Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
16

Prigonirea ucenicilor

161V‑am spus acestea ca să

16:1
Mt. 26:31
nu vă poticniți. 2
16:2
Cap. 9:22,34;
12:42
vor da afară din sinagogi, ba încă va veni ceasul când oricine
16:2
Fap. 8:1
9:1
vă va ucide va crede că aduce o slujbă lui Dumnezeu. 3Și se vor purta astfel
16:3
Cap. 15:21.
1Cor. 2:8
cu voi pentru că nu Ne‑au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine. 4V‑am spus acestea
16:4
Cap. 13:19;
14:29
pentru ca, atunci când va veni ceasul lor, să vă aduceți aminte că vi le‑am spus. Nu
16:4
Mt. 9:15
vi le‑am spus de la început, pentru că eram cu voi.

Lucrarea Mângâietorului

5Acum Mă duc

16:5
Cap. 7:33;
13:3
14:28
la Cel ce M‑a trimis, și nimeni din voi nu Mă întreabă: «Unde Te duci?» 6Dar, pentru că v‑am spus acestea, întristarea
16:6
Vers. 22. Cap. 14:1.

v‑a umplut inima. 7Totuși, vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc [Eu], Mângâietorul
16:7
Cap. 7:39;
14:16,26
15:26
nu va veni la voi. Dar, dacă Mă duc, vi‑L voi trimite. 8Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. 9În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în Mine; 10în ce privește dreptatea, fiindcă Mă duc la Tatăl și nu Mă veți mai vedea; 11în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul
16:11
Cap. 12:31.
Lc. 10:18Col. 2:15
lumii acesteia este judecat.

12Mai am încă multe să vă spun, dar

16:12
1Cor. 3:2Evr. 5:12
acum nu le puteți purta. 13Când va veni Mângâietorul, Duhul
16:13
Cap. 15:26.

adevărului, vă
16:13
Cap. 14:26.
1In. 2:20,27
va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va vesti cele viitoare. 14El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu și vi le va vesti. 15Toate
16:15
Cap. 3:35;
13:3
17:10Mt. 11:27
câte le are Tatăl sunt ale Mele, de aceea am zis că va lua din ce este al Meu și vi le va vesti.

Întristarea prefăcută în bucurie

16Peste puțină

16:16
Cap. 7:33;
13:33
14:19
vreme, nu Mă veți mai vedea, apoi iarăși, peste puțină vreme, Mă veți vedea, [fiindcă
16:16
Cap. 13:3.

Mă duc la Tatăl].” 17Unii din ucenicii Săi ziceau între ei: „Ce înseamnă cuvintele acestea: «Peste puțină vreme, nu Mă veți vedea, apoi iarăși, peste puțină vreme, Mă veți vedea» și «fiindcă Mă duc la Tatăl»?” 18Ziceau deci: „Ce înseamnă aceasta: «Peste puțină vreme»? Nu știm ce vrea să spună.”

19Isus a cunoscut că voiau să‑L întrebe și le‑a zis: „Vă întrebați între voi ce înseamnă cuvintele: «Peste puțină vreme, nu Mă veți vedea, apoi iarăși, peste puțină vreme, Mă veți vedea»? 20Adevărat, adevărat vă spun: voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura; vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. 21Femeia

16:21
Is. 26:17
, când dă naștere, are parte de întristare, pentru că i‑a sosit ceasul, dar, după ce a născut pruncul, nu‑și mai amintește suferința, de bucurie că s‑a născut un om pe lume. 22Și voi aveți acum parte de întristare, dar Eu iarăși vă voi vedea, inima vi se
16:22
Cap. 14:1,27. Cap. 20:20.
Lc. 24:41,521Pt. 1:8
va bucura, și bucuria voastră nimeni n‑o va răpi de la voi.

23În ziua aceea, nu Mă veți mai întreba nimic. Adevărat

16:23
Cap. 14:13;
15:16Mt. 7:7
, adevărat vă spun: orice veți cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da. 24Până acum n‑ați cerut nimic în Numele Meu: cereți și veți primi, pentru ca
16:24
Cap. 15:11.

bucuria voastră să fie deplină.

Cuvinte de rămas‑bun

25V‑am spus acestea în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. 26În ziua aceea

16:26
Vers. 23.

, veți cere în Numele Meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. 27Căci
16:27
Cap. 14:21,23.

Tatăl Însuși vă iubește, pentru că voi M‑ați iubit și ați
16:27
Vers. 30. Cap. 3:13. Cap. 17:8.

crezut că de la Dumnezeu am ieșit. 28Am ieșit
16:28
Cap. 13:3.

de la Tatăl și am venit în lume; acum, las lumea și Mă duc la Tatăl.”

29Ucenicii Săi I‑au zis: „Iată că acum vorbești deslușit și nu spui nicio pildă. 30Acum cunoaștem că

16:30
Cap. 21:17.

toate le știi și nu ai nevoie să Te întrebe cineva; de aceea credem că de la Dumnezeu ai ieșit.” 31„Acum credeți?”, le‑a răspuns Isus. 32„Iată
16:32
Mt. 26:31Mc. 14:27
, vine ceasul, și a și venit, când veți fi risipiți fiecare
16:32
Cap. 20:10.

la ale sale, iar pe Mine Mă veți lăsa singur; dar
16:32
Cap. 8:29;
11:10,11
nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine. 33Toate acestea vi le‑am spus ca să aveți pace în
16:33
Cap. 14:27.
Rom. 5:1Ef. 2:14Col. 1:20
Mine. În
16:33
Cap. 15:19‑21.
2Tim. 3:12
lume veți avea necazuri, dar
16:33
Cap. 14:1.

îndrăzniți, Eu am biruit
16:33
Rom. 8:371In. 4:4
5:4
lumea!”