Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2019 (EDCR)
7

Necredința fraților lui Isus

71După aceea, Isus străbătea Galileea; nu voia să treacă prin Iudeea, fiindcă

7:1
Cap. 5:16,18.
iudeii căutau să‑L omoare. 2Și
7:2
Lev. 23:34
sărbătoarea iudeilor, Așezarea Corturilor, era aproape. 3Frații
7:3
Mt. 12:46Mc. 3:31Fap. 1:14
Săi I‑au zis: „Pleacă de aici și du‑te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci! 4Nimeni nu lucrează în ascuns când caută să ajungă cunoscut. Dacă faci acestea, arată‑te lumii!” 5Căci nici
7:5
Mc. 3:21
chiar frații Săi nu credeau în El. 6Isus le‑a zis: „Vremea
7:6
Cap. 8:20.
Mea n‑a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. 7Pe voi lumea nu
7:7
Cap. 15:19.
vă poate urî, dar pe Mine Mă urăște, căci
7:7
Cap. 3:19.
Eu mărturisesc despre ea că faptele ei sunt rele. 8Voi suiți‑vă la sărbătoare; Eu nu Mă sui la sărbătoarea aceasta, căci
7:8
Vers. 6. Cap. 8:20.
vremea Mea nu s‑a împlinit încă.” 9După ce le‑a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea.

Isus la Sărbătoarea Corturilor

10După ce s‑au suit frații Săi la sărbătoare, S‑a suit și El, dar nu pe față, ci pe ascuns. 11Iudeii

7:11
Cap. 11:56.
Îl căutau la sărbătoare și ziceau: „Unde este?” 12Era mult freamăt
7:12
Cap. 9:16;
cu privire la El în mulțime. Unii
7:12
Cap. 6:14.
spuneau: „Este un om bun”, dar alții spuneau: „Ba nu, ci duce mulțimea în rătăcire.” 13Totuși, nimeni nu vorbea pe față despre El, de
7:13
Cap. 9:22;
frica iudeilor.

14Pe la jumătatea sărbătorii, Isus S‑a suit la Templu și a început să dea învățătură. 15Iar iudeii

7:15
Mt. 13:54Mc. 6:2Lc. 4:22
se mirau, zicând: „Cum de știe acesta carte fără să fi învățat?” 16Isus le‑a răspuns: „Învățătura Mea
7:16
Cap. 3:11;
nu este a Mea, ci a Celui ce M‑a trimis. 17Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va cunoaște dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine. 18Cel
7:18
Cap. 5:41;
ce vorbește de la sine își caută propria slavă; dar cel ce caută slava celui ce l‑a trimis, acela este adevărat și în el nu este nedreptate.

19Oare

7:19
Cap. 1:17.
nu v‑a dat Moise Legea? Totuși, nimeni dintre voi nu împlinește Legea. De
7:19
Cap. 5:16,18;
ce căutați să Mă omorâți?” 20Mulțimea I‑a răspuns: „Ai demon
7:20
Cap. 8:48,52;
. Cine caută să te omoare?” 21Drept răspuns, Isus le‑a zis: „O lucrare am făcut, și toți vă mirați. 22Moise
7:22
Lev. 12:3
v‑a dat circumcizia (nu că ea vine de la Moise, ci
7:22
Gen. 17:10
de la patriarhi), și voi îl circumcideți pe om în ziua sabatului. 23Dacă un om primește circumcizia în ziua sabatului, ca să nu se calce Legea lui Moise, vă mâniați pe Mine că am
7:23
Cap. 5:8,9,16.
însănătoșit un om în ziua sabatului? 24Nu
7:24
Cap. 8:15.
judecați după înfățișare, ci judecați după judecata cea dreaptă!”

