15:27
Lc. 1:21In. 1:1,2
fost cu Mine.