Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
15

Isus, adevărata Viță

151Eu sunt adevărata Viță, și Tatăl Meu este Lucrătorul viei. 2Pe orice

15:2
Mt. 15:13
mlădiță care este în Mine și nu aduce rod, El o taie, și pe orice mlădiță care aduce rod, o curățește, ca să aducă și mai mult rod. 3Acum, voi
15:3
Cap. 13:10;
sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l‑am spus. 4Rămâneți
15:4
1In. 2:6
în Mine, și Eu voi rămâne în voi! După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în Mine. 5Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în Mine și în cine rămân Eu aduce mult rod
15:5
Flp. 1:11
4:13
, căci fără Mine nu puteți face nimic. 6Dacă nu rămâne cineva în Mine, este
15:6
Mt. 3:10
7:19
aruncat afară, ca mlădiță neroditoare, și se usucă, apoi mlădițele uscate sunt strânse, sunt aruncate în foc și ard. 7Dacă rămâneți în Mine și dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereți orice
15:7
Vers. 16. Cap. 14:13;
veți vrea, și vi se va face! 8Dacă aduceți mult rod, prin aceasta
15:8
Mt. 5:16Flp. 1:11
Tatăl Meu va fi proslăvit, și voi
15:8
Cap. 8:31;
veți fi astfel ucenicii Mei.

Dragostea care se jertfește

9Cum M‑a iubit pe Mine Tatăl, așa v‑am iubit și Eu pe voi. Rămâneți în dragostea Mea! 10Dacă

15:10
Cap. 14:15,21,23.
păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu și rămân în dragostea Lui. 11V‑am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să fie în voi, și bucuria
15:11
Cap. 16:24;
voastră să fie deplină. 12Aceasta
15:12
Cap. 13:34.
este porunca Mea: să vă iubiți unii pe alții cum v‑am iubit Eu. 13Nu este mai mare
15:13
Cap. 10:11,15.
dragoste decât să‑și dea cineva viața pentru prietenii săi. 14Voi sunteți prietenii Mei dacă faceți
15:14
Cap. 14:15,23.
ce vă poruncesc Eu. 15Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v‑am numit prieteni, pentru că
15:15
Gen. 18:17
v‑am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. 16Nu
15:16
Cap. 6:70;
voi M‑ați ales pe Mine, ci Eu v‑am ales pe voi și v‑am
15:16
Col. 1:6
rânduit să mergeți și să aduceți rod, și rodul vostru să rămână, pentru ca orice
15:16
Cap. 14:13;
veți cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea. 17Iată ce vă poruncesc
15:17
Vers. 12.
: să vă iubiți unii pe alții!

Ura din partea lumii

18Dacă

15:18
1In. 3:13
vă urăște lumea, știți că pe Mine M‑a urât mai înainte de voi. 19Dacă
15:19
1In. 4:5
ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că
15:19
Cap. 17:14.
nu sunteți din lume, ci Eu v‑am ales din lume, de aceea lumea vă urăște. 20Aduceți‑vă aminte de cuvântul pe care vi l‑am spus: «Robul
15:20
Cap. 13:16.
nu este mai mare decât stăpânul său»! Dacă pe Mine M‑au prigonit, și pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, și pe al vostru îl vor păzi. 21Dar toate acestea
15:21
Cap. 16:3.
vi le vor face din pricina Numelui Meu, pentru că nu‑L cunosc pe Cel ce M‑a trimis. 22Dacă
15:22
Cap. 9:41.
n‑aș fi venit și nu le‑aș fi vorbit, n‑ar avea păcat; dar
15:22
Rom. 1:20
acum, nu au nicio scuză pentru păcatul lor. 23Cine
15:23
1In. 2:23
Mă urăște pe Mine Îl urăște și pe Tatăl Meu. 24Dacă n‑aș fi făcut între ei lucrări
15:24
Cap. 7:31;
pe care nimeni altul nu le‑a făcut, n‑ar avea păcat; dar acum, le‑au văzut și Ne‑au urât și pe Mine, și pe Tatăl Meu. 25Dar aceasta s‑a întâmplat ca să se împlinească vorba din Legea lor: M‑au urât fără temei.15:25 Ps. 35:19; 69:4.

26Când

15:26
Cap. 14:17,26;
va veni Mângâietorul, pe care‑L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, va mărturisi
15:26
1In. 5:6
despre Mine. 27Și voi
15:27
Lc. 24:48Fap. 1:8
1:22
2:32
3:15
4:20
5:32
10:39
13:311Pt. 5:12Pt. 1:16
de asemenea veți mărturisi, căci de la început ați
15:27
Lc. 1:21In. 1:1,2
fost cu Mine.

16

Prigonirea ucenicilor

161V‑am spus acestea ca să

16:1
Mt. 26:31
nu vă poticniți. 2
16:2
Cap. 9:22,34;
vor da afară din sinagogi, ba încă va veni ceasul când oricine
16:2
Fap. 8:1
9:1
vă va ucide va crede că aduce o slujbă lui Dumnezeu. 3Și se vor purta astfel
16:3
Cap. 15:21.
cu voi pentru că nu Ne‑au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine. 4V‑am spus acestea
16:4
Cap. 13:19;
pentru ca, atunci când va veni ceasul lor, să vă aduceți aminte că vi le‑am spus. Nu
16:4
Mt. 9:15
vi le‑am spus de la început, pentru că eram cu voi.