25Unii dintre locuitorii Ierusalimului spuneau: „Nu este el acela pe care caută să‑l omoare? 26Și iată că vorbește pe față și ei nu‑i spun nimic! Nu cumva căpeteniile au cunoscut

7:26
Vers. 48.
cu adevărat că acesta este Hristosul? 27Dar
7:27
Mt. 13:55Mc. 6:3Lc. 4:22
pe acesta îl știm de unde este; când însă va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este.” 28Atunci Isus, care dădea învățătură în Templu, a strigat, zicând: „Mă
7:28
Cap. 8:14.
cunoașteți și Mă știți de unde sunt! Eu
7:28
Cap. 8:42.
n‑am venit de la Mine Însumi, însă Cel ce M‑a trimis este
7:28
Cap. 5:32.
adevărat, numai că voi
7:28
Cap. 8:55.
nu‑L cunoașteți. 29Eu
7:29
Cap. 10:15.
Îl cunosc, căci de la El sunt și El M‑a trimis.” 30Căutau
7:30
Mc. 11:18Lc. 19:47
20:19
deci să‑L prindă, dar nimeni
7:30
Cap. 8:20,37.
n‑a pus mâna pe El, căci încă nu‑I sosise ceasul.

31Din mulțime însă mulți

7:31
Cap. 3:2;
au crezut în El și spuneau: „Când va veni Hristosul, va face oare mai multe semne decât a făcut acesta?” 32Fariseii au auzit mulțimea murmurând acestea despre El, și preoții de seamă și fariseii au trimis niște gărzi să‑L prindă. 33Isus a zis: „Încă puțină
7:33
Cap. 13:33;
vreme sunt cu voi și apoi Mă duc la Cel ce M‑a trimis. 34
7:34
Cap. 8:21;
veți căuta, și nu Mă veți găsi; și unde sunt Eu, voi nu puteți veni.” 35Iudeii și‑au spus între ei: „Unde are de gând să se ducă acesta, încât nu‑l vom găsi? Doar n‑are de gând să se ducă la cei
7:35
Iac. 1:11Pt. 1:1
răspândiți printre greci și să‑i învețe pe greci!? 36Ce înseamnă cuvântul acesta pe care l‑a spus: «Mă veți căuta, și nu Mă veți găsi; și unde sunt Eu, voi nu puteți veni»?”

Râuri de apă vie

37În

7:37
Lev. 23:36
ziua cea din urmă – ziua cea mare a sărbătorii – Isus a stat în picioare și a strigat: „Dacă
7:37
Cap. 6:35.
însetează cineva, să vină la Mine și să bea! 38Cel ce crede în Mine, precum zice Scriptura, râuri de apă vie vor curge din
7:38
Cap. 4:14.
inima lui.”7:38 Sau: „«Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea cel ce crede în Mine!» Precum zice Scriptura, râuri de apă vie vor curge din inima Lui.” 39(Spunea
7:39
Cap. 16:7.
aceasta despre Duhul, pe care aveau să‑L primească cei ce vor fi crezut în El. Căci Duhul [Sfânt] încă nu fusese dat, fiindcă Isus încă nu fusese proslăvit
7:39
Cap. 12:16;
.)

Încercarea de a‑L prinde pe Isus

40Unii din mulțime, când au auzit aceste cuvinte, spuneau: „Acesta este cu adevărat Profetul

