Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
3

Isus și Nicodim

31Între farisei era un om cu numele Nicodim, un conducător al iudeilor. 2Acesta

3:2
In. 7:50
19:39
a venit la Isus noaptea și I‑a zis: „Rabbí3:2 Ebr. rabbí înseamnă „învățător”., știm că de la Dumnezeu ai venit ca învățător, căci nimeni
3:2
In. 9:16,33Fap. 2:22
nu poate face aceste semne pe care le faci Tu dacă nu este
3:2
Fap. 10:38
Dumnezeu cu el.” 3Drept răspuns, Isus i‑a zis: „Adevărat, adevărat îți spun: dacă
3:3
In. 1:13Gal. 6:15Tit 3:5Iac. 1:181Pt. 1:231In. 3:9
un om nu se naște din nou3:3 Gr. ánōthen (aici și în In. 3:7) poate însemna și „de sus”, ca în In. 3:31 și In. 19:11,23., nu poate să vadă Împărăția lui Dumnezeu.”

4Nicodim I‑a zis: „Cum se poate naște un om, bătrân fiind? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască?” 5Isus i‑a răspuns: „Adevărat, adevărat îți spun: dacă

3:5
Mc. 16:16Fap. 2:38
nu se naște cineva din apă și Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu. 6Ce este născut din trup este trup, și ce este născut din Duh este duh. 7Să nu te miri că ți‑am zis: «Trebuie să vă nașteți din nou.» 8Vântul
3:8
Ecl. 11:5
suflă încotro vrea și‑i auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine e născut din Duhul.”

9Nicodim I‑a zis: „Cum este cu putință așa ceva?” 10Isus i‑a răspuns: „Tu ești învățătorul lui Israel, și nu cunoști aceste lucruri? 11Adevărat, adevărat îți spun: noi vorbim ce cunoaștem și mărturisim ce am văzut; și voi nu primiți mărturia noastră. 12Dacă despre lucruri pământești v‑am vorbit și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? 13Nimeni

3:13
In. 6:33,38,51,62
16:28Fap. 2:34Ef. 4:9,10
nu s‑a suit în cer, în afară de Cel ce S‑a coborât din cer, adică Fiul Omului.3:13 Unele manuscrise târzii adaugă lecțiunea: „care este în cer”.

14Și

3:14
Num. 21:9
, după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat3:14 În Evanghelia după Ioan, verbul „a înălța” are un dublu sens: atât „a răstigni”, cât și „a înălța în slavă”. Glorificarea lui Isus începe la cruce, care devine astfel punctul de fugă al istoriei umanității. Vezi și In. 8:28; 12:32‑34. și Fiul Omului, 15pentru ca oricine crede [să nu piară], ci să aibă în El viață
3:15
In. 3:36In. 6:47
veșnică. 16Fiindcă
3:16
Rom. 5:81In. 4:9
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L‑a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. 17Căci Dumnezeu nu L‑a
3:17
In. 5:45
8:15
12:47Lc. 9:561In. 4:14
trimis pe Fiul [Său] în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. 18Cine
3:18
In. 5:24
6:40,47
20:31
crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n‑a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. 19Și judecata este aceasta
3:19
In. 1:4,9‑11
8:12
: Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât Lumina, pentru că faptele lor erau rele. 20Căci oricine
3:20
Iov 24:13,17Ef. 5:13
săvârșește fapte rele urăște Lumina și nu vine la Lumină, pentru ca faptele lui să nu fie date la iveală. 21Dar cine înfăptuiește adevărul vine la Lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.”

O nouă mărturie a lui Ioan Botezătorul

22După aceea, Isus și ucenicii Săi au venit în ținutul Iudeei; și stătea acolo cu ei și

3:22
In. 4:2
boteza. 23Ioan boteza și el în Enon, în apropiere de Salim
3:23
1Sam. 9:4
, pentru că acolo erau multe ape; și
3:23
Mt. 3:5,6
oamenii veneau și se botezau. 24Căci
3:24
Mt. 14:2
Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. 25Între ucenicii lui Ioan și un iudeu s‑a iscat o neînțelegere cu privire la curățire. 26Au venit deci la Ioan și i‑au zis: „Rabbí, Cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre
3:26
In. 1:7,15,27,34
care ai mărturisit tu iată că botează, și toți se duc la El.” 27Drept răspuns, Ioan le‑a zis: „Omul nu poate primi
3:27
1Cor. 4:7Evr. 5:4Iac. 1:17
nimic dacă nu‑i este dat din cer. 28Voi înșivă îmi sunteți martori că am zis: Nu
3:28
In. 1:20,27
sunt eu Hristosul, ci sunt
3:28
Mal. 3:1Mc. 1:2Lc. 1:17
trimis înaintea Lui. 29Cine
3:29
Mt. 22:22Cor. 11:2Ef. 5:25,27Ap. 21:9
are mireasă este mire, dar prietenul
3:29
Cânt. 5:1
mirelui, care stă și‑l ascultă, se bucură nespus de glasul mirelui; iar această bucurie, care este a mea, este deplină. 30El trebuie să crească, iar eu, să mă micșorez.”

Cel care vine din cer

31Cel care

3:31
In. 3:13In. 8:23
vine de sus este
3:31
In. 1:15,27Mt. 28:18Rom. 9:5
deasupra tuturor; cel care
3:31
1Cor. 15:27
este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel care
3:31
In. 6:331Cor. 15:47Ef. 1:21Flp. 2:9
vine din cer este deasupra tuturor. 32El mărturisește ce
3:32
In. 3:11In. 8:26
15:15
a văzut și a auzit, dar nimeni nu primește mărturia Lui. 33Cine primește mărturia Lui
3:33
Rom. 3:41In. 5:10
întărește faptul că Dumnezeu este adevărat. 34Căci
3:34
In. 7:16
Acela pe care L‑a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu‑I dă Duhul cu
3:34
In. 1:16
măsură. 35Tatăl
3:35
In. 5:20,22
13:3
17:2Mt. 11:27
28:18Lc. 10:22Evr. 2:8
Îl iubește pe Fiul și toate I le‑a dat în mână. 36Cine
3:36
In. 1:12
6:47
3:15,16Hab. 2:4Rom. 1:171In. 5:10
crede în Fiul are viața veșnică, dar cine se împotrivește Fiului nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.