Lucrarea Mângâietorului

5Acum Mă duc

16:5
Cap. 7:33;
la Cel ce M‑a trimis, și nimeni din voi nu Mă întreabă: «Unde Te duci?» 6Dar, pentru că v‑am spus acestea, întristarea
16:6
Vers. 22. Cap. 14:1.
v‑a umplut inima. 7Totuși, vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc [Eu], Mângâietorul
16:7
Cap. 7:39;
nu va veni la voi. Dar, dacă Mă duc, vi‑L voi trimite. 8Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. 9În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în Mine; 10în ce privește dreptatea, fiindcă Mă duc la Tatăl și nu Mă veți mai vedea; 11în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul
16:11
Cap. 12:31.
lumii acesteia este judecat.

12Mai am încă multe să vă spun, dar

16:12
1Cor. 3:2Evr. 5:12
acum nu le puteți purta. 13Când va veni Mângâietorul, Duhul
16:13
Cap. 15:26.
adevărului, vă
16:13
Cap. 14:26.
va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va vesti cele viitoare. 14El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu și vi le va vesti. 15Toate
16:15
Cap. 3:35;
câte le are Tatăl sunt ale Mele, de aceea am zis că va lua din ce este al Meu și vi le va vesti.

Întristarea prefăcută în bucurie

16Peste puțină

16:16
Cap. 7:33;
vreme, nu Mă veți mai vedea, apoi iarăși, peste puțină vreme, Mă veți vedea, [fiindcă
16:16
Cap. 13:3.
Mă duc la Tatăl].” 17Unii din ucenicii Săi ziceau între ei: „Ce înseamnă cuvintele acestea: «Peste puțină vreme, nu Mă veți vedea, apoi iarăși, peste puțină vreme, Mă veți vedea» și «fiindcă Mă duc la Tatăl»?” 18Ziceau deci: „Ce înseamnă aceasta: «Peste puțină vreme»? Nu știm ce vrea să spună.”

19Isus a cunoscut că voiau să‑L întrebe și le‑a zis: „Vă întrebați între voi ce înseamnă cuvintele: «Peste puțină vreme, nu Mă veți vedea, apoi iarăși, peste puțină vreme, Mă veți vedea»? 20Adevărat, adevărat vă spun: voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura; vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. 21Femeia

16:21
Is. 26:17
, când dă naștere, are parte de întristare, pentru că i‑a sosit ceasul, dar, după ce a născut pruncul, nu‑și mai amintește suferința, de bucurie că s‑a născut un om pe lume. 22Și voi aveți acum parte de întristare, dar Eu iarăși vă voi vedea, inima vi se
16:22
Cap. 14:1,27. Cap. 20:20.
va bucura, și bucuria voastră nimeni n‑o va răpi de la voi.

23În ziua aceea, nu Mă veți mai întreba nimic. Adevărat

16:23
Cap. 14:13;
, adevărat vă spun: orice veți cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da. 24Până acum n‑ați cerut nimic în Numele Meu: cereți și veți primi, pentru ca
16:24
Cap. 15:11.
bucuria voastră să fie deplină.

Cuvinte de rămas‑bun

25V‑am spus acestea în pilde. Vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi deslușit despre Tatăl. 26În ziua aceea

16:26
Vers. 23.
, veți cere în Numele Meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. 27Căci
16:27
Cap. 14:21,23.
Tatăl Însuși vă iubește, pentru că voi M‑ați iubit și ați
16:27
Vers. 30. Cap. 3:13. Cap. 17:8.
crezut că de la Dumnezeu am ieșit. 28Am ieșit
16:28
Cap. 13:3.
de la Tatăl și am venit în lume; acum, las lumea și Mă duc la Tatăl.”

29Ucenicii Săi I‑au zis: „Iată că acum vorbești deslușit și nu spui nicio pildă. 30Acum cunoaștem că

16:30
Cap. 21:17.
toate le știi și nu ai nevoie să Te întrebe cineva; de aceea credem că de la Dumnezeu ai ieșit.” 31„Acum credeți?”, le‑a răspuns Isus. 32„Iată
16:32
Mt. 26:31Mc. 14:27
, vine ceasul, și a și venit, când veți fi risipiți fiecare
16:32
Cap. 20:10.
la ale sale, iar pe Mine Mă veți lăsa singur; dar
16:32
Cap. 8:29;
nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine. 33Toate acestea vi le‑am spus ca să aveți pace în
16:33
Cap. 14:27.
Mine. În
16:33
Cap. 15:19‑21.
lume veți avea necazuri, dar
16:33
Cap. 14:1.
îndrăzniți, Eu am biruit
16:33
Rom. 8:371In. 4:4
5:4
lumea!”