7:40
Cap. 1:21;
.” 41Alții spuneau: „Acesta
7:41
Cap. 4:42;
este Hristosul.” Dar alții spuneau: „Doar nu din Galileea vine Hristosul
7:41
Vers. 52. Cap. 1:46.
! 42Nu zice
7:42
Ps. 132:11Ier. 23:5Mica 5:2Mt. 2:5Lc. 2:4
Scriptura că Hristosul vine din sămânța lui David și din Betleem, satul de unde
7:42
1Sam. 16:1
era David?” 43S‑a
7:43
Vers. 12. Cap. 9:16;
făcut deci dezbinare în mulțime din pricina Lui. 44Unii
7:44
Vers. 30.
din ei voiau să‑L prindă, dar nimeni n‑a pus mâna pe El. 45Atunci gărzile s‑au întors la preoții de seamă și la farisei. Și aceștia le‑au spus: „De ce nu l‑ați adus?” 46Gărzile au răspuns: „Niciodată
7:46
Mt. 7:29
n‑a vorbit vreun om ca omul acesta.” 47Fariseii le‑au răspuns: „Doar n‑ați fost și voi duși în rătăcire! 48A
7:48
Cap. 12:42.
crezut în el vreunul dintre conducători sau dintre farisei? 49Dar mulțimea aceasta, care nu cunoaște Legea, este blestemată!” 50Nicodim, cel care
7:50
Cap. 3:2.
venise la Isus mai înainte și care era unul dintre ei, le‑a zis: 51„Oare Legea
7:51
Dt. 1:17
19:15
noastră osândește pe vreun om fără să‑l asculte mai întâi și să știe ce face?” 52Drept răspuns, ei i‑au zis: „Doar nu ești și tu din
7:52
Vers. 41. Cap. 1:46.
Galileea! Cercetează și vezi că din Galileea nu s‑a ridicat niciun profet!”

Femeia prinsă în adulter7:53 Pericopa despre femeia adulteră lipsește din cele mai vechi și mai bune manuscrise grecești ale Evangheliei după Ioan. Uneori pericopa figurează în Evanghelia lui Luca (după 21:38), semn că episodul nu și‑a putut găsi cu ușurință un loc stabil în manuscrisele grecești. Consensul specialiștilor este că, deși pasajul redă un episod veridic din viața lui Isus, el nu face parte din textul originar al Evangheliei după Ioan.

53[[Și s‑a întors fiecare acasă.

8

81Isus S‑a dus la Muntele Măslinilor. 2Dar, dis‑de‑dimineață, a venit din nou la Templu; și tot poporul venea la El. După ce S‑a așezat, a început să‑i învețe. 3Iar cărturarii și fariseii au adus o femeie prinsă în adulter și, punând‑o în mijloc, 4I‑au spus: „Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când săvârșea adulterul. 5Moise

8:5
Lev. 20:10Dt. 22:22
, în Lege, ne‑a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: tu deci ce zici?” 6Vorbeau astfel ca să‑L ispitească și să aibă cu ce să‑L învinuiască. Dar Isus S‑a aplecat și scria cu degetul pe pământ. 7Cum ei stăruiau cu întrebările, S‑a ridicat și le‑a zis: „Cine
8:7
Dt. 17:7Rom. 2:1
este fără păcat între voi să arunce primul cu piatra în ea!” 8Apoi S‑a aplecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. 9Cei ce au auzit [au fost mustrați
8:9
Rom. 2:22
de cugetul lor și] au ieșit afară, unul câte unul, începând cu bătrânii, [până la cei din urmă]. A rămas El singur cu femeia, care stătea în mijloc. 10Isus S‑a ridicat și [când n‑a mai văzut pe nimeni decât pe femeie] i‑a zis: „Femeie, unde sunt [pârâșii tăi]? Nimeni nu te‑a osândit?” 11„Nimeni, Doamne”, I‑a răspuns ea. Și Isus i‑a zis: „Nici
8:11
Cap. 3:17.
Eu nu te osândesc. Du‑te și de acum să
8:11
Cap. 5:14.
nu mai păcătuiești!”]]

