Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
2

Nunta din Cana

21A treia zi s‑a făcut o nuntă în Cana

2:1
Ios. 19:28
Galileei, și mama lui Isus era acolo. 2La nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii Săi. 3Și, fiindcă se terminase vinul, mama lui Isus I‑a zis: „Nu mai au vin.” 4Isus i‑a răspuns: „Ce
2:4
2Sam. 16:10
19:22
am Eu a face cu tine, femeie
2:4
In. 19:26
? Nu Mi‑a venit încă ceasul
2:4
In. 7:6
.” 5Mama Lui le‑a zis slujitorilor: „Să faceți orice vă va spune!” 6Erau acolo șase vase pentru apă, din piatră, puse după
2:6
Mc. 7:3
obiceiul de curățire al iudeilor; fiecare cuprindea câte două sau trei vedre2:6 Termenul grecesc tradus prin „vadră” denumește o unitate de măsură de circa 40 de litri.. 7Isus le‑a zis: „Umpleți vasele cu apă!” Și le‑au umplut până sus. 8„Scoateți acum”, le‑a zis El, „și duceți nunului2:8 În iudaismul primului secol, „nunul” nu are atribuții religioase, ci îndeplinește un rol administrativ.!” Și i‑au dus. 9Când a gustat nunul apa
2:9
In. 4:46
făcută vin (căci nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apa știau), l‑a chemat pe mire 10și i‑a zis: „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun; și, când nuntașii au băut bine, îl pune pe cel mai puțin bun; dar tu ai păstrat vinul cel bun până acum.” 11Acest început al semnelor l‑a făcut Isus în Cana Galileei. El Și‑a
2:11
In. 1:14
arătat slava, și ucenicii Săi au crezut în El. 12După aceea, S‑a coborât la Capernaum, împreună cu mama, frații
2:12
Mt. 12:46
și ucenicii Săi; dar n‑au rămas multe zile acolo.

Izgonirea vânzătorilor din Templu

(Matei 21:12‑13. Marcu 11:15‑17. Luca 19:45‑46)

13Paștele

2:13
In. 2:23In. 5:1
6:4
11:55Ex. 12:14Dt. 16:1,16
iudeilor era aproape, și Isus S‑a suit la Ierusalim. 14În Templu i‑a găsit
2:14
Mt. 21:12Mc. 11:15Lc. 19:45
pe cei ce vindeau vite, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani stând jos. 15A făcut un bici de funii și i‑a alungat pe toți din Templu, precum și oile și vitele; iar schimbătorilor le‑a risipit pe jos banii și le‑a răsturnat mesele. 16Și celor ce vindeau porumbei le‑a zis: „Luați acestea de aici și nu faceți din Casa
2:16
Lc. 2:49
Tatălui Meu o casă de negustorie!” 17Ucenicii Săi și‑au adus aminte că este scris: Râvna pentru casa Ta Mă mistuie.2:17 Ps. 69:9. 18Iudeii au luat cuvântul și I‑au zis: „Prin ce
2:18
In. 6:30Mt. 12:38
semn ne arăți că ai dreptul să faci aceste lucruri?” 19Drept răspuns, Isus le‑a zis: „Dărâmați
2:19
Mt. 26:61
27:40Mc. 14:58
15:29
Templul acesta, și în trei zile îl voi ridica!” 20Iudeii au zis: „De patruzeci și șase de ani se tot zidește Templul acesta, și tu îl vei ridica în trei zile?” 21Dar El vorbea despre
2:21
Col. 2:9Evr. 8:21Cor. 3:16
6:192Cor. 6:16
Templul trupului Său. 22De aceea, când a înviat din morți, ucenicii Săi și‑au
2:22
Lc. 24:8
adus aminte că spusese vorba aceasta; și au crezut Scriptura și cuvântul pe care‑l spusese Isus.

Isus și cei ce cred în Numele Lui

23Pe când era Isus în Ierusalim, la sărbătoarea Paștelui, mulți au crezut în Numele Lui, căci vedeau semnele pe care le făcea. 24Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. 25Și n‑avea nevoie să‑I facă cineva mărturisiri despre vreun om, fiindcă El

2:25
In. 6:54
16:301Sam. 16:71Cr. 28:9Mt. 9:4Mc. 2:8Fap. 1:24Ap. 2:23
Însuși știa ce este în om.