17

Rugăciunea lui Isus

171După ce a vorbit astfel, Isus Și‑a ridicat ochii spre cer și a zis: „Tată, a

17:1
Cap. 12:23;
sosit ceasul! Proslăvește‑L pe Fiul Tău, ca și Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine, 2după cum
17:2
Cap. 3:35;
I‑ai dat autoritate peste orice făptură, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care I i‑ai dat Tu! 3Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul
17:3
1Cor. 8:41Tes. 1:91In. 5:20
Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care
17:3
Cap. 5:36,37;
L‑ai trimis Tu. 4Eu
17:4
Cap. 13:31;
Te‑am proslăvit pe pământ, căci am
17:4
Cap. 4:34;
împlinit lucrarea pe care
17:4
Cap. 14:31;
Mi‑ai dat‑o s‑o fac. 5Și acum, Tată, proslăvește‑Mă la Tine Însuți cu slava pe
17:5
Cap. 1:1,2;
care o aveam la Tine înainte de a fi lumea.

6Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care

17:6
Vers. 2,9,11. Cap. 6:37,39;
Mi i‑ai dat din lume. Ai Tăi erau, și Mi i‑ai dat Mie; și ei au păzit Cuvântul Tău. 7Acum au cunoscut că tot ce Mi‑ai dat vine de la Tine. 8Căci cuvintele pe care
17:8
Cap. 8:28;
Mi le‑ai dat Tu li le‑am dat lor, și ei le‑au primit și au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieșit și au crezut
17:8
Vers. 25. Cap. 16:27.
că Tu M‑ai trimis.

9Pentru ei Mă rog. Nu

17:9
1In. 5:19
pentru lume, ci pentru cei pe care Mi i‑ai dat Tu, căci sunt ai Tăi; 10tot ce este al Meu este al Tău, iar ce este al Tău
17:10
Cap. 16:15.
este al Meu; și Eu sunt proslăvit în ei. 11Eu
17:11
Cap. 13:1;
nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, și Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzește‑i în Numele Tău, pe care Mi L‑ai dat, ca
17:11
Vers. 21.
ei să fie una, asemenea
17:11
Cap. 10:30.
Nouă. 12Când eram cu ei [în lume], îi păzeam Eu în Numele Tău, pe
17:12
Cap. 6:39;
care Mi L‑ai dat, și
17:12
Cap. 18:9.
i‑am ocrotit, astfel încât niciunul din ei n‑a pierit, în afară
17:12
Cap. 6:70;
de fiul pierzării, ca
17:12
Ps. 109:8Fap. 1:20
să se împlinească Scriptura. 13Dar, acum, vin la Tine și spun acestea cât sunt încă în lume, pentru ca ei să aibă bucuria Mea deplină în ei. 14Le‑am
17:14
Vers. 8.
dat Cuvântul Tău; și
17:14
Cap. 15:18,19.
lumea i‑a urât, fiindcă ei nu sunt din lume, după cum
17:14
Vers. 16. Cap. 8:23.
nici Eu nu sunt din lume. 15Nu Te rog să‑i iei din lume, ci să‑i
17:15
Mt. 6:132Tes. 3:31In. 5:18
păzești de Cel Rău. 16Ei
17:16
Vers. 14.
nu sunt din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume. 17Sfințește‑i
17:17
Cap. 15:3.
prin adevărul [Tău]: Cuvântul
17:17
Ps. 119:142,151
Tău este adevăr. 18Precum
17:18
Cap. 20:21.
M‑ai trimis Tu pe Mine în lume, așa i‑am trimis și Eu pe ei în lume. 19Pentru ei Mă sfințesc pe Mine Însumi, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr.

20Nu numai pentru aceștia Mă rog, ci și pentru cei care vor crede în Mine prin cuvântul lor, 21ca

17:21
Vers. 11,22,23. Cap. 10:16.
toți să fie una, precum Tu
17:21
Cap. 10:38.
, Tată, ești în Mine, și Eu, în Tine, ca și ei să fie [una] în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M‑ai trimis. 22Și slava pe care Mi‑ai dat‑o Mie le‑am dat‑o lor, ca
17:22
Cap. 14:20.
să fie una, precum și Noi [suntem] una – 23Eu în ei, și Tu în Mine – pentru ca
17:23
Col. 3:14
ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu M‑ai trimis și că i‑ai iubit cum M‑ai iubit pe Mine.

24Tată

17:24
Cap. 12:26;
, vreau ca, acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine și aceia pe care Mi i‑ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi‑ai dat‑o fiindcă
17:24
Vers. 5.
M‑ai iubit înainte de întemeierea lumii. 25Bunule Tată, lumea
17:25
Cap. 15:21;
nu Te‑a cunoscut, dar Eu
17:25
Cap. 7:29;
Te‑am cunoscut, și aceștia
17:25
Cap. 16:27.
au cunoscut că Tu M‑ai trimis. 26Eu
17:26
Cap. 15:15.
le‑am făcut cunoscut Numele Tău și Îl voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu
17:26
Cap. 15:9.
care M‑ai iubit Tu să fie în ei, și Eu să fiu în ei.”