Isus, Lumina lumii

12Isus le‑a vorbit din nou și le‑a zis: „Eu

8:12
Cap. 1:4,5,9;
sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nicidecum nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții.” 13Fariseii I‑au zis atunci: „Tu
8:13
Cap. 5:31.
mărturisești despre tine însuți; mărturia ta nu este adevărată.” 14Drept răspuns, Isus le‑a zis: „Chiar dacă Eu mărturisesc despre Mine Însumi, mărturia Mea este adevărată; căci Eu știu de unde am venit și încotro Mă duc, dar voi
8:14
Cap. 7:28;
nu știți nici de unde vin, nici încotro Mă duc. 15Voi
8:15
Cap. 7:24.
judecați după înfățișare; Eu
8:15
Cap. 3:17;
nu judec pe nimeni. 16Și chiar dacă judec Eu, judecata Mea este adevărată, pentru că nu
8:16
Vers. 29. Cap. 16:32.
sunt singur, ci suntem Eu și Tatăl, care M‑a trimis. 17În
8:17
Dt. 17:6
19:15Mt. 18:162Cor. 13:1Evr. 10:28
Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată: 18Eu sunt cel care mărturisește despre Mine; tot despre Mine mărturisește
8:18
Cap. 5:37.
și Tatăl, care M‑a trimis.” 19Ei I‑au zis deci: „Unde este tatăl tău?” Isus a răspuns: „Nici pe Mine
8:19
Vers. 55. Cap. 16:3.
nu Mă cunoașteți, nici pe Tatăl Meu. Dacă
8:19
Cap. 14:7.
M‑ați cunoaște pe Mine, L‑ați cunoaște și pe Tatăl Meu.” 20Aceste cuvinte le‑a rostit în vistierie
8:20
Mc. 12:41
, pe când dădea învățătură în Templu; și nimeni
8:20
Cap. 7:30.
n‑a pus mâna pe El, pentru că nu‑I sosise încă
8:20
Cap. 7:8.
ceasul.

21Isus le‑a mai spus: „Eu Mă duc, și Mă

8:21
Cap. 7:34;
veți căuta și veți
8:21
Vers. 24.
muri în păcatul vostru; acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni.” 22Iudeii ziceau: „Doar nu se va omorî singur, de zice: «Acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteți veni»!” 23„Voi
8:23
Cap. 3:31.
sunteți de jos”, le‑a zis El, „Eu sunt de sus. Voi
8:23
Cap. 15:19;
sunteți din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta. 24De aceea
8:24
Vers. 21.
v‑am spus că veți muri în păcatele voastre, căci
8:24
Mc. 16:16
, dacă nu credeți că Eu Sunt, veți muri în păcatele voastre.” 25„Tu cine ești?”, I‑au zis ei. Isus le‑a răspuns: „Ceea ce vă spun de la început. 26Multe am de spus și de osândit cu privire la voi, dar Cel ce
8:26
Cap. 7:28.
M‑a trimis este adevărat; și Eu
8:26
Cap. 3:32;
, ce am auzit de la El, aceea spun lumii.” 27Ei n‑au înțeles că le vorbea despre Tatăl. 28Isus le‑a mai zis: „Când veți înălța
8:28
Cap. 3:14;
pe Fiul Omului, atunci
8:28
Rom. 1:4
veți cunoaște că
8:28
Cap. 5:19,30.
Eu Sunt și că nu fac nimic de la Mine Însumi, ci vorbesc după cum
8:28
Cap. 3:11.
M‑a învățat Tatăl Meu. 29Cel
8:29
Cap. 14:10,11.
ce M‑a trimis este cu Mine; [Tatăl]
8:29
Vers. 16.
nu M‑a lăsat singur, pentru că
8:29
Cap. 4:34;
fac totdeauna ce‑I este plăcut Lui.”

Adevărul vă va face liberi

30Pe când vorbea Isus acestea, mulți

8:30
Cap. 7:31;
au crezut în El. 31Și Isus le‑a zis iudeilor care crezuseră în El: „Dacă rămâneți în cuvântul Meu, sunteți cu adevărat ucenicii Mei; 32veți cunoaște Adevărul
8:32
Rom. 6:14,18,22
8:2Iac. 1:25
2:12
, și Adevărul vă va face liberi.” 33Ei I‑au răspuns: „Noi
8:33
Vers. 39.
suntem sămânța lui Avraam și n‑am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu: «Veți fi liberi»?” 34„Adevărat, adevărat vă spun”, le‑a răspuns Isus: „Oricine
8:34
Rom. 6:16,202Pt. 2:19
trăiește în păcat este rob al păcatului. 35Iar robul
8:35
Gal. 4:30
nu rămâne pentru totdeauna în casă; fiul însă rămâne pentru totdeauna. 36Deci, dacă
8:36
Rom. 8:2Gal. 5:1
Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi.

37Știu că sunteți sămânța lui Avraam, dar căutați

8:37
Vers. 40. Cap. 7:19.
să Mă omorâți pentru că nu pătrunde în voi cuvântul Meu. 38Eu
8:38
Cap. 3:32;
spun ce am văzut la Tatăl [Meu], iar voi faceți ce ați auzit de la tatăl [vostru].” 39Ei I‑au răspuns: „Tatăl nostru este Avraam
8:39
Vers. 33.
.” Isus le‑a spus: „Dacă
8:39
Rom. 2:28
9:7Gal. 3:7,29
erați copii ai lui Avraam, făceați faptele lui Avraam. 40Dar
8:40
Vers. 37.
acum căutați să Mă omorâți pe Mine, un om, care v‑am spus adevărul pe
8:40
Vers. 26.
care l‑am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avraam n‑a făcut. 41Voi faceți faptele tatălui vostru.” Ei I‑au spus: „Noi nu suntem născuți din desfrânare; avem un
8:41
Is. 63:16
64:8Mal. 1:6
singur Tată: pe Dumnezeu.” 42Isus le‑a zis: „Dacă
8:42
1In. 5:1
era Dumnezeu Tatăl vostru, Mă iubeați și pe Mine, căci
8:42
Cap. 16:27;
Eu am ieșit și vin de la Dumnezeu; n‑am
8:42
Cap. 5:43;
venit de la Mine Însumi, ci El M‑a trimis. 43De
8:43
Cap. 7:17.
ce nu înțelegeți vorbirea Mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul Meu. 44Voi
8:44
Mt. 13:381In. 3:8
sunteți de la tatăl vostru, Diavolul, și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș de oameni și nu
8:44
Iuda 1:6
stă în adevăr, pentru că nu este adevăr în el. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale sale, căci este mincinos și tatăl minciunii. 45Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeți. 46Cine din voi Mă poate dovedi vinovat de păcat? Dacă spun adevărul, de ce nu Mă credeți? 47Cine
8:47
Cap. 10:26,27.
este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea nu ascultați: pentru că nu sunteți din Dumnezeu.”

Isus este înainte de Avraam

48Iudeii I‑au răspuns: „Nu zicem noi bine că ești samaritean și că ai demon

8:48
Vers. 52. Cap. 7:20;
?” 49„Nu am demon”, le‑a răspuns Isus, „ci Îl cinstesc pe Tatăl Meu, dar voi nu Mă cinstiți. 50Eu
8:50
Cap. 5:41;
nu caut slava Mea; este cine să o caute și să judece. 51Adevărat, adevărat vă spun: dacă
8:51
Cap. 5:24;
păzește cineva cuvântul Meu, nu va vedea moartea în veac.” 52„Acum”, I‑au zis iudeii, „vedem bine că ai demon; Avraam
8:52
Zah. 1:5Evr. 11:13
a murit, la fel și profeții; iar tu spui: «Dacă păzește cineva cuvântul Meu, cu niciun chip nu va gusta moartea, în veac.» 53Doar nu ești tu mai mare decât părintele nostru Avraam, care a murit! Profeții, și ei au murit. Cine te crezi?” 54Isus a răspuns: „Dacă
8:54
Cap. 5:31.
Mă slăvesc Eu Însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl
8:54
Cap. 5:41;
Meu este cel care Mă slăvește; El, despre care voi ziceți că este Dumnezeul nostru, 55și totuși nu‑L
8:55
Cap. 7:28,29.
cunoașteți. Eu Îl cunosc; dacă aș zice că nu‑L cunosc, aș fi mincinos, asemenea vouă. Dar Îl cunosc și păzesc Cuvântul Lui. 56Tatăl vostru Avraam a
8:56
Lc. 10:24
tresăltat de bucurie că are să vadă ziua Mea; a
8:56
Evr. 11:13
văzut‑o și s‑a bucurat.” 57„N‑ai nici cincizeci de ani”, I‑au spus iudeii, „și l‑ai văzut pe Avraam!?” 58Isus le‑a spus: „Adevărat, adevărat vă spun: mai înainte să fie Avraam, Eu Sunt
8:58
Cap. 17:5,24.
.” 59Atunci au
8:59
Cap. 10:31,39;
luat pietre ca să arunce în El. Dar Isus S‑a ascuns și a ieșit din Templu, [trecând
8:59
Lc. 4:30
prin mijlocul lor. Și a trecut astfel pe lângă ei].

9

Vindecarea unui orb din naștere

91Pe când trecea, Isus a văzut un orb din naștere. 2Ucenicii Săi L‑au întrebat: „Rabbí, cine

9:2
Vers. 34.
a păcătuit: omul acesta sau părinții lui, de s‑a născut orb?” 3Isus a răspuns: „N‑au păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci
9:3
Cap. 11:4.
s‑a născut așa ca să se arate lucrările lui Dumnezeu în el. 4Cât este ziuă, trebuie
9:4
Cap. 4:34;
să facem lucrările Celui ce M‑a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. 5Cât sunt în lume, sunt
9:5
Cap. 1:5,9;
Lumina lumii.” 6După ce a spus acestea, a
9:6
Mc. 7:33
8:23
scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tină 7și i‑a spus: „Du‑te de te spală în
9:7
Neem. 3:15
scăldătoarea Siloamului” (care, tradus, înseamnă: „Trimis”). El
9:7
2Rg. 5:14
s‑a dus, s‑a spălat și s‑a întors văzând.

8Vecinii și cei ce‑l văzuseră înainte ca cerșetor spuneau: „Nu este acesta cel ce stătea și cerșea?” 9Unii spuneau: „El este.” Alții spuneau: „Nu, dar seamănă cu el.” Iar el zicea: „Eu sunt.” 10Deci i‑au zis: „Cum ți s‑au deschis ochii?” 11El a răspuns: „Omul

9:11
Vers. 6,7.
căruia I se zice Isus a făcut tină, mi‑a uns ochii și mi‑a zis: «Du‑te la Siloam și spală‑te!» M‑am dus, m‑am spălat și mi‑am căpătat vederea.” 12„Unde este omul acela?”, l‑au întrebat ei. El a răspuns: „Nu știu.”

Cercetarea orbului de către farisei

13L‑au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. 14Și era sabat ziua când făcuse Isus tină și‑i deschisese ochii. 15Din nou, fariseii l‑au întrebat și ei cum și‑a căpătat vederea. Și el le‑a zis: „Mi‑a pus tină pe ochi, m‑am spălat și văd.” 16Atunci, unii din farisei au început să zică: „Omul acesta nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul.” Dar alții spuneau: „Cum

9:16
Vers. 33. Cap. 3:2.
poate un om păcătos să facă asemenea semne?” Și
9:16
Cap. 7:12,43;
era dezbinare între ei. 17Iarăși l‑au întrebat pe orb: „Tu ce zici despre el, acum că ți‑a deschis ochii?” „Este
9:17
Cap. 4:19;
un profet”, le‑a răspuns el.

18Iudeii n‑au crezut despre el că fusese orb și că își căpătase vederea până nu i‑au chemat pe părinții lui și 19i‑au întrebat: „Acesta este fiul vostru, despre care spuneți că s‑a născut orb? Cum de vede acum?” 20Drept răspuns, părinții lui au zis: „Știm că acesta este fiul nostru și că s‑a născut orb. 21Însă cum de vede acum sau cine i‑a deschis ochii, noi nu știm. Întrebați‑l pe el: are o vârstă, va vorbi el însuși despre sine!” 22Părinții lui au vorbit astfel pentru că se

9:22
Cap. 7:13;
temeau de iudei, căci iudeii se învoiseră ca, dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să
9:22
Vers. 34. Cap. 16:2.
fie dat afară din sinagogă. 23De aceea au spus părinții lui: „Are o vârstă, întrebați‑l pe el!”

24Așadar l‑au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i‑au zis: „Dă

9:24
Ios. 7:191Sam. 6:5
slavă lui Dumnezeu: noi
9:24
Vers. 16.
știm că omul acesta este un păcătos.” 25El a răspuns: „Dacă este un păcătos, nu știu; eu una știu: eram orb, și acum văd!” 26L‑au întrebat deci: „Ce ți‑a făcut? Cum ți‑a deschis ochii?” 27„Deja v‑am spus”, le‑a răspuns el, „și n‑ați ascultat. De ce vreți să mai auziți încă o dată? Doar nu vreți și voi să vă faceți ucenicii Lui!” 28Ei l‑au ocărât și i‑au zis: „Ucenicul lui ești tu! Noi suntem ucenicii lui Moise! 29Știm că lui Moise i‑a vorbit Dumnezeu; dar acesta nu
9:29
Cap. 8:14.
știm de unde este.” 30„Aici
9:30
Cap. 3:10.
e lucrul de mirare”, le‑a răspuns omul acela, „că voi nu știți de unde este, dar El mi‑a deschis ochii! 31Știm că Dumnezeu
9:31
Iov 27:9
35:12Ps. 18:41
34:15
66:18Pr. 1:28
15:29
29:9Is. 1:15Ier. 11:11
14:12Ez. 8:18Mica 3:4Zah. 7:13
nu‑i ascultă pe păcătoși; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia Lui, pe acela îl ascultă. 32De când lumea nu s‑a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. 33Dacă
9:33
Vers. 16.
omul acesta n‑ar fi de la Dumnezeu, n‑ar putea face nimic.” 34„Tu ești născut cu totul în
9:34
Vers. 2.
păcat”, i‑au răspuns ei, „și vrei să ne înveți pe noi?” Și l‑au dat afară.

Orbirea spirituală

35Isus a auzit că l‑au dat afară și, când l‑a găsit, i‑a zis: „Crezi tu în Fiul

9:35
Cap. 10:36.
Omului9:35 În Cornilescu 1924: „Fiul lui Dumnezeu”. Lecțiunea „Fiul Omului”, adoptată în prezenta revizuire, este cea originară, fiind atestată în cele mai vechi manuscrise și versiuni ale Evangheliei după Ioan.?” 36El a răspuns: „Și cine este, Doamne, ca să cred în El?” 37„L‑ai și văzut”, i‑a zis Isus, „și Cel
9:37
Cap. 4:26.
ce vorbește cu tine, Acela este!” 38„Cred, Doamne”, I‑a zis el; și I s‑a închinat.

39Apoi, Isus a zis: „Eu pentru

9:39
Cap. 5:22,27;
judecată am venit în lumea aceasta: pentru ca
9:39
Mt. 13:13
cei ce nu văd să vadă, și cei ce văd să ajungă orbi.” 40Unii din fariseii care erau lângă El au auzit acestea și I‑au
9:40
Rom. 2:19
zis: „Doar n‑om fi și noi orbi!” 41„Dacă
9:41
Cap. 15:22,24.
ați fi orbi”, le‑a răspuns Isus, „n‑ați avea păcat. Acum, că ziceți: «Vedem», păcatul vostru rămâne.